Hokej.Net Logo

Wyświetleń: 6057

Oświadczenie członków klubu MUKS Orlik Opole

2015-06-18 13:15:54

Na nasza skrzynkę otrzymaliśmy oświadczenie klubu z Opola "Jako członkowie klubu MUKS Orlik Opole jesteśmy bardzo zaskoczeni i zbulwersowani sposobem i formą promowania przez Pana procesu powoływania prywatnej Spółki Akcyjnej Orlik Opole pod pretekstem przekształcenia stowarzyszenia kultury fizycznej w „profesjonalną organizację sportową”."


Treść oryginalna Oświadczenia:


Szanowny Panie Prezydencie J.Kowalski,

 Jako członkowie klubu MUKS Orlik Opole jesteśmy bardzo zaskoczeni 
i zbulwersowani sposobem i formą promowania przez Pana procesu powoływania prywatnej Spółki Akcyjnej Orlik Opole pod pretekstem przekształcenia stowarzyszenia kultury fizycznej w „profesjonalną organizację sportową”. Zwracamy się zatem z prośbą o wyjaśnienie, jakimi motywami kierował się Pan w promowaniu przekształcenia naszego stowarzyszenia w Spółkę Akcyjną Orlik Opole S.A. uzgadniając ten fakt tylko z dwoma przedstawicielami Zarządu MUKS Orlik Opole? 

Chcielibyśmy wyraźnie wyartykułować, że proces tego przekształcenia został utajniony przed pozostałymi członkami Zarządu MUKS Orlik Opole i zainicjowany bez podjęcia stosownych uchwał Zarządu stowarzyszenia.
Czy posiada Pan wiedzę o tym, że:
promowana przez Pana powstała spółka Orlik Opole S.A. nie ma żadnego powiązania z klubem MUKS Orlik Opole. Założycielami tej spółki po połowie są Panowie Dariusz Sułek i Grzegorz Sikora, pełniący w owym czasie funkcje prezesa i v-ce prezesa stowarzyszenia. Nowo powstała spółka akcyjna jest podmiotem prywatnym, powstałym w celach biznesowych danej spółki jako władza absolutna.
W sprawie przekształcenia klubu MUKS Orlik Opole w spółkę akcyjną, nie było zwołane żadne walne zebranie członków klubu, poddając  zmianę pod głosowanie oraz powołanie kolejnych, potencjalnych założycieli i akcjonariuszy spółki.
Pozostała część zarządu klubu, o przekształceniu dowiedziała się z mediów.
Zostało przywłaszczone logo stowarzyszenia jak również zmieniony adres mailowy przez p.Sułka i p.Sikorę do celów spółki akcyjnej, tym samym brak jest prawidłowego działania stowarzyszenia MUKS Orlik Opole, jak również obawa przed dalszym przywłaszczeniom majątku stowarzyszenia. Przywłaszczenie dóbr niematerialnych nastąpiło bez umocowania prawnego.
Tzw. „dzika karta” została wykupiona przez MUKS Orlik Opole w wys. 100.000zł, (w całości pochodzących ze środków publicznych) dająca prawo gry seniorów w ekstraklasie miasta Opola, jak również sami zawodnicy są aktywem klubu.
Do czasu powołania spółki akcyjnej tj. 10.06.2015r. nie zostały rozliczone dotacje miejskie  i samorządowe przez p.Sułka i p.Sikorę, którzy jako jedyni mieli dostęp do konta oraz  finansów klubu, tym samym pozostawiając klub w fatalnej sytuacji finansowej, jakimi są ogromne długi.
Ponadto w dniu 8.05.2015 r. na zebraniu zarządu została podjęta uchwała o usunięciu Pana Dariusza Sułka ze składu Zarządu MUKS ORLIK Opole. Pan Dariusz Sułek nie odwołał się od uchwały do Walnego Zebrania Członków Klubu. Tym samym wszelkie decyzje dotyczące MUKS Orlik Opole podjęte przez Dariusza Sułka po 11 czerwca są nieważne.
Czy wykorzystywanie swojego wizerunku jako osoby zaufania publicznego i tak przeprowadzony proces przekształcenia stowarzyszenia kultury fizycznej w prywatną spółkę akcyjną, można uznać za profesjonalny i odpowiedzialny publicznie?

 Z wyrazami szacunku
 Członkowie Klubu MUKS Orlik OpolePismo do Polskiego Związku Hokeja na Lodzie:


informuję, że od 11 czerwca br. Dariusz Sułek nie jest prezesem MUKS ORLIK Opole. Uchwała w tej sprawie została podjęta na zebraniu zarządu 8 maja br. Dariusz Sułek nie odwołał się od uchwały do Walnego Zebrania Członków Klubu.
Wszelkie decyzje dotyczące MUKS ORLIK Opole podjęte przez Dariusza Sułka po 11 czerwca są nieważne.

Zgodnie ze statutem klubu do reprezentowania Klubu i składania oświadczeń w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Klub MUKS ORLIK Opole istnieje. Nie odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu, które jest jedynie władne decydować o jego istnieniu.
Wybór nowego prezesa nastąpi na najbliższym zebraniu zarządu. O wyborze zostaniecie Państwo powiadomieni.

Dariusz Biegun, członek Zarządu MUKS ORLIK OpolePowrót

Komentarze:

W polskim hokeju to chyba sami de.... działają. Cud, że ta dyscyplina jeszcze istnieje. Cokolwiek się dzieje musi być afera.
Bez afery i bez ukochanych w tej dyscyplinie "Oświadczeń".
No i h..... bombki strzelił. Sułek z Sikorą strzelili sobie gola.
Sułek plus kierownik złomu Sikora zrobili z klubu prywatny folwark .A że ten Kowalski taki .... ? A babcia zawsze mówiła że rude to fałszywe .
Orlik Death
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się.
UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V