Hokej.net Logo

Regulamin rozgrywek młodzieżowych

Regulamin rozgrywek młodzieżowych

Przedstawiamy wam regulamin wszystkich lig młodzieżowych

JUNIOR MŁODSZY U-18


ROCZNIKI

• W turniejach eliminacyjnych oraz finałach OOM (MP JM), obowiązują roczniki 2004, 2005, 2006

oraz maksymalnie trzech zawodników z rocznika 2007, na wniosek klubu, po uzyskaniu zgody lekarza

sportowego, rodziców / opiekunów prawnych, trenera prowadzącego (Młodzik), na grę w wyższej kategorii

wiekowej (JM).

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL

2. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL

3. MOSM TYCHY Śląski ZHL

4. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL

5. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL

6. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL

7. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL

8. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL

9. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL

10. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

11. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL

12. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL


• W fazie eliminacyjnej zespoły zostały podzielone na cztery grupy wg klasyfikacji z poprzedniego sezonu.

GR. A

1. UKS NIEDŹWIADKI MOSIR SANOK (1)

2. ŁKH ŁÓDŹ (8)

3. UKH UNIA OŚWIĘCIM (9)


GR. B

1. MKS SOKOŁY TORUŃ (2)

2. MKS CRACOVIA SSA (7)

3. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (10)


GR. C

1. KH POLONIA BYTOM (3)

2. MOSM TYCHY (6)

3. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (11)


GR. D

1. MMKS PODHALE NOWY TARG (4)

2. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW (5)

3. JKH GKS JASTRZĘBIE (N)


SYSTEM ROZGRYWEK


• Kwalifikacje do Turnieju Finałowego, odbędą się w formule 3 turniejów eliminacyjnych w terminach:

• 24-26.09.2021 • 22-24.10.2021 • 26-28.11.2021

• Turnieje eliminacyjne rozgrywane są systemem ,,każdy z każdym’’.

Układ spotkań turniejów eliminacyjnych:

Dzień 1: (1 – p), (2 – 3)

Dzień 2: (p – 3), (1 – 2)

Dzień 3: (2 – p), (3 – 1)

• Awans do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych rozgrywanego w ramach Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży (OOM), uzyskają zespoły sklasyfikowane na dwóch pierwszych miejscach z każdej

z grup eliminacyjnych.

Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych – OOM / 22.02 – 27.02.2022 r.

• W turnieju uczestniczy 8 zespołów podzielonych na dwie grupy E i F, wg klasyfikacji miejsc od 1 do 8.

• Zwycięzcy grup eliminacyjnych zostaną rozstawieni w kolejności: 1, 2, 3, 4, wg średniej ilości zdobytych

punktów.

• Zespoły z miejsc 2, zostaną sklasyfikowane w kolejności: 5, 6, 7, 8, wg średniej ilości zdobytych punktów.

• W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów jest równa, o miejscu decyduje kolejno: korzystniejsza

różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba straconych bramek, losowanie.

• Mecze rozgrywane są systemem ,,każdy z każdym”.

GR. E

1. DRUŻYNA 1

2. DRUŻYNA 4

3. DRUŻYNA 5

4. DRUŻYNA 8

GR.F

1. DRUŻYNA 2

2. DRUŻYNA 3

3. DRUŻYNA 6

4. DRUŻYNA 7

Układ spotkań w grupach E i F:

22.02.2022: (1 – 4), (2 – 3)

23.02.2022: (4 – 3), (1 – 2)

24.02.2022: (2 – 4), (3 – 1)

25.02.2022: Dzień wolny

26.02.2022: Półfinały (E1 – F2), (F1 – E2)

27.02.2022: Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów)

27.02.2022: Mecz o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów)

• Pozostałe zespoły sklasyfikowane zostaną wg zdobytych punktów w grupach E i F.

SPRAWY REGULAMINOWE


• Zespoły rozgrywają mecze w składach minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy (do limitu nie wlicza sięzawodników z rocznika 2007).

• Trzy walkowery oznaczają wykluczenie zespołu z rozgrywek.

• W przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji zespołu, wszystkie pozostałe do rozegrania mecze z udziałem

tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.

• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach

ligowych rozgrywek młodzieżowych – wyjątek stanowią mecze w ramach młodzieżowych spotkań turniejowych

oraz mecze w rozgrywkach PHL.

• Mecze w grupach eliminacyjnych, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze grupowe w Turnieju Finałowym, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze półfinałowe w Turniej Finałowym, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecz o 3 miejsce w Turnieju Finałowym, trwa 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecz o 1 miejsce w Turnieju Finałowym, trwa 3 × 20 minut, dogrywka 20 minut (5 na 5), po uprzedniej

renowacji tafli, rzuty karne po 5.

• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.

• Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych: 2 punkty.

• Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych: 1 punkt.

• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),

korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań

w regulaminowym czasie gry, losowanie.

• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której

zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

• W Turnieju Finałowym może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników: 20 graczy z pola oraz 3 bramkarzy

(2 podstawowych i 1 rezerwowy).

• Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego

w Toruniu, mogą być zwalniani na pisemną prośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu na spotkania

eliminacyjne oraz Turnieju Finałowego, tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabów szkoleniowych

i dyrektorów ww. Szkół Mistrzostwa Sportowego.

• W meczu, może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników zagranicznych, posiadających nadany PESEL

(na liście zgłoszeniowej nie obowiązuje limit).

• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2022 r.

• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie

w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu

należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia

PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych

testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF

Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.

• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.

Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie

oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

MŁODZIK U-16

ROCZNIKI

• Chłopcy: 2006, 2007 oraz z rocznika 2008, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców / opiekunów

prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować nie więcej,

niż 5 zawodników z ww. rocznika.

• Dziewczęta: 2004, 2005, 2006, 2007 oraz z rocznika 2008, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców /

opiekunów prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować

nie więcej, niż 5 zawodniczek z ww. rocznika.

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. MOSM TYCHY Śląski ZHL

2. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL

3. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL

4. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL

5. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL


1. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL

2. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL

3. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL

4. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL

5. KH DĘBICA Małopolski OZHL


1. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

2. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL

3. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL

4. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

5. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL

6. UKS WIKINGOWIE ELBLĄG Kujawsko – Pomorski OZHL


SYSTEM ROZGRYWEK

• Rozgrywki prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.

• Minimalna ilość spotkań w sezonie zasadniczym: 16 (SZHL, MOZHL), 20 (KPOZHL).

• Rozgrywki w okręgach muszą zakończyć się do dnia: 13.03.2022 r.

• Po rozegraniu sezonu zasadniczego stanowiącego eliminacje do Turnieju Finałowego, zespoły z miejsca

1 i 2 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL, uzyskują bezpośredni awans do Turnieju Finałowego

Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików.

• Zespoły z miejsca 1 i 2, zostaną sklasyfikowane w kolejności: 1, 2, 3, 4, 5, 6, wg średniej ilości zdobytych

punktów.

• Zespoły z miejsc 3 oraz najlepszy zespół z miejsca 4 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL zostaną

sklasyfikowane w kolejności: 7, 8, 9, 10, wg średniej ilość zdobytych punktów.

• Zespoły sklasyfikowane na miejscach 7-10 rozgrywają Turniej Barażowy do Turnieju Finałowego

Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzika.

• W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów (dot. globalnego sklasyfikowania zespołów) jest równa,

o miejscu decyduje kolejno: korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba

straconych bramek, losowanie.

Turniej Barażowy do Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików / 18.03 – 20.03.2022 r.

• gospodarzem Turnieju Barażowego będzie drużyna, która zostanie najwyżej sklasyfikowana w rankingu

zespołów 7-10 (w przypadku rezygnacji, gospodarzem turnieju barażowego zostaje kolejna drużyna

z rankingu).

• Turniej Barażowy rozgrywany jest systemem ,,każdy z każdym’’,

• zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce, awansują do Turnieju Finałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski

Młodzików.

Układ spotkań Turnieju Barażowego:

• 18.03.2022: (7 – 10), (8 – 9)

• 19.03.2022: (10 – 9), (7 – 8)

• 20.03.2022: (8 – 10), (9 – 7)

Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików / 29.03 – 03.04.2022 r.

• W turnieju uczestniczy 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy wg klasyfikacji miejsc od 1 do 6 oraz dwie

drużyny z Turnieju Barażowego.

• Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

GR. A

1. DRUŻYNA 1

2. DRUŻYNA 4

3. DRUŻYNA 5

4. BARAŻ 2

GR.B

1. DRUŻYNA 2

2. DRUŻYNA 3

3. DRUŻYNA 6

4. BARAŻ 1

Układ spotkań w grupach A i B:

29.03.2022: (1 – 4), (2 – 3)

30.03.2022: (4 – 3), (1 – 2)

31.03.2022: (2 – 4), (3 – 1)

01.04.2022: Dzień wolny

02.04.2022: Półfinały (A1 – B2), (B1 – A2)

03.04.2022: Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów)

03.04.2022: Mecz o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów)

• Pozostałe zespoły sklasyfikowane są wg zdobytych punktów w grupach A i B.

SPRAWY REGULAMINOWE

• Zespoły rozgrywają mecze w składach minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy.

• Zawodniczki nie wliczają się do obowiązkowego limitu 10 zawodników.

• Trzy walkowery oznaczają wykluczenie z rozgrywek.

• W przypadku wycofania lub dyskwalifikacji zespołu z rozgrywek wszystkie pozostałe do rozegrania mecze

z udziałem tej drużyny, zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.

• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach

ligowych rozgrywkach młodzieżowych – wyjątek, stanowią mecze w ramach młodzieżowych spotkań

turniejowych oraz mecze w rozgrywkach PHL.

• Mecze w sezonie zasadniczym trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze Turnieju Barażowego trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze fazy grupowej Turnieju Finałowego trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze półfinałowe Turnieju Finałowego, trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecz o 3 miejsce Turnieju Finałowego, trwa: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecz o 1 miejsce Turnieju Finałowego, trwa: 3 × 20 minut, dogrywka 20 minut (5 na 5) po uprzedniej

renowacji tafli, rzuty karne po 5.

• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.

• Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych: 2 punkty.

• Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych: 1 punkt.

• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),

korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań

w regulaminowym czasie gry, losowanie.

• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której

zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

• W Turnieju Finałowym, może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników: 20 graczy z pola oraz 3 bramkarzy

(2 podstawowych i 1 rezerwowy).

• Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego

w Toruniu, mogą być zwalniani na pisemną prośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu, na mecze

rozgrywek okręgowych oraz Turniej Barażowy i Turniej Finałowy, tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabów

szkoleniowych i dyrektorów ww. Szkół Mistrzostwa Sportowego.

• W meczu, może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników zagranicznych, posiadających nadany PESEL

(na liście złoszeniowej nie obowiązuje limit).

• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2022 r.

• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie

w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu

należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia

PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych

testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF

Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.

• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.

Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie

oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

ŻAK STARSZY U-14


ROCZNIKI

• Chłopcy: 2008, 2009 oraz z rocznika 2010, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców / opiekunów

prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować nie więcej,

niż 5 zawodników z ww. rocznika.

• Dziewczęta: 2008, 2009 oraz z rocznika 2010, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców / opiekunów

prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować nie więcej,

niż 5 zawodniczek z ww. rocznika.

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL

2. MOSM TYCHY Śląski ZHL

3. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL

4. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL

5. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL

6. AM GIEKSA KATOWICE Śląski ZHL

7. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II Śląski ZHL


1. UKS NIEDŹWIADKI MOSIR SANOK Małopolski OZHL

2. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL

3. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL

4. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL

5. KH DĘBICA Małopolski OZHL


1. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL

2. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

3. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL

4. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL

5. UKS BOMBEK MALBORK Kujawsko – Pomorski OZHL

6. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

7. MUKS WTH WROCŁAW Kujawsko – Pomorski OZHL

8. ŁKH ŁÓDŹ II Kujawsko – Pomorski OZHL


SYSTEM ROZGRYWEK

• Rozgrywki prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.

