Hokej.net Logo

Hokejowy poker

Zawirowania dotyczące tegorocznych rozgrywek Ekstraligi w hokeju na lodzie wciąż trwają. W tym roku miało dojść do zmian poprzez utworzenie ligi zawodowej, która organizowana będzie i zarządzana przez spółkę – Polska Hokej Liga sp. z o. o ( dalej PHL) powołaną przez Polski Związek Hokej na Lodzie (dalej „PZHL").

29 sierpnia podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu iTurystyki wszyscy obecni posłowie poparli idee funkcjonowania rozgrywek zawodowych whokeju na lodzie. Ponadto Prezes PZHL potwierdził, że Związek oraz PHL są przygotowani do organizacji rozgrywek iich terminowego rozpoczęcia, aobecnie czekają na uprawomocnienie się decyzji ministra do spraw kultury fizycznej wsprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ozarządzanie ligą zawodową whokeju na lodzie pomiędzy PZHL aPHL. Wtym samym czasie przedstawiciele sześciu klubów zadecydowali opodjęciu działań zmierzających do odwołania zarządu związku. Awięc co poszło nie tak?

Cały spór pomiędzy przedstawicielami części klubów (chodzi tu o: Tyski Sport S.A., MKS Cracovia SSA, JKH GKS Jastrzębie, TH Aksam Unia Oświęcim, Ciarko PBS Bank KH Sanok sp. zo.o. oraz MMKS Podhale Nowy Targ) awładzami PZHL rozpoczął się od oświadczenia zdnia 12.08.2013. Od tegorocznego bowiem sezonu kluby miały podpisać zPHL umowy kontraktowe ispełniać warunki licencyjne. Woświadczeniu przedstawiciele klubów zarzucili PHL braku inicjatywy inie wyraziły zgody na przystąpienie do rozgrywek prowadzonych przez PHL. Kluby ponadto stwierdziły, iż rozgrywki wsezonie 2013/2014 powinny być organizowane przez PZHL – jako podmiot, który jest wyłącznie uprawniony do organizacji rozgrywek oMistrzostwo Polski whokeju na lodzie.

W odpowiedzi Prezes Zarządu PZHL Piotr Hałasik nie skomentował faktu nie wyrażenia woli przystąpienia do rozgrywek przez niektóre klub wobec jednoczesnego wcześniejszego wystąpienia przez te kluby owydanie licencji na udział wrozgrywkach organizowanych przez PHL ipodjęcia decyzji oprzyznaniu tych licencji przez uprawnione organy PHL iPZHL. Ponadto poinformowano, iż kwestie podnoszone woświadczeniu nie będą przedmiotem obrad Zarządu PZHL, asame rozgrywki mają ruszyć 10 września 2013 r. Uchwałą Prezydium Zarządu PHL przedłużono również termin wnoszenia należnych opłat do 4 września 2013 r. To tylko zaogniło napiętą sytuację. Wczoraj przedstawiciele klubów zdecydowali opodjęciu działań zmierzających do odwołania zarządu PZHL. Poinformowano również, że zamiast grać worganizowanych rozgrywkach mają wzamiarze grać między sobą mecze towarzyskie.

Wprowadzenie zawodowej ligi whokeju na lodzie miało się cechować profesjonalizmem isolidnymi podstawami zarówno ekonomicznymi jak iprawnymi. Udział klubów uzależniony ma być od uzyskania licencji iuiszczenia kwoty wpisowej ( od 40 tyś – do nawet 100 tyś wzależności od posiadania przez klub sekcji młodzieżowych). Regulamin rozgrywek ponadto zakłada, że ma nie być zniej spadku oraz uprawnia do gry wkażdej drużynie ośmiu obcokrajowców. Wzałożeniach ma występować osiem zespołów, które muszą dysponować minimum dwumilionowym budżetem ipodpiszą stosowna umowę zPZHL.

W opisanej sytuacji należy zadać sobie pytanie: Czy rzeczywiście przedstawiciele klubów mają rację wskazując, że wyłącznym uprawnionym do organizacji rozgrywek oMistrzostwo Polski whokeju na lodzie jest PZHL?

Pomocne będzie sięgnięcie do przepisów ustawy zdnia 25 czerwca 2010 r. osporcie (dalej „ustawa"). Mianowicie zjednej strony do przepisu art. 13, który reguluje wyłączne prawa polskich związków sportowych, azdrugiej do art. 15 ustawy, który reguluje zasady utworzenia ligi zawodowej wdanym sporcie. Dopiero analizując oba przepisy łącznie uzyskamy odpowiedź na zadane pytanie.

W art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazano, iż polski związek sportowy ma wyłączne prawo do „organizowania iprowadzenia współzawodnictwa sportowego otytuł Mistrza Polski oraz oPuchar Polski wdanym sporcie". Awięc rzeczywiście jest to wyłączna kompetencja polskiego związku sportowego izgodzić się należy, iż wsytuacji gdy wdanym sporcie działa polski związek sportowy to żaden inny podmiot nie może odbierać polskiemu związkowi sportowemu tej kompetencji.

Przepis ten jednakże należy intepretować woparciu oart. 15 ustawy, który reguluje kwestie lig zawodowych. Itak wust. 1 wskazanego przepisu podkreśla się, że polski związek sportowy wsporcie, wktórym współzawodnictwo sportowe jest organizowane wformie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową. Awięc jest to uprawnienie fakultatywne - „może ale nie musi". Obligatoryjność wutworzeniu ligi zawodowej reguluje ust. 2 który stanowi - „W przypadku gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział wrozgrywkach ligowych działa wformie spółek akcyjnych, polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową." Ustawodawca ponadto określił iż wskład ligi zawodowej wgrach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne (art. 15 ust. 3 ustawy). Wyklucza się więc możliwość brania udziału przez kluby działające choćby wformie spółki zograniczoną odpowiedzialnością czy też wformie stowarzyszenia. Zgodzić się należy, iż taki zapis wobliczu przepisów kodeksu spółek handlowych (regulacji dotyczącej minimalnego kapitału zakładowego na poziomie co najmniej 100 tyś zł) powodować ma większą wiarygodność kapitałową klubów, aco za tym idzie przyczyniać się do zapewnienia pewności wsporcie profesjonalnym.

Tak utworzona liga zawodowa zgodnie zdyspozycją art. 15 ust. 4 ustawy jest zarządzana przez odrębną od polskiego związku sportowego osobę prawną, która działa wformie spółki kapitałowej – spółki zo.o. albo spółki akcyjnej. Ztak przyjętej regulacji wynika, iż polski związek sportowy jest zobligowany do przekazania wszelkich praw związanych zzarządzaniem ligi zawodowej odrębnemu podmiotowi. Innymi słowy polski związek sportowy nie może zarządzać ligą zawodową, gdyż kompetencję tę musi przekazać podmiotowi zewnętrznemu na podstawie zawartej umowy. Podkreślić należy, iż zgodnie zdyspozycją art. 15 ust. 5 ustawy wumowie określa się zasady funkcjonowania ligi zawodowej, asama umowa powinna zawierać wszczególności postanowienia, które będą gwarantować realizację praw polskiego związku sportowego określonych wart. 13 ustawy – awięc wyłącznych praw przyznanych wdrodze ustawy polskim związkom sportowym. Tak zawarta umowa następnie musi uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

A więc wtym wypadku przedstawiciele klubów nie mają racji- PZHL nie tylko może awręcz musi przekazać kompetencję wzakresie zarządzania ligą zawodową podmiotowi zewnętrznemu wtym wypadku PHL. PZHL musi tylko pamiętać otym by wumowie zPHL zawrzeć postanowienia, które będą gwarantowały realizację praw polskiego związku sportowego, które określone są wart. 13 ustawy oraz uprawniające do udziału wprzychodach związanych zzarządzaniem ligą zawodową. Oczywiście wtym momencie abstrahujemy od innych, zaprezentowanych przez przedstawicieli klubów woświadczeniu zdnia 12.08.2013 r. nieprawidłowościach, których dopuszczać się ma PZHL wraz zPHL.

Suma summarum uważam, iż dla dobra polskiego hokeja na lodzie istotne jest nie tylko utworzenie zawodowej ligi, która powinna podnieść poziom sportowy, ale również wypracowanie przez przedstawicieli klubów wraz zZarządem PZHL kompromisu. Kompromisu, który wniedalekiej przyszłości będzie miał wpływ na osiągnięte wyniki wMistrzostwach Świata Dywizji B, gdyż może się okazać, że podczas trwającego właśnie „hokejowego pokera" najbardziej ucierpiały nie kluby czy związek, aforma polskich hokeistów.

Łukasz Klimczyk

Łukasz KlimczykAplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman, odpowiedzialny za kompleksową obsługę Klientów związanych ze sportem.

Przeczytaj dodatkowo
Liczba komentarzy: 0

Komentarze

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się do swojego konta!
Wypowiedz się!
Shoutbox
 • Arma: Dzisiaj przechwyciłem gołębia z wiadomością, było tam pewne nazwisko. Trzeba czekać
 • emeryt: Armo czy doszło do próby przechwycenia ? Czy gołąb był ranny?
 • PEL52: Jutro wtorek wybiore sie na targ moze babsko bedzie to sie cos dowiem
 • Arma: Gołąb miał wyraźne ślady lakieru do włosów na piórach i był delikatny osad węglowy na szyi. Większych obrażeń nie stwierdzono.
 • emeryt: Gps wyraźnie pokazuje że doszło do gwałtownego obniżenia lotu nad Kostuchno
 • gbr22\\/: No i jak obiecali tak zrobili, pisiont groszy wincyj za chleb, a do tego trzeba wykonać gest wyrażający uznanie dla prezesa za obniżenie vatu, pod groźbą karceru.
  Jedzmy ciastka.
  Jutro w końcu pełna kolejka, ciekawe w jakich składach.
 • emeryt: musztarda strasznie poszła w góre
 • Unikatowy99: rząd wprowadza możliwość kupienia musztardy na raty mają pokryć wszystkie odsetki z tego tytułu
 • Yzerman #19: Poczekaj jak wprowadza większy vat na gorczyce :D
 • emeryt: https://www.youtube.com/watch?v=Z4oWDpBHilU
 • emeryt: 14:24 :):)
 • Jamer: eme dzisiaj ogłoszą nowego kocura? :)
 • Jamer: Prawie 3 piątki trenują aż miło!
 • swojak: Dzisiaj spacerując z psem znalazłem taką kartkę. U dołu był dopisek BRAĆ! I nieczytelny podpis. Nie wiem czy to nasze czy może zza Wisły przywiało? https://www.eliteprospects.com/player/47536/daniil-apalkov
 • rober03: Wszystko fajnie tylko jak długo by było trzeba czekać na takiego grajka. Kierunek Rosja równa się czekanie a czasu kluby mają coraz mniej.
 • emeryt: a Jano wciąz czeka na telefon...
 • rober03: Unia już chyba dogra tym co mamy.
 • uniaosw: Oj swojak puknij sie w głowę...
 • hubal: podpis czytelny - "pani brożka" ale swojak na feriach mózg wyłączył
 • Hasek64: Nigdy nie byłem w Ameryce, ale znam kogoś kto był I opowiadał, że niedawno spacerując z kotem na wieczornej kupci spotkał przez przypadek w parku A. Owieczkina i N. Kuczerowa. Poprosił o autograf a gdy podziękował i odszedł kilka kroków znalazł dwa bilety które wypadły Aleksandrowi z kieszeni. Były to dwa bilety do Oświęcimia. Oj co to będą za play offy
 • Hasek64: Kolusz dwie bramki :) widać dobrze mu się gra z Wronesem
 • gieksa76: Jestem spokojny forma wraca
 • Unikatowy99: Gratulacje dla Tych oby tak dalej a będzie bardzo ciekawy play off
 • Hasek64: JTKJ !!!
 • rober03: Ciekawe ile jeszcze meczy będzie nam dane zobaczyć na żywo i czy dograja w tym sezonie do końca Play off
 • Unikatowy99: Uważam jeżeli mają wprowadzić zakazy to tylko dla nie zaszczepionych
 • hokej_fan: Dzisiaj rozmawiałem z moim znajomym taksówkarzem. Opowiadał, że wiózł dzisiaj dwa knedle z dworca na Chemików. Może w piątek zadebiutują.
 • uniaosw: To zmień taksówkarza :)
 • Jamer: uniaosw, będzie dobrze ze wzmocnieniami? :)
 • PEL52: Kto zamawia 2 knedle,przeciez tym nikt nie poje
 • Paskal79: Myślę że będą dwa wzmocnienia do końca stycznia jeszcze jest trochę czasu 👍😁
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: Taka mała odpowiedź na JTKJ upośledzonego Haska 64
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: Relacja z wyjazdu giełdy do Jastrzębia
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: https://youtu.be/pU8DYKSfrZo
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: 😂😂😂
 • uniaosw: Paskal pozdro
 • uniaosw: Jak mawiał klasyk nie uprzedzajmy faktów
 • uniaosw: I dajmy czasowi czas
 • Yzerman #19: Ejjjj...ale to moje :D
 • emeryt: jako dyżurny cieć tego gremium potwierdzam,powiedzenie "dajmy czasowi czas" to dziecko mana19
 • Hasek64: Tyski dzbanie słabe kopiowanie żałosnych filmików od rywala z gorolowa. Jeszcze jakbyście to wymyślili, ale wy tam u siebie macie problem z myśleniem więc nie dziwne, że nawet takiego czegoś nikt nie zmontował i was :D jedyne co z zmontować to potraficie ustawić się z psami w parku A potem udawać prawilną ekipę hahaha:d
 • Paskal79: Pozdro uniaosw👍
 • Paskal79: Coś na pewno się wzmocniony priorytet obrońca tak jak pisze bo w bo artykule a może będzie bonus 🤔😁
 • Jamer: Pascal79 Trzymamy kciuki za dobre wzmocnienia! Teraz weekend i dwa arcyważne spotkania...
 • Paskal79: No na pewno jak będzie obrońca to już jest dobrze bo w ataku mamy wybór a i jest może z dwóch młodych co mogą dać coś nieprzewidywalnego jak to młodzi więc jest dobrze
 • Paskal79: A co do meczy to b ważne i bardzo ciężkie
 • hokej_fan: Dwa głodne renifery widziane na dworcu PKP w Oświęcimiu. Pytały o drogę na Chemików. Pewne info
 • Paskal79: Hokej fan lepiej by były to pitbulle 😁
 • hokej_fan: Syber.yjski niedźwiedź był w drodze, ale Dr. Rudi go przechwycił
 • Paskal79: No.nie można nic pisać po polsku ani czesku bo rudi.przechwyci i przebiję ofertę choć nie tylko on tak może zrobić.... Bo już byli tacy ...😁
 • hokej_fan: Др. Руди, отпусти это
 • Unikatowy99: ***** ***
 • Luque: Unikatowy czyżbyś poczuł #NowyWał w swojej kieszeni? ;p
 • Unikatowy99: tak zabrać ludziom przedsiębiorczym dać nieudacznikom pisowskiej ciemnocie, która na nich głosuje
 • PEL52: Unikatowy99,nic dodac,nic ujac.Trafione w samo sedno
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: Hasek jakie kopiowanie?? Przecież cała Polska wie, że jesteście cyganami, a Persja to wasza ojczyzna. Sam przygłupie się szarpiesz, a później masz pretensje.
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: Cisniesz tu [****] po wszystkich, a później płaczesz.
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: Weź swój dywan i leć spać.
 • gieksa76: Tyski dzbanie ale zaimponowałeś
 • hubal: dzbany i dywany jo niy moga Ciule :)
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: Gieksa leć na bazar może sprzedasz swój perski
 • Hasek64: Hokej fan ty się lepiej martw o wyniki a nie mydl oczu perskimi dywanami, w tym roku już mistrza przy zielonym stoliku nie będzie 😂😂😂 nie pomoże ani covid ani Sidor. Pozostanie
 • Hasek64: Jedynie płacz I wymyślanie bajeczek o dywanach
 • hokej_fan: Jutro wszyscy na Chemików 4 zobaczyć łowne kocury!
 • Hasek64: Hokej_fan. Co to za kocury będą? :D
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: Tato tato kiedy gieksa miała mistrza Polski?? Nie wiem, zapytaj dziadka 😆
 • hokej_fan: Wygłodniałe
 • emeryt: Fanie ten filmik 1 klasa:)
 • hokej_fan: Jutrzejsza obecność na Chemików 4 obowiązkowa
 • emeryt: https://www.youtube.com/watch?v=pU8DYKSfrZo
 • emeryt: majstersztyk:)
 • hokej_fan: eme dzisiaj czwartek, co tam babka z targu mówiła?
 • emeryt: babsko siedzi na Malediwach
 • Oświęcimianin_23: Chyba na Zanzi.
 • KubaKSU: Hokej fan cygany lubią brąz:D
 • Szefu1982: Hokej_fan bardzo chciałbym jutro być na Ch4 ale mam chrzest córeczki w niedzielę i mam na 19 obowiązkowe spotkanie z facetem w czarnej sukience
 • hokej_fan: To ja cię zwalniam z takiego spotkania
 • Szefu1982: Dzięki ale żona raczej by nie była zadowolona
 • hokej_fan: Są sprawy ważne i ważniejsze
 • Unikatowy99: Panowie
 • emeryt: 99 uczy kultury...
 • Unikatowy99: emeryt jak obstawiasz jutrzejszy wynik naszego meczu?
 • Hokejowy1964: KubaKSU cygana widzisz w lustrze
 • Luque: Dziś prawdziwych cyganów już nie ma.. ;p
 • Oświęcimianin_23: Luque, 11/10
 • KubaKSU: Hokejowy,patrzę i za uja pana Cię nie widzę :D
 • Hokejowy1964: KubaKSU i właśnie widzisz swoją cygańską gębę :)
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: Emerycie też się uśmiałem.
 • Hokej_Fan_GKS_TYCHY: Hokejowy ale cała tą dyskusję zaczął upośledzony Hasek pisząc nie zaczepiany "JTKJ"
 • kuba17: Panowie, jak tak patrzę i widzę jakie tutaj głupoty wypisujecie, to naprawdę mi die wydaje, że macie po paręnaście latek :p
 • kuba17: Się*
 • Hokejowy1964: Hokej_fan tego nie wiem, nie śledzę non stop wpisów tutaj co nie zmienia postaci rzeczy od czasu do czasu ktoś tu nie wytrzymuje i pisze dziwne rzeczy.
 • Hokejowy1964: Luque masz rację...a i pustego dzbana coraz ciężej spotkać ;)
 • KubaKSU: Hokejowy , cały czas się tu napinasz ,to co się dziwisz ,ze każdy ma Cię za kogo ma :)
 • Hokejowy1964: KubaKSU nigdy nie zaczepiam nikogo jako pierwszy, reaguję wtedy kiedy ktoś wypisuje prymitywne rzeczy. A już to co o mnie sądzą tu piszący, w przewadze małe zawistne ludziki to mam w....głębokim poważaniu...Ile ty masz lat żeby takich argumentów używać ?
 • Hasek64: JTKJ lolololloloooo!!!
 • statys: Miłość własna niektórych nie zna granic, kosmos wypełnia.
 • Hasek64: JTKJ!!
 • KubaKSU: Nie dyskutuje juz z toba ..z samego początku zachowywałes się normalnie i można było polemizować w kulturalny sposób...natomiast teraz na każdym kroku razem z kolegą Haskiem szukacie zaczepki..Tyle z mojej strony..miłego oglądania dzisiejszego starcia,mi niestety praca nie pozwoli .Pozdro bez napinki:)
 • Cola: a Wy dalej z nimi gadacie?
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2022 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe