Hokej.net Logo

Regulamin PLH na sezon 2010/11

Regulamin PLH na sezon 2010/11

Znany jest już regulamin Polskiej Ligi Hokejowej na sezon 2010/11. Do ligi zgłosiło się zgodnie z planem 10 zespołów. W nowym sezonie będą nadal przyznawane bonusy. PZHL nie odstępuje od różnych wysokich opłat od klubów.REGULAMIN ROZGRYWEK

POLSKIEJLIGIHOKEJOWEJ

O MISTRZOSTWOPOLSKI

SEZON2010/2011ZASADY OGÓLNE


§1


Celemrozgrywek Polskiej Ligi Hokejowej (PLH) jest:

 • wyłonienie Mistrza Polski,

 • wyłonienie zespołów spadających do I ligi,

 • uszeregowanie drużyn od miejsca 1 do 10,


§2


Wrozgrywkach uczestniczyć mogą kluby posiadające aktualną licencjęPZHL. Warunki otrzymania licencji określa odrębna uchwała ZarząduPZHL.


§3


Warunkiemdopuszczenia do rozgrywek jest uiszczenie wpisowego na sezon2010/2011.


§4


1. Rozgrywkibędą przeprowadzone przez WGiD PZHL na podstawie systemu i

terminarzazatwierdzonego przez Zarząd PZHL.

2. W rozgrywkachPolskiej Ligi Hokejowej w sezonie 2010/2011 będzie uczestniczyć

10zespołów: ComarchCracovia Kraków,Wojas Podhale S.S.A. Nowy Targ

GKSTychy,KH Pol-Aqua Zagłębie Sosnowiec

AksamUnia Oświęcim,Energa Stoczniowiec Gdańsk

JKHCzarne Jastrzębie,Akuna Naprzód Janów

CiarkoKH Sanok,KS KTH Krynica.

§5


 1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach:

a. fazazasadnicza

b. faza play-off

 1. W fazie zasadniczej drużyny rozegrają cztery rundy spotkań systemem „każdy z każdym”.

 2. W fazie play-offbędą uczestniczyć drużyny, które po fazie zasadniczej zajmą miejsca od 1 do 8.

 3. Drużyny, które zajmą 9 i 10 miejsce rozegrają mecze o pozostanie w rozgrywkach PLH.


§6


Punktyw rozgrywkach w sezonie 2010/2011 w rundzie zasadniczej będąliczone wg następujących zasad:

-drużyna, która wygra mecz w regulaminowym czasie (60 min.)otrzymuje 3 pkt.,

-w przypadku, gdy mecz zakończy się remisem następuje dogrywka 5minut (bez

przygotowanialodu)przy 4 zawodnikach w polu każdej z drużyn plus bramkarz alboprzy 5 zawodnikach w polu bez bramkarza.

Drużyna zwycięska w dogrywceotrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.

-w przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędziazarządza

wykonywanierzutów karnych zgodnie z Przepisami gry w hokeja na lodzie i

obowiązującymregulaminem rozstrzygania spotkania w rzutach karnych. Drużyna

zwycięskaw rzutach karnych otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.


P LA Y-O F F


§7


 1. W rozgrywkach fazy play-off uczestniczyćbędą zespoły, które zostaną podzielone, w zależności od zajętych miejsc w rundzie zasadniczej, na drużyny walczące o tytuł Mistrza Polski oraz o utrzymanie w PLH.

 2. O tytuł Mistrza Polski rywalizować będą zespoły, które w rundzie zasadniczej zajęły miejsca 1-8, natomiast o utrzymanie w lidze drużyny, które zajęły miejsca 9-10.

 3. W fazie play-off drużyna, która zajęła:

a.pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym ma prawo wyboru przeciwnika wI

rundzie pomiędzy drużynami 5 - 8,

b.drugie miejsce po sezonie zasadniczym ma prawo wyboru przeciwnika w I

rundzie pomiędzy drużynami 5 –8, które nie zostały wybrane zgodnie z lit. a,

c.trzecie miejsce ma prawo wyboru przeciwnika w I rundzie pomiędzydrużynami

5 – 8, które nie zostaływybrane zgodnie z lit. a i b,

d.czwarte miejsce rozgrywa spotkanie z drużyną, która nie zostaławybrana

zgodnie z lit. a, b i c.

