Hokej.net Logo

Kary (Rodzaje Kar w Hokeju na Lodzie). Przewinienia w hokeju.


Gdy jeden z zawodników popełni wykroczenie, sędzia podnosi rękę nie przerywając gry, dając przywilej korzyści poszkodowanym. Oznacza to, że w chwili, gdy drużyna faulująca dotknie krążka, gra zostanie przerwana. Do tego momentu poszkodowani mogą atakować bez obawy utraty bramki (z tego powodu w takiej sytuacji bramkarz poszkodowanych może zjechać do swojego boksu, a w jego miejsce może wejść na lodowisko inny zawodnik z drużyny, zwiększając tym samym szanse faulowanych na strzelenie bramki). Gdy fauluje zawodnik drużyny atakującej kara jest odgwizdywana natychmiast.
 

Gdy wreszcie drużyna faulująca dotknie krążka, sędzia przerywa grę, a zawodnik faulujący otrzymuje karę. Kara oznacza, że na pewien czas zawodnik ten znajdzie się na ławce kar, a jego drużyna będzie grała w osłabieniu, z jednym graczem mniej. Kary mogą być: mniejsze (2 minuty), większe (5 minut, np. gdy zawodnik faulowany krwawi), indywidualne (10 minut, kara meczu - drużyna nie gra wtedy w osłabieniu). Kary mogą być łączone (czyli np. 2+2 minuty, 2+10 minut, 2 minuty + kara meczu).
 

Drużyna nie może grać w składzie mniejszym, niż 3 zawodników - jeśli trzech zawodników dostało kary 2 lub 5-minutowe, to drużyna gra w składzie 3 zawodników, przy czym trzecia (i następne ww. rodzaju kary) są odłożone i zaczynają upływać dopiero po zakończeniu którejś z wcześniejszych kar ww. rodzaju.
 

Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu straci bramkę, anulowana jest kara jednego z zawodników (może on wrócić na lód). Zawodnik nie może po stracie bramki przez jego drużynę wyjść z boksu kar gdy został ukarany karą większą – 5 minut. W takiej sytuacji musi odsiedzieć całą karę.
 

Zachowania wymienione w regulaminie gry IIHF, za które przydzielane są kary:
 

 • zahaczanie (hooking)
 • spowodowanie upadku przeciwnika (tripping)
 • atak kijem trzymanym oburącz (cross-checking)
 • przeszkadzanie (interference)
 • trzymanie przeciwnika (holding)
 • trzymanie kija przeciwnika (holding the stick)
 • niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem (high-sticking)
 • nadmierna ostrość w grze (roughing)
 • udział w grze większej liczby zawodników niż dozwolona w danym momencie (too many players on the ice)
 • niesportowe zachowanie (unsportsmanlike conduct)
 • uderzanie kijem (slashing)
 • kłucie kijem (spearing)
 • atak łokciem (elbowing)
 • atak kolanem (kneeing)
 • atak z tyłu (checking from behind)
 • podcinanie (clipping)
 • wrzucenie na bandę (boarding)
 • natarcie (charging)
 • opóźnianie gry (delaying the game)
 • celowe poruszenie bramki (displacing the goal)
 • celowe wybicie krążka za bandę (delaying the game)
 • celowe rzucenie kija w stronę krążka
 • gra złamanym kijem
 • używanie nieprzepisowego sprzętu i wyposażenia (illegal equipment).

 
 

PRZEPIS 41 RZUCENIE NA BANDĘ

 

 1. RZUCENIE NA BANDĘ

Kara za rzucenie na bandę powinna zostać nałożona na gracza, który atakuje ciałem lub popycha bezbronnego przeciwnika w taki sposób, że ten uderza lub wpada na bandę w sposób gwałtowny lub niebezpieczny. Wymiar kary, który  opartyna sile uderzenia w bandę, jest zależny od interpretacji Sędziego Głównego. Stosowanie tego przepisu w dużej mierze oparte jest na interpretacji Sędziego. Obowiązkiem gracza, który podejmuje atak ciałem jest upewnienie się, że przeciwnik nie znajduje się w bezbronnej pozycji, a jeżeli tak to gracz musi unikać lub zminimalizować kontakt z przeciwnikiem. Jednocześnie przy ustalaniu czy kontakt z przeciwnikiem był możliwy do uniknięcia, w tym fakt czy przeciwnik sam ustawił się w pozycji zagrażającej jego zdrowiu bezpośrednio przed lub w trakcie ataku można wziąć powyższe pod uwagę. Sędzia główny musi wyważyć powyższe fakty przy ustalaniu kary. 

Każdy niepotrzebny kontakt z graczem, który zagrywa krążek w oczywistej sytuacji uwolnienia lub spalonego i na skutek tego ataku gracz uderza lub wpada na bandę traktuje się jako rzucenie na bandę i musi zostać ukarany zgodnie z tym przepisem. W pozostałych przypadkach, jeżeli nie było kontaktu gracza z bandą, atak taki traktuje się jako natarcie.

 1. KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według własne uznania, nałoży karę mniejszą, bazując na sile i gwałtowności uderzenia w bandę, na gracza który powoduje rzucenie na bandę.

 

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia Główny według własnego uznania, nałoży Kare Większą na gracza, który rzucił przeciwnika na bandę, lekkomyślnie zagrażając faulowanemu graczowi w sposób, który według uznania sędziego nie byłby wystarczająco ukarany poprzez nałożenie kary mniejszej.

Kryteria dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie znajdziesz w przepisie 41.5.

 

 1. KARA MECZU

Sędzia Główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez rzucenie go na bandę. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

W sytuacji nałożenia kary większej zgodnie z tym przepisem, za atak który w opinii Sędziego Głównego miał na celu spowodowanie kontuzji u przeciwnika, zostanie dodatkowo nałożona Kara Meczu za Niesportowe Zachowanie.

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE 

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.PRZEPIS 28 – Środki Dyscyplinarne.

 

PRZEPIS 42 NATARACIE

 1. NATARCIE

Kara zostanie nałożona na jakiegokolwiek gracza, który najeżdża, naskakuje lub naciera na przeciwnika w jakikolwiek sposób.

 

 

Natarcie oznacza działanie gracza, który podskakuje żeby zaatakować ciałem gracza, nabiera prędkości robiąc kilka kroków bezpośrednio przed atakiem ciałem przeciwnika/ lub w jakikolwiek brutalny sposób atakuje ciałem przeciwnika. Kara za natarcie może być wynikiem ataku przeciwnika na bandę, bramkę lub na otwartej przestrzeni lodowiska.

Przepis ten jest zastępowany przez wszystkie podobne działania „niedozwolonego ataku ciałem w głowę“, za wyjątkiem tych dotyczących bójki.

Kara zostanie nałożona na gracza, który atakuje ciałem bramkarza znajdującego się w polu bramkowym.

Nie uznaje się bramkarza jako gotowego do ataku tylko ze względu na fakt, że znajduje się on poza polem bramkowym.

Odpowiednia kara powinna zostać nałożona w każdym przypadku, gdy przeciwnik powoduje niepotrzebny kontakt z bramkarzem.

Przypadkowy kontakt z bramkarzem, będzie dozwolony według uznania Sędziego, jeżeli bramkarz zagrywa krążek poza swoim polem bramkowym, a gracz dołoży wszelkich starań aby takiego kontaktu uniknąć.

 1. KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według własne uznania, nałoży karę mniejszą, bazując na sile i gwałtowności ataku, na gracza który powoduje natarcie

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia Główny według własnego uznania, nałoży Kare Większą na gracza, który naciera na przeciwnika lekkomyślnie zagrażając faulowanemu graczowi w sposób, który według uznania sędziego nie byłby wystarczająco ukarany poprzez nałożenie kary mniejszej.

Kryteria dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie znajdziesz w przepisie 42.5.

 1. KARA MECZU

Sędzia Główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez natarcie. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

W sytuacji nałożenia kary większej zgodnie z tym przepisem, za atak który w opinii Sędziego Głównego miał na celu spowodowanie kontuzji u przeciwnika, zostanie dodatkowo nałożona Kara Meczu za Niesportowe Zachowanie.

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

Przepis 28 – Środki dyscyplinarne

 

PRZEPIS 43 ATAK Z TYŁU

 

 1. ATAK Z TYŁU

Atak z tyłu polega na zaatakowaniu przeciwnika będącego w bezbronnej pozycji i nie spodziewającego się ataku, który nie ma możliwości ustrzec się lub obronić przed atakiem, który skierowany jest w tylną część ciała.

Gracz który atakuje z tyłu przeciwnika i ten upada na bandę, wpada do bramki lub atak ma miejsce na otwartej przestrzeni lodu w jakikolwiek sposób (np. wysoki kij, atak kijem trzymanym oburącz. Itd.) zostanie ukarany zgodnie z tym przepisem.

Jeżeli gracz przed atakiem umyślnie obraca się i na skutek tego znajduje się w pozycji bezbronnej bezpośrednio przed atakiem z tyłu, wówczas jego akcja powoduje, że nie nakłada się kary za atak z tyłu. Jednakże mogą zostać nałożone inne kary..

 

 1. KARA MNIEJSZA 

Faul ten jest uważany za poważny i niebezpieczny, dlatego nie ma możliwości nałożenia kary mniejszej za atak z tyłu.

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia Główny według własnego uznania, nałoży Kare Większą na gracza, który atakuje z tyłu przeciwnika, lekkomyślnie zagrażając faulowanemu graczowi.

Kryteria dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie znajdziesz w przepisie 43.5.

 1. KARA MECZU

Sędzia Główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez atakowanie go z tyłu. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona na zawodnika, za każdym razem jeżeli otrzyma on karę większą za atak z tyłu.

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE 

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

Przepis 28 – Środki dyscyplinarne

 

PRZEPIS 44 PODCIĘCIE

 

 1. PODCIĘCIE

Podcięcie z tyłu lub “niski atak” polega na obniżeniu swojego ciała poniżej lub wzdłuż kolan przeciwnika z jakiejkolwiek jego strony. Gracz nie może atakować przeciwnika w jakikolwiek sposób wyczerpujący definicję „podcięcia”, oraz nie może obniżać swojego ciała aby wykonać atak w kolana lub poniżej wysokości kolan. Gracz, który wykonuje “niski atak” może, lecz nie musi mieć obie łyżwy na lodzie i ma zamiar zaatkować przeciwnika w okolice kolan.  Zawodnik nie może obniżać swojej pozycji z zamiarem ataku przeciwnika w okolice kolan. Zawodnik nie może kucać w okolicach band aby uniknąć ataku ciałem, powodując sytuacje że przeciwnik przewraca się ponad nim.

 

 1. KARA MNIEJSZA 

Sędzia główny według własne uznania, nałoży karę mniejszą, bazując na sile i gwałtowności ataku, na gracza który podcina przeciwnika.

 1. KARA WIĘKSZA 

Sędzia Główny według własnego uznania, nałoży Kare Większą na gracza, który podcina przeciwnika, lekkomyślnie zagrażając faulowanemu graczowi w sposób, który według uznania sędziego nie byłby wystarczająco ukarany poprzez nałożenie kary mniejszej.

Kryteria dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie znajdziesz w przepisie 44.5.

 

 1. KARA MECZU

Sędzia Główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez podcięcie przeciwnika. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona na zawodnika, za każdym razem jeżeli otrzyma on karę większą za podcięcie.

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

Przepis 28 – Środki dyscyplinarne

 

PRZEPIS 45 ATAK ŁOKCIEM

 

 1. ATAK ŁOKCIEM

Atak łokciem oznacza użycie wysuniętego łokcia w celu uderzenia / zaatakowania przeciwnika w jakikolwiek sposób powodując jego kontuzje lub nie.

 1. KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według własnego uznania, nałoży karę mniejszą, bazując na sile i gwałtowności ataku, na gracza który atakuje łokciem przeciwnika.

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia Główny według własnego uznania, nałoży Kare Większą na gracza, który atakuje łokciem przeciwnika, lekkomyślnie zagrażając faulowanemu graczowi w sposób, który według uznania sędziego nie byłby wystarczająco ukarany poprzez nałożenie kary mniejszej.

Kryteria dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie znajdziesz w przepisie 45.5.

 1. KARA MECZU

Sędzia Główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez atak łokciem przeciwnika. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

W sytuacji nałożenia kary większej za atak łokciem, który w opinii Sędziego Głównego miał na celu spowodowanie kontuzji u przeciwnika, zostanie nałożona także kara meczu za niesportowe zachowanie.

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

Przepis 28 – Środki dyscyplinarne

 

 

PRZEPIS 46 BÓJKI

 

 1. BÓJKA / ZAWODNIK BIJĄCY SIĘ – WYKAZUJĄCY CHĘĆ BÓJKI I KONTYNUOWANIE BÓJKI

Bójka nie jest częścią DNA międzynarodowego hokeja.

Gracze, którzy dobrowolnie biorą udział w bójce/walce na pięści, nazywani są „dobrowolnymi uczestnikami bójki”, zostaną odpowiednio ukarani przez Sędziów i mogą zostać wykluczeni z meczu. Mogą zostać nałożone na nich dalsze środki dyscyplinarne. Uznaje się, że “bójka” ma miejsce wtedy gdy co najmniej jeden z graczy uderza lub próbuje wielokrotnie uderzyć przeciwnika lub gdy dwóch graczy walczy w taki sposób, że utrudnia sędziom liniowym interwencje i rozdzielenie agresorów

Gracz, który kontynuuje lub próbuje kontynuować bójkę lub sprzeczkę, po wcześniejszym ostrzeżeniu przez sędziego głównego, lub utrudnia sędziom liniowym wykonywanie swoich obowiązków, według uznania sędziego zostanie ukarany co najmniej karą większą („Bójka”) plus automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5+KMNZ) jako dodatek do innych kar. Sędziowie główni mają szeroki zakres kar do stosowania zgodnie z tym przepisem. Jest to narzędzie, które ma im umożliwić rozróżnienie stopnia odpowiedzialności zarówno za „rozpoczęcie bójki lub chęć kontynuowania bójki”. Sędziowie główni powinni korzystać z tych możliwości w sposób racjonalny.

Gracze, Trenerzy lub członkowie zespołu opuszczający ławkę graczy lub ławkę kar. 

Przepis 70 – Opuszczanie ławki graczy lub ławki kar.

 

 1. SPRZECZKA

Sprzeczka to sytuacja w której zaangażowanych jest co najmniej dwóch graczy, przy czym co najmniej jeden z graczy ma zostać ukarany.

 1. PROWODYR / INICJATOR

Prowodyrem/Inicjatorem “sprzeczki” jest gracz, który swoim zachowaniem lub działaniem wykazuje jedno lub wiele z poniższych kryteriów: przebywa niezbędny dystans, rzuca rękawice, pierwszy wyprowadza cios, przyjmuje postawę gotową do walki, groźby lub wyzwiska werbalne, rewanżuje się za incydent związany z wcześniejszą sytuacją meczową, wymierza karę za wcześniejszą sytuacje meczową.

Gracz który zostaje uznany za inicjatora sprzeczki / bójki powinien zostać ukarany Karą mniejszą (inicjator) plus karą większą (bójka) plus automatycznie Karą Meczu za Niesportowe Zachowanie (2’+5’+KMNZ).

Gracz który zostanie uznany jednocześnie za „inicjatora” i „agresora” podczas bójki powinien zostać ukarany karą mniejszą (inicjator) plus karą mniejszą (agresor) plus karą większą (bójka) plus automatycznie Karą Meczu za Niesportowe Zachowanie (2’+2’+5’+KMNZ)

 1. AGRESOR

Agresorem jest gracz, który podczas sprzeczki, kontynuuje wymierzanie ciosów przeciwnikowi w celu ukarania go i przeciwnik znajduje się w bezbronnej pozycji lub przyjmuje stronę biernego uczestnika bójki.

Gracz musi zostać uznany jako agresor, jeżeli wyraźnie wygrywa bójkę i nie przestaje kontynuować wyprowadzania ciosów w celu wymierzenia kary lub zamiaru spowodowania kontuzji przeciwnika, który nie jest już w stanie się bronić. Gracz który zostanie uznany za agresora powinien zostać ukarany karą mniejszą (agresor) plus karą większą (bójka) plus automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie(2’+5’+KMNZ).

Gracz który uznany został jako agresor zostanie opisany jako „agresor” podczas bójki w celu ewentualnego zawieszenia – patrz przepis 28 Środki dycyplinarne

Gracz który zostanie uznany jednocześnie za „inicjatora” i „agresora” podczas bójki powinien zostać ukarany karą mniejszą (inicjator) plus karą mniejszą (agresor) plus karą większą (bójka) plus automatycznie Karą Meczu za Niesportowe Zachowanie (2’+2’+5’+KMNZ).

 1. NIEBEZPIECZNY CIOS – „NIESPODZIEWANY CIOS“

Gracz który nosi taśmę lub jakikolwiek materiał na swoich dłoniach (poniżej nadgarstka) i przez to rozcina skórę lub powoduje kontuzje przeciwnika podczas bójki, zostanie ukarany Karą Meczu jako dodatek do innych kar w tym kar za bójkę zgodnie z tym przepisem.

Gracz, który wyprowadza „niespodziewany cios“ w stronę biernego uczestnika bójki i może spowodować kontuzje przeciwnika zostanie ukarany Karą Meczu. 

 1. POSTAWA BRONIĄCA – GRACZ NIE CHCĄCY BRAĆ UDZIAŁU W BÓJCE

Gracz który broni się poprzez wyprowadzenie kilku ciosów przed atakiem „agresora”, inicjatora lub atakującego gracza nazywany jest „biernym uczestnikiem bójki”. Zawodnik ten nie chce kontynuować bójki lub przedłużać „sprzeczki”, żeby ta wymknęła się spod kontroli – i daje sędziom sygnał, że nie nie chce toczyć regularnej bójki. 

Gracz, który podejmuje działania odwetowe za uderzenie pięściami, zostanie ukarany co najmniej karą mniejszą lub karą większą (bez dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie), jeżeli kryterium „dołączenia do bójki” poprzez wyprowadzenie kilku ciosów nie zostało spełnione.

 1. TRZECI GRACZ

Karą meczu za niesportowe zachowanie, według uznania sędziego ukarany zostanie gracz, który jako pierwszy dołącza to trwającej już bójki („trzeci gracz”) za wyjątkiem sytuacji gdy ma zostać nałożona na niego kara meczu za niesportowe zachowanie lub kara meczu za bójkę. Kara ta jest dodatkiem do innych nałożonych kar w tym samym incydencje. Przepis ten dotyczy również kolejnych graczy, którzy zdecydują się interweniować w tej samej lub innej bójce podczas tej samej przerwy w grze. Generalnie przepis ten stosuje się podczas  trwającej bójki.

 

 1. OCZYSZCZANIE OBSZARU BÓJKI

Podczas trwającej bójki wszyscy niezaangażowani gracze muszą udać się w okolice swoich ławek graczy, a w przypadku gdy bójka ma miejsce w okolicy ławki graczy, zawodnicy znajdujący się w tym czasie na lodzie powinni udać się do swojej strefy obrony. 

Bramkarze pozostają w swoich polach bramkowych, za wyjątkiem sytuacji gdy akcja dzieje się okolicy pola bramkowego i w tym wypadku udają się do miejsca wskazanego przez sędziego głównego.

Nieprzestrzeganie tego przepisu może skutkować nałożeniem kar lub podjęciem dodatkowych środków dyscyplinarnych.

 1. BÓJKA W INNYM CZASIE NIŻ TRWAJĄCA TERCJA

Każda drużyna, której gracze zaangażowani są w bójkę, która ma miejsce  w innym czasie niż czas gry(każda z tercji lub dogrywka), jako dodatek do właściwych kar nałożonych za bójkę może zostać dodatkowo ukarana przez panel dyscyplinarny. Gracze zaangażowani w bójkę, która ma miejsce w innym czasie niż czas gry (każda tercja lub dogrywka) będą ukarani karą większą i automatycznie karą meczu za niesportowe zachowanie (5’+KMNZ). Agresor i/lub inicjator zostanie ukarany zgodnie z właściwymi przepisami Przepis 46.3. i/lub Przepis 46.4.

Jeżeli sytuacja ma miejsce po zakończeniu tercji lub meczu zostanie sporządzony raport do właściwych władz i podjęte dodatkowe środki dyscyplinarne. Jeżeli po zakończeniu tercji graczej wejdą na lód ze swojej ławki graczy przed rozpoczęciem bójki, nie zostaną ukarani, jeżeli pozostaną w okolicy swoich ławek graczy i nie będą zaangażowani w bójkę.

 

 1. BÓJKA PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY

O ile bójka nie ma miejsca przed rozpoczęciem meczu lub każdej z tercji, bójka która ma miejsce przed rzuceniem krążka podczas normalnego wznowienia gry, wykroczenia będą ukarane tak jak podczas trwającej gry i zgodnie z Przepisem 46.9. – Bójki.

Jeżeli w opinii sędziego którakolwiek z drużyn dokonała celowo jakichkolwiek zmian personalnych i następnie doszło do sprzeczki, to należy nałożyć odpowiednie kary a incydent zgłosić do właściwych władz w celu podjęcia przeglądu meczu i i nałożenia ewentualnych środków dyscyplinarnych.

 

 1. BÓJKA POZA LODOWISKIEM

Karą meczu za niesportowe zachowanie zostanie ukarany gracz znajdujący się poza lodowiskiem, który zaangażowany jest w bójkę z graczem znajdującym się również poza lodowiskiem.

Kary te będą dodatkiem do innych nałożonych kar, uwzględniając karę większą (bójka).

Jeżeli trener lub niegrający członek personelu drużyny zaangażowany jest w bójkę z graczem, trenerem lub członkiem personelu drużyny przeciwnej, który znajduje się na lub poza lodem, zostanie ukarany Karą meczu za niesportowe zachowanie i automatycznie wykluczony z gry, musi udać się do szatni i incydent zostanie zgłoszony do Właściwych Władz w celu podjęcia środków dyscyplinarnych.

 1. KASK GRACZA

Żaden gracz nie może zdjąć kasku przed rozpoczęciem bójki. Jeżeli gracz zdejmuje kask przed rozpoczęciem bójki, ukarany zostanie Karą Mniejszą za niesportowe zachowanie. W sytuacji gdy kask zawodnika spada mu podczas trwającej bójki nie zostanie on ukarany karą mniejszą z tego punktu.

 

 1. KOSZULKA GRACZA

Gracz, który celowo zdejmuje swoja koszulką przed wzięciem udziału w bójce lub który nosi koszulkę zmodyfikowaną w taki sposób, że nie jest zgodna z PRZEPIS 9 – Strój gracza, zostanie ukarany karą mniejszą za „niesportowe zachowanie” plus karą meczu za niesportowe zachowanie. Jest to dodatek do innych kar, które należy nałożyć na uczestników bójki. Jeżeli bójka nie doszła do skutku, gracz zostanie ukarany karą mniejszą za niesportowe zachowanie i karą za niesportowe zachowanie (10’) za celowe zdjęcie koszulki.

PRZEPIS 47 ATAK GŁOWĄ

 1. ATAK GŁOWĄ

Uderzenie głową polega na tym, że zawodnik celowo wchodzi lub próbuje nawiązać kontakt z przeciwnikiem za pomocą głowy, niezależnie od tego czy doszło do kontaktu czy nie.

 

 

 1. PODWÓJNA KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według własnego uznania nałoży podwójną kare mniejszą na gracza, który próbuje uderzyć głową przeciwnika

 

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia główny według własnego uznania, nałoży karę większą na gracza który atakuje przeciwnika głową. Sprawdź przepis 47.5 – dodatkowa kara meczu za niesportowe zachowanie.

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu na gracza, który według oceny sędziego, bezmyślnie zagraża przeciwnikowi poprzez atak głową. Ocena takiego ataku oparta jest na powadze wykroczenia, mocy kontaktu, stopniu przemocy i ogólnej oceny naganności wykroczenia.

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie (KMNZ) zostanie nałożona za każdym razem, gdy nałożona zostanie kara większa za atak głową. Jeżeli według uznania właściwych władz jest to konieczne, mogą zostać nałożone dodatkowe środki dyscyplinarne..

 

PRZEPIS 48 NIEDOZWOLONY ATAK CIAŁEM W GŁOWĘ LUB SZYJĘ

 

 1. NIEDOZWOLONY ATAK CIAŁEM W GŁOWĘ LUB SZYJĘ

Nie istnieje czysty atak ciałem w głowę lub w szyję przeciwnika. Gracz, który atakuje ciałem przeciwnika musi unikać ataku w głowę lub szyję przeciwnika. Atak ciałem, który skutkuje uderzeniem w głowę przeciwnika, gdzie głowa była głównym punktem kontaktu i takiego kontaktu można było uniknąć jest niedozwolone. Przepis ten obejmuje wszystkie podobne działania dotyczące ataku w głowę lub szyję przeciwnika. 

Jeżeli gracz porusza się z głową uniesioną do góry, niezależnie czy jest w posiadaniu krążka czy nie i może spodziewać się ataku, przeciwnik nie ma prawa atakować go w głowę lub szyje. 

Gracz który atakuje przeciwnika będącego w posiadaniu krążka i przeciwnik ma głowę opuszczoną w dół i atakujący gracz nie wykonuje ruchu w górę ani nie unosi swojego ciała, nie będzie ukarany za atak w okolice głowy lub szyi.

Kara za niedozwolony atak ciałem w głowę lub szyję zostanie nałożona, jeżeli wystąpi jedno z poniższych:

 1. Gracz który kieruje dowolną część swojego ciała lub sprzętu w głowę lub szyje przeciwnika oraz gracz który na skutek ataku kieruje głowę przeciwnika na bandę lub szybę ochronną używając górnej części ciała. 
 2. Gracz, który wyciąga swoją pozycje i kieruje dowolną część górnej części ciała tak, aby zaatakować głowę lub szyję przeciwnika.
 3. Gracz który wyciąga jakąkolwiek część swojego ciała w górę lub w bok, aby dosięgnąć przeciwnika lub używa dowolnej część górnych partii swojego ciała do kontaktu z głową lub szyją przeciwnika.
 4. Gracz który skacze (unosi łyżwy), aby zaatakować przeciwnika w głowę lub w szyje

 

Przy ustalaniu czy możliwe było uniknięcie kontaktu, należy wziąć pod uwagę poniższe okoliczności:

 1. Czy gracz próbował uderzyć prosto w ciało przeciwnika a kontakt z głową nie był skutkiem wyniku złego wyczucia czasu, złego kąta ataku lub niepotrzebnego wyprostowania ciała w górę lub wyciągnięcia ciała na zewnątrz. Jeżeli główna siła ataku została skierowana na ciało a następnie kontakt przesuwa się do głowy lub szyi. 
 2. Czy przeciwnik na skutek swoich działań sam nie postawił się w pozycji bezbronnej, przyjmując postawę, która spowodowała kontakt z głową i w przeciwnym wypadku był możliwy do uniknięcia.
 3. Czy przeciwnik w sposób znaczący zmienił pozycje ciała lub głowy bezpośrednio przed lub w trakcie ataku, w taki sposób, że znacznie przyczynił się do kontaktu z głową lub szyją.

 

 

 1. KARA MNIEJSZA

Sędzia według swojego uznania ukara gracza karą mniejszą (2’), który atakuje ciałem przeciwnika w głowę lub szyję.

 1. KARA WIĘKSZA

Nie ma możliwości nałożenia kary większej zgodnie z tym przepisem.

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Nie ma możliwości nałożenia Kary meczu za niesportowe zachowanie zgodnie z tym przepisem.

 1. KARA MECZU

Sędzia Główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez atak w głowę lub szyję przeciwnika. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

Przepis 28 – Środki dyscyplinarne

 

PRZEPIS 49 KOPNIĘCIE

 1. KOPNIĘCIE

Kopnięcie jest to działanie gracza, który celowo używa swojej łyżwy (łyżew) i ruchem kopnięcia chce wprawić krążek w ruch lub nawiązać kontakt z przeciwnikiem.

 

 1. GOLE

Kopnięcie krążka dozwolone jest we wszystkich strefach lodowiska. Gol nie może zostać zdobyty przez gracza, który za pomocą łyżwy/stopy  poprzez „wyraźny ruch kopnięcia” kieruje krążek do bramki przeciwnika. 

Gol nie może zostać uznany, jeżeli atakujący gracz kopie krążek, ten odbija się od innego gracza, bramkarza lub sędziego i wpada do bramki. 

Jeżeli krązek odbija się od nogi gracza atakującego i wpada do bramki a gracz nie wykonał „wyraźnego ruchu kopnięcia”, to taki gol uznaje się za prawidłowy. 

Jeżeli krążek został skierowany do bramki przez łyżwę gracza atakującego, gol uznaje się za prawidłowy o ile nie było widać „wyraźnego ruchu kopnięcia”.

Poniższe informacje klaryfikują sytuacje, kiedy krążek odbija się po uprzednim kopnięciu i wpada do bramki:

 1. Kopnięty krążek odbija się od ciała jakiekolwiek gracza (w tym bramkarza) – gol nie zostanie uznany
 2. Kopnięty krążek odbija się od kija jakiekolwiek gracza (wyłączając kij bramkarza) – gol zostanie uznany jako prawidłowy
 3. Bramka zostanie uznana za prawidłowo zdobytą, jeżeli gracz kopie krążek, ten odbija się od jego kija i wpada do bramki
 4. Bramka zostanie uznana za prawidłowo zdobytą, jeżeli krążek został skierowany do bramki na skutek odbicia się od łyżwy zawodnika w momencie kiedy zawodnik jest w trakcie hamowania. 

 

 

Gol nie może zostać uznany za prawidłowy, jeżeli gracz kopie jakąkolwiek część wyposażenia (kij, rękawica, kask itp.) w stronę krążka, łącznie z łopatką własnego kija i w ten sposób powoduje fakt, że krążek przekracza linie bramkową.

 

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania nałoży Karę Meczu na gracza, który kopie lub próbuje kopnąć przeciwnika. Konsekwencją takiego zagrania jest Kara Meczu w każdym przypadku, nawet jeżeli nie doszło do kontaktu.

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

Przepis 28 – Środki dyscyplinarne

 

PRZEPIS 50 ATAK KOLANEM

 

 1. ATAK KOLANEM

Atak kolanem są to czynności, które podejmuje gracz swoim kolanem lub w niektórych przypadkach poprzez wyciągnięcie nogi na zewnątrz w celu kontaktu z przeciwnikiem.

 

 1. KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według własnego uznania, bazując w oparciu o moc ataku nałoży karę mniejszą na zawodnika, który atakuje kolanem.

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia główny według własnego uznania, może nałożyć na gracza który poprzez atak kolanem lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi i w opinii sędziego kara mniejsza nie jest w tym wypadku wystarczająca. 

Więcej informacji o karze meczu za niesportowe zachowanie znajduje się w Przepisie 50.5.

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania, może nałożyć Karę Meczu, jeżeli w jego opinii gracz na skutek ataku kolanem lekkomyślnie zagraża swojemu przeciwnikowi. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona na gracza w każdym przypadku, jeżeli otrzymuje on Karę większą za atak kolanem.

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

Przepis 28 – Środki dyscyplinarne

 

 

PRZEPIS 51 OSTROŚĆ

 

 1. OSTROŚĆ

R Ostrość polega na wymierzeniu przeciwnikowi ciosu lub uderzenia z otwartej dłoni w lub bez rękawicy, nakierowanego w głowę lub w twarz przeciwnika oraz na celowym pozbawieniu przeciwnika kasku podczas gry. Ostrość występuje podczas drobnej przepychanki, gdzie żaden z uczestników nie zasłużył na karę większą.

 1. KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według własnego uznania, nałoży karę mniejszą na gracza, który uderza przeciwnika ręką lub pięścią lub celowo pozbawia go kasku podczas gry.

Gracz, który kontynuuje swoje zachowanie i angażuje się w walkę, będzie podlegał przepisom z przepisu o „bójce”.

PRZEPIS 46 – Bójki

 

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania nałoży karę meczu na bramkarza, który używa swojej odbijaczki w celu uderzenia przeciwnika i takie zagranie może powodować kontuzje przeciwnika.

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

Przepis 28 – Środki dyscyplinarne

 

PRZEPIS 52 PODCIĘCIE Z TYŁU

 

 1. PODCIĘCIE Z TYŁU

Podcięcie z tyłu to zagranie, które polega na użyciu przez gracza nogi lub stopy do wybicia lub kopnięcia stóp przeciwnika lub na popchnięciu górnej części ciała przeciwnika do tyłu za pomocą ramienia lub łokcia, jednocześnie wykonując ruch nogi do przodu, uderzając lub pchając stopy przeciwnika, powodując jego gwałtowny upadek na lód.

 

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania nałoży karę meczu na gracza, który podcina z tyłu przeciwnika.

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

Przepis 28 – Środki dyscyplinarne


 

 

 

PRZEPIS 53 RZUCANIE WYPOSAŻENIA

 

 1. RZUCANIE WYPOSAŻENIA

Gracz nie może rzucać kijem ani żadnym innym przedmiotem w żadnej ze stref lodowiska. Gracz, który zgubił lub złamał swój kij, może otrzymać kij tylko na swojej ławce graczy lub może mu zostać przekazany z ręki do ręki od partnera na lodzie.

 • PRZEPIS 10 – Kije graczy

 

 1. KARA MNIEJSZA

Kara mniejsza zostanie nałożona:

 1. Za rzucanie kija na jakiekolwiek gracza będącego na lodzie, który rzuca kija lub jego część lub jakikolwiek inny przedmiot w stronę krążka lub w stronę przeciwnika w jakiejkolwiek strefie za wyjątkiem sytuacji, kiedy za to zagranie powinien zostać przyznany rzut karny (Przepis 53.7) lub przyznanie gola (Przepis 53.8)
 2. Za rzucenie kija, gdy broniący gracz strzela lub rzuca kijem lub innym przedmiotem w strefie obronnej, lecz nie w kierunku krążka lub zawodnika posiadającego krążek
 3. Za przeszkadzanie, dla gracza który porusza kijem, który nie jest złamany i przeszkadza on przeciwnikowi (za wyjątkiem, gdy ma zastosowanie Przepis 53.7 – Rzut karny lub 53.8 – Przyznanie gola) lub jeżeli gracz na skutek swojego działania uniemożliwia przeciwnikowi odzyskanie zgubionego kija

Nie zostanie nałożona żadna kara na gracza, który przesuwa niezłamany kij, który nie przeszkadza w grze lub przeciwnik nie ma zamiaru go podnieść. 

Jeżeli gracz wyrzuca złamaną część kija lub inny przedmiot, rzucając lub strzelając go na bok lodu (nie poza bandy) i w ten sposób nie zakłóca w żaden sposób gry, za to zagranie nie nakłada się żadnej kary. 

 1. Za niesportowe zachowanie, jeżeli gracz wyrzuca swój kij lub jego część lub jakikolwiek przedmiot lub element wyposażenia poza lodowisko (obszar gry) w proteście przeciwko decyzji sędziego. Dodatkowa kara meczu za niesportowe zachowanie – patrz Przepis 53.5 – Kara meczu za niesportowe zachowanieCHOWANIE.

 

 1. KARA MNIEJSZA TECHNICZNA

Jeżeli jakikolwiek gracz, trener lub niegrający członek personelu przebywający na ławce graczy lub ławce kar rzuca jakikolwiek przedmiot na lód podzas toczącej się gry lub w trakcie przerwy w grze, zostanie nałożona kara mniejsza techniczna za niesportowe zachowanie

Przepis 75 – Niesportowe zachowanie

 1. KARA ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara za niesportowe zachowanie zostanie nałożona na gracza, który nieumyślnie lub przypadkowo rzuca swój kij lub jego część, jakikolwiek inny przedmiot lub część wyposażenia poza lodowisko (obszar gry).

 

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona na gracza, który celowo rzuca swój kij lub jego część, jakikolwiek inny przedmiot lub część wyposażenia poza lodowisko (obszar gry).

Jeżeli wykroczenie zostało popełnione w proteście przeciwko decyzji Sędziego, kara mniejsza za niesportowe zachowanie (Przepis 53.2, iv) plus kara meczu za niesportowe zachowanie zostaną nałożone na gracza winnego wykroczenia..

 

 

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania może nałożyć na gracza karę meczu na gracza, który poprzez rzucenie kija, sprzętu lub jakiegokolwiek obiektu w przeciwnika, trenera lub członka sztabu może spowodować kontuzje przeciwnika. 

Uwaga: Taka ocena lekkomyślnego zagrożenia opiera się na powadze wykroczenia oraz ogólnej oceny wykroczenia

 1. “RZUT KARNY ”

Przepis ten jest opisany w artykule:

Przepis 24.8 - Wykroczenia

 

 1. PRZYZNANIE GOLA

W sytuacji gdy bramkarz został odwołany z lodu, a członek jego drużyny, uwzględniając trenera lub niegrający personel, rzuci lub wystrzeli jakąkolwiek część kija, przedmiotu lub części wyposażenia w krążek lub w stronę zawodnika posiadającego krążęk, który znajduje się w tercji neutralnej lub w tercji obronnej zawiniającego gracza, uniemożliwiając w ten sposób oddanie „czystego strzału” do „pustej bramki” , gol zostanie przyznany drużynie atakującej. 

Na potrzeby tego przepisu „pusta bramka” jest definiowana wtedy, gdy bramkarz został usunięty z lodu i zamieniony na dodatkowego gracza. Bramkarz jest uważany za usuniętego z lodu w momencie gdy jego zmiennik wejdzie na powierzchnię lodu.

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

Przepis 28 – Środki dyscyplinarne

 

PRZEPIS 54 TRZYMANIE

 

 1. TRZYMANIE

Jakiekolwiek działanie gracza, które ogranicza lub utrudnia poruszanie się przeciwnika, niezależnie od tego czy znajduje się w posiadaniu krążka.

 1. KARA MNIEJSZA

Kara mniejsza zostanie nałożona na gracza który trzyma przeciwnika, używając swoich rąk, ramion lub nóg. 

Zawodnikowi wolno używać ręki do blokowania przeciwnika, pod warunkiem, że nie zwiększa w ten sposób obrysu ciała i nie używa rąk do trzymania przeciwnika. Gracz nie może trzymać kija przeciwnika. Kara mniejsza zostanie nałożona na gracza, który trzyma kija przeciwnika ( kara za „trzymanie kija”). Gracz może się bronić przed kijem przeciwnika. Musi jednak natychmiast puścić kija przeciwnika i umożliwić kontynuowanie normalnej gry.

 1. “RZUT KARNY”

Przepis ten jest opisany w artykule:

Przepis 24.8 - Wykroczenia

 

 1. PRZYZNANIE GOLA

W sytuacji gdy bramkarz drużyny przeciwnej został usunięty z lodu, a gracz posiadający kontrolę nad krążkiem (lub który ma możliwość wejścia w posiadanie krążka) zostanie sfaulowany w strefie neutralnej lub w strefie końcowej a pomiędzy nim a bramką przeciwnika nie znajduje się żaden gracz drużyny przeciwnej i atakujący gracz zostanie pozbawiony realnej szansy zdobycia gola, sędzia główny przerywa grę natychmiast i przyzna drużynie atakującej gola.

PRZEPIS 55 ZAHACZANIE

 

 1. ZAHACZANIE

Zahaczanie to czynność polegająca na używaniu kija w taki sposób, który umożliwia graczowi powstrzymywanie przeciwnika. Jeżeli kij trafia w ręce lub w okolice rąk przeciwnika, takie zagranie zostanie zakwalifikowane jako zahaczanie i zostanie nałożona kara. Jeżeli gracz atakuje przeciwnika ciałem w taki sposób, że kontakt pomiędzy nimi ogranicza się do kontaktów kijem, zagranie takie nie jest traktowane jako zahaczanie. 

 1. KARA MNIEJSZA

Kara mniejsza zostanie nałożona na gracza, który utrudnia przeciwnikowi poruszanie się poprzez zahaczanie. Kara mniejsza za zahaczanie zostanie nałożona na gracza, który używa trzonka kija powyżej górnej ręki w celu przytrzymania lub zahaczania przeciwnika.

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia Główny według własnego uznania, nałoży Kare Większą na gracza, który zahaczył przeciwnika, lekkomyślnie zagrażając faulowanemu graczowi w sposób, który według uznania sędziego nie byłby wystarczająco ukarany poprzez nałożenie kary mniejszej.

Kryteria dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie znajdziesz w przepisie 55..

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona automatycznie w sytuacji kiedy gracz zostanie ukarany karą większą za zahaczanie.

 1. RZUT KARNY

Przepis ten jest opisany w artykule

  Przepis 24.8 – Wykroczenia

 

 1. PRZYZNANIE GOLA

Przepis brzmi tak samo jak Przepis 54.4. – Przyznanie gola

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

PRZEPIS 56 PRZESZKADZANIE

 

 1. PRZESZKADZANIE

Gracz który uniemożliwia lub przeszkadza przeciwnikowi „nie będącemu w posiadaniu krążka”, jazdę na łyżwach, przyjęcie podania lub swobodne poruszanie się po powierzchni lodu ukarany zostanie za przeszkadzanie. „Spóźniony atak ciałem” stanowi lekkomyślne zagrożenie dla gracza który nie jest już w posiadaniu krążka. 

Każdy gracz, który jest w trakcie oddania krążka lub utraty kontroli nad krążkiem może być zaatakowany ciałem, jeżeli atakujący gracz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gracza poruszającego się z krążkiem.

 

Na wszystkich obszarach lodowiska, należy przestrzegać jednakowego standardu dotyczącego „przeszkadzania”.

Pozycja ciała                          Pozycja ciała” oznacza, że gracz porusza się na łyżwach przed lub obok przeciwnika w tym samym 

kierunku. Zawodnik znajdujący się za przeciwnikiem, który nie posiada krążka, nie może używać swojego kija, ciała lub wolnej ręki w celu blokowania przeciwnika, lecz musi poruszać się na łyżwach by uzyskać właściwą pozycje do zaatakowania przeciwnika ciałem. 

Gracz może pozostać na swojej pozycji w której się znajduje (pozycja ciała) i nie musi przesunąć się, aby umożliwić przeciwnikowi poruszanie. Gracz może blokować przeciwnikowi “ścieżkę” poruszania się, pod warunkiem że znajduje się on przed przeciwnikiem i poruszają się w tym samym kierunku. 

Poruszanie się w bok bez ustalonej „pozycji ciała”, a następnie kontakt z przeciwnikiem, który nie posiada krążka jest zabronione i zostanie zakwalifikowane i ukarane jako „przeszkadzanie”. Gracz ma zawsze prawo do wykorzystania swojej ustalonej „pozycji ciała” w celu wydłużenia drogi przeciwnika, pod warunkiem, że nie używa swojego kija (zwiększa obrys ciała i dystans konieczny do ominięcia go); nie używa wolnej ręki oraz swojej ustalonej „pozycji ciała” do nielegalnego ataku ciałem. 

Posiadanie krążka :      Każdy gracz, inny niż bramkarz, który jako ostatni dotyka krążka, jest traktowany jako będący w posiadaniu krążka. Gracz uznawany za będącego w posiadaniu krążka może zostać zaatakowany ciałem, pod warunkiem że atak został wykonany natychmiast po utracie krążka, a jego przeciwnik znajduje się w „uzasadnionej obiektywnie możliwości” do wykonania takiego ataku ciałem zgodnie z przepisem 56.4 - Przeszkadzanie

Powstrzymywanie: Działania gracza, który nie ma ustalonej „pozycji ciała”, ale zamiast tego używa nielegalnych środków (np. zahaczanie kijem, trzymanie rękami, spowodowanie upadki kijem lub w jakikolwiek inny sposób) do przeszkodzenia przeciwnikowi, który nie znajduje się w posiadaniu krążka. Nielegalne środki to działania, które pozwalają Graczowi lub Bramkarzowi „zająć lub przywrócić pozycję” inaczej niż poprzez jazdę na łyżwach.

Pick: “PICK” to zachowanie, które polega na zaatakowaniu ciałem przeciwnika, który nie znajduje się  w posiadaniu krążka i nie spodziewa się ataku ciałem. Graczowi, który jest świadomy nadchodzącego ataku ciałem, które nie jest uznane jako dopuszczalna „walka o krążek”, nie może przeszkadzać gracz lub bramkarz poprzez wykonanie zachowania typu „PICK”. Gracz wykonujący „PICK” to taki, który wjeżdża na ściężkę poruszania się przeciwnika bez początkowo ustalonej „pozycji ciała” i na skutek ataku uniemożliwia przeciwnikowi dalszą grę. Jeżeli nastąpi takie zdarzenie, kara za przeszkadzanie zostanie nałożona.

Wolna ręka: Jeżeli gracz używa wolnej ręki w celu trzymania, ciągnięcia, szarpania, chwytania lub fizycznego powstrzymywania przeciwnika przed „swobodnym” poruszaniem się, musi zostać on ukarany za „trzymanie”. Wolna ręka może zostać użyta do odparcia przeciwnika lub jego kija, lecz nie może zostać użyta do trzymania kija lub trzymania przeciwnika.

Kij: A Gracz, który nie miał wcześniej ustalonej „pozycji ciała” przy swoim przeciwniku i używa kija (również łopatki, trzonka lub zakończenia trzonka) w celu powstrzymania lub utrudniania „swobodnego” poruszania się przeciwnika zostanie ukarany karą za „zahaczanie”. Przepis 55 - Zahaczanie

 

 

 1. KARA MNIEJSZA

Kara mniejsza za przeszkadzanie zostanie nałożona:

 1. Na gracza, który przeszkadza lub utrudnia poruszanie się przeciwnika, który nie jest w posiadaniu krążka
 2. Na gracza, który powstrzymuje przeciwnika próbującego wykonać atak ciałem
 3. Na gracza, który celowo atakuje ciałem przeciwnika, w tym bramkarza, który nie jest już w posiadaniu krążka („late hit”)
 4. Na gracza, który swoim działaniem zmusza przeciwnika nie będącego w posiadaniu krążka do zajęcia pozycji „spalony” i powoduje w ten sposób przerwanie gry. Jeżeli takie działanie powoduje „spalony odłożony” (brak konieczności przerwania gry), nałożenie kary za przeszkadzanie jest uzależnione od oceny Sędziego Głównego;
 5. Na gracza, który celowo wybija przeciwnikowi kija z rąk lub uniemożliwia przeciwnikowi podniesienie upuszczonego kija lub odzyskanie części jego wyposażenia, które upuścił;
 6. Na gracza, który przesuwa lub strzela jakikolwiek porzucony kij, nielegalny krążek lub inny obiekt w sposób, który może rozproszyć przeciwnika. Przepis 53 – Rzucanie wyposażenia
 7. Na zidentyfikowanego gracza znajdującego się na ławce kar lub ławce graczy, który używa swojego kija lub ciała i w ten sposób przeszkadza poruszaniu się krążka lub przeciwnika znajdującego się na lodzie podczas toczącej się gry; 
 8. Na gracza, który wchodzi z ławki kar lub ławki graczy i zagrywa krążek mając jedną lub obie nogi na ławce graczy lub ławce kar. Odpowiednia kara zostanie nałożona na gracza, który znajdując się na ławce graczy lub ławce kar wchodzi w konfrontacje z przeciwnikiem podczas przerwy w grze. Zawodnik może podlegać dodatkowym sankcjom. Przepis 28 – Środki dyscyplinarne
 1. KARA MNIEJSZA TECHNICZNA

Kara mniejsza techniczna zostanie nałożona na drużynę, której niezidentyfikowany gracz przebywający na ławce kar lub ławce graczy bądź trener lub członek sztabu, używa kija lub swojego ciała i przeszkadza w poruszaniu się krążka lub przeciwnika podczas toczącej się gry.

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia Główny według własnego uznania, nałoży Kare Większą na gracza, który na skutek przeszkadzania, lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi w sposób, który według uznania sędziego nie byłby wystarczająco ukarany poprzez nałożenie kary mniejszej.

Kryteria dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie znajdziesz w przepisie 56.6..

 1. KARA MECZU

Sędzia Główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez przeszkadzanie lub „late hit”. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

W sytuacji nałożenia Kary Większej na skutek przeszkadzania lub late hit i według uznania sędziego głównego, taki faul miał spowodować kontuzje przeciwnika, na gracza zostanie nałożona dodatkowo Kara Meczu za Niesportowe Zachowanie..

 1. “RZUT KARNY”

Jeżeli graczowi kontrolującemu krążek w strefie neutralnej lub w strefie ataku przeszkadza kij lub jego część lub jakikolwiek obiekt, który został strzelony lub rzucony przez członka drużyny broniącej, w tym trenera bądź niegrający personel, a pomiędzy graczem i bramkarzem nie znajduje się żaden inny gracz drużyny broniącej, drużynie niezawiniającej przyznany zostanie rzut karny. Jeżeli trener lub niegrający członek sztabu jest winny tego przewinienia, otrzyma on automatycznie Karę Meczu za Niesportowe Zachowanie i uda się do szatni. Incydent zostanie opisany i zgłoszony do Właściwych Władz w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań dyscyplinarnych..

 1. PRZYZNANIE GOLA

W sytuacji gdy bramkarz został odwołany z lodu i jakikolwiek członek jego drużyny (uwzględniając bramkarza) będący nielegalnie na lodzie, uwzględniając trenera lub członka sztabu, używając swojego ciała, kija lub jakiekolwiek innego elementu wyposażenia czy obiektu przeszkadza w poruszaniu się krążka lub zawodnika drużyny przeciwnej, który znajduje się w strefie neutralnej lub strefie ataku, sędzia automatycznie przyzna gola drużynie niezawiniającej. Jeżeli takiego wykroczenia dopuści się trener lub członek sztabu, zostanie on automatycznie ukarany Karą Meczu za Niesportowe Zachowanie i uda się do szatni. Incydent zostanie opisany i zgłoszony do właściwych władz w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań dyscyplinarnych..

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze według ich uznania.

 

 1. PRZESZKADZANIE PRZEZ WIDZÓW

Każdy incydent związany z przeszkadzaniem przez widzów, musi zostać opisany i zgłoszony do właściwych władz. 

 1. W sytuacji gdy obiekty zostały rzucone na lód przez widzów i uniemożliwiają na bezpieczne kontynuowanie gry, Sędziowie na lodzie przerwą grę natychmiast i wznowienie nastąpi na najbliższym punkcie wznowień, gdzie w momencie przerwania gry znajdował się krążek; 
 2. W sytuacji gdy gracz jest przytrzymywany przez kibica lub kibic przeszkadza mu w grze, gra zostanie przerwana. Jeżeli drużyna przytrzymywanego gracza znajduje się w posiadaniu krążka, gra będzie kontynuowana do momentu zmiany posiadania krążka przez drużyny.

 

PRZEPIS 57 SPOWODOWANIE UPADKU PRZECIWNIKA

 1. SPOWODOWANIE UPADKU PRZECIWNIKA

Gracz nie może umieszczać kija ani żadnej części swojego ciała w taki sposób, że powoduje potknięcie lub upadek przeciwnika. Przypadkowe spowodowanie upadku, które ma związek z prawidłowym zagraniem nie będzie podlegało wykluczeniu. Przypadkowe spowodowanie upadku mające miejsce w trakcie lub po zatrzymaniu gry nie będzie podlegało wykluczeniu.

 1. KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według swojego uznania bazując na stopniu wykroczenia nałoży karę na gracza, który swoim kijem lub dowolną częścią ciała powoduje upadek przeciwnika..

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia główny według własnego uznania, nałoży Kare Większą na gracza, który na skutek spowodowania upadku przeciwnika lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi w sposób, który według uznania sędziego nie byłby wystarczająco ukarany poprzez nałożenie kary mniejszej.

Kryteria dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie znajdziesz w przepisie 57.5

 1. KARA MECZU

Sędzia główny, według własnego uznania nałoży na gracza Karę Meczu, jeżeli uzna że faul miał na celu spowodowanie kontuzji przeciwnika. 

Uwaga: Jeżeli Sędzia Główny uzna, że faul jest ciężki w oparciu o stopień użycia siły, brutalność oraz stopień zagrożenia, powinien nałożyć Karę Meczu. 

Kara meczu może zostać nałożona na podstawie powyższych kryteriów, nawet jeżeli zawodnik nie odniósł kontuzji.

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

W sytuacji nałożenia Kary Większej za spowodowanie upadku przeciwnika i według uznania sędziego głównego, taki faul miał spowodować kontuzje przeciwnika, na gracza zostanie nałożona dodatkowo Kara Meczu za Niesportowe Zachowanie.

 1. “RZUT KARNY”

Jeżeli gracz znajduje się w tercji neutralnej lub w tercji ataku i posiada kontrolę nad krążkiem (lub który mógłby posiadać kontrolę nad krążkiem) i nie ma przed sobą innego przeciwnika niż bramkarz, zostanie sfaulowany od tyłu i pozbawiony w ten sposób możliwości zdobycia gola, Rzut Karny zostanie przyznany drużynie niezawiniającej..

Sędzia Główny nie przerywa jednak gry do momentu aż atakująca drużyna nie straci posiadania krążka na rzecz drużyny broniącej. Intencją tego przepisu jest przywrócenie realnej szansy zdobycia gola. Jeżeli jednak faulowany gracz jest w stanie odzyskać równowagę i będzie miał realną szansę na zdobycie gola (lub jego Partner jest w stanie uzyskać realną szansę na zdobycie gola), rzut karny nie zostanie przyznany, lecz zostanie nałożona właściwa kara, jeżeli gol nie zostanie zdobyty podczas gry.

Kontrola nad krążkiem definiowana jest poprzez prowadzenie krążka za pomocą kija, rąk lub nóg.

Aby przyznać rzut karny dla gracza faulowanego z tyłu muszą zostać spełnione cztery (4) kryteria:

 1. Zdarzenie musi mieć miejsce w tercji neutralnej lub w tercji ataku (krążek musi znajdować się poza własną linią niebieską); 
 2. Gracz musi być faulowany z tyłu ( poza wyjątkiem fauli popełnionych przez bramkarz w sytuacji kontrataku);
 3. Zawodnik, który ma kontrolę nad krążkiem (lub według uznania sędziego, gracz miałby możliwość przejęcia kontroli nad krążkiem) zostanie pozbawiony realnej szansy zdobycia gola. Fakt, że gracz oddaje strzał nie jest powodem do automatycznego anulowania przyznania rzutu karnego. Jeżeli gracz był faulowany z tyłu i zostanie on pozbawiony realnej szansy zdobycia gola, rzut karny zostanie przyznany;
 4. Pomiędzy faulowanym graczem, który ma kontrolę nad krążkiem (lub według uznania sędziego, gracz miałby możliwość przejęcia kontroli nad krążkiem) a bramkarzem nie znajduje się żaden inny przeciwnik. 

Jeżeli w uznaniu sędziego faulujący zawodnik miał pierwszy kontakt z krążkiem a potem spowodował upadek przeciwnika, rzut karny nie zostanie przyznany, lecz zostanie nałożona kara mniejsza za spowodowanie upadku przeciwnika. 

W sytuacji gdy atakującemu zawodnikowi uda się ominąć bramkarza i nie ma między nim a „pustą bramką” innego gracza drużyny broniącej i atakujący gracz zostanie sfaulowany z tyłu przez bramkarza lub jakiegokolwiek gracza drużyny broniącej, nie przynaje się gola, ponieważ bramkarz wciąż znajduje się na lodzie. W tej sytuacji zostanie przyznany rzut karny. 

 

 1. PRZYZNANIE GOLA

W sytuacji gdy bramkarz drużyny przeciwnej został usunięty z lodu, a gracz posiadający kontrolę nad krążkiem (lub który ma możliwość wejścia w posiadanie krążka) zostanie sfaulowany w strefie neutralnej lub w strefie końcowej a pomiędzy nim a bramką przeciwnika nie znajduje się żaden gracz drużyny przeciwnej i gracz zostanie pozbawiony realnej szansy zdobycia gola, sędzia główny przerywa grę natychmiast i przyzna drużynie atakującej gola.


 

 

FAULE KIJEM

 

 

PRZEPIS 58 UDERZANIE TRZONKIEM KIJA

 

 1. UDERZANIE TRZONKIEM KIJA

Akcja kiedy gracz używa trzonka swojego kija wysuniętego powyżej górnej ręki w celu uderzenia lub dźgania przeciwnika w jakikolwiek sposób lub próbuje uderzyć lub dźgnąć przeciwnika wskazaną wyżej częścią swojego kija, niezależnie od tego czy kontakt miał miejsce czy nie.

 

 1. PODWÓJNA KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według własne uznania, nałoży podwójną karę mniejszą na gracza który próbuje uderzyć przeciwnika trzonkiem kija.

 

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia główny według własnego uznania nałoży karę większą na gracza, który uderza przeciwnika trzonkiem kija. Sprawdź Przepis 58.5 – dodatkowa kara meczu za niesportowe zachowanie.

 

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez uderzenie go trzonkiem kija. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona za każdym razem, kiedy gracz ukarany zostanie karą większą za uderzenie trzonkiem kija.

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli właściwe władze uznają to za konieczne, dodatkowe środki dyscyplinarne zostaną zastosowane.

 

PRZEPIS 59 ATAK KIJEM TRZYMANYM OBURĄCZ

 

 1. ATAK KIJEM TRZYMANYM OBURĄCZ

Gracz używa trzonka swojego kija, który trzyma w obu rękach i w ten sposó atakuje przeciwnika.

 

 1. KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według własnego uznania, nałoży karę mniejszą, bazując na sile i gwałtowności ataku, na gracza który atakuje przeciwnikia kijem trzymanym oburącz.

 

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia główny według własnego uznania, nałoży kare większą na gracza, który atakuje przeciwnika kijem trzymanym oburącz i  lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi w sposób, który według uznania sędziego nie byłby wystarczająco ukarany poprzez nałożenie kary mniejszej.

Kryteria dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie znajdziesz w przepisie 59.5.

 

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez uderzenie go kijem trzymanym oburącz. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona za każdym razem, kiedy gracz ukarany zostanie karą większą za atak kijem trzymanym oburącz.

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli właściwe władze uznają to za konieczne, dodatkowe środki dyscyplinarne zostaną zastosowane.

 

PRZEPIS 60 WYSOKI KIJ

 1. WYSOKI KIJ

Wysoki kij ma miejsce, wtedy kiedy jakakolwiek część kija znajduje się powyżej ramion przeciwnika. Gracz musi mieć kontrolę nad swoim kijem i jest za niego odpowiedzialny. W sytuacji kiedy nastąpi przypadkowy kontakt z przeciwnikiem podczas przygotowania do strzału lub w momencie wykonywania ruchu podczas oddwania strzału lub przypadkowy kontakt ze środkowym, który jest pochylony podczas wznowienia nie nakłada się kary. Nieregularne ruchy podczas próby zagrania „skaczącego“ krążka nie są zaliczane do normalnego ruchu podczas wykonywania strzału i jakikolwiek kontakt z przeciwnikiem powyżej jego ramion podczas takiego ruchu zostanie odpowiednio ukrany. Dla sytuacji zagrania krążka wysoko uniesionym kijem, patrz:

 • PRZEPIS 80 – High-sticking the Puck.

 

 1. KARA MNIEJSZA

Każdy kontakt wysokim kijem uniesionym powyżej ramion jest zabroniony i za takie zagranie powinna zostać nałożona kara mniejsza.

 

 1. PODWÓJNA KARA MNIEJSZA

Jeżeli gracz podnosi lub trzyma jakąkolwiek część swojego kija powyżej ramion, która ma kontakt z przeciwnika szyką, twarzą lub głową i na skutek tego zagrania przeciwnik odnosi kontuzje skutkującą zranieniem lub w inny sposób, sędzia główny powinien nałożyć na gracza zawiniającego podwójną karę mniejszą. 

Sędziowie nakładający tą karę powinni mieć możliwość (lecz nie obowiązek) przeglądu tego wykroczenia w celu potwierdzenia (lub nie) pierwotnej decyzji podjętej na lodzie oraz określić czy kij powodujący kontuzję należał do ukaranego gracza. 

 • PRZEPIS 18.4 – Przegląd wideo sytuacji nałożenia podwójnej kary mniejszej za wysoki kij

 

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez uderzenie go wysokim kijem. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli właściwe władze uznają to za konieczne, dodatkowe środki dyscyplinarne zostaną zastosowane.

 

 

PRZEPIS 61 UDERZANIE

 

 1. UDERZANIE

Akcja w której gracz, wymachuje swoim kijem w kierunku przeciwnika, niezależnie od tego czy kontakt z przeciwnikiem miał miejsce. Nieagresywny kontakt kija ze spodniami lub przednią częścią ochraniaczny goleni nie jest interpretowane jako uderzanie.

Każde silne lub mocne uderzenie kijem w ciało przeciwnika, w ręce lub w okolice rąk, które w opinii sędziego nie ma na celu zagranie krążka, powinno zostać ukarane zgodnie z przepisem o uderzaniu.

 

 1. KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według własnego uznania, nałoży karę mniejszą, bazując na sile i gwałtowności ataku, na gracza który uderza przeciwnika kijem.

 

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia główny według własnego uznania, nałoży kare większą na gracza, który uderza przeciwnika kijem i  lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi w sposób, który według uznania sędziego nie byłby wystarczająco ukarany poprzez nałożenie kary mniejszej.

Kryteria dodatkowej kary meczu za niesportowe zachowanie znajdziesz w przepisie 61.5.

 

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez uderzenie go kijem. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona za każdym razem, kiedy gracz ukarany zostanie karą większą za uderzanie kijem.

 

 1. RZUT KARNY

Przepis opisany w: PRZEPIS 54.3 – Rzut karny

 

 1. PRZYZNANIE GOLA

Przepis opisany w: PRZEPIS 54.4 – Przyznanie gola

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli właściwe władze uznają to za konieczne, dodatkowe środki dyscyplinarne zostaną zastosowane.

 

PRZEPIS 62 KŁUCIE 

 1. KŁUCIE 

Kłucie to zagranie, kiedy gracz dźga przeciwnika końcem / czubkiem łopatki kija, niezależnie od tego czy kontakt miał miejsce.

 

 1. PODWÓJNA KARA MNIEJSZA

Sędzia główny według własne uznania, nałoży podwójną karę mniejszą na gracza który próbuje kłuć przeciwnika końcem kija.

 

 1. KARA WIĘKSZA

Sędzia główny według własnego uznania nałoży karę większą na gracza, który kłuje przeciwnika końcem kija. Sprawdź Przepis 62.5 – dodatkowa kara meczu za niesportowe zachowanie.

 

 1. KARA MECZU

Sędzia główny według własnego uznania, może nałożyć karę meczu, jeżeli w jego ocenie atakujący gracz lekkomyślnie zagraża faulowanemu graczowi poprzez kłucie go końcem kija. Ocena lekkomyślnego zagrożenia oparta jest na stopniu nasilenia wykroczenia, stopniu nasilenia ataku, oraz stopniu agresywności i ogólnej oceny naganności.

 

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona za każdym razem, kiedy gracz ukarany zostanie karą większą za kłucie końcem kija.

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli właściwe władze uznają to za konieczne, dodatkowe środki dyscyplinarne zostaną zastosowane.


 

POZOSTAŁE FAULE

PRZEPIS 63 OPÓŹNIANIE GRY

 1. OPÓŹNIANIE GRY

Gracz lub drużyna mogą zostać ukarani, jeżeli w opinii sędziego dopuszczą się opóźniania gry w jakikolwiek sposób.

 

 1. KARA MNIEJSZA

Kara mniejsza za opóźnianie gry zostanie nałożona:

 1. Na jakiegokolwiek gracza lub bramkarza, który trzyma, zamraża lub zagrywa krążek kijem, łyżwą lub ciałem w taki sposób, aby celowo przerwać grę. W przypadku bramkarza przepis ten ma zastosowanie w sytuacji kiedy bramkarz znajduje się poza swoim polem bramkowym;
 2. Na jakiegokolwiek gracza, który celowo wystrzeli lub wyrzuci (używając ręki lub kija) krążek poza lodowisko (z jakiegokolwiek miejsca znajdującego się na powierzchni lodowisk) podczas gry lub po zatrzymaniu gry;
 3. Na jakiegokolwiek gracza, który wystrzeli lub wybije (za pomocą ręki lub kija) krążę bezpośrednio (bez odbicia) ze swojej strefy obronnje, za wyjątkiem sytuacji kiedy nie ma szyb ochronnych.

Determinującym czynnikiem jest pozycja krążka w momencie wystrzelenia lub wybicia przez gracza drużyny broniącej. Jeżeli kontakt z krążkiem miał miejsce, kiedy znajdował się on w tercji obronnej i następnie opuszcza grę, kara mniejsza zostanie nałożona. Jeżeli krążek został wystrzelony ponad szybę ochronną znajdującą się za ławką graczy, kara zostanie nałożona.

Uwaga: Jeżeli krążek został wystrzelony bezpośrednio na ławkę graczy, kara nie zostanie nałożona. Jeżeli krążek opuszcza lodowisko bezpośrednio po wznowieniu to kara nie zostanie nałożona. 

 1. Na jakiegokolwiek gracza, który umyślnie przesuwa bramkę ze swojej normalnej pozycji, sędzia główny przerwie grę natychmiast, kiedy zawiniająca drużyna przejmie kontrolę nad krążkiem. 

Uwaga: Jeżeli gracz porusza bramkę ze swojej normalnej pozycji w sytuacji kiedy przeciwnik znajduje się w sytuacji bramkowej i ma „otwartą“ bramkę, sędzia główny może przyznać gola – patrz Przepis 63.7 – PRZYZNANIE GOLA, 

 1. Na jakiekogokolwiek gracza za wyjątkiem bramkarza, który upada na krążek lub zagarnia go pod swoje ciało. Uwaga: Gracz, który upada na kolana w celu zablokowania strzału nie zostanie ukarany, jeżeli krążek zostanie wstrzelony pod jego ciało lub utknie w w jego stroju lub sprzęcie, ale jakiekolwiek używanie rąk powinno zostać natychmiast ukarane.
 2. Na bramkarza, który opuszcza swoje pole bramkowe, próbując wygrać wyścig do krążka z graczem atakującym i zamiast zagrywać krażęk, upada na niego powodując przerwę w grze. Uwaga: Jeżeli gracz opuszcza swoje pole bramkowe w celu „zmniejszenia kąta“ podczas strzału i na skutek obrony zamrozi krążek poza polem, takie zagranie traktujemy jako dozwolone.
 3. Na bramkarza, który znajduje się w swoim polu bramkowym i celowo upada na krążek lub zagarnia go pod swoje ciało lub kładzie czy przytrzymuje krążek na jakiejkolwiek części bramki w taki sposób, że powoduje przerwanie gry za wyjątkiem sytuacji, kiedy bramkarz znajduje się pod presją przeciwnika; 
 4. Na bramkarza, który zagrywa krążek poza wyznaczoaną strefą za bramką. Czynnikiem decydującym jest pozycja krążka, Uwaga: Kara mniejsza nie zostanie nałożona na bramkarza, który zagrywa krążek poza wyznaczoną strefą, lecz w momencie zagrania brakarz ma kontakt z polem bramkowym 
 5. Za poprawianie stroju, sprzętu, łyżew lub kija. Uwga: Kara nie zostanie nałożona za dostarczanie bidonu z wodą bramkarzowi, jednak powinno zostać to przeporowadzone podczas czasu dla drużyny oraz jeżeli w uznaniu sędziego głównego ma to na celu opóźnienie gry, kara mniejsza zostanie nałożona. 
 6. Kara za opóźnianie nie zostanie nałożóna za poprawianie lub naprawę sprzętu bramkarza. Jeżeli konieczna jest naprawa lub poprawienie sprzętu bramkarza, powininen on opuścić lodowisko i zostanie zamieniony przez rezerwowego bramkarza natychsmiast. Za przekroczenie tego przepisu przez bramkarza, zostanie nałożona kara mniejsza.

 

 1. KARA MNIEJSZA TECHNICZNA

Kara mniejsza techniczna zostanie nałożona na drużynę, która po ostrzeżeniu przez sędziego głównego kapitana lub jego zastępcy o umieszczeniu prawidłowej liczby zawodników na lodzie i rozpoczęcie gry, nie zastosuje się do poleceń sędziego i spowoduje opóźnianie gry przez dodatkowe wymiany graczy (w tym, ale nie wyłącznie ciągłe wymiany bramkarza w celu opóźniania gry), utrzymywanie swoich graczy na pozycji „spalonej“ lub w jakikolwiek inny sposób. 

 

 1. OPÓŹNIONY GWIZDEK

W sytuacji kiedy bramka zostanie poruszona ze swojej normalnej pozycji przez gracza atakującego i drużyna broniąca ma kontrolę nad krążkiem i opuszcza swoją strefę obrony, gra będzie kontynuowana do momentu aż niezawiniająca drużyna straci kontrolę nad krążkiem,

Wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie gdzie gra została przerwana, za wyjątkiem sytuacji kiedy niezawiniająca drużyna znajduje się we własnej strefie obronnej, to w tej sytuacji wznowienie zostanie przeprowadzone poza strefą obronną przy linii niebieskiej w strefie neutralnej,

Możliwe jest zdobycie gola na jedynym końcu lodowiska, podczas gdy bramka na drugim końcu została poruszona ze swojej pozycji, pod warunkiem, że drużyna, która straciła gola jest odpowiedzialna za poruszenie bramki na drugim końcu lodowiska.  

 

 1. PRZEDMIOTY RZUCANE NA LODOWISKO

Przepis nie ma zastosowania podczas Mistrzostw pod egidą IIHF. W przypadku, gdy na lód rzucane są przedmioty, które zakłócają przebieg gry, to sędzia główny za pomocą gwizdka przerwie grę a następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie w której gra została przerwana.

 

 1. “RZUT KARNY”

Jeżeli z powodu niewystarczającego czasu w regulaminowym czasie gry lub z powodu nałożonych już kar, kara mniejsza nałożona na gracza, który celowo porusza bramkę ze swojej normalnej pozycji nie może zostać odbyta w całości w regulaminowym czasie gry lub kara nałożona w dowolnym momencie trwania dogrywki to w tej sytuacji przeciwko drużynie która popełniła wykroczenie zostanie nałożony rzut karny.

Żaden gracz drużyny broniącej za wyjątkiem bramkarza nie może upadać, przetrzymywać, podnosić lub zagarniać pod swoje ciało lub brać w ręce krążek, który znajduje się w polu bramkowym. 

W sytuacji naruszenia tego przepisu gra zostanie natychmiast przerwana i przeciwko drużynie zawiniającej zostanie nałożony rzut karny bez nakładania dodatkowych kar. Przepis ten należy interpretować w taki sposób, że rzut karny zostanie nałożony tylko wtedy, gdy krążek znajduje sie w polu bramkowym w momencie popełnienia wykroczenia.

W sytuacji kiedy krążek znajduje się poza polem bramkowym, Przepis 63 ma zastosowanie i kara mniejsza zostanie nałożona, nawet jeśli nie przyznano rzutu karnego. Istotnym czynnikiem przy ustalaniu czy rzut karny zostanie przyznany jest pozycja krążka w momencie kiedy został chwycony, złapany lub zagarnięty pod ciało. 

 

Jeżeli krążek znajduje się w polu bramkowym, rzut karny zostanie przyznany. Jeżeli krążek znajduje się poza polem bramkowym i zostanie zagarnięty pod ciało gracza (innego niż bramkarz), który znajduje się w polu bramkowym, kara mniejsza zostanie nałożona.

 • Przepis 67 – Zamrożenie krążka.

 

 1. PRZYZNANIE GOLA

W sytuacji, kiedy bramka została poruszona ze swojej normalnej pozycji w sposób celowy lub przypadkowy przez gracza drużyny broniącej, zanim krążek przekroczył linie bramkową pomiędzy normalną pozycją słupków, sędzia główny może przyznać gola.

Aby przyznać bramkę w tej sytuacji, bramka musi zostać poruszona ze swojej pozycji poprzez akcję gracza drużyny broniącej, gracz drużyny atakującej musi mieć „nieuchronną możliwość zdobycia gola“ przed przemieszczeniem bramki i należy ustalić, że krążek wpadłby do bramki pomiędzy słupkami ustawionej w normalnej pozycji.

Jeżeli bramka zostanie celowo poruszona przez bramkarza w sytuacji „sam na sam“, gol zostanie przyznany drużynie niezawiniającej.

W sytuacji kiedy bramkarz drużyny broniącej został odwołany z lodu i zastąpiony dodatkowym graczem i gracz drużyny broniącej celowo przesuwa bramkę ze swojej normalnej pozycji uniemożliwiając w ten sposób zdobycie gola drużynie atakującej to sędzia główny przyzna drużynie atakującej gola. 

Uznaje się, że bramka jest przesunięta ze swojej normalnej pozycji jeżeli jeden lub oba kołki mocujące nie znajdują się w swoich otworach w lodzie lub bramka całkowicie wypadła z jednego lub obu otworów przed lub w momencie zdobycia gola.

 

 1. ZAKAZ WYMIANY GRACZY

W sytuacji, kiedy bramka zostanie przypadkowo poruszona przez gracza drużyny broniącej powodując przerwę w grze, wznowienie będzie miało miejsce na jednym z punktów w strefie końcowej drużyny broniącej. Zawiniająca drużyna nie może przeprowadzić wymiany graczy przed wznowieniem.

Drużyna zawiniająca może wymienić gracza, który zastąpił bramkarza jako dodatkowy gracz z pola, może wymienić kontuzjowanego gracza lub może wymienić graczy w sytuacji kiedy nałożone kary wpływają na zmianę sił na lodzie na którąkolwiek z drużyn. 

W sytuacji, kiedy krążek został wystrzelony do strefy końcowej przez gracza atakującego ze swojej połowy i bramkarz drużyny przeciwnej zamraża krążek powodując przerwę w grze, następne wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z punktów wznowień w strefie końcowej bramkarza.

Drużyna broniąca nie może przeprowadzić wymiany graczy przed wznowieniem.

Drużyna zawiniająca może wymienić gracza, który zastąpił bramkarza jako dodatkowy gracz, może wymienić kontuzjowanego gracza lub może wymienić graczy w sytuacji kiedy nałożone kary wpływają na zmianę sił na lodzie na którąkolwiek z drużyn.

Dodatkowo do powyższych sytuacji wymienionych w tym przepisie następujące wznowienie będzie przeprowadzone w strefie końcowej i atakująca drużyna będzie miała prawo wybrać punkt wznowień na którym zostanie ono przeprowadzone.

 

PRZEPIS 64 PRÓBA WYMUSZENIA FAULU / PRZESADNA REAKCJA NA FAUL

 

 1. PRÓBA WYMUSZENIA FAULU / PRZESADNA REAKCJA NA FAUL

Każdy gracz, który „rażąco nurkuje“, „przerysowuje“ upadek lub reakcję lub udaje kontuzje zostanie ukarany karą mniejszą zgodnie z tym przepisem.

Bramkarz, który celowo wchodzi w kontakt z graczem atakującym w innym celu niż zajęcie pozycji w swoim polu bramkowym lub bramkarz, który swoim działaniem próbuje stworzyć pozory, że kontakt z graczem atakującym był inny niż „przypadkowy kontakt“, zostanie ukarany karą mniejszą zgodnie z tym przepisem.

Uwaga: „Nurkowanie“ jest to takie zachowanie gracza, który próbuje wymusić nałożenie kary na przeciwnika, a „przesadna reakcja“ polega na tym, że faulowany gracz swoim zachowaniem próbuje sprawić wrażenie jakby faul był „większy“ niż jest w rzeczywistości, nawet w sytuacji kiedy faul został popełniony. 

 

 1. KARA MNIEJSZA

Kara mniejsza zostanie nałożona na gracza który swoim działaniem próbuje wymusić nałożenie kary na przeciwnika („nurkowanie“  / „przesadna reakcja“).

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Jeżeli zostanie uznane to za stosowne zostaną podjęte dodatkowe środki dyscyplinarne.

 

PRZEPIS 65 WYPOSAŻENIE

 1. WYPOSAŻENIE

Na graczu spoczywa obowiązek utrzymania swojego sprzętu i stroju podczas gry w warunkach określonych w tym przepisie. Wyposażenie gracza składa się z kijów, łyżew, sprzętu ocrhonnego i stroju gracza.

Pełne wyposażenie w tym kaski musi być używane prawidłowo podczas przedmeczowej rozgrzewki. Sędzia główny ma prawo zażądać od zawodnika usunięcia wszelkich akcesoriów osobistych, które uzna za niebezpieczne.

 

 1. KARA MNIEJSZA

Cały sprzęt ochronny za wyjątkiem rękawic, kasku i parkanów bramkarza musi być noszony pod strojem gracza. Za naruszenie tego przepisu, po uprzednim ostrzeżeniu przez sędziego głównego, kara mniejsza zostanie nałożona.

Używany sprzęt musi spełniać standardy bezpieczeństwa i może służyć tylko w celu ochrony gracza a nie w celu zwiększenia lub poprawy umiejętności gracza lub w celu spowodowania kontuzji przeciwnika. Gracze, którzy naruszają ten przepis nie będą mogli brać udziału w grze, dopóki taki sprzęt nie zostanie poprawiony lub usunięty.

Gra nie może zostać przerwana lub opóźniona z powodu poprawiania stroju, wyposażenia, łyżew lub kijów. Za naruszenie tego przepisu nakłada się karę mniejszą. 

Gra nie może zostać przerwana lub opóźniona z powodu poprawy lub naprawy wyposażenia bramkarza. Jeżeli poprawienie sprzętu jest konieczne, bramkarz musi opuścić lodowisko a na jego miejsce natychmiast zajmie bramkarz rezerwowy. Za naruszenie tego przepisu przez bramkarza, zostanie nałożona kara mniejsza.

Nielegalne wyposażenie, wyposażenie uznane za niezgodne ze standardami IIHF oraz uznane za niedopuszczalne do gry, klasyfikowane jest jako sprzęt niebezpieczny i podlega karom.

 

PRZEPIS 66 PRZEGRANY MECZ NA RZECZ PRZECIWNIKA

66.1. PRZEGRANY MECZ NA RZECZ PRZECIWNIKA

W sytuacji nieprzestrzegania przez drużynę postanowień i obowiązujących przepisów lub przepisów mających wpływ na przebieg gry, sędzia główny, jeżeli otrzyma takie wytyczne od IIHF lub osoby upoważnionej, odmówi kontynuowania gry do czasu aż drużyna zawiniająca zacznie stosować przepisy.

Drużyna przegrywa mecz na rzecz przeciwnika, jeżeli na skutek nałożonych kar lub kontuzji nie może umieścić na lodzie w trakcie meczu wymaganej liczby graczy. 

Jeżeli drużyna zawiniająca, nadal odmawia podporządkowania się poleceniom, sędzia główny za uprzednią zgodą IIHF lub upoważnionej przez IIHF, ogłosi przegraną drużyny zawiniającej, a drużyna niezawiniająca zostanie uznana za zwycięzcę.Jeżeli sędzia główny uzna mecz jako przegrany z uwagi na fakt, że obie drużyny odmówiły podporządkowania się do poleceń to obie drużyny zostaną uznane za przegrane.

Jeżeli mecz zostanie uznany jako przegrany przez jedną z drużyn przed jego rozpoczęciem zostanie zapisany wynik 1-0 bez zapisywania statystyk indywidualnych dla graczy.

Jeżeli czasie ogłoszenia meczu jako przegrany przez jedną z drużyn mecz był w toku i drużyna zostanie uznana jako przegrywająca mecz, zapisuje się wynik 0 dla drużyny przegranej i 1 lub większą liczbę goli, które zostały zdobyte przez drużynę uznaną za wygrywającą mecz. Zapisane zostaną wszystkie indywidualne statystyki graczy obu drużyn osiągnięte do momentu ogłoszenia meczu jako przegrany.  

Jeżeli mecz zostanie uznany jako przegrany przed jego rozpoczęciem lub w trakcie trwania meczu, z powodu nieprzestrzegania przepisów przez obie drużyny, wynik zostanie zapisany jako 0-0, żadna drużyna nie otrzyma punktów i nie zostaną zapisane indywidualne statystki żadnego z gracza. 

Właściwe władze mogą według własnego uznania, zbadać każdy przypadek meczu uznanego za przegrany i zmienić decyzję sędziego głównego o uznaniu meczu za przegrany i wyniku końcowym. Ponadto właściwe władze mogą mogą nałożyć dodatkowe środki dyscyplinarne na drużynę lub członka drużyny w związku z uznaniem meczu za przegrany. 

Więcej informacji znajdziesz w kodeksie dyscyplinarnym IIHF

 

PRZEPIS 67 ZAMROŻENIE KRĄŻKA W RĘKAWICY

 1. ZAMROŻENIE KRĄŻKA W RĘKAWICY

Przepis ten określa faule, które mogą skutkować nałożeniem kary w sytuacji kiedy gracz lub bramkarz w niedozwolony sposób używa rąk do zagrywania krążka. 

 • Przepis 79 – Podanie krążka ręką

 

 

 1. KARA MNIEJSZA – GRACZ Z POLA

Gracz może złapać krążek w powietrzu do ręki, pod warunkiem, że natychmiast położy go lub rzuci na lód.

Gracz powinien otrzymać karę mniejszą za „zamknięcie krążka w rękawicy“:

 1. Jeżeli złapie krążek i porusza się z nim tak, aby uniknąć ataku ciałem przeciwnika lub w celu osiągnięcia „przewagi terytorialnej“ nad przeciwnikiem;

 

 1. Jeżeli kładzie rękę na krążku, który znajduje się na lodzie w celu ukrycia go przed przeciwnikiem lub uniemożliwienia przeciwnikowi zagrania krążka. Jeżeli sytuacja ma miejsce w polu bramkowym gracza zawiniającego, powinien zostać nałożony rzut karny, patrz Przepis 67.4 – RZUT KARNY, lub Przepis 67.5 – Przyznanie gola.

 

 1. Jeżeli gracz podnosi krążek z lodu ręką podczas trwającej gry.

 

Kara mniejsza za opóźnianie gry – błąd wznowienia, zostanie nałożona na gracza, który podczas przeprowadzania wznowienia:

 1. Próbuje wygrać wznowienie poprzez zagranie krążka ręką.

Uwaga: Obu (2) graczom, którzy zaangażowani są w trwające wznowienie (środkowi) zabrania się zagrywania krążka ręką bez nałożenia na nich kary zgodnie z tym przepisem do momentu aż trzeci gracz (obojętnie z której drużyny) nie dotknie krążka. Jeżeli wznowienie zostało uznane za zakończone (określony został zwycięzca wznowienia) podanie ręką rozpatruje sie zgodnie z przepisem: 

 

 1. KARA MNIEJSZA – BRAMKARZ

Celem tego przepisu jest utrzymywanie krążka w grze i wszystkie zagrania bramkarza, które powodują niepotrzebne przerwanie gry muszą zostać ukarane bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Kara za opóźnianie gry zostanie nałożona na bramkarza, który:

 1. Przetrzymuje krążek ręką dłużej niż trzy (3) sekundy, chyba że bramkarz znajduje się pod presją przeciwnika, 
 2. Celowo nakrywa krążek ręką w jakikolwiek sposób i w opinii sędziego niepotrzebnie powoduje zatrzymanie gry; 
 3. Rzuca krążek do przodu w kierunku bramki przeciwnika;

Uwaga: W sytuacji, kiedy rzucony do przodu przez bramkarza krążek zostanie przejęty przez przeciwnika, sędzia główny pozwala na kontynuowanie gry i jeżeli gol zostanie zdobyty przez drużynę niezawiniającą to kara na bramkarza nie zostanie nałożona; jeżeli drużyna niezawiniająca nie zdobędzie gola, gra zostanie zatrzymana a na bramkarza zostanie nałożona kara mniejsza; 

 1. Chowa krążek w swoich parkanach lub kładzie na bramkę; 
 2. Celowo gromadzi śnieg lub ustawia z niego przeszkodę w okolicy swojej bramki, w sposób który w opinii sędziego głównego może uniemożliwić zdobycie gola.

 

 1. “RZUT KARNY”

Jeżeli zawodnik drużyny broniącej (za wyjątkiem bramkarza) podczas toczącej się gry upada, podnosi lub zagarnia pod swoje ciało lub w ręce krążek z lodu, który znajduje się w polu bramkowym, gra zostanie automatycznie zatrzymana i dla drużyny niezawiniającej zostanie przyznany rzut karny. 

 • Przepis 63 – OPÓŹNIANIE GRY.

 

 

 1. PRZYZNANIE GOLA

Jeżeli bramkarz, który przed tym zanim udał się do ławki graczy w celu wymiany na dodatkowego gracza, celowo zostawia kij lub jakąkolwiek część swojego wyposażenia, gromadzi śnieg lub ustawia z niego przeszkodę w okolicy swojej bramki, w sposób który w opinii sędziego głównego może uniemożliwić wpadnięcie krążka do bramki, gol zostanie przyznany. 

Aby w tej sytuacji przyznać gola, bramkarz musi być zastąpiony za dodatkowego gracza, w innym wypadku nałożona zostanie kara mniejsza. 

W sytuacji kiedy bramkarz został odwołany z lodu i zastąpiony dodatkowym graczem, a gracz upada, podnosi lub zagarnia pod swoje ciało lub w ręce krążek z lodu, który znajduje się w jego polu bramkowym, gra zostanie automatycznie zatrzymana i drużynie niezawiniającej przyznany zostanie gol. 

 

 1. ANULOWANIE GOLA

Gol nie może zostać zdobyty poprzez „wbicie lub skierowanie“ krążka ręką przez gracza drużyny atakującej, który odbija się od gracza, bramkarza lub sędziego i wpada do bramki.

Jeżeli krążek wpada do bramki po „czystym odbiciu się“ od rękawicy gracza, gol zostanie uznany za prawidłowy.

 

PRZEPIS 68 NIEDOZWOLONA WYMIANA GRACZY

 1. NIEDOZWOLONA WYMIANA GRACZY

Uznaje się, że „niedozwolona wymiana graczy“ ma miejsce wtedy, kiedy gracz wejdzie do gry w sposób niedozwolony z ławki graczy (kolega z drużyny nie mieści się w limicie 1,50 m (5 stóp) Przepis 74 – Nadmierna liczba graczy na lodzie, lub wejdzie do gry z ławki kar (jego kara jeszcze się nie zakończyła), lub gdy odsiadywana jest kara większa i zastępca nie powraca na lód z ławki kar Przepis 68.2 – KARA MNIEJSZA TECHNICZNA, lub kiedy gracz w sposób niedozwolony wchodzi do gry w celu zapobiegnięcia zdobycia gola podczas sytuacji „sam na sam“ Przepiss 68.3 – RZUT KARNY, or Przepis 68.4 – PRZYZNANIE GOLA.

W sytuacji kiedy kontuzjowany gracz został ukarany i przed zakończeniem jego kary powraca do gry, nie jest uprawniony do gry. Obejmuje to przypadek kar równoczesnych, gdy zastępca za kontuzjowanego gracza ciągle przebywa w boksie kar i czeka na przerwę w grze. Kontuzjowany gracz musi poczekać, aż zastępca odbywający za niegokarę opuści ławkę kar zanim zostanie uznany za gracza uprawnionego. 

 

 1. KARA MNIEJSZA TECHNICZNA

Kiedy gracz otrzymuje jednocześnie karę większą i karę za niesportowe zachowanie lub karę meczu za niesportowe zachowanie w tej samej przerwie w grze, lub kiedy kontuzjowany gracz otrzyma karę większą i nie jest w stanie odbyć swojej kary, to ukarana drużyna musi umieścić w boksie kar zastępce i żaden zastępca za ukaranego gracza nie może wejść do gry, za wyjątkiem gracza z ławki kar. Jakiekolwiek naruszenie tego przepisu będzie traktowane jako „niedozwolona wymiana“ i nałożona zostanie kara mniejsza techniczna.

 1. “RZUT KARNY”

Przepis opisany w: 

PRZEPIS 70.7 – Rzut karny

 

 1. PRZYZNANIE GOLA

Przepis opisany w: 

PRZEPIS 70.8 – Przyznanie gola

 

 1. ANULOWANIE GOLA

Przepis opisany w: 

PRZEPIS 70.9 – Anulowanie gola

 

 1. CELOWA NIEDOZWOLONA WYMIANA GRACZY

Nadmierna liczba graczy na lodzie.

 • Przepis 74 – Nadmierna liczba graczy na lodzie

 

PRZEPIS 69 PRESZKADZANIE BRAMKARZOWI

 1. PRZESZKADZANIE BRAMKARZOWI

Przepis opiera się na założeniu, że pozycja atakującego gracza będącego w polu lub poza polem bramkowym, sama w sobie nie określa czy gol jest zdobyty prawidłowo czy nie. Innymi słowami, gol zdobyty w sytuacji kiedy atakujący gracz stoi w polu bramkowym, może w odpowiednich okolicznościach zostać uznany za prawidłowy. 

Gol zostanie anulowany, jeżeli:

 1. Atakujący gracz, poprzez swoje ustawienie lub „widoczny kontakt“, osłabia zdolność bramkarza do swobodnego poruszania się w swoim polu bramkowym lub obrony bramki, lub  
 2. Atakujący gracz inicjuje celowy lub umyślny kontakt z bramkarzem, który znajduje się w swoim polu  lub poza swoim polem bramkowym 

 

Przypadkowy kontakt z bramkarzem jest dozwolony, a zdobyte gole będą uznane , jeżeli taki kontakt zostanie zainicjowany poza polem bramkowym pod warunkiem, że atakujący gracz dołożył wszelkich starań aby takiego kontaktu uniknąć. 

Przepis będzie stosowany wyłącznie zgodnie z oceną sędziów będących na lodzie, ale może też być przedmiotem wideo analizy: Przepis 37 – Analiza wideo, a w sytuacji weryfikacji na żądanie trenera Przepis 38 – weryfikacja na żądanie trenera
Dla celów tego przepisu „kontakt“ / „widoczny kontakt“ niezależnie od tego czy jest „przypadkowy czy inny“, oznacza każdy kontakt, który ma miejsce między bramkarzem a atakującym graczem (graczami), za pomocą kija lub dowolnej części ciała. Nadrzędnym warunkiem tego przepisu, jest określenie faktu czy bramkarz miał możliwość swobodnego poruszania się w obrębie swojego pola bramkowego bez przeszkód związanych z działaniem gracza atakującego.  

Jeżeli atakujący gracz wjeżdża do pola bramkowego i swoim działaniem, osłabia zdolność bramkarza do obrony bramki podczas zdobycia gola, gol zostanie anulowany.  

Jeżeli atakujący gracz przebywa w polu bramkowym i nie opuszcza pola natychmiast, sędzia główny ma możliwość przerwać grę i następne wznowienie będzie miało miejsce na punkcie wznowień w strefie neutralnej poza strefą ataku zawiniającego gracza. 

Jeżeli atakujący gracz został popchnięty, wepchnięty lub faulowany przez gracza drużyny broniącej w taki sposób, że wchodzi w kontakt z bramkarzem, to taki kontakt nie zostanie uznany jako kontakt zainicjowany przez gracza atakującego dla celów tego przepisu, pod warunkiem że atakujący gracz dołożył wszelkich starań żeby takiego kontaktu uniknąć. 

Jeżeli gracz drużyny broniącej został popchnięty, wepchnięty lub faulowany przez gracza drużyny atakującej w taki sposób, że wchodzi w kontakt z bramkarzem, to taki kontakt zostanie uznany jako kontakt zainicjowany przez gracza drużyny atakującej dla celów tego przepisu i jeżeli konieczne nałożona zostanie kara na gracza drużyny atakującej a jakikolwiek gol zdobyty w tym czasie zostanie anulowany. 

 • For more information refer to Appendix IV – Table 16 – Interference on the Goalkeeper Situations.

 

 1. KARA

We wszystkich przypadkach, w których atakujący gracz inicjuje „celowy lub umyślny“ kontakt z bramkarzem, który znajduje się w lub poza swoim polem bramkowym, i niezależnie czy gol został zdobyty to atakujący gracz otrzyma karę (mniejszą lub większą zgodnie z uznaniem sędzieg). W każdym przypadku, w którym nałożona zostanie kara na gracza drużyny atakującej za utrudnianie bramkarzowi swobodnego poruszania się w swoim polu bramkowym, nałożona kara dotyczy „przeszkadzania bramkarzowi“. 

Przy dokonywaniu oceny sędzia główny powinien brać pod uwagę stopień i charakter widocznego kontaktu z bramkarzem niż dokładną lokalizację bramkarza podczas kontaktu. 

 

 1. KONTAKT W POLU BRAMKOWYM

Jeżeli atakujący gracz inicjuje widoczny kontakt z bramkarzem przypadkowo lub w dowolny sposób, podczas gdy bramkarz znajduje się w swoim polu bramkowym i gol zostanie zdobyty, to w tej sytuacji gol zostanie anulowany. 

Jeżeli bramkarz podczas „ustalania swojej pozycji“ w polu bramkowym inicjuje kontakt z graczem drużyny atakującej, który przebywa w polu bramkowym i na skutek tego kontaktu zostaje osłabiona możliwość bramkarza do obrony swojej bramki, a gol zostanie zdobyty, to w tej sytuacji gol zostanie anulowany. 

Jeżeli po jakimkolwiek kontakcie z bramkarzem, który próbuje zająć pozycje w swoim polu bramkowym, atakujący gracz nie opuści natychmiast swojej pozycji w polu bramkowym (tj. odda pozycje bramkarzowi) a gol zostanie zdobyty, to w tej sytuacji gol zostanie anulowany. We wszystkich przypadkach, niezależnie od tego czy gol został zdobyty czy nie, zawodnik drużyny atakującej otrzyma odpowiednią karę za przeszkadzanie bramkarzowi. 

Jeżeli atakujący gracz zajmie „znaczącą pozycje“ w polu bramkowym, tak aby zasłonić bramkarzowi pole widzenia i w ten sposób osłabi jego możliwość do obrony bramki i gol zostanie zdobyty, to w tej sytuacji gol zostanie anulowany. 

Dla tego przepisu, gracz „zajmuje znaczącą pozycje w polu bramkowym, jeżeli według oceny sędziego jego ciało lub jakakolwiek część jego ciała znajduje się w polu bramkowym dłużej niż przez chwilę. 

 • For more information refer to Appendix IV – Table 16 – Interference on the Goalkeeper Situations.

 

 1. KONTAKT POZA POLEM BRAMKOWYM

Jeżeli atakujący gracz inicjuje „widoczny kontakt“ z bramkarzem w sposób inny niż przypadkowy, podczas gdy bramkarz znajduje się poza swoim polem bramkowym i gol zostanie zdobyty, to w tej sytuacji gol zostanie anulowany.

Bramkarz nie może być atakowany ciałem tylko dlatego, że znajduje się poza polem bramkowym. Odpowiednia kara powinna zostać nałożona w każdym przypadku, kiedy gracz drużyny atakującej nawiązuje „zbędny kontakt“ z bramkarzem. 

Przypadkowy kontakt jest natomiast dozwolony, jeżeli bramkarz jest w trakcie zagrywania krążka poza swoim polem bramkowym pod warunkiem, że atakujący gracz wykonał „wyraźny wysiłek“ aby uniknąć takiego niepotrzebnego kontaktu. 

 

W sytuacji kiedy bramkarz zagrał krążek poza swoim polem bramkowym a następnie gracz atakujący uniemożliwia bramkarzowi powrót do swojego pola, taki gracz może zostać ukarany za „przeszkadzanie bramkarzowi“. 

Analogicznie, bramkarz może zostać ukarany, jeżeli swoimi działaniami poza swoim polem bramkowym celowo przeszkadza atakującemu graczowi, który próbuje zagrać krążek lub zaatakować przeciwnika. 

 • For more information refer to Appendix IV – Table 16 – Interference on the Goalkeeper Situations.ns.

 

 1. WERYFIKACJA NA ŻĄDANIE TRENERA
 • Przepis 38 – Weryfikacja na żądanie trenera

 

 1. MIEJSCA WZNOWIEŃ

Kiedy tylko sędzia główny przerywa grę w celu anulowania gola jako rezultat „wyraźnego kontaktu“ z bramkarzem (przypadkowego lub innego), wynikające z tego wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień w strefie neutralnej, poza strefą ataku drużyny zawiniającej. 

 

 1. I UTRATA KRĄŻKA

W sytuacji odbicia krążka lub kiedy bramkarz i atakujący gracz (gracze) jednocześnie próbują zagrać wolny krążek, zarówno w polu i poza polem bramkowym, przypadkowy kontakt z bramkarzem jest dozwolony i jakikolwiek zdobyty gol jako wynik tego zagrania będzie uznany. 

W sytuacji, kiedy bramkarz zostanie wepchnięty do bramki razem z krążkiem przez atakującego gracza po obronie strzalu, gol zostanie anulowany. Jeżeli jest to konieczne zostaną nałożone odpowiednie kary. 

Jeżeli jednak według opinii sędziego atakujący gracz został wepchnięty lub faulowany w taki sposób, że doszło do kontaktu z bramkarzem, który został wepchnięty do bramki razem z krążkiem, gol zostanie uznany. 

W sytuacji kiedy krążek znajduje się pod graczem, który leży w okolicy pola bramkowego, gol nie może zostać zdobyty poprzez wepchnięcie gracza z krążkiem do bramki. Jeżeli jest to konieczne zostaną nałożone właściwe kary, w tym rzut karny, jeżeli krążek został celowo przykryty w polu bramkowym.

 • Przepis 63 – OPÓŹNIANIE GRY.

 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

If deemed appropriate, Supplementary Discipline can be applied by the Proper Authorities at their discretion.

 

PRZEPIS 70 OPUSZCZANIE ŁAWKI GRACZY LUB ŁAWKI KAR

 1. OPUSZCZANIE ŁAWKI GRACZY LUB ŁAWKI KAR

Żaden z graczy nie może opuścić ławki graczy lub ławki kar w dowolnym momencie podczas trwania sprzeczki lub w celu rozpoczęcia sprzeczki. 

 

 1. DOZWOLONA WYMIANA GRACZY

Gracz, który wszedł do gry podczas trwającej akcji z własnej ławki graczy lub w dozwolony sposób z ławki kar (czas kary się zakończył) i gracz ten rozpoczyna sprzeczkę, może podlegać karze dyscyplinarnej zgodnie z Przepis 28 – Środki dyscyplinarne. 

Gracz lub gracze którzy weszli do gry podczas dozwolonej wymiany graczy w trakcie przerwy w grze i których formacja przygotowuje się do przeprowadzenia wznowienia i uczestniczą w sprzeczce, zostaną ukarani zgodnie z właściwym przepisem i będą podlegali dodatkowym karą dyscyplinarnym zgodnie z właściwymi środkami dyscyplinarnymi (kara meczu za niesportowe zachowanie nie zostanie automatycznie nałożona o ile nie wynika to z ich działań podczas sprzeczki). 

 

 1. OPUSZCZCANIE ŁAWKI GRACZY

Graczom nie wolno wchodzić na lód podczas przerwy w grze lub po zakończeniu pierwszej i drugiej tercji w celu przeprowadzenia rozgrzewki. Sędzia główny złoży raport do właściwych władz w przypadku każdorazowego naruszenia tego przepisu.

Za wyjątkiem zakończenia tercji lub legalnego wejścia do gry, żaden gracz nie może w żadnym momencie opuścić ławki graczy. 

Jeżeli w trakcie gry konieczne jest przejście do szatni (i konieczne jest przejście przez lód aby dostać sie do szatni), gracz musi poczekać do następnej przerwy w grze i upewnić się, że nie trwa żadna sprzeczka. Pierwszy oraz drugi gracz jednej lub obu drużyn, który opuszcza ławkę graczy (lub ławkę kar) podczas sprzeczki lub w celu rozpoczęcia sprzeczki zostanie ukarany karą meczu za niesportowe zachowanie.

 

 1. OPUSZCZANIE ŁAWKI KAR

Za wyjątkiem zakończenia tercji lub po zakończeniu czasu kary, żaden gracz nie może w żadnym momencie opuścić ławki kar.

Gracz, który odsiaduje karę na ławce kar i ma zostać zmieniony zaraz po zakończeniu odbywania kary, musi przejechać przez lód i znaleźć się na swojej ławce graczy, zanim będzie można dokonać wymiany.

Za naruszenie tego przepisu zostanie nałożona kara mniejsza za „nadmierną liczbę graczy na lodzie“. 

 • Przepis 74 – Nadmierna liczba graczy na lodzie

Gracz, który opuszcza ławkę kar przed zakończeniem swojej kary, niezależnie od tego czy gra się toczy czy nie, zostanie ukarany dodatkową karą mniejszą, która będzie odmierzana po odbyciu pierwotnej kary.  

Jakikolwiek gracz, który wchodzi na ławkę kar, opuszcza ławkę kar przed wygaśnięciem czasu jego kary w celu kwestionowania decyzji sędziego, zostanie ukarany karą meczu za niesportowe zachowanie. Jeżeli zostanie uznane to za konieczne, dodatkowe środki dyscyplinarne zostaną zastosowane przez właściwe władze.

 

Przepis ten nie zastępuje innej wyższej kary, która może zostać nałożona za opuszczenie ławki kar w celu rozpoczęcia lub uczestniczenia w sprzeczce, jak opisano w niniejszym przepisie.  

Jakikolwiek ukarany gracz, który opuszcza ławkę kar podczas przerwy w grze i podczas trwającej sprzeczki powinien otrzymać karę mniejszą plus automatycznie karę meczu za niesportowe zachowanie. Kara mniejsza plus pozostały czas pierwotnej kary muszą zostać odbyte przez zastępce na ławce kar, którego wskaże trener zawiniającej drużyny. 

Jeżeli gracz opuszcza ławkę kar przed zakończeniem jej czasu, sędzia kar musi zapisać czas i dać sygnał sędziom na lodzie, którzy przerwą grę w momencie kiedy zawiniająca drużyna będzie miała „posiadanie nad krążkiem“.

Dodatkowa kara mniejsza musi zostać odbyta przez gracza, który pierwotnie odbywał karę poza czasem pozostałym do zakończenia jego pierwotnej kary (czas który nie wygasł zostanie skalkulowany do czasu kiedy gracz opuścił ławkę kar w nielegalny sposób). 

W sytuacji kiedy gracz powróci na lód przed upływem czasu kary na skutek błędu sędziego kar, nie otrzyma dodatkowej kary, lecz musi odbyć pozostały czas kary skalkulowany do czasu kiedy opuścił ławkę kar poprzez błąd sędziego kar.

W przypadku przerwy w grze po wygaśnięciu kar, jeżeli gracz lub gracze opuszczający ławkę kar wdadzą się w sprzeczkę, to gracze którzy opuszczali ławkę kar zostaną ukarani tylko za wykroczenia popełnione podczas sprzeczki. 

Jeżeli zostanie uznane to za konieczne przez właściwie władze zostaną zastosowane dodatkowe środki dyscyplinarne

 

Jeżeli gracz wychodzący z ławki kar podczas przerwy w grze zaangażuje się w sprzeczkę z przeciwnikiem i przeciwnik zostanie uznany za inicjatora sprzeczki, wówczas gracz wychodzący z ławki kar nie podlega karze za niesportowe zachowanie. 

Jeżeli zostanie uznane to za konieczne przez właściwie władze zostaną zastosowane dodatkowe środki dyscyplinarne.

 

 1. KARA MNIEJSZA TECHNICZNA

Kara mniejsza techniczna zostanie nałożona na drużynę, której zawodnik lub zawodnicy opuszczają ławkę graczy w celu innym niż zmiana zawodników i nie toczy się żadna sprzeczka.

Jeżeli trener lub niegrający członek sztabu drużyny wchodzi na lód, o ile nie sędzia główny lub personel medyczny nie wydadzą polecenia, w celu pomocy kontuzjowanemu graczowi po rozpoczęciu tercji a przed jej zakończeniem, sędzia główny nałoży na drużynę zawiniającą karę mniejszą techniczną i zgłosi incydent do właściwych władz w celu podjęcia dodatkowych środków dyscyplinarnych. 

Jeżeli zawodnik doznał kontuzji i nastąpiła przerwa w grze to lekarz drużyny (lub inny personel medyczny) może wejść na lód, aby zająć się kontuzjowanym graczem bez czekania na zgodę sędziego. 

 

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona na pierwszego oraz drugiego gracza jednej lub obu drużyn, który opuszcza ławkę graczy podczas sprzeczki lub w celu rozpoczęcia sprzeczki 

Jakikolwiek ukarany gracz, który opuszcza ławkę kar podczas przerwy w grze i podczas trwającej sprzeczki powinien otrzymać karę mniejszą plus automatycznie karę meczu za niesportowe zachowanie. Kara mniejsza plus pozostały czas pierwotnej kary muszą zostać odbyte przez zastępce na ławce kar, którego wskaże trener zawiniającej drużyny. 

Gracz który został odesłany do szatni przez sędziów i wraca na swoją ławkę graczy lub na powierzchnię lodu z jakiegokolwiek powodu przed opowiednim czasem, zostanie ukarany karą meczu za niesportowe zachowanie. Jeżeli zostanie uznane to za konieczne przez właściwie władze zostaną zastosowane dodatkowe środki dyscyplinarne 

 • Przepis 28 – Środki dyscyplinarne

 

Gdy gracz wejdzie na ławkę kar, musi na niej pozostać do momentu dopóki jego kara nie wygaśnie i drużyna będzie uprawniona do wystawienia dodatkowego gracza lub do czasu zakończenia tercji aby udać się do szatni, lub kiedy uzyskał zgodę sędziów będących na lodzie. W innym przypadku zostanie ukarany karą meczu za niesportowe zachowanie zgodnie z tym przepisem.

 

 1. “RZUT KARNY”

Jeżeli zawodnik drużyny atakującej, będący w posiadaniu krążka a pomiędzy nim i bramkarzem nie ma żadnego innego gracza, i znajdując się w takiej pozycji gracz drużyny przeciwnej, który wszedł do gry w sposób niedozwolony przeszkadza mu w grze, sędzia główny nakłada rzut karny przeciwko drużynie, do której przeszkadzający gracz należy. 

 

 1. PRZYZNANIE GOLA

W sytuacji, kiedy bramkarz przeciwnej drużyny został odwołany z lodu i gracz drużyny atakującej niestrzeżoną bramkę znajdujący się w strefie neutralnej lub w strefie ataku, a gracz drużyny przeciwnej, który wszedł do gry w sposóbu nielegalny przeszkodzi mu w grze, sędzia główny przyzna drużynie niezawiniającej gola. 

 

 1. ANULOWANIE GOLA

Jeżeli ukarany gracz powraca na lód z ławki kar przed zakończeniem czasu jego kary na skutek swojego błędu lub błędu sędziego kar i jego drużyna zdobęcie gola podczas gdy gracz nielegalnie znajduje się na lodzie, gol zostanie anulowany, jednak wszystkie kary nałożone na drużyny w tym czasie będą nałożone w normalny sposób. 

Jeżeli gracz wejdzie do gry w sposób niedozwolony ze swojej ławki graczy lub ławki kar, jakikolwiek gol zdobyty przez jego drużynę w momencie kiedy nielegalnie znajduje się na lodzie zostanie anulowany jednak wszystkie kary nałożone na drużyny w tym czasie będą nałożone w normalny sposób. 

 1. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

If deemed appropriate, Supplementary Discipline can be applied by the Proper Authorities at their discretion.

 

PRZEPIS 71 PRZEDWCZESNA WYMIANA

 

 1. PRZEDWCZESNA WYMIANA

Kiedy bramkarz opuszcza swoje pole bramkowe i zmierza w kierunku swojej ławki gracz w celu wymiany na dodatkowego gracza z pola, gracz z pola nie może wejść do gry zanim bramkarz nie znajdzie się w dozwolonej strefie 1,50m (5 stóp) od swojej ławki graczy. 

Jeżeli nastąpi przedwczesna zmiana, sędzia na lodzie przerwie grę natychmiast za wyjątkiem kiedy niezawiniająca drużyna posiada „kontrolę nad krążkiem“ – w tej sytuacji przerwanie gry zostanie opóźnione do momentu zmiany „posiadania krążka“. 

Nie nakłada się kary na drużynę, która dokonała przedwczesnej wymiany, a następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na środku lodowiska jeżeli gra została zatrzymana poza linią czerwoną. Jeżeli gra została zatrzymana przed linią czerwoną, następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie w której gra została przerwana. 

We wszystkich innych sytuacjah nieujętych w powyższym, kara mniejsza za „nadmierną liczbę graczy na lodzie“ może zostać nałożona. 

 • Przepis 74 – Nadmierna liczba graczy na lodzie

 

 1. OGŁOSZENIE

Sędzia główny poprzez system komunikacji wygłosi poniższy komunikat: „Gra została przerwana z uwagi na przedwczesną wymianę bramkarza“.

 

PRZEPIS 72 ODMOWA ZAGRANIA KRĄŻKA

 

 1. ODMOWA LUB WSTZYMYWANIE SIĘ OD ZAGRYWANIA KRĄŻKA

Celem tego przepisu jest wymuszenie kontynuowania akcji i musi być stosowane przez sędziów głównych oraz sędziów liniowych w taki sposób, aby uzyskać porządany rezultat. 

 

 1. PODANIE KRĄŻKA RĘKĄ

Kiedy gracz zainicuje podanie krążka ręką do swojego partnera, który postanawia nie zagrywać krążka, tak aby uniknąć przerwania gry i drużyna przeciwna również powstrzymuje się od gry krążkiem (tak aby upłynął czas kary), sędzia główny powinien przerwać grę i następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie w której gra została przerwana. 

 

 1. WYSOKI KIJ

Kiedy gracz zagrywa krążek kijem powyżej normalnej wysokości barku a jego partner postanawia nie zagrywać krążka, tak aby uniknąć przerwania gry i drużyna przeciwna również powstrzymuje się od gry krążkiem (tak aby upłynął czas kary), sędzia główny powinien przerwać grę i następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie w której gra została przerwana. 

 • Przepis 76.2 – Face-off Locations.

 

 1. UWOLNIENIE

Jeżeli w opinii sędziego głównego, broniąca drużyna „celowo“ wstrzymuje się od pościgu za krążkiem do punktów wznowień w sytuacji uwolnienia, gdy ma taką możliwość, gra zostanie natychmiast przerwana i następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z punktów wznowień w strefie końcowej drużyny, która popełniła błąd. 

 

 1. KARA

W sytuacji kiedy sędzia główny sygnalizuje odłożoną karę na drużynę i gracz drużyny zawiniającej celowo powstrzymuje się od zagrania krążka, tak aby umożliwić upłynięcie dodatkowego czasu gry lub czasu kar, sędzia główny natychmias przerwie grę i następujące wznowienie zostanie przeprowadzone w strefie końcowej drużyny zawiniającej. 

 • Przepis 76.2 – Face-off Locations.

 

PRZEPIS 73 ODMOWA ROZPOCZĘCIA GRY

 1. ODMOWA ROZPOCZĘCIA GRY

Przepis ten dotyczy drużyn, które odmawiają gry zgodnie z poleceniem sędziego głównego w sytuacji kiedy obie drużyny znajdują się na lodzie lub drużyn które schodzą z lodu lub odmawiają wejścia na lód na początku meczu lub na początku każdej tercji.

 

 1. PROCEDURA – DRUŻYNA NA LODZIE

Jeżeli obie drużyny znajdują się na lodzie i jedna z drużyn odmawia rozpoczęcia gry zgodnie z poleceniem sędziego głównego, kapitan drużyny zostanie ostrzeżony i drużyna otrzyma piętnaście (15) sekund na wznowienie lub rozpoczęcie gry. 

Po upływie tego czasu, jeżeli drużyna nadal odmawia rozpoczęcia gry, sędzia główny nałoży na drużynę karę mniejszą techniczną za „opóźnianie gry“ i wyznaczony przez trenera gracz drużyny zawiniającej uda się na ławkę kar. 

Jeżeli incydent powtórzy się, to trener drużyny zawiniającej zostanie usunięty z ławki graczy i otrzyma karę meczu za niesportowe zachowanie i zostanie nałożona kara mniejsza techniczna na drużynę zawiniającą za „opóźnianie gry“. Jeżeli drużyna w dalszym ciągu odmawia rozpoczęcia gry, sędzia główny nie ma inego wyjścia jak uznać przegraną drużyny zawiniającej, a incydent zostanie zgłoszony do właściwych władz

 • Przepis 66 – Forfeit of Game.

 

Pierwsze przewinienie:

 1. Ostrzeżenie kapitana zawiniającej drużyny, że mają 15 sekund na wznowienie gry 
 2. Jeżeli po upływie 15 sekund drużyna ciągle odmawia wznowienia gry, otrzymuje karę mniejszą techniczną za opóźnianie gry

Drugie przewinienie:

 1. Ostrzeżenie kapitana zawiniającej drużyny, że mają 15 sekund na wznowienie gry
 2. Jeżeli po upływie 15 sekund drużyna ciągle odmawia wznowienia gry, otrzymuje karę mniejszą techniczną za opóźnianie gry
 3. Sędzia główny poinformuje trenera zawiniającej drużyny, że otrzymał karę meczu za niesportowe zachowanie.
 4. Jeżeli drużyna konutynuuje odmowę rozpoczęcia gry to sędzia główny uznaje zawiniająca drużynę jako przegraną.   

 

 1. PROCEDUDA – DRUŻYNA POZA LODEM

Jeżeli drużyna, której trener otrzymał polecenie nie wejdzie na lód i nie rozpocznie gry w ciągu pięciu (5) minut, zostanie uznana jako przegrywająca mecz i sprawa zostanie zgłoszona do właściwych władz w celu podjęcia dalszych kroków.

 • Przepis 66 – Forfeit of Game.

 

 1. Kiedy sędzia główny oceni, że drużyna odmawia wejścia na lód i rozpoczęcia gry, to drużyna otrzyma karę mniejszą techniczną za „opóźnianie gry“.
 2. Drużyna otrzyma pięć (5) minu na wejście na lód i rozpoczęcie gry. 
 3. Po upływie pięciu (5) minut, kiedy drużyna zawiniająca nie powróciła na lód w celu wznowienia gry zostanie ona uznana jako przegrywająca mecz 
 4. Jeżeli trener zostanie powiadomiony o pięciominutowm (5) upomnieniu i drużyna powróci na lód w celu wznowienia gry w tym czasie, to otrzyma ona karę mniejszą techniczną za „opóźnianie gry“.

Supplementary Discipline will be applied by the Proper Authorities at their discretion.

 • Przepis 28 – Supplementary Discipline.

 

PRZEPIS 74 NADMIERNA LICZBA GRACZY NA LODZIE

 1. NADMIERNA LICZBA GRACZY NA LODZIE

Gracze mogą wymieniać się w dowolnym momencie podczas toczącej się gry pod warunkiem że gracz lub gracze opuszczający lód znajdują się w strefie 1,50 m (5 stóp) od ich ławki graczy i nie biorą udziału w grze podczas dokonywania wymiany – patrz także Przepis 71 – Przedwczesna wymiana.

Jeżeli według uznania sędziego na lodzie, zastępujący gracz wejdzie na lód zanim jego partner znajdzie się w w strefie 1,50 m (5 stóp) od swojej ławki graczy (i do tego wyraźnie powoduje sytuacje, że jego drużyna ma „nadmierną liczbę graczy na lodzie“) to drużyna zawiniająca otrzyma karę mniejszą techniczną. 

Jeżeli gracz opuszcza powierzchnie lodu i znajduje się w strefie 1,50m (5 stóp) przed swoją ławką graczy, a jego zmiennik znajduje się na lodzie to na potrzeby Przepis 70 – Opuszczanie ławki graczy lub ławki kar, schodzącego gracza uznaje się jako będącego poza lodem. 

Jeżeli w trakcie dokonywania zmiany gracz wchodzący lub schodzący z lodu zagrywa krążek kijem, łyżwą lub ręką lub gracz atakuje ciałem przeciwnika lub powoduje jakikolwiek kontakt z przeciwnikiem kiedy gracz wchodzący i schodzący znajdują się na lodzie, drużyna zawiniająca otrzyma karę za „nadmierną liczbę graczy na lodzie“.

Jeżeli w trakcie dokonywania zmiany gracz wchodzący lub schodzący zostanie przypadkowo trafiony krążkiem, gra nie zostanie przerwana i nie nakłada się kary. 

Podczas toczącej się gry schodzący gracz może opuścić powierzchnie lodu tylko poprzez swoją ławkę graczy a nie przez jakiekolwiek inne wyjśćie z lodowiska. Taką zmianę traktuje się jako nielegalną i za naruszenie tego przepisu zostanie nałożona kara mniejsza techniczna. 

Gracz wchodzący na lód jako zmiennik jest traktowany jako będący na lodzie, gdy jego obie łyżwy znajdują się na lodzie. Jeżeli zagrywa krążek lub przeszkadza przeciwnikowi będąc na ławce graczy, powinien zostać ukarany zgodnie z przepisem Przepis 56 – Przeszkadzanie.  Schodzący gracz który ma jedną łyżwę na lodzie a drugą łyżwę na ławce graczy traktowany jest jako będący poza lodem. 

 

 1. KARA MNIEJSZA TECHNICZNA

Kara mniejsza techniczna za „nadmierną liczbę graczy na lodzie“ zostanie nałożona za naruszenie tego przepisu. Kara może zostać nałożona przez sędziego głównego lub przez sędziego liniowego. 

Jeżeli gol został zdobyty przez zawiniającą drużynę zanim sędzia główny lub liniowy przerwie grę w celu nałożenia kary, to gol zostanie anulowany a kara za „nadmierną liczbę graczy na lodzie“ zostanie nałożona.

 

 1. ŁAWKA KAR

Gracz odbywający karę na ławce kar, który ma zostać zmieniony po zakończeniu odbywania kary, musi przejechać przez lód i znaleźć się w strefie 1,50 m(5 stóp) naprzeciw swojej ławki graczy, zanim może zostać zmieniony. Za jakiekolwiek naruszenie tego przepisu, kara mniejsza techniczna zostanie nałożona za „nadmierną liczbę graczy na lodzie“. 

 

 1. CELOWA NIEDOZWOLONA WYMIANA

Jeżeli ze względu na niewystarczający pozostały czas gry z powodu nałożonych już kar zostanie nałożona kara mniejsza techniczna za „celową niedozwoloną wymianę“ („nadmierna liczba graczy na lodzie“) i kara ta nie może zostać odbyta w całości lub zostanie nałożona w dowolnym momencie dogrywki to zostanie przyznany rzut karny przeciwko drużynie zawiniającej. 

 

 1. BRAMKARZ W DOGRYWCE

Jeżeli w dogrywce bramkarz został wymieniony na dodatkowego gracza z pola, musi on poczekać do następnej przerwy w grze zanim powróci na swoją pozycje. 

Jakakolwiek próba powrotu bramkarza do swojej bramki przed kolejną przerwą w grze („zmiana w locie“) powinna zostać potraktowana jako niedozwolona wymiana i kara mniejsza techniczna za niedozwolonego gracza zostanie nałożona na zawiniającą drużynę.

 

PRZEPIS 75 NIESPORTOWE ZACHOWANIE

 

 1. NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Zawodnicy, trenerzy oraz niegrający członkowie personelu drużyny są zawsze odpowiedzialni za swoje zachowanie i muszą dopełnić wszelkich starań, żeby zapobiegać nieodpowiedniemu zachowaniu przed, w trakcie lub po meczu w dowolnym miejscu na lodowisku. Sędziowie główni mogą nałożyć kary na któregokolwiek członka drużyny za nieprzestrzeganie tego przepisu. 

Jeżeli takie zachowanie skierowane jest w stronę sędziego to Przepis 39 – Obraza sędziego powinien zostać zastosowany. 

 

 1. KARA MNIEJSZA

Kara mniejsza za niesportowe zachowanie zostanie nałożona zgodnie z tym przepisem za poniższe wykroczenia: 

 

 1. Zidentyfikowany gracz używa obscenicznego, wulgarnego lub obraźliwego języka lub gestów skierowanych do kogokolwiek. Dodatkowa kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona za używanie nieprzyzwoitych gestów, uwag na tle rasowym lub seksualnym – patrz Przepis 75.5 – Kara meczu za niesportowe zachowanie 
 2. Każdy gracz, który jest winny „niesportowego zachowania“ w tym, lecz nie wyłącznie ciągnięcia za włosy, chwytania ochrony twarzy, uderzania kijem lub innym przedmiotem w bandy lub szyby ochronne, itd. podczas trwania meczu lub w przerwie w grze. Uwga: Jeżeli sędzia główny zaklasyfikuje wykroczenie fizyczne jako poważne i silne na podstawie o stopień użycia siły i stopień przemocy.

 

 1. Jakikolwiek gracz, który rzuca przedmiot na lód z ławki graczy lub ławki kar (lub z jakiegokolwiek miejsca na lodowisku); 

 

 1. Gracz który celowo zdejmuje swoją koszulkę lub kask przed wzięciem udziału w bójce lub nosi koszulkę, która została zmodyfikowana i nie odpowiada Przepis 9 – Stroje, otrzyma karę mniejszą za niesportowe zachowanie i karę meczu za niesportowe zachowanie. Jeżeli bójka nie dojdzie do skutku, gracz otrzyma karę mniejszą za niesportowe zachowanie i karę za niesportowe zachowanie (10 minut) za celowe zdjęcie koszulki. 

Jeżeli ukarany gracz otrzymął dodatkową karę za niesportowe zachowanie przed lub w trakcie odbywania pierwotnej kary, dodatkowa kara mniejsza jest dodawana do pozostałego czasu kary i będzie odbywana jako kolejna. 

 

 1. KARA MNIEJSZA TECHNICZNA

Kara mniejsza techniczna za „niesportowe zachowanie“ zostanie nałożona zgodnie z tym przepisem za poniższe wykroczenia:

 

 1. Gracz, trener lub niegrający personel drużyny rzuca przedmiot na lodowisko z ławki graczy lub ławki kar (lub z jakiegokolwiek miejsca na lodowisku) lub uderza kijem lub innym przedmiotem w bandy lub szyby ochronne itd. podczas toczącej się gry lub w trakcie przerwy w grze.  
 2. Niezindetyfikowany gracz, trener lub niegrający personel drużyny używa używa obscenicznego, wulgarnego lub obraźliwego języka lub gestów skierowanych do kogokolwiek lub uderza kijem lub innym przedmiotem w bandy lub szyby ochronne, itd. 
 3. Zawsze, gdy trener i/lub niegrający personel drużyny używa obscenicznego lub wulgarnego języka i gestów w dowolnym miejscu na lodowisku. Dodatkowa kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona za używanie nieprzyzwoitych gestów, uwag na tle rasowym lub seksualnym – patrz Przepis 75.5 – Kara meczu za niesportowe zachowanie


 

 1. KARA ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara za niesportowe zachowanie zostanie nałożona zgodnie z tym przepisem za poniższe wykroczenia:

 

 1. Gracz, który obstaje przy używaniu obscenicznego, wulgarnego lub obraźliwego języka, skierowanego do kogokolwiek na lodowisku, za co wcześniej otrzymał już karę mniejszą lub karę mniejszą techniczną zgodnie z tym artykułem. Dodatkowa kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona za używanie nieprzyzwoitych gestów, uwag na tle rasowym lub seksualnym – patrz Przepis 75.5 – Kara meczu za niesportowe zachowanie
 2. Jakikolwiek gracz który celowo wyrzuca jakikolwiek sprzęt poza lodowisko. Według uznania sędziego, może zostać nałożona kara meczu za niesportowe zachowanie.
 3. Gracz, który kontunuuje niesportowe zachowanie (w tym groźby lub obraźliwy język i gesty lub podobne zachowanie) mające na celu nakłonienie przeciwnika do nałożenia kary. 
 4. Ukarany gracz podważa lub kwestionuje decyzję sędziego po tym jak wszedł na ławkę kar i gra została wznowiona.
 5. Podsumowując - uczestnicy przejawiający tego typu zachowania będą ukarani najpierw karą mniejszą, jeżeli obstają przy swoim zachowaniu to karą za niesportowe zachowanie a następnie karą meczu za niesportowe zachowanie.

 

 1. KARA MECZU ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Kara meczu za niesportowe zachowanie zostanie nałożona zgodnie z tym przepisem za poniższe wykroczenia:

 

 1. Jeżeli gracz kontynuuje niesportowe zachowanie za co został już ukarany karą za niesportowe zachowanie (10‘).

 

 1. Gracz, trener lub niegrający członek personelu drużyny używa nieprzyzwoitych gestów, uwag na tle rasowym lub seksualnym na lub poza lodem, w jakimkolwiek miejscu na lodowisku lub w pomieszczeniach połączonych z lodowiskiem. Sędzia główny musi złożyć raport do właściwych władz z opisem wydarzeń w celu podjęcia dalszych kroków dyscyplinarnych.
 2. Trener lub niegrający członek personelu drużyny, który otrzymał wcześniej karę mniejszą techniczną za używanie obscenicznego lub obraźliwego języka lub gestów gdziekolwiek na lodowisku. Sędzia główny musi złożyć raport do właściwych władz z opisem wydarzeń w celu podjęcia dalszych kroków dyscyplinarnych.
 3. Gracz, trener lub niegrający członek personelu drużyny, którego zachowanie wobec trenera lub niegrającego członka personelu drużyny może spowodować kontuzje. Sędzia główny musi złożyć raport do właściwych władz z opisem wydarzeń w celu podjęcia dalszych kroków dyscyplinarnych.
 4. Gracz, trener lub niegrający członek personelu drużyny używa obscenicznego, wulgarnego lub obraźliwego języka lub gestów do kogokolwiek po zakończeniu meczu. Sytuacja może mieć miejsce na lub poza lodem. 
 5. Gracz, trener lub niegrający członek personelu drużyny, który pluje w stronę przeciwnika lub na przeciwnika lub kogokolwiek znajdującego się na lodowisku podczas trwania meczu. 

 

 1. Krwawiący gracz który celowo rozmazuje swoją krew na przeciwniku lub na kimkolwiek znajdującym się na lodowisku.
 1. RAPORTY

Obowiązkiem wszystkich sędziów jest przesłanie raportu do właściwych władz opisującego szczegółowo użycie przez gracza nieprzyzwoitych gestów, uwag na tle rasowym lub seksualnym przez gracza, trenera, niegrającego członka personelu drużyny lub przedstawiciela drużyny. 

zostanie uznane to za konieczne, dodatkowe środki dyscyplinarne mogą zostać zastosowane przez właściwe władze.

 

Wypowiedz się o hokeju!
Shoutbox
 • hanysTHU: Darz bób!
 • hanysTHU: Emeryt i partnerzy.
 • Simonn23: Ehh żeby na CT Sport była 1.liga czeska transmitowana, a u nas fazy play-off nawet nie będzie w TV...
 • Paskal79: No nie stety u nas to jedynie finał ( chyba że już nie?), Dobrze by było chociaż półfinały,bo te męczę obojętnie kto będzie w nich grał,to będzie wizytówka polskiego hokeja
 • RafałKawecki: A czego oczekujecie od TVPiS ?
 • PanFan1: PO-lsat też nie pokaże Rafał ;)
 • rawa: PF1 oglądasz mecz z Canes
 • rawa: Ale mecz. Przedsmak play off.
 • rawa: Niesamowity mecz. Canes strzelaja na 19 sekund przed końcem.l na 1:0. Wcześnie Pantery miały słupek. 44 -29 w strzałach dla Kocurów ale mecz bardzo wyrównany.
 • Polaczek1: Jak długo Jakobsons będzie pauzował po tym złamaniu palca ? Chyba nie tak długo jak Kolusz oby...
 • J_Ruutu: Czyżby emeryt zmartwychwstał? Hosanna, bracia i siostry! Radujmy się :)
 • gieksa76: Bepi złamał mu paluszek biedaczek
 • hanysTHU: Ciekawe czy mu już Reksio spod oka zlazł. Jak zjeżdżał to pomalowane oko miał pięknie.
 • hanysTHU: A dziś gospodarze z jednym wyjątkiem;)
 • gieksa76: widziałem się z Mateuszem nic nie widziałem i ma się dobrze
 • Polaczek1: Jeśli już chcesz być taki konkretny to predzej Krzysiu złamał palec na twarzy Matiego 😉
 • hanysTHU: Chyba z księdzem z Sandomierza w tv...
 • KOS46: gieksa76 ty to potrafisz odwracać kota ogonem, prowokatorze. Bepi złamał paluszek Krzysiowi?... Bepi nie wiedział, co się dzieje przyjmując kolejne ciosy.
 • gieksa76: może dostał dwa ciosy ale gra dalej ,a wasz furiat mam nadzieje odpocznie sobie od hokeja
 • Polaczek1: Dlaczego Furiat? Przeciez to Mateusz zaczął walkę
 • hanysTHU: Szukał i znalazł.
 • hanysTHU: Oczywiście główny mieszacz był na tym meczu i widział wszystko na własne oczy...
 • Andrzejek111: Jedzie ktoś do Krakowa na hokej?Chętnie bym się zabrał.
 • KAPSEL KSU 1946: Nie
 • Oświęcimianin_23: Jakobsons złamał paluszek, ale Bepierszczowi naje*ał i to się liczy więc gieksa pogódź się z tym:)
 • Oświęcimianin_23: A tak poza tym olać cygana, on zawsze tak odwróci kota ogonem, żeby Katowice były na wygranej pozycji nawet jak przegrają:)
 • Luque: Podhale dostało 2 gongi na koniec tercji i wynik póki co ładnie się prezentuje ;)
 • fruwaj: Neupauer chyba na sterydach bo jak zwykle zamiast grać poluje...
 • Polaczek1: Widac ile znaczy Lycha dla Tyskich.
  Na Ostatnie 5 bramek 4 razy bral w nich udział
 • botanick: Nikt nie chce mieć 5 miejsca strach przed Jkh.Jeden punkt różnicy.Pasjonujący wyścig 🐢 żółwi się zapowiada.
 • botanick: Jeszcze Toruń ma "szansę" na piąty plac.
 • fanhookeja: sugerujesz że ktoś odpuszcza w dzisiejszych meczach?
 • Paskal79: Dziś craxa zagra dla Tyszan i będą ostro walczyć,czeka nas bardzo ciężki mecz
 • botanick: Jaki jest koń każdy widzi.
 • Luque: Komorski rzutem na taśmę zostanie królem strzelców? ;)
 • Paskal79: A jaka jest różnica czy 5 czy 6,7 zajmie drużyna skoro 6,7trafi na tak samo ciężkich przeciwników lub trudniejszych ( przynajmniej teoretycznie)
 • Paskal79: Z tego co wiem Kato i Unia zagra wg tabeli bez wyboru,przynajmniej coś tak mówi się na mieście.....:-)
 • Paskal79: Takie wybieranie się po prostu mści,lepiej wg tabeli
 • Paskal79: Choć Toruń chciałby grać z Tychami to kto wie....
 • Paskal79: Może będzie dawny klasyk w ćwierćfinale....
 • fanhookeja: dlaczego Craxa zagra dla Tyszan?
 • fanhookeja: myślałem ze każdy gra dla siebie
 • Paskal79: By Tychy miały szansę na 2 miejsce
 • Paskal79: Takie moje dywagację...
 • Paskal79: Choć mam nadzieję że nasi wygrają w Krakowie, Ale będzie ciężki mecz
 • Luque: Górale zaczynają pokazywać charakter...
 • Paskal79: Czyżby w Nowy Targu jeszcze miały być emocje....?
 • fruwaj: tyscy jak zwykle myśleli po dwóch tercjach że mecz się już sam wygrał...
 • Andrzejek111: Pociś Podhale, pociś
 • Luque: Fruwaju a żebyś wiedział
 • fruwaj: nie pamiętam kiedy ostatnio tyscy wykorzystali grę w przewadze...
 • Luque: Parę meczów do PO a gra jakoś się nie poprawia...
 • kłapek: Szkoda że Szarotki się ślizgały przez 2 tercje
 • Luque: Komora kareta ;)
 • hubal: Luq lukniesz na Wisła-Tychy kopaczy ?
 • Luque: Hubi a co tam oglądać?
 • hubal: eme pewnie na Reymonta już siedzi
 • hubal: wiem Luq by polską kopaną oglądać cza być wyjątkowo odpornym
 • calan: Komor w formie. Jak by się obudzili Rac Tavi Korenczuk i Tavi to byłoby dobrze. Ale nie wiadomo jak będzie w playoff
 • PanFan1: ... żeby jakąkolwiek kopaną oglądać trza to mieć hubal
 • PanFan1: Wygląda na to że trafimy na siebie w PO, jak wróci u nas Kapica i Themar, to nie będzie dla was spacerek, choć oczywiście wy będziecie faworytem.
 • Luque: Hubi liter na stół i możemy oglądać ;P
 • PanFan1: Cichy chyba się dziś dowiedział że kontraktu na przyszły sezon w NT nie będzie, żal było patrzeć na niego dzisiaj.
 • calan: No i nareszcie bedzie remont w Jastrzębiu. Bardzo dobra wiadomość. Taki usytuowany klub jak JKH Jastrzębie powinien mieć nowe lodo. Zasługują na nowe lodo
 • hubal: z ciekawości luknę Wisła-Tychy kopana i to gorzołki bo jeszcze mi się moze spodobać
 • hubal: bez+
 • Luque: Hubi bydzie 0-0 i 3 strzały w całym meczu, albo 1-1 po dwóch samobójach ;p
 • hubal: stawiam na hokejowy wynik Luqu
 • RafałKawecki: W dolnej połówce wygląda jakby nikt nie chciał zagrać z Jastrzębiem :)
 • Polaczek1: Myślę że pierwsza 4 jest mega rowna i każdy z tej czworki według mnie ma takie same szanse na mistrza.
 • botanick: Odpuszczamy ostatnie mecze i gramy z Toruniem?:)
 • botanick: Główka pracuję..
 • Luque: Tak się zastanawiam gdzie jest Bizon i Ubo?
 • hubal: a ja się pytam gdzie jest Younan ?
 • hubal: i czemu w Cracovii :(
 • Luque: Hubi jak tam Twoje skórokopy? ;)
 • Paskal79: Coś mi się wydaję że będzie dawny klasyk w ćwierćfinale:-)
 • hubal: biegają Luqu
 • Polaczek1: Paskalu pamiętaj że Toruń ma mecze Z Tychami i Nami więc ich miejsce może się zmienić. I wynik tych spotkań pewnie też pokaże trenerom kogo ewentualnie wybrac
 • Paskal79: Unia zagra tak jak wyjdzie z tabeli
 • emeryt: Tychy zabawiły sie Wisełko...graty
 • KAPSEL KSU 1946: Ciekawe co dziś Rudi powie. Pewnie ta sama śpiewka co zawsze. Przegraliśmy przez nasze BLENDI
 • hanysTHU: Nie ważne z kim w play-off. Z każdym trzeba wygrać.
 • Paskal79: Rudi jak to rudi.... Raczej ostatni sezon w roli trenera craxy
 • PanFan1: A mnie się zdaje że Rudolf przetrwa wszystko, przynajmniej do wieku emerytalnego ;)
 • Polaczek1: Ok. W takim razie czym podparta jest Twoja teza ze będą derby w ćwierćfinale?
 • Paskal79: Ja stawiam że Craxa będzie miała nowego trenera od przyszłego sezonu, choć być może Rudi zostanie w Krakowie,ale w innej roli ...
 • atreus: Będzie gdzieś transmisja z półfinałów CLJ?
 • Padaka77: PANFAN sory ze nie dotarłem wczoraj ale zatrzymały mnie sprawy rodzinne
 • hanysTHU: @arteus : https://youtube.com/@PolskiHokej?feature=shared
 • PanFan1: Panthers - Capitals - ruszamy
 • PanFan1: Ze Stansted do domu tak prawie czadu starczy :)
 • PanFan1: Luz Padaka77 innym razem
 • rawa: Siemka PF1
  Poszły Koty po Ovieczkach;)
 • rawa: Cousins strzelił niesamowite.
 • rawa: Słaby mecz.
 • rawa: Cousins ta ci.pka znowu wpierd.ol zaliczył.
 • rawa: Ładnie Capsy rozpylały w PP Pantery.
 • rawa: Ale dogrywka zajeb.ista. Popis obu bramkarzy.
  W końcu Gustav Forsling pozamiatał Ovieczki.
 • PanFan1: Fajnie że i przy lekkiej zadyszce pełna pula zagarnięta, a kociakom zawsze z Caps gra się ciężko.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe