Hokej.net Logo

Regulamin rozgrywek młodzieżowych

Regulamin rozgrywek młodzieżowych

Przedstawiamy wam regulamin wszystkich lig młodzieżowych

JUNIOR MŁODSZY U-18


ROCZNIKI

• W turniejach eliminacyjnych oraz finałach OOM (MP JM), obowiązują roczniki 2004, 2005, 2006

oraz maksymalnie trzech zawodników z rocznika 2007, na wniosek klubu, po uzyskaniu zgody lekarza

sportowego, rodziców / opiekunów prawnych, trenera prowadzącego (Młodzik), na grę w wyższej kategorii

wiekowej (JM).

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL

2. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL

3. MOSM TYCHY Śląski ZHL

4. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL

5. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL

6. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL

7. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL

8. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL

9. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL

10. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

11. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL

12. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL


• W fazie eliminacyjnej zespoły zostały podzielone na cztery grupy wg klasyfikacji z poprzedniego sezonu.

GR. A

1. UKS NIEDŹWIADKI MOSIR SANOK (1)

2. ŁKH ŁÓDŹ (8)

3. UKH UNIA OŚWIĘCIM (9)


GR. B

1. MKS SOKOŁY TORUŃ (2)

2. MKS CRACOVIA SSA (7)

3. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (10)


GR. C

1. KH POLONIA BYTOM (3)

2. MOSM TYCHY (6)

3. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (11)


GR. D

1. MMKS PODHALE NOWY TARG (4)

2. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW (5)

3. JKH GKS JASTRZĘBIE (N)


SYSTEM ROZGRYWEK


• Kwalifikacje do Turnieju Finałowego, odbędą się w formule 3 turniejów eliminacyjnych w terminach:

• 24-26.09.2021 • 22-24.10.2021 • 26-28.11.2021

• Turnieje eliminacyjne rozgrywane są systemem ,,każdy z każdym’’.

Układ spotkań turniejów eliminacyjnych:

Dzień 1: (1 – p), (2 – 3)

Dzień 2: (p – 3), (1 – 2)

Dzień 3: (2 – p), (3 – 1)

• Awans do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych rozgrywanego w ramach Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży (OOM), uzyskają zespoły sklasyfikowane na dwóch pierwszych miejscach z każdej

z grup eliminacyjnych.

Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych – OOM / 22.02 – 27.02.2022 r.

• W turnieju uczestniczy 8 zespołów podzielonych na dwie grupy E i F, wg klasyfikacji miejsc od 1 do 8.

• Zwycięzcy grup eliminacyjnych zostaną rozstawieni w kolejności: 1, 2, 3, 4, wg średniej ilości zdobytych

punktów.

• Zespoły z miejsc 2, zostaną sklasyfikowane w kolejności: 5, 6, 7, 8, wg średniej ilości zdobytych punktów.

• W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów jest równa, o miejscu decyduje kolejno: korzystniejsza

różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba straconych bramek, losowanie.

• Mecze rozgrywane są systemem ,,każdy z każdym”.

GR. E

1. DRUŻYNA 1

2. DRUŻYNA 4

3. DRUŻYNA 5

4. DRUŻYNA 8

GR.F

1. DRUŻYNA 2

2. DRUŻYNA 3

3. DRUŻYNA 6

4. DRUŻYNA 7

Układ spotkań w grupach E i F:

22.02.2022: (1 – 4), (2 – 3)

23.02.2022: (4 – 3), (1 – 2)

24.02.2022: (2 – 4), (3 – 1)

25.02.2022: Dzień wolny

26.02.2022: Półfinały (E1 – F2), (F1 – E2)

27.02.2022: Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów)

27.02.2022: Mecz o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów)

• Pozostałe zespoły sklasyfikowane zostaną wg zdobytych punktów w grupach E i F.

SPRAWY REGULAMINOWE


• Zespoły rozgrywają mecze w składach minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy (do limitu nie wlicza sięzawodników z rocznika 2007).

• Trzy walkowery oznaczają wykluczenie zespołu z rozgrywek.

• W przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji zespołu, wszystkie pozostałe do rozegrania mecze z udziałem

tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.

• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach

ligowych rozgrywek młodzieżowych – wyjątek stanowią mecze w ramach młodzieżowych spotkań turniejowych

oraz mecze w rozgrywkach PHL.