• Minimalna ilość spotkań w sezonie zasadniczym: 18 (SZHL), 20 (MOZHL), 21 (K-POZHL).

• Rozgrywki w okręgach muszą zakończyć się do dnia 07.03.2022 r.

• Po rozegraniu sezonu zasadniczego stanowiącego eliminacje do Turnieju Finałowego, zespoły z miejsca

1 i 2 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL, uzyskują bezpośredni awans do Turnieju Nieoficjalnych

Mistrzostw Polski Żaka Starszego.

• Zespoły z miejsca 1 zostaną sklasyfikowane w kolejności: 1, 2, 3, wg średniej ilości zdobytych punktów.

• Zespoły z miejsca 2, zostaną sklasyfikowane w kolejności: 4, 5, 6, wg średniej ilości zdobytych punktów.

• Zespoły z miejsca 3 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL zostaną sklasyfikowane w kolejności: 7, 8, 9,

wg średniej ilość zdobytych punktów.

• Zespoły sklasyfikowane na miejscach 7-9 rozgrywają Turniej Barażowy do Nieoficjalnych Mistrzostw Polski

Żaka Starszego.

• W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów (dot. globalnego sklasyfikowania zespołów) jest równa,

o miejscu decyduje kolejno: korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba

straconych bramek, losowanie.

• Klub posiadający w rozgrywkach dwie drużyny, ma prawo awansu do Turnieju Barażowego oraz Turnieju

Finałowego, tylko jednym najwyżej sklasyfikowanym zespołem.

Turniej Barażowy do Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego / 11-13.03.2022

• gospodarzem Turnieju Barażowego będzie drużyna, która zostanie najwyżej sklasyfikowana w rankingu

zespołów 7-10 (w przypadku rezygnacji, gospodarzem turnieju barażowego zostaje kolejna drużyna

z rankingu).

• Turniej Barażowy rozgrywany jest systemem ,,każdy z każdym’’,

• zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce, awansują do Turnieju Finałowego Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka

Starszego.

Układ spotkań Turnieju Barażowego:

• 11.03.2022: (7 – 9), (8 – p)

• 12.03.2022: (9 – 8), (7 – p)

• 13.03.2022: (7 – 8), (9 – p)

Turniej Finałowy Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego / 22-27.03.2022 r.

• W turnieju uczestniczy 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy wg klasyfikacji miejsc od 1 do 6 oraz dwie

drużyny z Turnieju Barażowego.

• Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

GR. A

1. DRUŻYNA 1

2. DRUŻYNA 4

3. DRUŻYNA 5

4. BARAŻ 2

GR.B

1. DRUŻYNA 2

2. DRUŻYNA 3

3. DRUŻYNA 6

4. BARAŻ 1

Układ spotkań w grupach A i B:

22.03.2022: (1 – 4), (2 – 3)

23.03.2022: (4 – 3), (1 – 2)

24.03.2022: (2 – 4), (3 – 1)

25.03.2022: Dzień wolny

26.03.2022: Półfinały (A1 – B2), (B1 – A2)

27.03.2022: Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów)

27.03.2022: Mecz o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów)

• Pozostałe zespoły sklasyfikowane są wg zdobytych punktów w grupach A i B.

SPRAWY REGULAMINOWE

• Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy.

• Zawodniczki nie wliczają się do obowiązkowego limitu 10 zawodników.

• Trzy walkowery oznaczają automatyczne wykluczenie z rozgrywek.

• W przypadku wycofania się lub dyskfalifikacji zespołu z rozgrywek, wszystkie pozostałe do rozegrania

mecze z udziałem tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.

• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach

ligowych rozgrywkach młodzieżowych – wyjątek, stanowią mecze w ramach młodzieżowych rozgrywek

turniejowych.

• Mecze w sezonie zasadniczym trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze Turnieju Barażowego trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze w turnieju finałowym trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.

• Mecz wygrany po dogrywce lub po rzutach karnych: 2 punkty.

• Mecz przegrany po dogrywce lub po rzutach karnych: 1 punkt.

• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),

korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań

w regulaminowym czasie gry, losowanie.

• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której

zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

• Gra ciałem jest dozwolona.

• W meczach sezonu zasadniczego oraz turnieju finałowego, może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników

zagranicznych, posiadających nadany PESEL (na liście zgłoszeniowej nie obowiązuje limit).

• W turnieju finałowym, może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników: 20 graczy z pola oraz 3 bramkarzy

(2 podstawowych i 1 rezerwowy).

• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem: 31.01.2022 r.

• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie

w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu

należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych

testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF

Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.

• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.

Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie

oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

ŻAK MŁODSZY U-12

ROCZNIKI

• Chłopcy: 2010, 2011, 2012 • Dziewczęta: 2010, 2011, 2012.

UCZESTNICY ROZGRYWEK


1. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL

2. MOSM TYCHY Śląski ZHL

3. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL

4. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL

5. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL

6. AM GIEKSA KATOWICE Śląski ZHL

7. UKH UNIA OŚWIĘCIM Śląski ZHL


1. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL

2. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL

3. UKS KTH KRYNICA Małopolski OZHL

4. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL

5. KH DĘBICA Małopolski OZHL


1. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL

2. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

3. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL

4. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL

5. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

6. HUKS NIEDŹWIADKI GDYNIA Kujawsko – Pomorski OZHL

7. MUKS WTH WROCŁAW Kujawsko – Pomorski OZHL

8. UKS WIKINGOWIE ELBLĄG Kujawsko – Pomorski OZHL

9. AH LEGIA WARSZAWA II Kujawsko – Pomorski OZHL

10. ŁKH ŁÓDŹ II Kujawsko – Pomorski OZHL


SPRAWY REGULAMINOWE

• Rozgrywki prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.

• Minimalna ilość spotkań w sezonie: 18 (SZHL), 20 (MOZHL), 18 (K-POZHL).

• Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum 15 zawodników + 2 bramkarzy.

• Drugi bramkarz / bramkarka musi uczestniczyć w meczu minimum 20 minut ciągłego czasu gry.

• Trzy walkowery oznaczają automatyczne wykluczenie z rozgrywek.

• W przypadku wycofania się lub dyskfalifikacji zespołu z rozgrywek, wszystkie pozostałe do rozegrania

mecze z udziałem tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.

• Mecz trwa 3 × 20 minut – zmiany lotne.

• Gra do rozstrzygnięcia – w przypadku remisu, nie rozgrywa się dogrywki, decydują rzuty karne po 5.

• Obowiązują kary 2-minutowe i większe.

• Gra ciałem jest dozwolona tylko wg definicji: „zawodnik broniący, może zaatakować zawodnika będącego

w posiadaniu krążka (atakującego) tylko w momencie, kiedy jego kierunek jazdy, jest zgodny z kierunkiem

jazdy zawodnika atakującego”.

• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach

rozgrywkach młodzieżowych. Wyjątek stanowią mecze w ramach młodzieżowych rozgrywek turniejowych.

• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.

• Mecz wygrany w po rzutach karnych: 2 punkty.

• Mecz przegrany po rzutach karnych: 1 punkt.

• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),

korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań

w regulaminowym czasie gry, losowanie.

• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której

zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

• W meczu może uczestniczyć nieograniczona ilość zawodników / zawodniczek zagranicznych, w rozumieniu

definicji obowiązującego Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego.

• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2022 r.

• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie

w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu

należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia

PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych

testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF

Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.

• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.

Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie

oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

MINI – HOKEJ U-10 / U-8


KATEGORIE WIEKOWE

• Kategoria I – dziewczynki i chłopcy z rocznika 2013 i młodsi oraz zawodnicy / zawodniczki z rocznika 2012

o niskim poziomie sportowym lub dopiero rozpoczynających grę w hokeja na lodzie, niezgłoszeni do żadnych

innych rozgrywek (uczestniczą tylko w rozgrywkach Mini Hokeja).

• Kategoria II – dziewczynki i chłopcy z rocznika 2014 i młodsi.

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL

2. AM GIEKSA KATOWICE Śląski ZHL

3. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL

4. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL

5. MUKS ORLIK OPOLE Śląski ZHL

6. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL

7. MOSM TYCHY Śląski ZHL

8. KS LUCE CIESZYN Śląski ZHL

9. MUKS WTH WROCŁAW Śląski ZHL


1. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL

2. KH DĘBICA Małopolski OZHL

3. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL

4. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL

5. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL

6. UKS KTH KRYNICA Małopolski OZHL

7. UKS LHT LUBLIN Małopolski OZHL


1. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

2. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL

3. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

4. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL

5. UKS WIKINGOWIE ELBLĄG Kujawsko – Pomorski OZHL

SPRAWY REGULAMINOWE

• Rozgrywki (sprawdziany) prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.

• Sprawdziany odbywają się w systemie turniejowym (wg zasad IIHF – bez rywalizacji klubowej).

• Dopuszczenia do udziału w sprawdzianach w danej kategorii wiekowej, kilku drużyn z jednego klubu.

• Sprawdziany odbywają się w składach minimum 15 zawodników + 2 bramkarzy.

• Sprawdzian odbywa się w wymiarze czasowym 18 minut: 3 × 6 zmian po 60 sekund dla kategorii II

oraz 3 × 8 zmian po 45 sekund dla kategorii I – zmiany lotne na sygnał.

• W kategorii II, sprawdzian odbywa się 4 na 4 graczy, a w kategorii I, sprawdzian odbywa się 3 na 3 graczy.

• Drugi bramkarz musi uczestniczyć w sprawdzianie minimum 18 minut czasu ciągłego. W przypadku jego

kontuzji zawodnik z pola przebiera się w strój bramkarza (wg przepisów) celem kontynuowania gry.

• Sprawdziany odbywają się na zmniejszonych polach gry.

• Obowiązują bramki pełnowymiarowe oraz lekki krążek.

• Obowiązuje całkowity zakaz gry ciałem.

• Formacje muszą być oznaczone kolorami lub np. I formacja – kolor czerwony, II formacja – kolor niebieski,

III formacja – kolor zielony, IV formacja – kolor żółty lub numerami np. (5, 6, 7, 8), (11, 12, 13, 14) itp.

• Po każdym sprawdzianie zawodnicy wykonują rzuty karne (na przemian) – punktuje 12 graczy.

• W sprawdzianie może uczestniczyć nieograniczona ilość zawodników / zawodniczek zagranicznych,

w rozumieniu definicji z Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego.

Liczba komentarzy: 0

Komentarze

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się do swojego konta!
Wypowiedz się o hokeju!
Shoutbox
 • rawa: Nie stracili bramy grajac w przewadze. To juz jakis progres jest😉
 • PanFan1: Sprawdziłem co to ten CMA festival jest o którym tu mówiono i powiem fajne bardzo, mój klimat, sami obczajcie teraz w przerwie 👇
 • PanFan1: https://youtu.be/K5V8QxAV7Xo?si=9ZIVWgBNrFir4FL8
 • rawa: Muzyka country to nie dla mnie
 • PanFan1: Anaheim Ducks i Florida Panthers zostali zgłoszeni do NHL w 1993 roku - Ducks zdobyli puchar w 2007 roku, ograli w finale Ottawę
 • rawa: Ale pieknie ich rozpykali 2:0
 • dzidzio: jest!
 • PanFan1: Gramy dalej
 • dzidzio: Barkov wreszcie sie odblokował
 • rawa: Challenge
 • PanFan1: chyba o koci włos jednak spalił Reinhart
 • PanFan1: będzie gol i przewaga
 • rawa: Offside
 • PanFan1: [****] jaja
 • dzidzio: ja nie wiem
 • rawa: Gramy dalej
 • PanFan1: Dobra Kocury brać się do roboty, samo się nie wygra
 • mario.kornik1971: podgrzewa się olej🛢️
 • PanFan1: co zaś frytki będziesz smażył?
 • mario.kornik1971: ogórek małosolny swojski, Porter Żywiec
 • PanFan1: Pół meczu za nami, teraz pora na Panthers
 • mario.kornik1971: Pan z Nami
 • mario.kornik1971: jutro placek kruchy z truskawkami
 • rawa: Trzeba w końcu wykorzystać PP
 • mario.kornik1971: już się widni
 • rawa: K... jak oni graja te PP
 • dzidzio: nic nie idzie to wygląda jakby zapomnieli jak należy grać przewagi
 • dzidzio: potem nie dziwota że nakręcają cyferki nafciarzom
 • PanFan1: Moja Szefowa mówi już Panom dobranoc, dumny jestem z niej, wytrzymała długo
 • rawa: Pozdrowienia dla Szefowej
 • rawa: Ja pierd.ole
 • PanFan1: Jest źle
 • mario.kornik1971: szefowa spoko babka
 • mario.kornik1971: co nafta to nafta 🛢️
 • mario.kornik1971: ale jest jeszcze trzecia tercja, idę po ogórka
 • PanFan1: Oni zaczęli obecny sezon od bodaj 13tu porażek z rzędu, później już tylko wzrastali
 • mario.kornik1971: na spokojnie
 • mario.kornik1971: nie ważne jak zaczynasz, tylko jak kończysz
 • PanFan1: Mario znasz Stanaszków z Kusocińskiego ?
 • rawa: Pantery graja naprawde słabo. To nie jest to co grali w cześniejszych seriach. Sa wolni. Poweru brakuje. Druga zagrali lepiej ale dostali dwa bęcki. Bob też jest jakiś niepewny.
 • mario.kornik1971: nie znam
 • rawa: PF1 przeczytaj sobie tego frajeta z który dyskutowałeś pod moim komentem. Jakiś j.e.bany polityk.
 • PanFan1: Zadał konkretne pytanie, to mu odpowiedziałem podając konkretne i jaskrawe przykłady, jak tego pojąć nie chce/umie to szkoda mojego telefonu na dalsze dyskusje.
 • mario.kornik1971: nerwowo się robi,jak 🐱 miałczą?.
 • rawa: On to kuma tylko to j.eba.ny polskojęzyczny politykier
 • rawa: Jak Kocury przewalą ten finał to będą największymi [****]ami w lidze a następny finał za kolejne 30 lat.
 • PanFan1: W Oświęcimiu na osiedlu Kusocińskiego poznałem bodaj pierwszą moją prawdziwą miłość w życiu i mimo tego że od 21 lat jestem z najfajniejszą krakowską dziewczyną na świecie, to Jolki z Kusocińskiego nigdy nie zapomnę ;)
 • PanFan1: Nie przewalają Rawa
 • mario.kornik1971: Tak , rozmawialiśmy kiedyś, pamiętam teraz, gratulacje!
 • mario.kornik1971: Jolka,Jolka pamiętasz tę noc w tataraku
  .
 • PanFan1: Montour w słupek
 • PanFan1: Jeeeeest
 • rawa: Barkov zayańczył w swoim stylu 3:1
 • mario.kornik1971: ale była [****]ka
 • PanFan1: Ale ich Sasha objechał
 • mario.kornik1971: a to już grajo a ja o [****]czce
 • rawa: Ten PP trzeba wykorzystać jak się chce odwrócić mecz. Dawać Kocury
 • PanFan1: Będzie mecz 7
 • dzidzio: za mało kocury mają do zaoferowania przy kreowaniu gry ofensywnej
 • PanFan1: ale dochodzą do głosu Dzidzio zawsze to jakiś prognostyk na decydujący mecz
 • rawa: Tylko dlaczego tak nie graja przez 60 minut
 • dzidzio: tylko czy zdąża na czas z tym rozkręcaniem się
 • mario.kornik1971: 🛢️pociś
 • rawa: Jeszcze kara. Cieżko będzie. Przespali dwie tercje.
 • mario.kornik1971: więcej 🛢️🛢️🛢️
 • PanFan1: Pierwszym powodem który czyni ze mnie kibica Panthers jest to że człowiek się przy nich nie nudzi.
 • PanFan1: 3 Panthers - 3 Oilers
  Mecz nr 7 będzie epicki
 • mario.kornik1971: najważniejsze, żeby sobie wytłumaczyć i nie przejmować się
 • mario.kornik1971: jeszcze krążek w grze
 • PanFan1: Ciekawe czy jutro HN opublikuje kolejny felieton Kojota że w Kanadzie prawie nikt nie ogląda finału NHL 😁😉
 • dzidzio: fakt że nafciarze doprowadzili do remisu ze stanu 0-3 jest już wydarzeniem historycznym w skali calej historii NHL
 • PanFan1: HN szukając wszędzie tanich sensacji powoli zachodzi na poziom pudelków i tabloidów
 • dzidzio: W sumie Paul Maurice mógłby już zdjąć bramkarza
 • dzidzio: no i zrobił to w sumie nie było na co czekać
 • rawa: Po tych wygranych meczach Oilers jak ważny jest początek meczu. Kocury za dużo pozwalają Nafciarzom na początku a potem gonią bezskutecznie.
 • PanFan1: kiedy mecz 7 ?
 • rawa: Coś Paul nauczył się po tej porażce?
 • PanFan1: Z niedzieli na poniedziałek ?
 • rawa: Jak Pantery w 7 meczu nie wejdą na pełne obroty od pierwszej minuty to przewalą ten finał.
 • mario.kornik1971: 🛢️🛢️🛢️🏒 nigdy się nie poddawaj
 • dzidzio: tak z niedzieli na poniedziałek
 • PanFan1: Zakupili dmuchanych pucharów i dobrze, niech chińczyki zarobią
 • dzidzio: jest blokada i to że dali nafciarzom niesamowitą pewność siebie
 • dzidzio: dla kocurów to jest zasadniczy problem
 • PanFan1: Panowie wielkie dzięki za dziś, prawdziwy zaszczyt obejrzeć porządny hokej w doborowym towarzystwie - DO ZAŚ ❗
 • dzidzio: oczywiście jest to osobny mecz i wystarczy zagrać w nim tylko ten mecz doskonale
 • rawa: Nic powoli trzeba się zbierać do Londynu.
  Dzięki Panowie za towarzystwo i do siódmego
 • dzidzio: Ja również dziękuje. W poniedziałek mecz prawdy
 • mario.kornik1971: a to dmuchane były
 • mario.kornik1971: już lament a co będzie
 • mario.kornik1971: Dzięki za oglądanie wspólne
 • S'75: Nie wierzyłem że OILERS się podniosą z O:3 i wyciągną na 3:3 🇨🇦vs🇺🇸
 • emeryt: Nafta zalewa kocury...z futerkowych tylko surykatka
 • J_Ruutu: McDavid już tego nie wypuści :)
 • emeryt: Rucie kupiłeś już #KarnetNaUnie ?
 • J_Ruutu: Nie stać mnie.
 • Luque: Ruton teraz będzie podziwiał reggae na lodzie ;)
 • KopalnianyRyll: Karnecik kupiony dosyć trochę tych karnetów zeszło przez 2 dni :)
 • RafałKawecki: Chciałem rzucić okiem na terminarz meczów CHL i przy okazji miałem szczeście zobaczyć trofeum o które się tam gra. Toż to wygląda jakby jakiś szalony spawacz zespawał je z części znalezionych na złomowisku. Europejski hokej jednak nie jest poważny...
 • mario.kornik1971: Kaweckia dejże spokój
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe