Hokej.Net Logo

Wyświetleń: 3008

Regulamin rozgrywek młodzieżowych

2021-07-10 10:44:52

Przedstawiamy wam regulamin wszystkich lig młodzieżowych

JUNIOR MŁODSZY U-18


ROCZNIKI

• W turniejach eliminacyjnych oraz finałach OOM (MP JM), obowiązują roczniki 2004, 2005, 2006
oraz maksymalnie trzech zawodników z rocznika 2007, na wniosek klubu, po uzyskaniu zgody lekarza
sportowego, rodziców / opiekunów prawnych, trenera prowadzącego (Młodzik), na grę w wyższej kategorii
wiekowej (JM).

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL
2. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL
3. MOSM TYCHY Śląski ZHL
4. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL
5. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL
6. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL
7. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL
8. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL
9. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL
10. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL
11. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL
12. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL

• W fazie eliminacyjnej zespoły zostały podzielone na cztery grupy wg klasyfikacji z poprzedniego sezonu. 

GR. A
1. UKS NIEDŹWIADKI MOSIR SANOK (1)
2. ŁKH ŁÓDŹ (8)
3. UKH UNIA OŚWIĘCIM (9)

GR. B
1. MKS SOKOŁY TORUŃ (2)
2. MKS CRACOVIA SSA (7)
3. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (10)

GR. C
1. KH POLONIA BYTOM (3)
2. MOSM TYCHY (6)
3. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (11)

GR. D
1. MMKS PODHALE NOWY TARG (4)
2. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW (5)
3. JKH GKS JASTRZĘBIE (N)

SYSTEM ROZGRYWEK

• Kwalifikacje do Turnieju Finałowego, odbędą się w formule 3 turniejów eliminacyjnych w terminach:
• 24-26.09.2021 • 22-24.10.2021 • 26-28.11.2021
• Turnieje eliminacyjne rozgrywane są systemem ,,każdy z każdym’’.

Układ spotkań turniejów eliminacyjnych:
Dzień 1: (1 – p), (2 – 3)
Dzień 2: (p – 3), (1 – 2)
Dzień 3: (2 – p), (3 – 1)

• Awans do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych rozgrywanego w ramach Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży (OOM), uzyskają zespoły sklasyfikowane na dwóch pierwszych miejscach z każdej
z grup eliminacyjnych.

Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych – OOM / 22.02 – 27.02.2022 r.

• W turnieju uczestniczy 8 zespołów podzielonych na dwie grupy E i F, wg klasyfikacji miejsc od 1 do 8.
• Zwycięzcy grup eliminacyjnych zostaną rozstawieni w kolejności: 1, 2, 3, 4, wg średniej ilości zdobytych
punktów.
• Zespoły z miejsc 2, zostaną sklasyfikowane w kolejności: 5, 6, 7, 8, wg średniej ilości zdobytych punktów.
• W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów jest równa, o miejscu decyduje kolejno: korzystniejsza
różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba straconych bramek, losowanie.
• Mecze rozgrywane są systemem ,,każdy z każdym”.

GR. E
1. DRUŻYNA 1
2. DRUŻYNA 4
3. DRUŻYNA 5
4. DRUŻYNA 8

GR.F
1. DRUŻYNA 2
2. DRUŻYNA 3
3. DRUŻYNA 6
4. DRUŻYNA 7

Układ spotkań w grupach E i F:
22.02.2022: (1 – 4), (2 – 3)
23.02.2022: (4 – 3), (1 – 2)
24.02.2022: (2 – 4), (3 – 1)
25.02.2022: Dzień wolny
26.02.2022: Półfinały (E1 – F2), (F1 – E2)
27.02.2022: Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów)
27.02.2022: Mecz o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów)

• Pozostałe zespoły sklasyfikowane zostaną wg zdobytych punktów w grupach E i F.

SPRAWY REGULAMINOWE

• Zespoły rozgrywają mecze w składach minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy (do limitu nie wlicza się zawodników z rocznika 2007).
• Trzy walkowery oznaczają wykluczenie zespołu z rozgrywek.
• W przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji zespołu, wszystkie pozostałe do rozegrania mecze z udziałem
tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.
• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach
ligowych rozgrywek młodzieżowych – wyjątek stanowią mecze w ramach młodzieżowych spotkań turniejowych
oraz mecze w rozgrywkach PHL.
• Mecze w grupach eliminacyjnych, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecze grupowe w Turnieju Finałowym, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecze półfinałowe w Turniej Finałowym, trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecz o 3 miejsce w Turnieju Finałowym, trwa 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecz o 1 miejsce w Turnieju Finałowym, trwa 3 × 20 minut, dogrywka 20 minut (5 na 5), po uprzedniej
renowacji tafli, rzuty karne po 5.
• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.
• Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych: 2 punkty.
• Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych: 1 punkt.
• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań
w regulaminowym czasie gry, losowanie.
• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której
zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
• W Turnieju Finałowym może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników: 20 graczy z pola oraz 3 bramkarzy
(2 podstawowych i 1 rezerwowy).
• Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Toruniu, mogą być zwalniani na pisemną prośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu na spotkania
eliminacyjne oraz Turnieju Finałowego, tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabów szkoleniowych
i dyrektorów ww. Szkół Mistrzostwa Sportowego.
• W meczu, może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników zagranicznych, posiadających nadany PESEL
(na liście zgłoszeniowej nie obowiązuje limit).
• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2022 r.
• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie
w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu
należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia
PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych
testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF
Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.
• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.
Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie
oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

MŁODZIK U-16

ROCZNIKI

• Chłopcy: 2006, 2007 oraz z rocznika 2008, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców / opiekunów
prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować nie więcej,
niż 5 zawodników z ww. rocznika. 
• Dziewczęta: 2004, 2005, 2006, 2007 oraz z rocznika 2008, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców /
opiekunów prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować
nie więcej, niż 5 zawodniczek z ww. rocznika.

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. MOSM TYCHY Śląski ZHL
2. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL
3. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL
4. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL
5. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL

1. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL
2. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL
3. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL
4. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL
5. KH DĘBICA Małopolski OZHL

1. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL
2. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL
3. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL
4. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL
5. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL
6. UKS WIKINGOWIE ELBLĄG Kujawsko – Pomorski OZHL

SYSTEM ROZGRYWEK

• Rozgrywki prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.
• Minimalna ilość spotkań w sezonie zasadniczym: 16 (SZHL, MOZHL), 20 (KPOZHL).
• Rozgrywki w okręgach muszą zakończyć się do dnia: 13.03.2022 r.
• Po rozegraniu sezonu zasadniczego stanowiącego eliminacje do Turnieju Finałowego, zespoły z miejsca
1 i 2 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL, uzyskują bezpośredni awans do Turnieju Finałowego
Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików.
• Zespoły z miejsca 1 i 2, zostaną sklasyfikowane w kolejności: 1, 2, 3, 4, 5, 6, wg średniej ilości zdobytych
punktów.
• Zespoły z miejsc 3 oraz najlepszy zespół z miejsca 4 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL zostaną
sklasyfikowane w kolejności: 7, 8, 9, 10, wg średniej ilość zdobytych punktów.
• Zespoły sklasyfikowane na miejscach 7-10 rozgrywają Turniej Barażowy do Turnieju Finałowego
Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzika.
• W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów (dot. globalnego sklasyfikowania zespołów) jest równa,
o miejscu decyduje kolejno: korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba
straconych bramek, losowanie.

Turniej Barażowy do Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików / 18.03 – 20.03.2022 r.

• gospodarzem Turnieju Barażowego będzie drużyna, która zostanie najwyżej sklasyfikowana w rankingu
zespołów 7-10 (w przypadku rezygnacji, gospodarzem turnieju barażowego zostaje kolejna drużyna
z rankingu).
• Turniej Barażowy rozgrywany jest systemem ,,każdy z każdym’’,
• zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce, awansują do Turnieju Finałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski
Młodzików.

Układ spotkań Turnieju Barażowego:
• 18.03.2022: (7 – 10), (8 – 9)
• 19.03.2022: (10 – 9), (7 – 8)
• 20.03.2022: (8 – 10), (9 – 7)

Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski Młodzików / 29.03 – 03.04.2022 r.

• W turnieju uczestniczy 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy wg klasyfikacji miejsc od 1 do 6 oraz dwie
drużyny z Turnieju Barażowego.
• Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

GR. A
1. DRUŻYNA 1
2. DRUŻYNA 4
3. DRUŻYNA 5
4. BARAŻ 2

GR.B
1. DRUŻYNA 2
2. DRUŻYNA 3
3. DRUŻYNA 6
4. BARAŻ 1

Układ spotkań w grupach A i B:
29.03.2022: (1 – 4), (2 – 3)
30.03.2022: (4 – 3), (1 – 2)
31.03.2022: (2 – 4), (3 – 1)
01.04.2022: Dzień wolny
02.04.2022: Półfinały (A1 – B2), (B1 – A2)
03.04.2022: Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów)
03.04.2022: Mecz o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów)

• Pozostałe zespoły sklasyfikowane są wg zdobytych punktów w grupach A i B.

SPRAWY REGULAMINOWE

• Zespoły rozgrywają mecze w składach minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy.
• Zawodniczki nie wliczają się do obowiązkowego limitu 10 zawodników.
• Trzy walkowery oznaczają wykluczenie z rozgrywek.
• W przypadku wycofania lub dyskwalifikacji zespołu z rozgrywek wszystkie pozostałe do rozegrania mecze
z udziałem tej drużyny, zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.
• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach
ligowych rozgrywkach młodzieżowych – wyjątek, stanowią mecze w ramach młodzieżowych spotkań
turniejowych oraz mecze w rozgrywkach PHL.
• Mecze w sezonie zasadniczym trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecze Turnieju Barażowego trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecze fazy grupowej Turnieju Finałowego trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecze półfinałowe Turnieju Finałowego, trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecz o 3 miejsce Turnieju Finałowego, trwa: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecz o 1 miejsce Turnieju Finałowego, trwa: 3 × 20 minut, dogrywka 20 minut (5 na 5) po uprzedniej
renowacji tafli, rzuty karne po 5.
• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.
• Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych: 2 punkty.
• Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych: 1 punkt.
• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań
w regulaminowym czasie gry, losowanie.
• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której
zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
• W Turnieju Finałowym, może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników: 20 graczy z pola oraz 3 bramkarzy
(2 podstawowych i 1 rezerwowy).
• Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Toruniu, mogą być zwalniani na pisemną prośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu, na mecze
rozgrywek okręgowych oraz Turniej Barażowy i Turniej Finałowy, tylko po uprzednim uzyskaniu zgody sztabów
szkoleniowych i dyrektorów ww. Szkół Mistrzostwa Sportowego.
• W meczu, może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników zagranicznych, posiadających nadany PESEL
(na liście złoszeniowej nie obowiązuje limit).
• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2022 r.
• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie
w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu
należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia
PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych
testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF
Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.
• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.
Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie
oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

ŻAK STARSZY U-14

ROCZNIKI

• Chłopcy: 2008, 2009 oraz z rocznika 2010, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców / opiekunów
prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować nie więcej,
niż 5 zawodników z ww. rocznika.
• Dziewczęta: 2008, 2009 oraz z rocznika 2010, po uzyskaniu zgody lekarza, rodziców / opiekunów
prawnych, na wniosek klubu i za zgodą PZHL z zastrzeżeniem, iż w meczu może występować nie więcej,
niż 5 zawodniczek z ww. rocznika.

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL
2. MOSM TYCHY Śląski ZHL
3. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL
4. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL
5. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL
6. AM GIEKSA KATOWICE Śląski ZHL
7. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II Śląski ZHL

1. UKS NIEDŹWIADKI MOSIR SANOK Małopolski OZHL
2. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL
3. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL
4. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL
5. KH DĘBICA Małopolski OZHL

1. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL
2. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL
3. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL
4. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL
5. UKS BOMBEK MALBORK Kujawsko – Pomorski OZHL
6. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL
7. MUKS WTH WROCŁAW Kujawsko – Pomorski OZHL
8. ŁKH ŁÓDŹ II Kujawsko – Pomorski OZHL

SYSTEM ROZGRYWEK

• Rozgrywki prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.
• Minimalna ilość spotkań w sezonie zasadniczym: 18 (SZHL), 20 (MOZHL), 21 (K-POZHL).
• Rozgrywki w okręgach muszą zakończyć się do dnia 07.03.2022 r.
• Po rozegraniu sezonu zasadniczego stanowiącego eliminacje do Turnieju Finałowego, zespoły z miejsca
1 i 2 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL, uzyskują bezpośredni awans do Turnieju Nieoficjalnych
Mistrzostw Polski Żaka Starszego.
• Zespoły z miejsca 1 zostaną sklasyfikowane w kolejności: 1, 2, 3, wg średniej ilości zdobytych punktów.
• Zespoły z miejsca 2, zostaną sklasyfikowane w kolejności: 4, 5, 6, wg średniej ilości zdobytych punktów.
• Zespoły z miejsca 3 w okręgach: SZHL, MOZHL, K-POZHL zostaną sklasyfikowane w kolejności: 7, 8, 9,
wg średniej ilość zdobytych punktów.
• Zespoły sklasyfikowane na miejscach 7-9 rozgrywają Turniej Barażowy do Nieoficjalnych Mistrzostw Polski
Żaka Starszego.
• W przypadku, gdy średnia ilość zdobytych punktów (dot. globalnego sklasyfikowania zespołów) jest równa,
o miejscu decyduje kolejno: korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba
straconych bramek, losowanie.
• Klub posiadający w rozgrywkach dwie drużyny, ma prawo awansu do Turnieju Barażowego oraz Turnieju
Finałowego, tylko jednym najwyżej sklasyfikowanym zespołem.

Turniej Barażowy do Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego / 11-13.03.2022

• gospodarzem Turnieju Barażowego będzie drużyna, która zostanie najwyżej sklasyfikowana w rankingu
zespołów 7-10 (w przypadku rezygnacji, gospodarzem turnieju barażowego zostaje kolejna drużyna
z rankingu).
• Turniej Barażowy rozgrywany jest systemem ,,każdy z każdym’’,
• zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce, awansują do Turnieju Finałowego Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka
Starszego.

Układ spotkań Turnieju Barażowego:
• 11.03.2022: (7 – 9), (8 – p)
• 12.03.2022: (9 – 8), (7 – p)
• 13.03.2022: (7 – 8), (9 – p)

Turniej Finałowy Nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego / 22-27.03.2022 r.

• W turnieju uczestniczy 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy wg klasyfikacji miejsc od 1 do 6 oraz dwie
drużyny z Turnieju Barażowego.
• Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

GR. A
1. DRUŻYNA 1
2. DRUŻYNA 4
3. DRUŻYNA 5
4. BARAŻ 2

GR.B
1. DRUŻYNA 2
2. DRUŻYNA 3
3. DRUŻYNA 6
4. BARAŻ 1


Układ spotkań w grupach A i B:
22.03.2022: (1 – 4), (2 – 3)
23.03.2022: (4 – 3), (1 – 2)
24.03.2022: (2 – 4), (3 – 1)
25.03.2022: Dzień wolny
26.03.2022: Półfinały (A1 – B2), (B1 – A2)
27.03.2022: Mecz o 3 miejsce (przegrani półfinałów)
27.03.2022: Mecz o 1 miejsce (zwycięzcy półfinałów)

• Pozostałe zespoły sklasyfikowane są wg zdobytych punktów w grupach A i B.

SPRAWY REGULAMINOWE

• Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy.
• Zawodniczki nie wliczają się do obowiązkowego limitu 10 zawodników.
• Trzy walkowery oznaczają automatyczne wykluczenie z rozgrywek.
• W przypadku wycofania się lub dyskfalifikacji zespołu z rozgrywek, wszystkie pozostałe do rozegrania
mecze z udziałem tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.
• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach
ligowych rozgrywkach młodzieżowych – wyjątek, stanowią mecze w ramach młodzieżowych rozgrywek
turniejowych.
• Mecze w sezonie zasadniczym trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecze Turnieju Barażowego trwają: 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecze w turnieju finałowym trwają 3 × 20 minut, dogrywka 5 minut (3 na 3), rzuty karne po 5.
• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.
• Mecz wygrany po dogrywce lub po rzutach karnych: 2 punkty.
• Mecz przegrany po dogrywce lub po rzutach karnych: 1 punkt.
• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań
w regulaminowym czasie gry, losowanie.
• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której
zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
• Gra ciałem jest dozwolona.
• W meczach sezonu zasadniczego oraz turnieju finałowego, może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników
zagranicznych, posiadających nadany PESEL (na liście zgłoszeniowej nie obowiązuje limit).
• W turnieju finałowym, może uczestniczyć maksymalnie 23 zawodników: 20 graczy z pola oraz 3 bramkarzy
(2 podstawowych i 1 rezerwowy).
• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem: 31.01.2022 r.
• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie
w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu
należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych
testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF
Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.
• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.
Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie
oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

ŻAK MŁODSZY U-12

ROCZNIKI

• Chłopcy: 2010, 2011, 2012 • Dziewczęta: 2010, 2011, 2012.

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL
2. MOSM TYCHY Śląski ZHL
3. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL
4. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL
5. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL
6. AM GIEKSA KATOWICE Śląski ZHL
7. UKH UNIA OŚWIĘCIM Śląski ZHL

1. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL
2. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL
3. UKS KTH KRYNICA Małopolski OZHL
4. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL
5. KH DĘBICA Małopolski OZHL

1. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL
2. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL
3. GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK Kujawsko – Pomorski OZHL
4. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL
5. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL
6. HUKS NIEDŹWIADKI GDYNIA Kujawsko – Pomorski OZHL
7. MUKS WTH WROCŁAW Kujawsko – Pomorski OZHL
8. UKS WIKINGOWIE ELBLĄG Kujawsko – Pomorski OZHL
9. AH LEGIA WARSZAWA II Kujawsko – Pomorski OZHL
10. ŁKH ŁÓDŹ II Kujawsko – Pomorski OZHL

SPRAWY REGULAMINOWE

• Rozgrywki prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.
• Minimalna ilość spotkań w sezonie: 18 (SZHL), 20 (MOZHL), 18 (K-POZHL).
• Zespoły rozgrywają mecze w składzie minimum 15 zawodników + 2 bramkarzy.
• Drugi bramkarz / bramkarka musi uczestniczyć w meczu minimum 20 minut ciągłego czasu gry.
• Trzy walkowery oznaczają automatyczne wykluczenie z rozgrywek.
• W przypadku wycofania się lub dyskfalifikacji zespołu z rozgrywek, wszystkie pozostałe do rozegrania
mecze z udziałem tej drużyny zostają automatycznie zweryfikowane na walkower 5:0, na korzyść rywala.
• Mecz trwa 3 × 20 minut – zmiany lotne.
• Gra do rozstrzygnięcia – w przypadku remisu, nie rozgrywa się dogrywki, decydują rzuty karne po 5.
• Obowiązują kary 2-minutowe i większe.
• Gra ciałem jest dozwolona tylko wg definicji: „zawodnik broniący, może zaatakować zawodnika będącego
w posiadaniu krążka (atakującego) tylko w momencie, kiedy jego kierunek jazdy, jest zgodny z kierunkiem
jazdy zawodnika atakującego”.
• Zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela) maksymalnie 3 spotkania w ramach
rozgrywkach młodzieżowych. Wyjątek stanowią mecze w ramach młodzieżowych rozgrywek turniejowych.
• Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry: 3 punkty.
• Mecz wygrany w po rzutach karnych: 2 punkty.
• Mecz przegrany po rzutach karnych: 1 punkt.
• O miejscu w tabeli decyduje kolejno: liczba punktów, bezpośrednie mecze (punkty, różnica bramek),
korzystniejsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, większa liczba wygranych spotkań
w regulaminowym czasie gry, losowanie.
• W przypadku, gdy kilka zespołów posiada tę samą ilość punktów, decyduje tzw. „mała tabela”, do której
zaliczane są tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
• W meczu może uczestniczyć nieograniczona ilość zawodników / zawodniczek zagranicznych, w rozumieniu
definicji obowiązującego Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego.
• Termin na przejścia oraz transfery zawodników upływa z dniem 31.01.2022 r.
• Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie
w ciągu sezonu: I termin – do 30.09.2021, II termin – do 31.05.2022. O terminie przeprowadzenia sprawdzianu
należy powiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 14 dni przed planowanym testem. Wydział Szkolenia
PZHL jest uprawniony do delegowania swojego przedstawiciela celem monitorowania przebiegu wymienionych
testów. W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF i testów specjalistycznych IIHF
Wydział Szkolenia PZHL może uznać, iż testy nie zostały przeprowadzone.
• O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyduje Wydział Gier i Dyscypliny PZHL.
Ponadto obowiązują zasady Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, przepisy gry w hokeja na lodzie
oraz Karomierz PZHL i Regulamin Opłat PZHL.

MINI – HOKEJ U-10 / U-8

KATEGORIE WIEKOWE

• Kategoria I – dziewczynki i chłopcy z rocznika 2013 i młodsi oraz zawodnicy / zawodniczki z rocznika 2012
o niskim poziomie sportowym lub dopiero rozpoczynających grę w hokeja na lodzie, niezgłoszeni do żadnych
innych rozgrywek (uczestniczą tylko w rozgrywkach Mini Hokeja). 
• Kategoria II – dziewczynki i chłopcy z rocznika 2014 i młodsi.

UCZESTNICY ROZGRYWEK

1. JKH GKS JASTRZĘBIE Śląski ZHL
2. AM GIEKSA KATOWICE Śląski ZHL
3. KH POLONIA BYTOM Śląski ZHL 
4. KS KATOWICE NAPRZÓD JANÓW Śląski ZHL
5. MUKS ORLIK OPOLE Śląski ZHL
6. UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Śląski ZHL
7. MOSM TYCHY Śląski ZHL
8. KS LUCE CIESZYN Śląski ZHL
9. MUKS WTH WROCŁAW Śląski ZHL

1. MKS CRACOVIA SSA Małopolski OZHL
2. KH DĘBICA Małopolski OZHL
3. MMKS PODHALE NOWY TARG Małopolski OZHL
4. UKH UNIA OŚWIĘCIM Małopolski OZHL
5. UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK Małopolski OZHL
6. UKS KTH KRYNICA Małopolski OZHL
7. UKS LHT LUBLIN Małopolski OZHL

1. MKS SOKOŁY TORUŃ Kujawsko – Pomorski OZHL
2. ŁKH ŁÓDŹ Kujawsko – Pomorski OZHL
3. PTH KOZIOŁKI POZNAŃ Kujawsko – Pomorski OZHL
4. AH LEGIA WARSZAWA Kujawsko – Pomorski OZHL
5. UKS WIKINGOWIE ELBLĄG Kujawsko – Pomorski OZHL

SPRAWY REGULAMINOWE

• Rozgrywki (sprawdziany) prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokeja na Lodzie.
• Sprawdziany odbywają się w systemie turniejowym (wg zasad IIHF – bez rywalizacji klubowej).
• Dopuszczenia do udziału w sprawdzianach w danej kategorii wiekowej, kilku drużyn z jednego klubu.
• Sprawdziany odbywają się w składach minimum 15 zawodników + 2 bramkarzy.
• Sprawdzian odbywa się w wymiarze czasowym 18 minut: 3 × 6 zmian po 60 sekund dla kategorii II
oraz 3 × 8 zmian po 45 sekund dla kategorii I – zmiany lotne na sygnał.
• W kategorii II, sprawdzian odbywa się 4 na 4 graczy, a w kategorii I, sprawdzian odbywa się 3 na 3 graczy.
• Drugi bramkarz musi uczestniczyć w sprawdzianie minimum 18 minut czasu ciągłego. W przypadku jego
kontuzji zawodnik z pola przebiera się w strój bramkarza (wg przepisów) celem kontynuowania gry.
• Sprawdziany odbywają się na zmniejszonych polach gry.
• Obowiązują bramki pełnowymiarowe oraz lekki krążek.
• Obowiązuje całkowity zakaz gry ciałem.
• Formacje muszą być oznaczone kolorami lub np. I formacja – kolor czerwony, II formacja – kolor niebieski,
III formacja – kolor zielony, IV formacja – kolor żółty lub numerami np. (5, 6, 7, 8), (11, 12, 13, 14) itp.
• Po każdym sprawdzianie zawodnicy wykonują rzuty karne (na przemian) – punktuje 12 graczy.
• W sprawdzianie może uczestniczyć nieograniczona ilość zawodników / zawodniczek zagranicznych,
w rozumieniu definicji z Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego.Powrót

Komentarze:

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zarejestruj się.
UWAGA! W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych regulacji prawnych opartych o treść ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) aktualizacji uległa Polityka Prywatności Hokej.net.

WAŻNE! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Stosujemy je w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących tzw. „ciasteczek”. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
V