 1. Do II rundy play-off awansują zespoły, które wygrają cztery mecze,przy czym gospodarzem pierwszego, czwartego, piątego i siódmego spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po fazie zasadniczej.

*Jeżeli w swojej parze wygra drużyna klasyfikowana niżej po rundziezasadniczej to

przejmuje ona przywilejgospodarza w pierwszym, czwartym, piątym i siódmym

spotkaniu w następnych rundachplay – off.

 1. W II rundzie play – off zespoły walczące o miejsca 5 – 8 grają do trzech zwycięstw, przy czym gospodarzem pierwszego, trzeciego i piątego spotkania jest drużyna, która zdobyła wyższe miejsce w tabeli po fazie zasadniczej.

 2. Do III rundy play-off zespoły walczące o miejsca 1 – 4grają doczterech zwycięstw, przy czym gospodarzem pierwszego, czwartego, piątego i siódmego spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po fazie zasadniczej.

*Jeżeli w swojej parze wygra drużyna klasyfikowana niżej porundzie zasadniczej to

przejmuje ona przywilejgospodarza w pierwszym, czwartym, piątym i siódmym

spotkaniu w następnych rundachplay – off.


§8


 1. W III rundzie play – off zespoły walczące o miejsca 1 – 2 grają do czterech zwycięstw, przy czym gospodarzem pierwszego, czwartego,piątego i siódmego spotkania jest drużyna, która zdobyła wyższe miejsce w tabeli po fazie zasadniczej.

*Jeżeliw swojej parze wygra drużyna klasyfikowana niżej po rundziezasadniczej to

przejmuje ona przywilej gospodarza wpierwszym, czwartym, piątym i siódmym

spotkaniu w następnych rundach play –off.

 1. Zespoły walczące o miejsca 3 – 4 rozgrywają mecze do trzech wygranych. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i piątego spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po fazie zasadniczej.

 2. W III rundzie play – off zespoły walczące o miejsca 5-6 i 7-8 grają do dwóch zwycięstw, przy czym gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna, która zajęła niższe miejsce w tabeli po fazie zasadniczej. W spotkaniach o miejsca 5-6 i 7-8 nie obowiązuje bonus określony w § 10 ust. 1 i 2.

 3. Jeżeli pierwszy mecz o miejsca 5-6 i 7-8 zakończy się w czasie regulaminowym (60 min) wynikiem remisowym dogrywki oraz rzutów karnych nie zarządza się.

 4. Jeżeli drugi mecz o miejsca 5-6 i 7-8 zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, następuje dogrywka 5 minut (bez przygotowania lodu) na takich samych zasadach jak w fazie zasadniczej.W przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych zgodnie z Przepisami gry w hokeja na lodzie.


§9


 1. Zespoły, które zajęły miejsca 9-10 w fazie zasadniczej rozgrywek grają o utrzymanie się w lidze. Drużyny te rozgrywają mecze systemem play-off do czterech wygranych. Gospodarzem pierwszego, czwartego, piątego i siódmego spotkania jest drużyna, która zdobyła wyższe miejsce po II etapie rundy zasadniczej.

 2. Drużyna, która wygra spotkania i zajmie miejsce 9 będzie rozgrywać spotkania barażowe o utrzymanie w PLH z zespołem, który zajmie 2 miejsce w rozgrywkach

Iligi. Drużyny te rozgrywają mecze systemem play-off do czterechwygranych.

Gospodarzempierwszego, czwartego, piątego i siódmego spotkania jest drużyna,

którazajęła miejsce 9 w PLH.


BONUSY

§10

 1. W fazie play-off zespół, który zakończył sezon zasadniczy na wyższym miejscu w tabeli gra do trzech zwycięstw.

 2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania, jeżeli zespół będący niżej w tabeli po sezonie zasadniczym ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań z drugim zespołem z pary play-off w danej rundzie. Dla ustalenia lepszego bilansu nie mają znaczenia : liczba punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach oraz różnica bramek.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§11


1. Zawodnikówobowiązuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z art. od 210 do227 Przepisów gry w hokeja na lodzie oraz Komunikatem nr 3 z dnia22.11.2005r. pkt. 3 – dot. sprzętu bramkarskiego.

 1. Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka plus getry minimum 80% koloru jasnego), a drużyna gości w strojach koloru ciemnego (maksimum 20% koloru jasnego).

3. Zawodnikówkażdej drużyny obowiązuje jednolity kolor spodni (z wyjątkiembramkarza), getrów i kasków. Nazwisko zawodnika (litery drukowane,o wys. 8 cm), logo ligi oraz numer na rękawie musi być umieszczonena koszulce zgodnie z Przepisami gry w hokeja na lodzie oraz § 23Postanowień Wspólnych.

Zawodnicynie spełniający tych wymogów mogą być dopuszczeni do gry w danymspotkaniu, ale na klub zostanie nałożona kara finansowa zgodnie zTaryfikatorem Opłat.

4.W czasie trwania zawodów, w boksie zawodników może przebywaćmaksymalnie 6

funkcjonariuszy drużyny,którzy muszą mieć identyfikatory precyzyjnie określające

pełnioną funkcję (lekarz,masażysta, I trener, II trener, kierownik drużyny, kierownik

techniczny).

§12


 1. Na pisemny wniosek klubów, zawodnicy SMS I PZHL mogą być zwolnieni do klubów macierzystych na poszczególne mecze play-off.

 2. W każdej drużynie PLH musi być wpisanych w protokole zawodówdwóch zawodników do lat 21. W protokole zawodów zawodnicy ci winni być oznaczeni literą „M”. W sezonie 2010/2011 w każdej drużynie może występować w jednym meczu maksimum 3 zawodników zagranicznych. Jeżeli w składzie jest bramkarz zagraniczny – do meczu dopuszczonych jest dwóch cudzoziemców.§13

Drużyna,która w PLH zdobędzie:

a) pierwszemiejsce - uzyskuje tytuł Mistrza Polski i otrzymuje na własnośćpuchar i 40 medali,

b) drugiemiejsce – uzyskuje tytuł Wicemistrza Polski - 40 medali i puchar,

c) trzeciemiejsce – otrzymuje 40 medali i puchar,

d) drużyna,która zajmie ostatnią tj. dziesiątą pozycję w rozgrywkach PLH –

wnastępnym sezonie będzie występowała w I lidze.

Wjej miejsce grać będzie drużyna, która w rozgrywkach I ligizajmie pierwsze miejsce.


§14


Ponadtoobowiązują Postanowienia Wspólne dotyczące rozgrywek w hokeju nalodzie oraz Przepisy gry w hokeja na lodzie.


§15


1. O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydujeWGiD PZHL.

2. Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD jest Komisja OdwoławczaPZHL.

REGULAMINY PZHL 2010/2011


Przeczytaj dodatkowo
Liczba komentarzy: 0

Komentarze

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się do swojego konta!
Wypowiedz się!
Shoutbox
 • emeryt: Beta meldowała że będo na starmedia.cz
 • uniaosw: https://m.youtube.com/watch?v=_itvjYkZfek&feature=youtu.be
 • emeryt: uniaos ta gwiazda to miał byc J.S?
 • emeryt: brakuje tej truskawki na torcie jak mawiał klasyk
 • uniaosw: Gwiazdy są na niebie masz na myśli as z rękawa?
 • emeryt: ten Worona co to jest przymierzany do se[****]nej nieboszczki Podhala to dobry herbatnik,dynamiczny
 • emeryt: se ry jnej
 • uniaosw: Miesiąc do ligi
 • emeryt: 18 spar z Cracovio,ciekawe czy sie na lodo wyrobio
 • Luque: Może poprawcie te byki w artykułach, bo aż razi po oczach... Polski język piękna mowa..
 • uniaosw: https://youtu.be/IAO-woWmF5Y
 • szarotekNT: Emerycie zmartwychwstanie nieboszczki i takie perełki przyciąga
 • Luque: 2-0 Ubowski
 • Luque: A pierwsza brama to chyba Sedivy ;)
 • emeryt: Sevcenko w EV Lindau
 • szop: Bizub to nie lapacz na ekstraklase
 • szarotekNT: Podhale dzisiaj bez Neupy Sampo Svitany i Vorony oraz bramkarza Lindskouga
 • emeryt: Prezes Kram dla Unia tv-sparingi 18 i 19 na naszym lodo niezagrożone
 • Luque: Wiadomo pierwszy sparing, trener daje pograć młodszym zawodnikom.. w GKSie często na lodzie Krzyżek-Ubowski-Bukowski, a w obronie młody Sobecki (zresztą bardzo mi się podoba jak gra w tym wieku)
 • Arma: Jastrzębie walczy, żeby Unia wstydu nie przyniosła
 • emeryt: a co to za czarnowidztwo? Unia z tym Trenerem i na tym etapie przygotowań napewno solidnie sie zaprezentuje
 • emeryt: meczyk jutro 19.15 na StarMedia.tv
 • Tellqvist: Jakis konkret napadalec by sie zdal.
 • emeryt: taki co to wejdzie i ukuje
 • Arma: Jak na razie Unia to wciąż niewiadoma, czekam na ten sparing żeby zobaczyć jak to wygląda bo tekstowa z Krakowa niewiele dała. Poza tym tyle czasu bez Unii to się człowiek doczekać nie może
 • Luque: 4-0 koniec ślizgawki
 • Tellqvist: Eme dokładnie typowy kat co ukuje jak trzeba. Kogoś tam tarza dać to tego Cichego.
 • emeryt: no ciekawe jak bedo wyglądały przymiarki do poszczególnych piątek
 • Tellqvist: Dziubek pewno zegara z Finami a Tadek do Cichego. Za wiele możliwości to niema.
 • Tellqvist: Eme brakuje tej wisienki na torcie. Ale moze ta kolbryna dojedzie prostu Kentacky.
 • emeryt: truskawki na torcie jak mawiał klasyk
 • Tellqvist: Tej raci w galercie.
 • emeryt: b a
 • Arma: Byle to była wola Zupy a nie samowola by wzmocnić drużynę.
 • emeryt: może Tommi komuś w pape da, bo kości troche zastane
 • botanick: BU-KO-WSKI niby tylko sparing,ale asysta,bramka w meczu i z karnego.Nono.
 • emeryt: no chciałoby sie kolegi dla Linusa,z Padakinem sie znajo ale co krajan to krajan
 • Luque: Botanicku i grał w piątce z Jankiem i Ubo ;)
 • Tellqvist: Deniskin by w papu doł ale chyba utknoł w korku.
 • emeryt: Bukowski przy Carze dwie drogi... wyrosnie na gwiazde ligi albo przepadnie ,innej drogi nima
 • botanick: Sidor tylko brwi zaczesał..żadnego komentarza.
 • Luque: Eme Bukoś nie wygląda na takiego co nie wie czego chce... raczej na takiego, który ma jasny cel na ten sezon
 • botanick: Kiedy Dipłi dojedzie i reszta stranieri?
 • Luque: Oni już przeca przylecieli ino trener chciał dać pograć młodszym
 • Unikatowy99: Unia wygra Czeski turniej, ligę oraz puchar Kontynentalny.
 • Luque: Zresztą Szwedowi urodziła się mała pociecha (nie chodzi o Bartka) i pewno też musi trochę dojść do siebie haha ;P
 • botanick: Chyba że tak.
 • Luque: Wrócił Unikat, więc trza brać wszystko co pisze przez różowe okulary ;)
 • Luque: Dupuy-Boivin- Bukowski, ciekawe jakby się prezentowali razem
 • Luque: Ale jak znam życie to tam powędruje Mroczek, trio Gościu-Galant-Jezior zostanie razem, a Komora zagra z Czechami ;p
 • Simonn23: brawo JKH
 • Luque: A mamy jeszcze Marca, Starzyńskiego, Wróbla i młodych Ubowskiego, Krzyżka... ciekawe jak to kołcz poukłada...
 • Simonn23: no kadre macie mocna i szeroką
 • Simonn23: W ogole liga moze byc naprawde konkreto, nawet Podhale moze wygladac ciekawe, mysle ze w koncu nie bedzie takiego autsajdera w lidze jak w poprzednich latach.
 • Luque: Ciekawe jest to, że możesz nie wystawić młodzieżowców i grać w 20 zamiast 22... ale lepiej go mieć niż nie mieć, bo jak w czasie meczu będzie kontuzja albo dwie to sprawy się komplikują
 • Luque: Z tym, że u Nas na ten przepis się łapią Bukoś, Bizak i Lewar...
 • Arma: Liga ma potencjał ale żeby się ruszyło to takich sezonów bez dawców punktów by musiało być z pięć przynajmniej
 • Frasier: Wie ktoś czy ten sparing z Frydkiem Mistkiem będzie w końcu czy go odwołali?
 • Luque: No te sparingi tutaj na stronce są ciekawe... Chyba ktoś tego nie ogarnął..
 • Frasier: Bo to chyba mialo byc zamiast meczu z Sanokie,ale dzięki zrzutkom Sanok gra :) więc pytanie co z tym Frydkiem?:)
 • wpv: @Luque co masz konkretnie na myśli?
 • Luque: Nie tylko ja wpv... PHL->Sparingi->GKS Tychy 08.09., 11.09.
 • wpv: i co w nich się nie zgadza?
 • Luque: PHL->Terminarz->22/23: 09.09 Sanok, 11.09 Sosnowiec...
 • wpv: Okej, teraz rozumiem, ten z 11.09 nie powinien się tam znaleźć. Mój błąd ;)
 • Luque: Chyba, że gramy 08.09 Frydek sparing, 09.09 Sanok ligowy i 11.09 Sosnowiec ligowy sparing...
 • wpv: Luq nie wiem czy zauważyłeś, że mecz z 09 września pomiędzy Tychami a Sanokiem jest odwołany
 • Luque: Odwołany czy przeniesiony na inny termin?
 • emeryt: August Nilsson w Ferencvarosi,szkoda,kolega Linusa z Troja
 • wpv: Na dzisiaj nie jest znany nowy termin tego meczu, ale oczywiście zostanie on rozegrany w innym terminie
 • emeryt: solidny def
 • Frasier: Dlaczego odwołany? W terminarzu jest normalnie
 • wpv: https://hokej.net/mecz/10654
 • wpv: Jest napisane "odwołany"
 • Luque: Wystarczyła by notka w terminarzu "mecz zostanie rozegrany w innym terminie" ;)
 • wpv: na stronie głównej w terminarzu również widnieje informacja, że mecz jest odwołany
 • Luque: Trzeba wejść w "szczegóły", ale odwołany to nie to samo co przełożony... Ok czepiam się ale kto wchodzi w "szczegóły" nierozegranego meczu w którym jest konkretna data i godzina...
 • Frasier: Dopiero jak sie wejdzie w szczegóły...
 • Frasier: W dzisiejszych czasach liczy sie klikalność Luque :)
 • wpv: na twoją prośbę dodałem taką notatkę w głównym terminarzu :D Czy teraz jest okej?
 • Frasier: Fajna inauguracja... już sie cieszylem na rozpoczęcie sezonu
 • Luque: No widzisz jak chcesz to potrafisz ;P Nie licząc banów...
 • wpv: oj Luqu Luqu...
 • Luque: Ale ten głośniczek pod spodem przy przełożonym meczu zdecydowanie wyjaśnia sprawę ;)
 • wpv: heh ;)
 • wpv: To megafon jest jak coś :D
 • Frasier: Co oznacza "inny termin"?:)
 • Luque: Może być megafon albo nawet tuba propagandowa ;P
 • Arma: W sumie z ciekawości. Planujecie jakies zmiany na stronie ?
 • wpv: Oczywiście, że tak Armo. Wciąż poprawki czy małe zmiany będą wprowadzane
 • Luque: Płatne "SB Unia" żebyśmy nie mogli czytać ciekawych rewelacji po meczach - pewne info ;)
 • wpv: a ta najważniejsza chyba, to nowa odsłona typera :D
 • Luque: Koniec z Excelem? ;P
 • Luque: Nie no i tak to będzie w jakimś arkuszu kalkulacyjnym ale już nie na piechotę ;>
 • wpv: zapewne koniec z excelem
 • Arma: Przy SB Unia Haskowi by już popaliło wszystkie styki, już wystarczy że strona HN ma kolory dziwnie zbliżone do tych co Unia
 • wpv: Sugerujesz coś Armo? haha
 • gieksa76: Gdzie twoje mistrzostwo gdzie twoja korona unio [****]ona
 • hanysTHU: Obsranego dywanu nie da się sprzedać.
 • Oświęcimianin_23: Ooo wróciła największa zakała Katowic. Na szczęście nic się nie zmieniło, mózgu tyle co by gębę otworzyć, nic więcej ;)
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2022 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe