Hokej.Net Logo

Wyświetleń: 4167

Konkurs na prezesa Zagłębia Sosnowiec S.A.

2013-02-26 14:35:47

Rada Nadzorcza „Zagłębie Sosnowiec” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Szczegóły poniżej.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Rada Nadzorcza „Zagłębie Sosnowiec” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu 
ogłasza konkurs na stanowisko:


Prezesa Zarządu Spółki

 

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu winni spełniać następujące kryteria:
– wykształcenie wyższe magisterskie;
– doświadczenie zawodowe w zarządach spółek prawa handlowego lub na kierowniczych stanowiskach pracy;
– pełna zdolność do czynności prawnych;
– korzystanie z pełni praw publicznych;
– obywatelstwo polskie.


2. Od kandydatów na stanowisko Prezesa oczekuje się:
– znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych;
– znajomości środowiska sportu hokejowego (zawodniczego, trenerskiego, klubowego itp.);
– doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi nastawionymi na realizację celów;
– wiedzy z zakresu funkcjonowania i finansowania sportu profesjonalnego;
– umiejętności organizacyjnych i zdolności tworzenia zespołów zadaniowych;
– umiejętności wdrażania zmian, nowych rozwiązań i procedur;
– znajomość teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu sportu hokejowego, w tym przepisów (w szczególności przepisów wydanych przez krajowe władze sportu hokejowego);
– planowania, organizowania pracy podległych pracowników oraz ich motywowania i kontroli w celu właściwego i terminowego wykonywania przydzielonych zadań.


3. Zadania stawiane przed Prezesem Zarządu:
– planowanie możliwości uzyskania przychodów;
– planowanie poziomu kosztów;
– planowanie poziomu dochodów;
– racjonalna gospodarka majątkiem Spółki;
– tworzenie budżetu Spółki i odpowiedzialność za jego realizację;
– współtworzenie i realizacja długofalowej strategii rozwoju Spółki;
– kreowanie pozytywnego obrazu Spółki w otoczeniu;
– pozyskiwanie sponsorów i budowanie z nimi trwałych relacji biznesowych;
– należyta dbałość o interesy Spółki.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
– CV i list motywacyjny;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
– kwestionariusz osobowy;
– oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
– oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
– inne dokumenty potwierdzające wymagania konkursowe.


5. Termin i miejsce składania dokumentów:

W terminie do 8 marca 2013 r. dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Zarządu Spółki na adres:
Rada Nadzorcza „Zagłębie Sosnowiec” S.A., ul. Zamkowa 4, 41-200 Sosnowiec
w zaklejonych kopertach z napisem z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu”.
Z wybranymi kandydatami Rada Nadzorcza skontaktuje się w celu uzgodnienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie jednocześnie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłonienia kandydatów, prawo przedłużenia terminu składania zgłoszeń, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ogłoszenie o konkursie (wersja PDF) - Kliknij

Ogłoszenie o konkursie (wersja DOC ) - Kliknij

 

 

Grzegorz Dąbrowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
„Zagłębie Sosnowiec” S.A. w Sosnowcu
Powrót

Komentarze:

Konkursje? Proponuję wpisać w wymogi znajomość języka polskiego, gdyż jak widać można być obywatelem RP, a nie do końca znać język.
Ale ściema z tym konkursem, przecież już pewnie Heniek, albo Zdzichu wiedzą, że wygrają, ale hołocie trzeba pokazać, że zgodnie z prawem wybieramy prezesa... Żenada! J e b a c polityków!
ponoć już Kajzer został namaszczony na prezesa przez Hałasika
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się.
UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V