• Mecze w grupach eliminacyjnych, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze grupowe w Turnieju Finałowym, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze półfinałowe w Turniej Finałowym, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecz o 3 miejsce w Turnieju Finałowym, trwa 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecz o 1 miejsce w Turnieju Finałowym, trwa 3 × 20 minut, dogrywka 20 minut (5 na 5), po uprzedniej

renowacji tafli, rzuty karne po 5.

• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.

• Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych: 2 punkty.

• Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych: 1 punkt.

• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),

korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań

w regulaminowym czasie gry, losowanie.

• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której

zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

• W Turnieju Finałowym może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników: 20 graczy z pola oraz 3 bramkarzy

(2 podstawowych i 1 rezerwowy).

• Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego

w Toruniu, mogą być zwalniani na pisemną prośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu na spotkania

eliminacyjne oraz Turnieju Finałowego, tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabów szkoleniowych

i dyrektorów ww. Szkół Mistrzostwa Sportowego.

• W meczu, może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników zagranicznych, posiadających nadany PESEL

(na liście zgłoszeniowej nie obowiązuje limit).

• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2022 r.

• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie

w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu

należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia

PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych

testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF

Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.

• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.

Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie

oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

MŁODZIK U-16

ROCZNIKI

• Chłopcy: 2006, 2007 oraz z rocznika 2008, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców / opiekunów

prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować nie więcej,

niż 5 zawodników z ww. rocznika.

• Dziewczęta: 2004, 2005, 2006, 2007 oraz z rocznika 2008, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców /

opiekunów prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować

nie więcej, niż 5 zawodniczek z ww. rocznika.

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. MOSM TYCHY Śląski ZHL

2. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL

3. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL

4. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL

5. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL


1. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL

2. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL

3. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL

4. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL

5. KH DĘBICA Małopolski OZHL


1. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

2. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL

3. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL

4. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

5. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL

6. UKS WIKINGOWIE ELBLĄG Kujawsko – Pomorski OZHL


SYSTEM ROZGRYWEK

• Rozgrywki prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.

• Minimalna ilość spotkań w sezonie zasadniczym: 16 (SZHL, MOZHL), 20 (KPOZHL).

• Rozgrywki w okręgach muszą zakończyć się do dnia: 13.03.2022 r.

• Po rozegraniu sezonu zasadniczego stanowiącego eliminacje do Turnieju Finałowego, zespoły z miejsca

1 i 2 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL, uzyskują bezpośredni awans do Turnieju Finałowego

Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików.

• Zespoły z miejsca 1 i 2, zostaną sklasyfikowane w kolejności: 1, 2, 3, 4, 5, 6, wg średniej ilości zdobytych

punktów.

• Zespoły z miejsc 3 oraz najlepszy zespół z miejsca 4 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL zostaną

sklasyfikowane w kolejności: 7, 8, 9, 10, wg średniej ilość zdobytych punktów.

• Zespoły sklasyfikowane na miejscach 7-10 rozgrywają Turniej Barażowy do Turnieju Finałowego

Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzika.

• W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów (dot. globalnego sklasyfikowania zespołów) jest równa,

o miejscu decyduje kolejno: korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba

straconych bramek, losowanie.

Turniej Barażowy do Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików / 18.03 – 20.03.2022 r.

• gospodarzem Turnieju Barażowego będzie drużyna, która zostanie najwyżej sklasyfikowana w rankingu

zespołów 7-10 (w przypadku rezygnacji, gospodarzem turnieju barażowego zostaje kolejna drużyna

z rankingu).

• Turniej Barażowy rozgrywany jest systemem ,,każdy z każdym’’,

• zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce, awansują do Turnieju Finałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski

Młodzików.

Układ spotkań Turnieju Barażowego:

• 18.03.2022: (7 – 10), (8 – 9)

• 19.03.2022: (10 – 9), (7 – 8)

• 20.03.2022: (8 – 10), (9 – 7)

Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików / 29.03 – 03.04.2022 r.

• W turnieju uczestniczy 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy wg klasyfikacji miejsc od 1 do 6 oraz dwie

drużyny z Turnieju Barażowego.

• Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

GR. A

1. DRUŻYNA 1

2. DRUŻYNA 4

3. DRUŻYNA 5

4. BARAŻ 2

GR.B

1. DRUŻYNA 2

2. DRUŻYNA 3

3. DRUŻYNA 6

4. BARAŻ 1

Układ spotkań w grupach A i B:

29.03.2022: (1 – 4), (2 – 3)

30.03.2022: (4 – 3), (1 – 2)

31.03.2022: (2 – 4), (3 – 1)

01.04.2022: Dzień wolny

02.04.2022: Półfinały (A1 – B2), (B1 – A2)

03.04.2022: Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów)

03.04.2022: Mecz o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów)

• Pozostałe zespoły sklasyfikowane są wg zdobytych punktów w grupach A i B.

SPRAWY REGULAMINOWE

• Zespoły rozgrywają mecze w składach minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy.

• Zawodniczki nie wliczają się do obowiązkowego limitu 10 zawodników.

• Trzy walkowery oznaczają wykluczenie z rozgrywek.

• W przypadku wycofania lub dyskwalifikacji zespołu z rozgrywek wszystkie pozostałe do rozegrania mecze

z udziałem tej drużyny, zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.

• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach

ligowych rozgrywkach młodzieżowych – wyjątek, stanowią mecze w ramach młodzieżowych spotkań

turniejowych oraz mecze w rozgrywkach PHL.

• Mecze w sezonie zasadniczym trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze Turnieju Barażowego trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze fazy grupowej Turnieju Finałowego trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze półfinałowe Turnieju Finałowego, trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecz o 3 miejsce Turnieju Finałowego, trwa: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecz o 1 miejsce Turnieju Finałowego, trwa: 3 × 20 minut, dogrywka 20 minut (5 na 5) po uprzedniej

renowacji tafli, rzuty karne po 5.

• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.

• Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych: 2 punkty.

• Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych: 1 punkt.

• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),

korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań

w regulaminowym czasie gry, losowanie.

• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której

zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

• W Turnieju Finałowym, może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników: 20 graczy z pola oraz 3 bramkarzy

(2 podstawowych i 1 rezerwowy).

• Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego

w Toruniu, mogą być zwalniani na pisemną prośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu, na mecze

rozgrywek okręgowych oraz Turniej Barażowy i Turniej Finałowy, tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabów

szkoleniowych i dyrektorów ww. Szkół Mistrzostwa Sportowego.

• W meczu, może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników zagranicznych, posiadających nadany PESEL

(na liście złoszeniowej nie obowiązuje limit).

• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2022 r.

• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie

w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu

należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia

PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych

testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF

Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.

• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.

Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie

oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

ŻAK STARSZY U-14


ROCZNIKI

• Chłopcy: 2008, 2009 oraz z rocznika 2010, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców / opiekunów

prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować nie więcej,

niż 5 zawodników z ww. rocznika.

• Dziewczęta: 2008, 2009 oraz z rocznika 2010, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców / opiekunów

prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować nie więcej,

niż 5 zawodniczek z ww. rocznika.

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL

2. MOSM TYCHY Śląski ZHL

3. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL

4. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL

5. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL

6. AM GIEKSA KATOWICE Śląski ZHL

7. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II Śląski ZHL


1. UKS NIEDŹWIADKI MOSIR SANOK Małopolski OZHL

2. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL

3. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL

4. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL

5. KH DĘBICA Małopolski OZHL


1. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL

2. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

3. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL

4. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL

5. UKS BOMBEK MALBORK Kujawsko – Pomorski OZHL

6. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

7. MUKS WTH WROCŁAW Kujawsko – Pomorski OZHL

8. ŁKH ŁÓDŹ II Kujawsko – Pomorski OZHL


SYSTEM ROZGRYWEK

• Rozgrywki prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.

• Minimalna ilość spotkań w sezonie zasadniczym: 18 (SZHL), 20 (MOZHL), 21 (K-POZHL).

• Rozgrywki w okręgach muszą zakończyć się do dnia 07.03.2022 r.

• Po rozegraniu sezonu zasadniczego stanowiącego eliminacje do Turnieju Finałowego, zespoły z miejsca

1 i 2 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL, uzyskują bezpośredni awans do Turnieju Nieoficjalnych

Mistrzostw Polski Żaka Starszego.

• Zespoły z miejsca 1 zostaną sklasyfikowane w kolejności: 1, 2, 3, wg średniej ilości zdobytych punktów.

• Zespoły z miejsca 2, zostaną sklasyfikowane w kolejności: 4, 5, 6, wg średniej ilości zdobytych punktów.

• Zespoły z miejsca 3 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL zostaną sklasyfikowane w kolejności: 7, 8, 9,

wg średniej ilość zdobytych punktów.

• Zespoły sklasyfikowane na miejscach 7-9 rozgrywają Turniej Barażowy do Nieoficjalnych Mistrzostw Polski

Żaka Starszego.

• W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów (dot. globalnego sklasyfikowania zespołów) jest równa,

o miejscu decyduje kolejno: korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba

straconych bramek, losowanie.

• Klub posiadający w rozgrywkach dwie drużyny, ma prawo awansu do Turnieju Barażowego oraz Turnieju

Finałowego, tylko jednym najwyżej sklasyfikowanym zespołem.

Turniej Barażowy do Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego / 11-13.03.2022

• gospodarzem Turnieju Barażowego będzie drużyna, która zostanie najwyżej sklasyfikowana w rankingu

zespołów 7-10 (w przypadku rezygnacji, gospodarzem turnieju barażowego zostaje kolejna drużyna

z rankingu).

• Turniej Barażowy rozgrywany jest systemem ,,każdy z każdym’’,

• zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce, awansują do Turnieju Finałowego Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka

Starszego.

Układ spotkań Turnieju Barażowego:

• 11.03.2022: (7 – 9), (8 – p)

• 12.03.2022: (9 – 8), (7 – p)

• 13.03.2022: (7 – 8), (9 – p)

Turniej Finałowy Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego / 22-27.03.2022 r.

• W turnieju uczestniczy 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy wg klasyfikacji miejsc od 1 do 6 oraz dwie

drużyny z Turnieju Barażowego.

• Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

GR. A

1. DRUŻYNA 1

2. DRUŻYNA 4

3. DRUŻYNA 5

4. BARAŻ 2

GR.B

1. DRUŻYNA 2

2. DRUŻYNA 3

3. DRUŻYNA 6

4. BARAŻ 1

Układ spotkań w grupach A i B:

22.03.2022: (1 – 4), (2 – 3)

23.03.2022: (4 – 3), (1 – 2)

24.03.2022: (2 – 4), (3 – 1)

25.03.2022: Dzień wolny

26.03.2022: Półfinały (A1 – B2), (B1 – A2)

27.03.2022: Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów)

27.03.2022: Mecz o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów)

• Pozostałe zespoły sklasyfikowane są wg zdobytych punktów w grupach A i B.

SPRAWY REGULAMINOWE

• Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy.

• Zawodniczki nie wliczają się do obowiązkowego limitu 10 zawodników.

• Trzy walkowery oznaczają automatyczne wykluczenie z rozgrywek.

• W przypadku wycofania się lub dyskfalifikacji zespołu z rozgrywek, wszystkie pozostałe do rozegrania

mecze z udziałem tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.

• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach

ligowych rozgrywkach młodzieżowych – wyjątek, stanowią mecze w ramach młodzieżowych rozgrywek

turniejowych.

• Mecze w sezonie zasadniczym trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze Turnieju Barażowego trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecze w turnieju finałowym trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.

• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.

• Mecz wygrany po dogrywce lub po rzutach karnych: 2 punkty.

• Mecz przegrany po dogrywce lub po rzutach karnych: 1 punkt.

• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),

korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań

w regulaminowym czasie gry, losowanie.

• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której

zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

• Gra ciałem jest dozwolona.

• W meczach sezonu zasadniczego oraz turnieju finałowego, może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników

zagranicznych, posiadających nadany PESEL (na liście zgłoszeniowej nie obowiązuje limit).

• W turnieju finałowym, może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników: 20 graczy z pola oraz 3 bramkarzy

(2 podstawowych i 1 rezerwowy).

• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem: 31.01.2022 r.

• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie

w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu

należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych

testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF

Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.

• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.

Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie

oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

ŻAK MŁODSZY U-12

ROCZNIKI

• Chłopcy: 2010, 2011, 2012 • Dziewczęta: 2010, 2011, 2012.

UCZESTNICY ROZGRYWEK


1. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL

2. MOSM TYCHY Śląski ZHL

3. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL

4. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL

5. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL

6. AM GIEKSA KATOWICE Śląski ZHL

7. UKH UNIA OŚWIĘCIM Śląski ZHL


1. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL

2. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL

3. UKS KTH KRYNICA Małopolski OZHL

4. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL

5. KH DĘBICA Małopolski OZHL


1. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL

2. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

3. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL

4. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL

5. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

6. HUKS NIEDŹWIADKI GDYNIA Kujawsko – Pomorski OZHL

7. MUKS WTH WROCŁAW Kujawsko – Pomorski OZHL

8. UKS WIKINGOWIE ELBLĄG Kujawsko – Pomorski OZHL

9. AH LEGIA WARSZAWA II Kujawsko – Pomorski OZHL

10. ŁKH ŁÓDŹ II Kujawsko – Pomorski OZHL


SPRAWY REGULAMINOWE

• Rozgrywki prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.

• Minimalna ilość spotkań w sezonie: 18 (SZHL), 20 (MOZHL), 18 (K-POZHL).

• Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum 15 zawodników + 2 bramkarzy.

• Drugi bramkarz / bramkarka musi uczestniczyć w meczu minimum 20 minut ciągłego czasu gry.

• Trzy walkowery oznaczają automatyczne wykluczenie z rozgrywek.

• W przypadku wycofania się lub dyskfalifikacji zespołu z rozgrywek, wszystkie pozostałe do rozegrania

mecze z udziałem tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.

• Mecz trwa 3 × 20 minut – zmiany lotne.

• Gra do rozstrzygnięcia – w przypadku remisu, nie rozgrywa się dogrywki, decydują rzuty karne po 5.

• Obowiązują kary 2-minutowe i większe.

• Gra ciałem jest dozwolona tylko wg definicji: „zawodnik broniący, może zaatakować zawodnika będącego

w posiadaniu krążka (atakującego) tylko w momencie, kiedy jego kierunek jazdy, jest zgodny z kierunkiem

jazdy zawodnika atakującego”.

• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach

rozgrywkach młodzieżowych. Wyjątek stanowią mecze w ramach młodzieżowych rozgrywek turniejowych.

• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.

• Mecz wygrany w po rzutach karnych: 2 punkty.

• Mecz przegrany po rzutach karnych: 1 punkt.

• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),

korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań

w regulaminowym czasie gry, losowanie.

• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której

zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

• W meczu może uczestniczyć nieograniczona ilość zawodników / zawodniczek zagranicznych, w rozumieniu

definicji obowiązującego Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego.

• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2022 r.

• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie

w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu

należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia

PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych

testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF

Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.

• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.

Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie

oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

MINI – HOKEJ U-10 / U-8


KATEGORIE WIEKOWE

• Kategoria I – dziewczynki i chłopcy z rocznika 2013 i młodsi oraz zawodnicy / zawodniczki z rocznika 2012

o niskim poziomie sportowym lub dopiero rozpoczynających grę w hokeja na lodzie, niezgłoszeni do żadnych

innych rozgrywek (uczestniczą tylko w rozgrywkach Mini Hokeja).

• Kategoria II – dziewczynki i chłopcy z rocznika 2014 i młodsi.

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL

2. AM GIEKSA KATOWICE Śląski ZHL

3. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL

4. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL

5. MUKS ORLIK OPOLE Śląski ZHL

6. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL

7. MOSM TYCHY Śląski ZHL

8. KS LUCE CIESZYN Śląski ZHL

9. MUKS WTH WROCŁAW Śląski ZHL


1. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL

2. KH DĘBICA Małopolski OZHL

3. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL

4. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL

5. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL

6. UKS KTH KRYNICA Małopolski OZHL

7. UKS LHT LUBLIN Małopolski OZHL


1. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

2. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL

3. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL

4. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL

5. UKS WIKINGOWIE ELBLĄG Kujawsko – Pomorski OZHL

SPRAWY REGULAMINOWE

• Rozgrywki (sprawdziany) prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.

• Sprawdziany odbywają się w systemie turniejowym (wg zasad IIHF – bez rywalizacji klubowej).

• Dopuszczenia do udziału w sprawdzianach w danej kategorii wiekowej, kilku drużyn z jednego klubu.

• Sprawdziany odbywają się w składach minimum 15 zawodników + 2 bramkarzy.

• Sprawdzian odbywa się w wymiarze czasowym 18 minut: 3 × 6 zmian po 60 sekund dla kategorii II

oraz 3 × 8 zmian po 45 sekund dla kategorii I – zmiany lotne na sygnał.

• W kategorii II, sprawdzian odbywa się 4 na 4 graczy, a w kategorii I, sprawdzian odbywa się 3 na 3 graczy.

• Drugi bramkarz musi uczestniczyć w sprawdzianie minimum 18 minut czasu ciągłego. W przypadku jego

kontuzji zawodnik z pola przebiera się w strój bramkarza (wg przepisów) celem kontynuowania gry.

• Sprawdziany odbywają się na zmniejszonych polach gry.

• Obowiązują bramki pełnowymiarowe oraz lekki krążek.

• Obowiązuje całkowity zakaz gry ciałem.

• Formacje muszą być oznaczone kolorami lub np. I formacja – kolor czerwony, II formacja – kolor niebieski,

III formacja – kolor zielony, IV formacja – kolor żółty lub numerami np. (5, 6, 7, 8), (11, 12, 13, 14) itp.

• Po każdym sprawdzianie zawodnicy wykonują rzuty karne (na przemian) – punktuje 12 graczy.

• W sprawdzianie może uczestniczyć nieograniczona ilość zawodników / zawodniczek zagranicznych,

w rozumieniu definicji z Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego.

Przeczytaj dodatkowo
Liczba komentarzy: 0

Komentarze

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się do swojego konta!
Wypowiedz się!
Shoutbox
 • Paskal79: Miało być w tym tygodniu ogłoszone to mają czas do jutra choć poniedziałek też dobry na takie info 😁
 • Paskal79: Wiesz luge że nie znam go osobiście to nie wiem 😁, choć chyba bliżej mu do Sidora,ale to moje zdanie 😁
 • Luque: Zamordyści to tylko ze wschodu, ale myślę że trener Sidorienko to już nie taki zamordysta jak kiedyś, teraz to już bardziej unowocześniony lżejszy zamordysta ;)
 • Paskal79: Sądzę że to będzie Trener który bazuję na dobrym przygotowaniu fizycznym tak jak Sidor i powinien mieć duży szacunek w szatni, chodźi mi Sidora współczesnego a nie tego z przed 25 lat 😁👍
 • uniaosw: Może jednak Fin?
 • Paskal79: Czemu tak ..🤔, chociaż u nas czasem coś na ostatniej prostej może się zmienić w przeszłości z tymi trenerami już był fin i to b.dobry ale w ostatniej chwili wybrał przygotowywaniem fińskich zawodników w lecie z NHL nie pamiętam już nazwiska
 • Luque: Jakby nie polityka to eme by już tupał nogami o swoją starą miłość Jurija Cz. ;)
 • Paskal79: No tak choć ta zasrana wojna wzięła ban braci i z dwóch dobrych obrońców było by dużo łatwiej montować skład z tą 4-5 więcej zawodników
 • uniaosw: Szkoda braci tym bardziej że chcieli zostać
 • uniaosw: O Carlsonie nawet już nie wspominając super grajek
 • Arma: Zeszyt Czucha niczym Graal
 • hubal: Arma , zróbcie z Tadka kołcza
 • hubal: hej tam za mostem , biercie Gusowa
 • hubal: wtedy Tadek odpadnie :)
 • Luque: Spokojnie szykuje się nowy cyrk pt. małpia ospa...
 • Paskal79: No szukają już by coś , choć na horyzoncie 39 fala covida.....🤔😁
 • Paskal79: Szwajcaria - Canada po pierwszej tercji 3:3!!!
 • Hokejowy1964: Chopy oświęcimskie ciszej z tym trenerem ,nie piszcie tyle o nim bo konkurencja nie śpi...Dallas też jest na etapie poszukiwań nowego coacha więc tego ;)
 • KubaKSU: No właśnie dlatego jestes darmeny jak gumowy dzwon :)
 • KubaKSU: Siedź cicho i patrz swojego taboru 😎😎
 • szajbu: KubaKSU a kim Ty jesteś ?
 • Hokejowy1964: Kuba ja tu do Was z troską a Ty mi z taborem wyjeżdżasz a sam oglądasz mecze w obszczanej hali. Wysil się bardziej bo takie bzdety jak napisałeś każdy popapraniec potrafi napisać a masz się za kogoś lepszego ;)
 • Luque: Taborowy tak jakby ta Wasza hala się do czegoś nadawała... nawet nie macie gdzie zagrać prestiżowych meczów...
 • szajbu: Luque czytasz tylko to co chcesz już pisałem CHL w Spodku
 • Hokejowy1964: Dzbanue zajmij się Panem B bo jakoś inni odchodzą a on trwa w klubie jako opoka...A i dzięki za Bogackiego bo jak widać zna się na robocie w przeciwieństwie do tyskich decydentów...
 • Luque: Dotknąć w czuły punkt i już kompleksy wychodzą ;)
 • KubaKSU: Odezwał się fan z kurnika zwanego kurw*dołkiem..;) to wy się macie za lepszych...Luq szkoda dyskutować z cygańskimi podciepami:)
 • Hokejowy1964: Kuba już Ci pisałem ale powtórzę- Cygan Cię zrobił i widzisz go w lustrze [****] bez ogłady ;)
 • Hokejowy1964: Kompleksy powiadasz ...nie ma powodu żebym takie miał. Coś Ci się w główce-makówce pomieszało....
 • Luque: Nie produkuj się już tak, bo Ci się czajnik przegrzeje ;)
 • rawa: Telenowela cykansko-dzbanowo-oswiecimska nawet w sezonie ogorkowy ma swoich fanow.
  Hokejowy jako ziom po szalu musze przyznac, ze sam prowokujesz a potem sra.sz ogniem.
 • rawa: Kuba nie wrzucaj wszystkich do jednego wora. Kibice po kazdej stronie maja swoje gwiazdy.
 • Luque: rawa pogodził wszystkich ;)
 • rawa: Luque momy kurnik i zaawansowano technologia mrozenia lodu gasnica i co z tego? Czy my kibice hokeja rzadzimy miastem ogrodow?
 • KubaKSU: Brawo Rawa;)
 • emeryt: miłujcie sie kochani
 • rawa: Chlopy tez sie niecierpliwie co i jak z transferami. Plotek odgroma, na razie wiecej odeszlo niz przyszlo ale slonce u mnie swieci i trzeba czerpac z zycia. Pozdrawiam Wszystkich!
 • Hokejowy1964: rawa jak byś poczytał od początku to wiedziłbyś że nie ja zaczynam wyzywanie, natomiast nie pozostaję dłużny. Najwyrażniej niektórzy nie wytrzymują ciśnienia z brakiem komunikatu o trenerze. Niektóre Twoje wpisy, jak dla mnie, też są z d.u.p.y jednak nie krytykuje ich, mam swoje zasady :) . Każdy ma swoje, to że kibicujemy jednej drużynie nie oznacza,jak widać, że jest nam po drodze. Normalna sprawa.
 • rawa: Hokejowy ale po co robic bede komus z zakontraktowania trenera. U nas tez jest na ta chwile wiele niejasnosci co do skladu. Tez Cie pozdrawiom!
 • Hokejowy1964: rawa co do transferów to się nie martw i sobie print skrina zrób żebyś wiedział kiedy to pisałem. To że nic nie jest podane do wiadomości nie oznacza że nic się nie dzieje- wręcz przeciwnie. My się nie ścigamy z nikim a robimy swoje. Drużyna będzie na nie gorszym poziomie jak ta co Majstra zrobiła a pownna być lepsza- na papierze , bo weryfikacja będzie za 11 miesięcy. Będziesz zdziwiony i zadowolony :) . Bądź cierpliwy.I zapisz skrina. Poazdrawiam !
 • hanysTHU: Piłeś,nie pisz...
 • rawa: Poprzedni sezon mnie nauczyl, ze trzeba dac czasu na transfery. Natura ludzka jest taka, ze chce sie juz mniec klocki oukladane
 • Hokejowy1964: No właśnie widzę że nie masz siły nawet coś dłuższego sklecić....
 • Luque: Hanys od Ciebie to jakoś dziwnie brzmi z tym alko... ale już ponoć nie chlapiesz ;)
 • Hokejowy1964: Dokładnie tak ale jak wiesz to nie wyścigi. Będzie ciekawie.
 • Luque: Hokejowy robisz za inteligenta jak naklepiesz więcej zdań od adwersarza?
 • emeryt: ale że Normuś...
 • KubaKSU: Oby eme:)
 • wiemswoje: Gvido Jansons w JKH
 • jastrzebie: wiemswoje jest info na JKH
 • Simonn23: Jastrzębie niczym przyczajony tygrys, ukryty smok, zaczęli potężna ofensywę transferowa :D
 • Luque: 193cm/95kg, grał na szczeblach juniorskich w u18 i u20 w elicie i na zapleczu, NCAA w CV... ciekawy zawodnik w sumie
 • Luque: Z drugiej strony u Nas Karkls się nie odnalazł..
 • uniaosw: No eme temat raczej nie aktualny
 • Arma: W takim tempie Unia sobie sprawi trenera na gwiazdkę.
 • wiemswoje: No ciekawe co z tego wyjdzie w sumie może ktoś się co z Łotyszami od nas z zeszłego sezonu ?
 • KubaKSU: Jak u nas będzie Łotysz to moze chcieć ściągnąć waszych:)
 • jastrzebie: Wydaje mi się że Jass działa.
 • Simonn23: No a co z Kalnsem czy Pavlovsem, zostają? Czy odchodzą
 • wiemswoje: No właśnie do tego bije co z nimi w sumie dookoła cisza na ten temat
 • Paskal79: Pavlos w Uni....
 • Paskal79: Żartuje ale bym go u nas widział 😁
 • Paskal79: W sumie nasz nowy trener może ściągnąć ciekawych zawodników
 • KubaKSU: Na razie nie ma nikogo Pascal :D
 • Luque: Dzwońcie do Kowala i Benka, bo ktoś to musi pociągnąć w tym sezonie ;P
 • KubaKSU: Przecież Kowal i Benek zostają:D
 • Paskal79: Kuba będą nowe ciekawe twarze 😁👍🏒
 • Luque: A nie widziałem żadnego info, że na bank jeszcze pograją ;)
 • Luque: Swoją drogą gdzie się Karat zgubił? ;P
 • Paskal79: Prezes Kram mówił że są praktycznie dogadani pewnie w przyszłym tyg info jak z trenerem
 • uniaosw: Paskal dalej uważasz że trener ma 54 lata?
 • Paskal79: No tak a co zmiana tematu 🤔
 • KubaKSU: Luq trenują podobno..ja tam nie jestem do nich przekonany..ale jak dobrze przepracuja lato..Kowal w październiku i listopadzie robił robotę..
 • Paskal79: A masz inne info...?
 • Paskal79: Kuba jak przepracują dobrze lato i w sezonie trener będzie trenował tak jak tego wymaga A,B,C hokejowego rzemiosła to będą przydatni i ze swoim doświadczeniem pomogą drużynie
 • KubaKSU: Tylko że trener przyjdzie pewnie dopiero w sierpniu...
 • Hokejowy1964: Luque kreujesz się na autorytet a nie zwróciłeś uwagi na fakt że chodzi mi nie o długość wpisów a ich treść...czytasz to co chcesz "wyczytać" z wpisów pod swoje teorie.
 • KubaKSU: Przyjedzie*
 • Paskal79: Może nie
 • Arma: Tak tylko przypomnę że jest zaraz czerwiec a nie maj więc pośpiech jest wskazany.
 • Luque: Ja autorytet? Parsknąłem śmiechem ;D Nie wiem co tam bierzesz ale bierz pół albo odstaw..
 • Paskal79: Nasi trenują na razie tydzień więc bez paniki , choć czas ucieka....
 • Luque: Powiem z przekąsem, że nie ma potrzeby zatrudniać trenera w maju jak w grudniu trzeba go zwolnić... taki żarcik ;p
 • Arma: Problem w tym że wszystko potrwa. Skoro kwestia trenera się przedłuża to potem swoje będzie trwać budowa zespołu a zaraz sparingi.
 • KubaKSU: Trzeba te z wziąć pod uwagę to z kim trenuja.:D
 • Hokejowy1964: To samo co Ty tylko ja biorę połowę ;))) . Nie zmieniaj tematu...widzisz różnicę w treści wpisów czy jak często robisz nie odpowiesz na niewygodne dla Ciebie pytanie ?
 • Luque: Widzę, ale chodziło mi o to że Ty się zawsze produkujesz tyle ;P
 • Luque: Co Ci Łotysze robią? Zaś się GB chyba utrzyma heh
 • Luque: Ciekawe co będzie jak Łotwa, Norwegia i Austria będą mieć po 5 pkt, bo np. GB wygra dzisiaj, a z Austrią wygrają za 2 pkt...
 • Luque: Chyba wtedy Austria popłynie bo przegrała z tamtymi i w małej tabelce będą na końcu
 • Simonn23: Nie... Nawet nie mówcie że znowu GB się utrzymie
 • Simonn23: Chociaż... No i tak i tak musi GB wygrać z Austrią więc to zwycięstwo mimo że wygląda mega efektownie to nie gwarantuje niczego. O ile wygraja
 • rawa: Chlopy tak trocha z innej parafii. Jak obstawiacie: posliznie sie zas Gerrard z Villa na Emptyhad dzisiaj, czy pomoze LFC zrobic majstra?
 • Simonn23: Chciałoby się LFC, ale zapewne 4:0 City
 • Simonn23: No i pytani chyba jeszcze ważniejsze, Milan czy Inter
 • emeryt: z trenerem sie posypało skoro miał byc ogłoszony w kończącym sie tygodniu
 • rawa: Ze wzgledu na stare czasy wolalbym Milan.
 • emeryt: tzw zachodnia piłka mnie nie kreci...tam wszystko wyświczone perfect,polska e-klasa ciekawsza,tam kopacz dostanie piłke metr przed bramko i ...nie wiadomo co zrobi...trafi,wywali 5 metr na bramka albo sie na bali przewróci,ciekawsze to
 • Luque: To prawie tak samo jakbyś się jarał hokejem w RPA...
 • hanysTHU: Shutov do Unii!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2022 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe