Hokej.net Logo 

PRZEPIS 76 WZNOWIENIA

 1. WZNOWIENIA

Sytuacje kiedy sędzia główny lub sędzia liniowy rzuca krążek pomiędzy kije graczy dwóch przeciwnych drużyn w celu wznowienia gry nazywana się „wznowieniem“.

Wznowienie“ rozpoczyna się w momencie kiedy jeden z sędziów wskazuje „miejsce wznowienia“ i sędziowie oraz gracze zajmują odpowiednie pozycje.

Bramkarz nie może brać udziału we wznowieniu.

 

 1. MIEJSCA WZNOWIEŃ

Wszystkie „wznowienia“ muszą być przeprowadzone na jednym z dziewięciu (9) punktów wznowień oznaczonych na lodowisku.

Jeżeli przerwa w grze spowodowana jest naruszeniem dwóch przepisów (np. Zagranie wysokim kije i spalony rozmyślny), następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień, które zapewnia najmniejszą przewagę terytorialną dla drużyny zawiniającej. 

Jeżeli gra zostanie przerwana z jakiegkokolwiek powodu, którym nie można obciążyć żadnej z drużyn a krążek znajduje się w strefie neutralnej , wynikające z tego wznowienie zostanie przeprowadzone na najbluższym punkcie wznowień przy linii niebieskiej o ile to możliwe. Jeżeli nie jest możliwe określenie, który z czterech (4) punktów wznowienia wybrać, następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień, który daje przewagę terytorialną drużynie gospodarzy. 

W sytuacji przerwania gry w celu nałożenia na graczy kar w wyniku których na zegarze czasu zostaną umieszczone kary dla jednej z drużyn, wynikające z tego wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z dwóch (2) punktów wznowień w strefie obronnej drużyny zawiniającej.

Istnieją trzy (3) wyjątki od tego przepisu:

 

 1. kary zostały nałożone po zdobyciu gola – wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień na środku lodowiska;
 2. kara została nałożona na końcu (lub na początku) tercji – wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień na środku lodowiska; 
 3. w sytuacji kiedy drużyna broniąca ma być ukarana i gracze drużyny atakującej podczas sprzeczki wjadą do strefy końcowej przekraczając linie łączącą zewnętrzne krawędzie koła wznowień strefy końcowej – wznowienie zostanie przeprowadzone w strefie neutralnej.

Drużyna która bedzie grała w „przewadze“ (power-play) otrzymuje możliwość wyboru na którym punkcie wznowień w strefie końcowej rozpocznie grę w przewadze (power-play). Jeżeli przerwa w grze jest spowodowana nałożeniem kary na graczy obu drużyn, to wynikające z tego wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie w której została przerwana gra.  

Jeżeli przerwa w grze nastąpiła w momencie kiedy krążek znajduje się pomiędzy punktami wznowień w strefie końcowej, to następujące wznowienie przeprowadzone zostanie po stronie na której znajdował się krążek, chyba że przepisy stanowią inaczej. 

Jeżeli bramka została zdobyta niezgodnie z przepisami w wyniku bezpośredniego odbicia się krążka od sędziego, następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie w której krążek odbił się od sędziego. 

Jeżeli gol został zdobyty niezgodnie z przepisami przez gracza drużyny atakującej poprzez „skierowanie“, „odbicie“, „kopnięcie“ lub „zagranie wysokim kijem“ krążka do bramki to następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z punktów wznowień w strefie neutralnej. 

Jeżeli gra zostanie przerwana z jakiegokolwiek powodu, który nie jest szczegółowo opisany w przepisach gry, następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie w której krążek został zagrany poraz ostatni. 

Jeżeli po zatrzymaniu gry jeden lub obaj obrońcy, którzy znajdowali się na lodzie lub gracze drużyny atakującej wchodzący z ławki graczy drużyny atakującej, wjadą do strefy końcowej drużyny broniącej poza zewnętrzną krawędź koła wznowień podczas sprzeczki, „konfontacji“ to następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień w strefie neutralnej przy linii niebieskiej drużyny broniącej. 

Przepis ten ma również zastosowanie jeżeli nastąpiło „uwolnienie“, „spalony rozmyślny“, lub „zagranie wysokim kijem“ (przez drużynę która posiada więcej graczy niż swój przeciwnik) i właściwe wznowienie ma nastąpić w strefie obrony drużyny która popełniła przewinienie. 

Jeżeli jakikolwiek z graczy drużyny która nie popełniła przewinienia, wjeżdża do strefy końcowej drużyny broniącej poza zewnętrzną krawędź koła wznowień podczas sprzeczki lub „konfrontacji“ to następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień w strefie neutralnej przy linii niebieskiej drużyny broniącej. 

W sytuacji naruszenia Przepis 71 – Przedwczesna wymiana następujące wznowienie zostanie przeprowdzone na punkcie wznowień na środku lodowiska jeżeli gra została zatrzyma za linią czerwoną. Jeżeli gra została zastrzymana przed linią czerwoną to następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie w której przerwana została gra. 

Jeżeli gra została przerwana na skutek kontuzji gracza to następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie w której gra została przerwana. 

Jeżeli drużyna kontuzjowanego gracza ma kontrolę nad krążkiem w strefie ataku, wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z punktów wznowień w strefie neutralnej przy linii niebieskiej. 

Jeżeli kontuzjowany jest gracz drużyny broniącej w swojej strefie obrony a drużyna atakująca posiada kontrolę nad krążkiem to następujące wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie obrony kontuzjowanego gracza.

 

 1. PROCEDURA WZNOWIEŃ

Natychmiast po zakończeniu procedury wymiany graczy przez sędziego głównego i opuszczeniu przez niego ręki na znak, że nie ma już możliwości zmiany sędzia liniowy odpowiedzialny za przeprowadzenie wznowienia używa gwizdka. 

Będzie to sygnał dla obu drużyn, że mają nie więcej niż pięć (5) sekund na ustawienie się do kolejnego wznowienia. Po upłynięciu pięciu (5) sekund (lub wcześniej jeżeli obaj środkowi będą gotowi), sędzia liniowi przeprowadzi prawidłowo wznowienie.

Jeżeli jednak:

 1. Jeden lub obaj środkowi nie znajdują się na swoich pozycjach do „wznowienia“
 2. Jeden lub obaj środkowi powstrzymują się od położenia swojego kija na lodzie
 3. Jakikolwiek gracz wjeżdża do koła wznowień, 
 4. Jakikolwiek gracz powoduje kontakt z przeciwnikiem, lub 
 5. Jakikolwiek gracz ustawia się w nieprawidłowy sposób do „wznowienia“

 

sędzia liniowy przed rzuceniem krążka ostrzega środkowego lub środkowych drużyny zawiniającej za naruszenie procedury wznowienia.

 

W ciągu ostatnich dwóch (2) minut regulaminowego czasu gry lub w trakcie trwania dogrywki, sędzia liniowy nadal używa gwizdka aby rozpocząć wznowienie, ale limit pięciu (5) sekund nie będzie egzekwowany. Jednakże, gracze mają obowiązek przestrzegać poleceń sędziego liniowego mających na celu przeprowadzenie wznowienia.

 

 1. PROCEDURY WZNOWIEŃ – ŚRODKOWI 

Krążek powinien zostać rzucony przez sędziego głównego lub sędziego liniowego pomiędzy kije graczy biorących udział we wznowieniu. Gracze biorący udział we wznowieniu stoją naprzeciw siebie, twarzami skierowanymi w stronę strefy końcowej przeciwnika na odległość zbliżoną długości kija oraz łopatką kija położoną na lodzie. 

Jeżeli wznowienie ma miejsce na jednym z dziewięciu punktów wznowień, biorący w nim udział gracze stoją naprzeciw siebie, twarzami skierowanymi w stronę strefy końcowej przeciwnika, zachowując odległość określoną oznaczeniami na lodzie (jeżeli istnieją). Kije obu graczy muszą znajdować się na lodzie w wyznaczonym bialym obszarze. 

Na ośmiu (8) punktach wznowień (za wyjątkiem punktu wznowień na środku lodowiska) to gracz drużyny broniącej ma obowiązek położyć łopatkę kija w wyznaczonym białym obszarze a następnie swój kij kładzie gracz drużyny atakującej. 

Jeżeli gracz biorący udział we wznowieniu nie zajmuje swoje pozycji natychmiast po otrzymaniu polecenia od sędziego będącego na lodzie, sędzia może dać graczowi ostrzeżenie za naruszenie procedury wznowienia. 

Jeżeli środkowy nie znajduje się w wyznaczonym miejscu po upływie pięciu (5) sekund, sędzia liniowy rzuci krążek. 

Jeżeli środkowy znajduje się poza punktem wznowień, „przedłuża“ lub odmawia ustawienie sie na punkcie wznowień po otrzymaniu polecenia od sędziego liniowiego, lub środkowy spowalnia ustawienie się na punkcie wznowień po upływie pięciu (5) sekund, sędzia liniowy rzuci krążek. 

Jeżeli środkowy podczas wznowienia próbuje dojeżdżać do punktu wznowień po upływie pięciu sekund tak aby zyskać przewagę do wygrania wznowienia to środkowy otrzyma ostrzeżenie za naruszenie procedury wznowienia.  

Jeżeli wznowienie następuje po uwolnieniu a środkowy podczas wznowienia próbuje dojeżdżać do punktu wznowień po upływie pięciu sekund tak aby zyskać przewagę do wygrania wznowienia to środkowy otrzyma ostrzeżenie za naruszenie procedury wznowienia.  W przypadku gdy środkowy popełni drugie wykroczenie dotyczące naruszenia procedury wznowienia to na jego drużynę zostanie nałożona kara mniejsza techniczna. 

Jeżeli gracz otrzymał ostrzeżenie za naruszenie procedury wznowienia, musi natychmiast zająć prawidłową pozycje do wznowienia, w innym wypadku sędzia liniowy rzuci krążek bez czekania na ustawienie gracza lub gracz otrzyma drugie ostrzeżenie za naruszenie procedury wznowienia co skutkować będzie nałożeniem kary mniejszej technicznej. 

 

 1. PROCEDURY WZNOWIEŃ – POZOSTALI GRACZE

Żaden z graczy oprócz środkowych biorących udział we wznowieniu nie może wjechać do koła wznowień lub znajdować się 4,5 m (15 stóp) od graczy biorących udział we wznowieniu. 

Jeżeli jakikolwiek gracz poza środkowymi biorącymi udział we wznowieniu wjeżdża do koła wznowień przed rzuczeniem krążka to zawiniająca drużyna otrzyma ostrzeżenie za naruszenie procedury wznowienia. 

Gracze drużyny atakującej (poza środkowym) muszą zająć swoje pozycje jako pierwsi a następnie pozycje zajmują  lub korygują swoje pozycje gracze drużyny broniącej, które będą utrzymane do momentu rzucenia krążka. Naruszenie tego przepisu będzie traktowane jako zakłócenie wznowienia i zawiniająca drużyna otrzyma ostrzeżenie za naruszenie procedury wznowienia. 

Jeżeli atakujący gracz  próbuje zająć nową pozycje przed wznowieniem i środkowy drużyny broniącej wycofa się z punktu wznowień w celu umożliwienia  swoim partnerom korekty pozycji to drużyna atakująca otrzyma ostrzeżenie za naruszenie  procedury  wznowienia   ponieważ drużyna atakująca musi  zająć swoją pozycje jako pierwsza. 

 

 

 1. FACE-OFF PROCEDURE – VIOLATIONS PROCEDURY WZNOWIEŃ - WYKROCZENIA

Jeżeli środkowy przedwcześnie poruszy się przed wznowieniem, sędzia główny lub sędzia liniowy rzucił krążek w niesprawiedliwy to w tej sytuacji uznaje się, że naruszona została procedura wznowienia. Zawiniająca drużyna otrzyma ostrzeżenie a wznowienie zostanie powtórzone. Jeżeli podczas tego samego wznowienia ta sama drużyna popełniła dwa (2) wykroczenia dotyczące naruszenia procedury wznowienia to na zawiniającą drużynę nałożona zostanie kara mniejsza techniczna. Kara zostanie ogłoszona jako „kara mniejsza techniczna za opóźnianie gry – naruszenie procedury wznowienia“. 

Naruszenie procedury wznowienia zgodnie z poniższą listą zostanie ocenione przez jednego z czterech (4) sędziów znajdujących się na lodzie:

 

 1. Jakikolwiek gracz poza środkowym wjeżdża do koła (strefy) wznowienia przed rzuceniem krążka. Gracze znajdujący się na obwodzie koła wznowień muszą trzymać obie łyżwy poza kołem wznowień – kontakt łyżwy z linią jest dozwolony. Jeżeli gracz przekroczy linię koła wznowień przed rzuczeniem krażka to uznaje się to jako naruszenie procedury wznowienia. Kij gracza może znajdować się wewnątrz koła wznowień z zastrzeżeniem, że nie ma kontaktu z przeciwnikiem lub kijem przeciwnika. 

 

 1. Jakikolwiek gracz wjeżdża w obszar wyznaczony przez linie na końcach koła wznowień przed rzuceniem krążka. Łyżwy graczy nie mogą przekraczać linii wyznaczającej obszar na końcach koła wznowień. Kontakt z linią jest dozwolony. Jeżeli gracz przekracza linię wyznaczającą obszar przed rzuceniem krążka to uznaje się to jako naruszenie procedury wznowienia. Kij gracza może znajdować się wewnątrz obszaru z zastrzeżeniem, że nie ma kontaktu z przeciwnikiem lub kijem przeciwnika. 
 2. Jakikolwiek kontakt fizyczny z graczem drużyny przeciwnej. Jeżeli gracz biorący udział we wznowieniu inicjuje kontakt swoim kaskiem z kaskiem przeciwnika to musi otrzymać on ostrzeżenie za naruszenie procedury wznowienia. Jeżeli sędzia liniowy nie jest w stanie jednoznacznie określić który z graczy zainicjował kontakt to obaj gracze muszą otrzymać ostrzeżenie za naruszenie procedury wznowienia.
 3. Nieprawidłowe zajęcie pozycji za liniami ograniczającymi lub nieprawidłowe ułożenie kija na lodzie – jak określa przepis 76.4 – Procedury wznowień – Środkowi. „Prawidłowa pozycja za liniami ograniczającymi“ oznacza, że środkowy musi ustawić swoje łyżwy po właściwych stronach linii ograniczających, które są równoległe do band bocznych (kontakt z linią jest dozwolony) a czubek ostrza łyżew gracza nie może przekraczać linii ograniczających, które są prostopadłe do band bocznych gdy zbliża on się do punktu wznowień. Łopatka kija gracza musi znajdować się na lodzie, przynajmniej końcówka łopatki kija w wyznaczonym białym obszarze na punkcie wznowień i musi tam pozostać do momentu rzucenia krażka. 
 4. Niestosowanie się do procedury ustawiania się i procedury wznowienia skutkuje naruszeniem procedury wznowienia. 

 

Za każdym razem kiedy drużyna popełni dwa (2) wykroczenia dotyczące naruszenia procedury wznowienia podczas tego samego wznowienia, sędzia główny nałoży na zawiniającą drużynę karę mniejszą techniczną za opóźnianie gry. Kara zostanie ogłoszona jako „kara mniejsza techniczna za opóźnainie gry – naruszenie procedury wznowienia“.

Jeżeli gracze spóźnią się na miejsce wznowienia i nie znajdują się w prawidłowej pozycji do wznowienia to zostaną ostrzeżeni raz przez sędziego głównego. 

Ostrzeżenie otrzyma również trener drużyny zawiniającej W tej sytuacji środkowy drużyny zawiniającej nie otrzyma ostrzeżenia za naruszenie procedury wznowienia. Każde późniejsze naruszenie tego przepisu skutkować będzie nałożeniem kary mniejszej techcznej na drużynę zawiniającą za opóźnianie gry – przedłużanie rozpoczęcia wznowienia. Kara zostanie ogłoszona jako „kara mniejsza techniczna za opóźnianie gry – przedłużanie rozpoczęcia wznowienia“.  

Podczas wznowienia na jednym z dziewięciu (9) punktów wznowień wyznaczonych na obszarze gry, żaden z graczy nie może powodować kontaktu fizycznego swoim ciałem lub kijem za wyjątkiem sytuacji zagrywania krążka po zakończeniu wznowienia. 

Za naruszenie tego przepisu sędzia główny według własnego uznania może nałożyć karę mniejszą na gracza lub graczy którzy dopuszczają się „fizycznego kontaktu“. 

Jeżeli jednak kontakt nastąpił przed rzuceniem krążka zostanie to uznane jako naruszenie procedury wznowienia i środkowy drużyny zawiniającej otrzyma ostrzeżenie od sędziego liniowego, że drużyna naruszyła procedurę wznowienia i każde kolejne wykroczenie będzie skutkowało nałożeniem kary mniejszej technicznej za opóźnianie gry – naruszenie procedury wznowienia. 

Wkroczenie do strefy wznowienia może być określone na każdym z dziewięciu (9) punktów wznowień wyznaczonych na obszarze gry. Ponieważ linie ograniczające nie są namalowane na 4 punktach wznowień w strefie neutralnej przy linii niebieskiej, to w tym wypadku sędziowie liniowi powinni kierować się własnym osądem czy doszło do naruszenia procedury wznowienia. 

Wszyscy gracze za wyjątkiem środkowych powinni wycofać się na jednakową odległość, która zbliżona jest do odległości wyznaczonej przez koła wznowień w strefach końcowych. 

 

 1. PROCEDURA WZNOWIENIA – WYMIANA LINII GRACZY

Niedozwolona jest jakakolwiek wymiana graczy do momentu aż wznowienie nie zostanie zakończone za wyjątkiem sytuacji kiedy nałożona zostanie kara, która wpływa na liczbę graczy jakiejkolwiek z drużyn. 

Jeżeli sędzia znajdujący się na lodzie zauważy, że drużyna broniąca nie umieściła na lodzie wystarczającej liczby graczy potrzebnej do wznowienia, sędzia główny znajdujący się w strefie neutralnej zostanie o tym poinformowany i poinstruuje drużynę, która przewiniła aby umieściła zawodnika lub zawodników na lodzie. 

Jeżeli w opinii sędziego głównego jest to „taktyka przeciągania“, sędzia główny ostrzeże trenera drużyny zawiniającej a każde kolejne wykroczenie skutkować będzie nałożeniem kary mniejszej technicznej za opóźnianie gry. 

Jeżeli sędzia znajdujący się na lodzie zauważy, że drużyna atakująca nie umieściła na lodzie wystarczającej liczby graczy potrzebnej do wznowienia, sędzia liniowy będzie kontynuuował procedurę wznowienia w normalny sposób. Drużyna atakująca jest odpowiedzialna za umieszczenie prawidłowej liczby graczy na lodzie przez cały czas trwania meczu. 

 1. PROCEDURA WZNOWIENIA – WERYFIKACJA CZASU GRY

Jakakolwiek straty czasu gry lub czasu kar spowodowane nieprawidłowym wznowieniem lub naruszeniem procedury wznowienia muszą zostać skorygowane. Możliwy jest przegląd wideo w celu ustalenia prawidłowego czasu gry. Sędzia nie będzie używał gwizdka w celu rozpoczęcia gry. Czas gry rozpoczyna się w momencie kiedy sędzia rzuci krążek podczas wznowienia i zostanie zatrzymany po gwizdku lub po zdobyciu gola. 

 

PRZEPIS 77 CZAS GRY I PRZERWY 

 

 1. CZAS GRY

Czas gry to trzy (3) dwudziestominutowe okresy rzeczywistej gry z przerwami na odpoczynek między tercjami. 

 

 1. CZAS PRZERWY W GRZE

Gra zostanie niezwłocznie wznowiona po upływie każdej z pietnastominutowej (15) przerwie lub po upływie czasu wyznaczonego przez IIHF liczonego od zakończenia wcześniejszej tercji. Czas przerwy rozpoczyna się po zakończeniu tercji. 

 

W celu informowania widzów o pozostałym czasie trwania przerwy, sędzia czasu używa zegara gry do wyświetlania czasu przerwy. 

 

 1. OPÓŹNIENIA

Jeżeli wystąpi jakiekolwiek nietypowe opóźnienie w czasie minimum 10 minut do zakończenia pierwszej lub drugiej terci, to sędzia główny może zarządzić natychmiastowe rozpoczęcie kolejnej przerwy pomiędzy tercjami.  

Drużyny dograją pozostałą część gry bezpośrednio po zakończeniu przerwy broniąc tych samych bramek a natychmiast po zakończeniu czasu tercji zmienią strony i rozpoczną kolejną tercję bez zbędnej zwłoki. 

 

PRZEPIS 78 GOLE

 

 1. GOLE I ASYSTY

Obowiązkiem sędziów głównych jest przyznawanie goli oraz zgłaszanie ,,strzelca gola” i ,,asystentów”  a ich decyzja jest uznawana za ostateczną niezależnie od raportu innego sędziego.

Sekretarz zawodów przy pomocy personelu statystycznego potwierdzi strzelca gola oraz graczy którym zapisane zostaną asysty. Decyzja ta jest ostateczna i po zakończeniu meczu nie można wprowadzać żadnych zmian. Użycie przeglądu wideo w celu prawidłowego określenia strzelca gola oraz asystentów jest niezbędne w tej sytuacji. Gole oraz punkty za asysty będą przyznawane lub odbierane ściśle według postanowień w tym przepisie. Dlatego ważne jest aby sekretarz zawodów znał dokładnie ten przepis, z uwagą obserwował wszystkie akcje, które mogą wpłynąć na przyznanie gola lub punktów za asysty i przyznawać je z bezwzględną bezstronnością. 

W sytuacji oczywistego błędu w przyznaniu gola lub asysty, która została ogłoszona, musi ona zostać skorygowana jak najszybciej, jednak jakiekolwiek zmiany nie mogą być wprowadzone po podpisaniu protokołu przez sędziego głównego. 

In the event a winner during the regular season is determined in the Overtime period or the shootout, the winning Team shall be credited with two (2) points in the standings and the losing Team will be credited with one (1) point in the standings. W sytuacji gdy sezonie regularnym drużyna wygrała mecz w dogrywce lub po serii rzutów karnych to drużynie wygrywającej przyznaje się dwa (2) punkty do statystyk a drużyna, która przegrała mecz otrzymuje jeden (1) punkt do statystyk. 

 

 1. PRZYPISANIE GOLA

Gol zostanie zapisany w prokole meczowym graczowi, który jako ostatni skierował krążek do bramki przeciwnika. Tylko jeden punkt może zostać przyznany jednemu graczowi za zdobycie gola.

 

 1. PRZYPISANIE ASYST

Jeżeli gol został zdobyty to asysta zostanie przypisana graczowi lub graczom (maksymalnie dwóm) którzy jako ostatni mieli kontakt z krążek przed zdobyciem gola pod warunkiem że gracz drużyny broniącej nie zagra lub nie kontroluje krążka. 

Każda asysta zalicza się jako jeden punkt w statystyce gracza. Jednemu graczowi można przypisać tylko jeden punkt podczas zdobycia jednego gola. 

 

 1. ZDOBYCIE GOLA 

Gol zostaje zdobyty, kiedy krążek zostanie skierowany pomiędzy słupki bramki za pomocą kija gracza drużyny atakującej od przodu bramki i poniżej popreczki i przekracza całym obwodem czerwoną linie wyznaczoną pomiędzy słupkami a bramka znajduje się w prawidłowej pozycji.

Bramka znajduje się w prawidłowej pozycji jeżeli przynajmniej część obu elastycznych kołków znajduje się w ramie bramki. 

Elastyczne kołki mogą być wygięte, do momentu aż ich część znajduje się w dziurze w lodzie i w ramie bramki, wtedy uznaje się że bramka znajduje się w prawidłowej pozycji. 

Rama bramki może być nieco podniesiona na jednym (lub obu) słupkach do momentu kiedy elastyczne kołki mają kontakt z dziurami w lodzie to bramki nie uznaje się za poruszoną. Gol uznaje się za zdobyty, jeżeli krażek do bramki skierował gracz drużyny broniącej a taki gol zostanie zapisany ostatniemu graczowi drużyny atakującej który miał kontakt z krążkiem, ale nie przyznaje się w tym przypadku asyst. 

Gol uznaje się za zdobyty, jeżeli gracz drużyny broniącej w jakikolwiek sposób skierował krażek do swojej bramki. Gol zostanie zapisany ostatniemu graczowi drużyny atakującej który miał kontakt z krążkiem, ale nie przyznaje się w tym przypadku asyst. 

Jeżeli krążdek odbija się od łyżwy lub ciała gracza drużyny atakującej w jakikolwiek sposób to gol zostanie uznany. Gracz od którego odbił się krążek zostanie uznany jako zdobywca gola. 

Jeżeli gracz w sposób dozwolony skierował krażek do pola bramkowego przeciwnika i krążek pozostaje możliwy do zagrania przez innego gracza drużyny atakującej, to gol zdobyty przez to zagranie zostanie uznany. 

 

 1. ANULOWANIE GOLA

Poniższe gole zostaną anulowane przez sędziego głównego i jego decyzja zostanie oznajmiona przez sędziego spikera z niżej opisanych powodów:

 1. Jeżeli krążek zostanie skierowany do bramki jakąkolwiek częścią ciała (poza łyżwą), zbity lub wrzucony do bramki przez gracza drużyny atakującej w sposób inny niż za pomocą kija. Jeżęli zostanie uznane, że zostało to zrobione umyślnie to w takiej sytuacji sędzia podejmie decyzje że nie ma gola. Gol nie może zostać zdobyty, jeżeli krążek został zbity do bramki jakąkolwiek częścią ciała przez gracza atakującego. PRZEPIS 78.4 – Zdobycie gola
 2. Jeżeli krążek został kopnięty poprzez użycie wyraźnego ruchu kopnięcia PRZEPIS 49.2 – Kopnięcie

 

 1. Jeżeli krążek pod odbiciu się od sędziego wpada do bramki PRZEPIS 85.4 – Krążek uderzający sędziego

 

 1. Jeżeli gol został zdobyty przez gracza nielegalnie przebywającego na lodzie PRZEPIS 68.5 – Anulowanie gola

 

 1. Jeżeli atakujący gracz przeszkadzał bramkarzowi, który znajduje się w swoim polu bramkowym PRZEPIS 69.1 – Przeszkadzanie bramkarzowi
 2. Jeżeli krażek wpadł do bramki po kontakcie z kijem gracza drużyny atakującej uniesionym powyżej poprzeczki. Miejsce kontaktu kija z krążkiem jest w tej sytuacji czynnikiem decydującym.  PRZEPIS 80.3 – Anulowanie gola
 3. Jeżeli analiza wideo potwierdzi zdobycie gola na jednej stronie lodowiska to każdy gol zdobyty na drugiej stronie w tej samej przerwie w grze musi zostać anulowany  PRZEPIS 37.2 – Analiza wideo
 4. Jeżeli  sędzia liniowy zgłosił konieczność nałożenia podwójnej kary mniejszej za zagranie wysokim kijem, kary większej lub kary meczu do sędziego głównego bezpośrednio przed zdobyciem gola przez drużynę zawiniającą, to gol zostanie anulowany i właściwe kary zostaną nałożone. 

 

 1. Jeżeli bramkarz został wepchnięty do bramki z krążkiem po obronionym strzale PRZEPIS 69.7 – ………………………
 2. Uznaje się, że bramka została poruszona jeżeli jeden lub oba kołki bramki nie znajdują się w odpowiednich dziurach w lodzie, lub jeżeli bramka całkowicie wypadła z jednego lub obu kołków przed tym jak krążek wpadł do bramki  PRZEPIS 78.4 – Zdobycie gola.
 3. Podczas sygnalizowanej kary, drużyna zawiniająca nie może zdobyć gola poza przypadkiem kiedy niezawiniająca drużyna strzeli krążek do własnej bramki. Oznacza to, że odbicie się od zawodnika drużyny zawiniającej czy jakakolwiek akcja gracza drużyny zawiniającej która mogła spodowować, że krążek wpadł do bramki drużyny nie zawiniącej nie może skutkować uznaniem gola. Gra powinna zostać przerwana przed tym jak krążek wpadł do bramki (o ile to możliwe) a sygnalizowana kara powinna zostać nałożona na drużynę zawiniającą; 
 4. Jeżeli sędzia główny uzna, że gra powinna zostać przerwana, nawet w sytuacji kiedy fizycznie nie miał możliwości użycia gwizdka. 
 5. Jakikolwiek gol zdobyty w sposób nieopisany w przepisach nie może zostać uznany.

 

 1. ZAINICJOWANIE PRZEGLĄDU WIDEO 

Przepis opisany w: 

PRZEPIS 38.3 – Weryfikacja na żądanie trenera zainicjowana przez sędziów wideo 

 

PRZEPIS 79 PODANIE RĘKĄ

 

 1. PODANIE RĘKĄ

Dozwolone jest zatrzymywanie lub zbicie krążka lecącęgo w powietrzu otwartą ręką przez gracza lub przesuwanie go po lodzie za pomocą ręki a gra nie zostanie przerwana do momentu, kiedy w opinii sędziego będącego na lodzie, krążek nie został skierowany do partnera lub zagranie to nie pozwoliło drużynie uzyskać przewagi terytorialnej oraz przejąć posiadanie i kontrolę nad krążkiem przez gracza drużyny zawiniającej nawet w sytuacji kiedy krążek odbija się od innego gracza lub sędziego. W przypadku naruszeń przepisów dotyczących „zamykania krążka w rękawicy“ patrz przepis: 

 

 1. STREFA OBRONY

Gra nie zostanie przerwaga z uwagi na podanie ręką przez gracza znajdującego się w tercji obrony. Położenie krążka w momencie kontaktu z graczem wykonującym podanie ręką lub graczem, który otrzymuje krążek przez podanie ręką od partnera określa strefę w której znajdował się krążek. 

 

 1. MIEJSCE WZNOWIENIA

Jeżeli doszło do naruszenia przepisu o podaniu ręką to wynikające z tego tytułu wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w której popełniono wykroczenie, chyba że drużyna zawiniająca otrzymałaby przez to przewagę terytorialną, wtedy wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień znajdującym się w strefie w której przerwana została gra o ile przepisy nie stanowią inaczej. Jeżeli drużyna narusza przepis o podaniu ręką znajdując się w strefie ataku to wynikające z tego tytułu wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie neutralnej przy linii niebieskiej. 

 

PRZEPIS 80 ZAGRANIE KRĄŻKA WYSOKO UNIESIONYM KIJEM

 1. ZAGRANIE KRĄŻKA WYSOKO UNIESIONYM KIJEM

Zagrywanie krążka kijem uniesionym powyżej normalnej wysokości ramion jest zabronione. Jeżeli krążek został zagrany „wysokim kijem“ a następnie w posiadanie krążka i kontrolę nad nim obejmie gracz drużyny zawiniającej (uwzględniając gracza który zagrał krążek) bezpośrednio lub po odbiciu się od sędziego lub innego gracza to gra zostanie przerwana za pomocą gwizdka. 

Jeżeli krążek ma kontakt z wysoko uniesionym kijem, gra może być kontynuuowana pod warunkiem, że:

 

 1. Krążek został zagrany do przeciwnika (jeżeli krążek zostanie zagrany do przeciwnika to sędzia główny użyje sygnału „anulowania“ (wash-out) natychmiast – w innym przypadku przerywa grę)
 2. Gracz drużyny broniącej zagrywa krążek wysoko uniesionym kijem do własnej bramki i w tej sytuacji sędzia uzna gola.

 

Podnoszenie krążka na łopatce kija (styl „lacrosse“) powyżej normalnej wysokości ramion jest zabronione i gra zostanie natychmiast przerwana. Jeżeli robi to gracz podczas próby wykorzystania rzutu karnego, to rzut karny zostanie natychmiast przerwany i uznany za zakończony. 

 

 1. MIEJSCE WZNOWIENIA

Jeżeli gra została zatrzymana na skutek naruszenia przepisu o zagraniu krążka wysokim kijem, wynikające z tego faktu wznowienie zostnaie przeprowadzone na punkcie wznowień, który zapewnia najmniejszą „korzyść terytorialną“ dla drużyny która zagrała krążek czyli w miejscu gdzie nastąpił kontakt krążka z wysokim kijem lub w miejscu gdzie drużyna zawiniająca zagrała krążek poraz ostatni. 

Jeżeli drużyna atakująca jest zawiniającą i gra została przerwana w strefie ataku to wynikające z tego faktu wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie neutralnej.  

 

 1. ANULOWANIE GOLA

Jeżeli gracz drużyny atakującej na skutek zagrania krążka kijem uniesionym powyżej poprzeczki, bezpośrednio lub po odbiciu się od sędziego lub innego gracza skierował krążek do bramki przeciwnika to gol zostanie anulowany. Determinującym czynnikiem jest punkt kontaktu krążka z kijem,

Jeżeli krążek ma kontakt z kijem na wysokości lub poniżej poprzeczki i wpada do bramki to gol zostanie uznany za prawidłowy.

 

Gol zdobyty na skutek zagrania krążka przez gracza drużyny broniącej kijem uniesionym powyżej poprzeczki do własnej bramki zostanie uznany jako prawidłowy. 

 

PRZEPIS 81 UWOLNIENIE

 

 1. UWOLNIENIE

Na potrzeby tego przepisu czerwona linia na środku lodowiska dzieli lód na połowy. Jeżeli jakikolwiek gracz drużyny o równej lub wyższej liczbie graczy (‚przewaga“) względem drużyny przeciwnej strzela, zbija, odbija krążęk z własnej połowy lodowiska i krązek przekracza linie bramkową drużyny przeciwnej, gra powinna zostać zatrzymana.

Dla krążków odbitych, przepis ten ma zastosowanie tylko wtedy, gdy krążek został pierwotnie zagrany przez gracza drużyny zawiniającej. 

Dla celów tego przepisu, miejsce ostatniego kontaktu z krążkiem drużyny będącej w posiadaniu krążka jest determinujący czy nastąpiło uwolnienie czy nie. Drużyna będąca w posiadaniu musi „osiągnąć linie“ aby uwolnienie zostało anulowane. „Osiągnięcie linii“ oznacza, że krążek znajdujący się na kiju gracza (nie łyżwy gracza) muszą mieć kontakt z czerwoną linią na środku lodowiska aby anulować potencjalne uwolnienie. Dla celów tego przepisu wymagane jest określenie dwóch czynników aby zaistniało „uwolnienie“. 

Sędzia liniowy musi określić czy krążek przekroczy linię bramkową. Po określeniu przez sędziego liniowego, że krążek przekroczy linie bramkową musi on ocenić który z graczy (atakujący czy broniący) jako pierwszy dotknie krążek aby uznać czy nastąpiło „uwolnienie“. Decyzja podjęta przez sędziego liniowego musi nastąpić najpóźniej w momencie gdy pierwszy z graczy znajdzie się na wysokości punktów wznowień w strefie końcowej, przy czym czynnkiem decydującym będą łyżwy graczy. Jeżeli krążek zostanie strzelony w taki sposób, że porusza sie wzdłuż bandy i wraca w kierunku punktów wznowień strefy końćowej, stosuje się tą samą procedurę, w której sędzia liniowy określi który z graczy dotknie krążek jako pierwszy przy zastosowaniu odpowiedniego dystansu. Czynnikiem decydującym jest fakt, który z graczy dotknie krążka jako pierwszy a nie to który gracz jako pierwszy znajdzie się na wysokości punktów wznowień w strefie końcowej. 

Jeżeli wyścig o krążek jest wyrównany i nie ma możliwości jednoznacznie określić w momencie kiedy pierwszy z graczy znajdzie się na wysokości punktów wznowień w strefie końcowej to uwolnienie zostanie odgwizdane. Krążek odbijający lub uderzający sędziego nie anuluje automatycznie potencjalnego uwolnienia.

 

 1. UWOLNIENIE – MIEJSCE WZNOWIENIA

Po zagwizdanym uwolnieniu drużyna drużyna atakująca będzie miała prawo wyboru na którym punkcie wznowień w strefie końcowej nastąpi wznowienie. 

Jeżeli według opinii sędziego głównego drużyna broniąca celowo powstrzymuje się od zagrania krążka, gdy ma możliwość to gra zostanie zatrzymana i wynikające z tego tytułu wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień przy bramce drużyny zawiniającej. 

 

 1. BRAMKARZ

Jeżeli w opinii sędziego liniowego, bramkarz udaje, że chce zagrać krążek, próbuje zagrać krążek lub jedzie w stronę krążka podczas oznajmionego uwolnienia to uwolnienie nie zostanie odgwizdane a gra będzie kontynuowana. 

Jeżeli bramkarz znajduje się poza swoim polem bramkowym i zmierza do swojej ławki graczy w celu wymiany na dodatkowego gracza z pola i w żaden sposób nie próbuje zagrać krążka to uwolnienie nie powinno zostać anulowane zgodnie z tym przepisem.

Jeżeli bramkarz znajduje się poza swoim polem bramkowym przed oddaniem strzału i cofa się do swojego pola nie próbując zagrywać krążka lub nie udaje, że chce zagrać krążek to potencjalne uwolnienie pozostaje możliwe do odgwizdania.

 

 

 1. WYMIANA GRACZY PO UWOLNIENIU

Drużyna która naruszy ten przepis nie ma możliwości wymiany linii graczy przed kolejnym wznowieniem. 

Drużyna może dokonać zmiany polegającej na powróceniu bramkarza, który został wymieniony na dodatkowego gracza z pola, wymienić kontuzjowanego gracza, gracza z zepsutą łyżwą lub w sytuacji kiedy nałożone kary wpływają na układ sił na lodzie którejkolwiek z drużyn.

 

 1. NIE MA UWOLNIENIA

Jezeli wystrzelony krążek odbija się od ciała lub kija przeciwnika znajdującego się na swojej połowie a następnie przekracza linie bramkową drużyny gracza, który wystrzelił krażęk to takie zagranie nie jest trakowane jako uwolnienie.

Jeżeli krążek został wystrzelony przez gracza, który znajduje sie na swojej połowie lodowiska a następnie odbija się kilkakrotnie to uwolnienie zostani anulowane, jeżeli jakiekolwiek odbicie nastąpiło od gracza drużyny przeciwnej.. krążek przekroczy linie bramkową po przeciwnej stronie lodowiska na skutek bezpośredniego zagrania przez gracza biorącego udział we wznowieniu to nie będzie to traktowane jako naruszenie niniejszego przepisu. 

Jeżeli w opinii sędziego jakikolwiek gracz (inny niż bramkarz) drużyny przeciwnej jest w stanie zagrać krążęk zanim ten przekroczy linie bramkową, lecz tego nie robi, gra będzie kontynuowana i nie zostanie odgwizdane uwolnienie. 

Obejmuje to sytuacje, kiedy gracze  drużyny przeciwnej podczas toczącej się gry zmierzają do swojej ławki graczy celem wymiany i mają możliwość zagrania krążka, lecz aby uniknać nałożenia na nich kary mniejszej technicznej za nadmierną liczbę graczy na lodzie unikają zagrania. 

Jeżeli krążek dotyka jakiekolwiek cześci ciała gracza drużyny przeciwnej uwzględniając łyżwy i kij lub jeżeli dotyka jakiekolwiek części ciała bramkarza drużyny przeciwnej uwzględniając jego łyżwy i kij zanim przekroczy linie bramkową to potencjalne uwolnienie zostanie anulowane.

Jeżeli bramkarz podejmuje jakąkolwiek akcje aby uwolnić krążek który znajduje sie na siatce uwolnienie nie zostanie odgwizdane. 

 

 1. UWOLNIENIE – UKŁAD SIŁ NA LODZIE

Jeżeli krążek został wystrzelony przez gracza drużyny grającej w osłabieniu, gra będzie kontynuowana i uwolnienie nie zostanie odgwizdane. 

Jeżeli drużyna gra w osłabieniu w wyniku nałożonej kary i kara ma sie zakończyć to decyzja o tym czy zostanie zasygnalizowane uwolnienie zostanie podjęta na podstawie czasu zakończenia kary. Jezeli krążek opsuzcza łopatkę kija gracza zanim kara wygaśnie na zegarze to uwolnienie nie zostanie zasygnalizowane. Działanie gracza przebywającego na ławce kar polegające na dłuższym pozostaniu na ławce kar nie wpłynie na podjęcie decyzji przez sędziów. 

Jeżeli drużyna gra w osłabieniu na skutek nałożonej kary więszkej i zaniedbała umieszczenie na ławce kar gracza, który może wyjść po wygaśnięciu kary to będzie grała w osłabieniu i nie może wybić krążka na uwolnienie. Uwolnienie zostanie w tej sytuacji odgwizdane. Drużyna może wysłać zastępcę na ławkę kar w następnej przerwie w grze. 

 • PRZEPIS 20.3 – Kara większa


 

 

PRZEPIS 82 WYMIANA LINII GRACZY

 1. WYMIANA LINII GRACZY

Niezwłocznie po zatrzymaniu gry drużyna gości musi umieści na lodzie swoją linie graczy, która jest gotowa do rozpoczęcia gry i od tego momentu nie ma możliwości wymiany linii graczy do czasu wznowienia gry. 

Drużyna gospodarzy może następnie dokonać wymiany linii graczy za wyjątkiem przypadków kiedy nastąpiło uwolnienie, w taki sposób że nie powoduje opóźniania gry.  Umieszczenie linii graczy na lodzie oznacza, że obie drużyny umieszczą pełną linie graczy (nie przekroczą dopuszczalnej) do której mają prawo w ramach określonego czasu. 

W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia wymiany graczy przez którąkolwiek z drużyn, sędzia główny ostrzega zawiniajacą drużynę lub drużyny aby gracze zajęli swoje pozycje i nie pozwala na jakiekolwiek zmiany graczy. 

Jeżeli wymiana została zakończona zgodnie z tym przepisem to nie dopuszcza się się już żadnych dodatkowych zmian do czasu wznowienia gry. Po zakończeniu procedury wymiany graczy żadna dodatkowa zmiana nie jest dopuszczalna do momentu prawidłowo przeprowadzonego wznowienia i rozpoczęcia gry, za wyjątkiem sytuacji gdy zostanie nałożona kara lub kary, które wpływają na układ sił na lodzie jednej lub obu drużyn. Obejmuje to przypadki nałożenia kary po zakończeniu procedury wymiany graczy, przed lub w trackie trwania wznowienia lub kary za naruszenie procedury wznowienia. – patrz Przepis 82.2 – Procedura wymiany linii graczy

Drużyna która przekroczyła przepisy określone w PRZEPIS 63.8 – Opóźnianie gry lub PRZEPIS 81 – Uwolnienie nie może dokonać wymiany żadnego z graczy przed następującym wznowieniem.

Drużyna może dokonać zmiany polegającej na powróceniu bramkarza, który został wymieniony na dodatkowego gracza z pola, wymienić kontuzjowanego gracza, gracza z zepsutą łyżwą lub w sytuacji kiedy nałożone kary wpływają na układ sił na lodzie którejkolwiek z drużyn.

Określenie graczy będących na lodzie nastąpi w momencie kiedy krążek opuścił kij gracza.

Zmiana bramkarzy podczas gry zostanie przeprowadzona w tych samych ramach czasowych jakie obejmują wymianę linii gaczy. Bramkarzowi wchodzącemu z ławki graczy nie przysługuje dodatkowy czas na rozgrzekę, za wyjątkiem sytuacji kiedy bramkarz doznał kontuzji. 

 

 1. PROCEDURA WYMIANY LINII GRACZY

Po zatrzymaniu gry, sędzia główny zastosuje następującą procedurę wymiany linii graczy po wcześniejszym ustaleniu czy taka procedura może się rozpocząć

 1. Sędzia główny przyzna drużynie gości nie więcej niż pięć sekund (5) na wymianę linii graczy

 

 1. Sędzia główny unosi rękę dając sygnał drużynie gości, że nie ma już możliwości wymiany graczy i rozpoczęła się wymiana graczy drużyny gospodarzy
 2. Sędzia główny przyzna drużynie gospodarzy nie więcej niż osiem (8) sekund na wymianę linii graczy

 

 1. Sędzia główny opuszcza rękę dając sygnał drużynie gospodarzy, że nie ma już możliwości wymiany graczy. 

 

 1. Jakakolwiek próba przeprowadzenia wymiany graczy po sygnale sędziego głównego, próba umieszczenia na lodzie większej liczby graczy w celu poźniejszej zmiany linii graczy lub próba dokonania jakichkolwiek zmian graczy nie jest dozwolona a sędzia główny odeśle graczy do swojej ławki graczy. Sędzia główny następnie ostrzeże drużynę zawiniającą (za pomocą trenera) informując ich, że każde kolejne naruszenie tego przepisu w pozostałej części meczu (uwzględniając dogrywkę) będzie skutkować nałożeniem na drużynę kary mniejszej technicznej za opóźnianie gry. Kara zostanie ogłoszona jako kara mniejsza techniczna za opóźnianie gry – nieprawidłowa wymiana linii graczy
 2. Sędzia liniowy użyje gwizdka (natychmiast po opuszczeniu przez sędziego głównego ręki po zakończeniu procedury) aby dać sygnał graczom, że mają pięć (5) sekund aby zająć swoje pozycje po właściwych stronach. Następnie zostanie przeprowadzone wznowienie PRZEPIS 76 – Wznowienia
 3. Gracze którzy spowalniają (po upłynięciu pięciu sekund od użycia gwizdka przez sędziego liniowego) dotarcie na punkt wznowień lub nie zajmują swojej pozycji po właściwej stronie punktu wznowień zostaną ostrzeżeni raz w trakcie trwania meczu przez sędziego głównego.

 

 1. Ostrzeżenie to zostanie przekazane trenerowi drużyny zawiniającej. W tej sytuacji środkowy drużny zawiniającej nie otrzyma ostrzeżenia za naruszenie procedury wznowienia. Każde kolejne naruszenie tego przepisu będzie skutkowało nałożeniem kary mniejszej technicznej za opóźnianie gry dla drużyny zawiniającej. 
 2. W ciągu ostatnich dwóch (2) minut regularnego czasu gry lub w dowolnym momencie trwania dogrywki punkt (vi) oraz punkt (vii) opisane powyżej nie mają zastosowania. Sędzia główny powinien dać drużynom rozsądną ilość czasu na przygotowanie się do następnego wznowienia po wykonaniu punktów od (i) do (v) opisanych powyżej

 

 1. WYMIANA LINII GRACZY – KARA MNIEJSZA TECHNICZNA

Drużynie gospodarzy przysługuje prawo „ostatniej zmiany“. Oznacza to, że trener drużyny gości musi umieścić swoich graczy na lodzie jako pierwszy a następnie graczy umieści trener drużyny gospodarzy. Jeżeli którakolwiek z drużyn nie dokonuje wymiany graczy niezwłocznie to sędzia główny nie zewzwoli na żadną wymianę. 

Nieprzestrzeganie przez którąkolwiek z drużyn tego przepisu, opóźnianie lub celowe naruszenie tego przepisu za pierwszym razem skutkowało będzie ostrzeżeniem przez sędziego głównego a następnie nałożeniem kary mniejszej technicznej za opóźnianie gry. Gracze muszą udać się bezpośrednio do miejsca wznowień na którym zostanie przeprowadzone następujące wznowienie. 

Wszelkie próby opóźniania gry przez przeciąganie gry lub jakiekolwiek niepotrzebne działanie przez którąkolwiek z drużyn będzie skutkować nałożeniem kary mniejszej technicznej za opóźnianie gry. Kara zostanie ogłoszona jako „kara mniejsza techniczna za opóźnianie gry – Przedłużanie zajęcia pozycji przy wznowieniu (lub zbyt wolne przemieszczanie się do ławki graczy). 

Podczas toczącej się gry, gracz który chce opuścić lodowisko może dokonać wymiany z innym graczem tylko poprzez swoją ławkę graczy a nie przez jakiekolwiek innej wejście na lodowisko. Każda inna wymiana nie jest traktowana jako dopuszczalna i jeżeli ma miejsce to kara mniejsza techniczna zostanie nałożona. 

Wypowiedz się o hokeju!
Shoutbox
 • PanFan1: A Buffalo poczuło krew i ciśnie
 • rawa: Muszą cisnąć bo 2 minuty zostały
 • PanFan1: Empty Net
 • PanFan1: nie jeszcze nie
 • rawa: Vegas rozjechało Liście 6:2
 • PanFan1: Koty prezesem na wschodzie po dzisiejszym
 • rawa: No i miodzio.
 • PanFan1: Czas lulu, dobrej nocy Bracie - do zaś
 • rawa: Ide troche przykimać.
  Do zaś Brachu
 • Padaka77: Już nie mogę się doczekać piątku. Nareszcie Podhale gra w play off :)
 • Oświęcimianin_23: Przy pełnej hali w NT, Tychy nie będą miały łatwo.
 • Padaka77: no myślę że będzie hala wypełniona do ostatniego miejsca
 • hanysTHU: Bilety zakupione. Czuwaj!
 • hanysTHU: Mam nadzieję na trzy tysie...
 • emeryt: dr.Rudi cwany lis,napewno przygotuje czarcio zapadke na Unie
 • Krakowski : Eeee tam, czym mógłby on Was zaskoczyć teraz?
 • emeryt: to bedzie bardzo trudna przeprawa
 • emeryt: jeszcze jedno -DOT liczba minut karnych-0
 • hanysTHU: Nie ma Dota we wsi nad Daniela.
 • hanysTHU: Cała hala robi falę...
 • emeryt: DOT-cie zwątpiłem,nie jestem godzien wymieniać imienia Twego...
 • unista55: DOT bez ani jednej kary w sezonie. Aż trudne do uwierzenia.
 • hanysTHU: #dotnextseasonsmustbe
 • Andrzejek111: Ściskałem kciuki żeby strzelił i nie złapał głupiej kary. Jedno się udało
 • Andrzejek111: Aaa, bilet kupiony.
 • Padaka77: Jak to jest że kibice z Tych do Nowego Targu są wpuszczani na mecz a dla nas nie będzie miejsca. Wstyd. Hokej dla kibiców!!!
 • Matteus: Katowice, Nowy Targ, Cracovia i Toruń. Ciekawe te półfinały będą.
 • Alex2023: Padaka77@a kto Ci broni przyjechać do Tychów ? Zakup sobie bilet i kibicuj , a nie płacz - co roku masz ten sam problem.
 • Padaka77: Alex2023 inaczej jest wejść grupa i kibicować tak żeby było nas słychać i widać :) I nie mów że płacze bo klub który zdobył troche medali w ostatnich latach, ma duży budżet itp nie był w stanie przyjąc kibiców drużyny przyjezdnych. Wstyd i tyle.
 • Luque: Dokładnie kup sobie bilet i usiądź w miejscu dla przyjezdnych, nikt Ci nie zabroni. Czasem byli kibice Podhala i jakoś nikt im krzywdy nie robił
 • Padaka77: Luque u nas krzywdy też nikt przyjezdnym nie robi i jak chcą to wchodza na nasze sektory. Wczoraj też byli ludzie z Jastrzebia między naszymi kibicami w kosuzlkach. To normalne. Jednak na play off żeby nie było miejsca to inna sprawa
 • Padaka77: ALex2023 i nie pieprz głupot że co roku mam ten sam problem bo jak interesujesz się hokejem to wiesz że ostatnimi czasy to Podhale o play off mogło tylko marzyć ;)
 • Alex2023: Padaka77@ Cieszę się w ocu gracie w Play Off. Ale Ty już nie perwszy raz poruszasz ten sam temat - wstępu kibiców przyjezdnych na naszą hale. Tak jest a nie inaczej. Skoro chce was przyjechać kilkaset osób ,to po prostu kupcie bilety i tyle , a na pewno wejdziecie. A zrobienie teraz sektora dla kibiców przyjezdnych i dostać wszystkie zgody i odbiory , to nie jest takie proste.
 • Luque: Tak ogólnie to szanujmy się bardziej jako zwykli obywatele, bo Ci sprzedajni politycy już przebierają rączkami jak Nas wcisnąć do wojny, bo ludzie zaczynają protestować przeciwko ich chęci urządzenia Nam "zielonego łagru"
 • Arma: Ale kto pytał ? To jest SB na stronie o hokeju, to dotrze kiedyś ?
 • Luque: Przyjdzie prawdziwa bieda to do Ciebie na pewno dotrze, a druga strona nie zrozumiałeś jak widać, bo napisałem o wzajemnym szacunku...
 • Arma: Ciebie nikt nie wciśnie do wojny bo już ją macie od 2 lat i dość słabo wam idzie. Zaraz PO więc skup się na sporcie a nie na polityce
 • Luque: Lecz się chłopie na nogi, na głowę już dawno za późno.
 • emeryt: kupia papużka Nimfa w stanie dobrym
 • Alex2023: Padaka77@ Cieszę się w końcu gracie w Play Off. Ale Ty już nie perwszy raz poruszasz ten sam temat - wstępu kibiców przyjezdnych na naszą hale. Tak jest a nie inaczej. Skoro chce was przyjechać kilkaset osób ,to po prostu kupcie bilety i tyle , a na pewno wejdziecie. A zrobienie teraz sektora dla kibiców przyjezdnych i dostać wszystkie zgody i odbiory , to nie jest takie proste.
 • emeryt: Św. Linus był drugim z kolei papieżem, bezpośrednim następcą św. Piotra Apostoła. Pochodził z Toskanii (Tuscii), być może z Volterry i był synem Herkulanusa. Nic jednak nie wiemy o nim do momentu objęcia urzędu po św. Piotrze. Legenda podaje, że to z jego rąk przyjął chrzest święty i prawdopodobnie przez św. Piotra został wskazany jako jego następca.
 • J_Ruutu: Cosik mi mówi że jeśli Cracovia gładko odpadnie z Unią, to dr Rudi dostatnie wypowiedzenie. Nie ma już profesora, który go najwyraźniej lubił i trzymał bez względu na wyniki.
  No chyba że w testamencie zapis zrobił gwarantujący Rudiemu posadę na x lat.
 • botanick: Na ctsport oglądam piłkarskie derby Pragi ..takiej murawy jak na Slavii nie widziałem w Polsce.Jak perski dywan.
 • botanick: Wracając do hokeja to Tychy będą miały ciężko w Nowym Targu,a Unia wbrała Cracovię? Hmm..
 • botanick: JKH też się pomęczy.
 • PanFan1: To zależy czy wróci do gry Damian Kapica, jak poważna jest kontuzja Szczechury i czy Themar zdąży się coś rozkręcić po kontuzji - botanicku - poza tym nawet jeżeli zagramy najlepszym obecnym naszym składem, rywalizacja skończy się co najwyżej 4:1 Tychy
 • botanick: Mistrzostwo wygrywa się bramkarzem oraz 3 i 4 piątką.Według mnie.No i gry w przewagach.
 • Luque: Bot umówmy się, że Nasi powinni prezentować formę z Pucharu Polski na PO
 • hanysTHU: #inZupa.we.trust
 • Polaczek1: Czy jest jeszcze jakiś podstawowy/kluczowy zawodnik w lidze który ma 0 powtarzam Zero minut karnych ? Bo jak dla mnie to aż niepojęte w tak kontaktowym sporcie
 • Luque: Z ciekawości sprawdziłem i Fraszko ma tylko 2min, więc też prawie na 0, a raczej sporo przebywa na tafli
 • Gleb_Łucznikow: https://gazetakrakowska.pl/comarch-cracovia-zaczyna-playoff-rudolf-rohaczek-zostaje/ar/c2-18345811
 • Polaczek1: Oki Dzięki Luq to i tak pewnie idzie policzyć na palcach jednej ręki
 • emeryt: Szwedzi w thl nie zawodzo,sprawdzajo sie w Polsce
 • emeryt: w Krakowie trza uważać na Berlinga i niechcianego w Tychach Younana
 • Gleb_Łucznikow: Za to Sanok w THLu zawodzi
 • PanFan1: Miał swoje problemy, przetrwał je i oby teraz było tylko lepiej z STSem
 • Gleb_Łucznikow: Niech im Bóg błogosławi
 • Gleb_Łucznikow: Z 13 graczami juniorami
 • Hrabouski_Oceanic: Sanok grał młodymi zawodnikami, bez obcokrajowców
 • Gleb_Łucznikow: Ty, Grabowski to napisz jak do tego doszło
 • Hrabouski_Oceanic: W ostatnim meczu mieli 3 piątki
 • Gleb_Łucznikow: I jak a dokładnie za co ściągną ich w nowym sezonie
 • Gleb_Łucznikow: Kasy nie mają
 • Hrabouski_Oceanic: Ambitnie grali do końca ;)
 • Gleb_Łucznikow: Szczególnie w Sosnowcu 8:0
 • Hrabouski_Oceanic: W Sosnowcu przegrali 0-8, a powinna być tam naprawdę dwucyfrówka
 • Hrabouski_Oceanic: *tak
 • Gleb_Łucznikow: Tak
 • Matteus: Niedoceniany Zorro ZZ powinien zostać Prezesem w Sanoku ;)
 • Oświęcimianin_23: Dawać już ten piątek:)
 • PanFan1: Tyś jednak zwykły złośliwiec jest Matteus ;)
 • PanFan1: ... tymu chłopu trza kupić ze śtyrek baranow niek chebie pod Giewont i tam se z nimi siedzi poźyro w koło i nie złazi
 • Goral99.: Pan fan prawda jest taka że gdyby nie ten Zaręba to dzisiaj w NT byloby g....a nie hokej...juz wszyscy zapomnieli jak powracający dzisiaj w glorii panowie Tomasz i Paweł w lipcu 2 lata temu zostawili Szarotki jak zużyta zabawkę?każdy wtedy mowil Zarębie zostaw to ....kukułcze jajo i zajmij się młodzieżą tylko ..i jak czas pokazał mieli racje ...dzisiaj wszyscy na niego plują ale prawda jest taka że dzisiaj możecie się emocjonowac Play-offem tylko dzięki niemu.
 • hanysTHU: Niesprawiedliwa sprawiedliwość.
 • Matteus: PanieFanie, śmiechu nam potrzeba w tej szarej rzeczywistości! ;)
 • PanFan1: ... i gdzie efekty jego pracy ?
 • emeryt: Mateusie popieram,życze nam wszystkim większego dystansu do życia na tym łez padole
 • emeryt: całe życie z wariatami x 8.55
 • Matteus: dokładnie eme!
 • mario.kornik1971: Zupa ostatni sezon bez względu na wynik w tym sezonie , pewne info 99,99% róbcie screeny.
 • PanFan1: Sama nędzna egzystencja to trochę mało nie uważasz Goral99 ? a skoro chłop nie ogarnia - bo nie ogarnia, rozwiązuje umowy na gębę, waśni wszystkich wokoło etc. - to może wreszcie miałby odrobinę rozumu i dał sobie i nam już święty spokój ??
 • PanFan1: ... popytaj ludzi którzy mają "przyjemność" bezpośrednio zcierać się ze Zdziniem, oni ci wyjaśnią w czym problem skoro jeszcze nie rozumiesz
 • PanFan1: ... do tego jego idiotyczne publiczne wypowiedzi: cytuję z pamięci "musimy się pogodzić że nie jesteśmy już tym silnym Podhalem z przed lat ... " naprawdę mamy mamy się z tym pogodzić ❓❗
 • PanFan1: ... skoro takie podejście prezentuje prezes od naszej młodzieży, to powtarzam, dać mu parę baranów i won w Gorce
 • Arma: To chyba dobrze że zamiast bić w tony wielkiego Podhala sprzed lat, twardo stąpa po ziemi i mówi że tamten etap już się zakończył, a teraz jest nowy w którym klub może aspirować do czołówki.
 • emeryt: mam mgłe pokovidowo...ile to lat temu Jeżek i ten drugi uciekli do Cracovii? chyba lata temu a w społeczeństwie jeszcze dużo jadu i agresji...
 • emeryt: ciekawe ilu z tych krzykaczy zmienił/uciekł z roboty z dnia na dzień za piniondzem wystawiając swojemu dotychczasowemu pracodawcy srodkowy palec...
 • kłapek: Góral tylko pasowaloby dowiedzieć się dlaczego odeszli jaka była przyczyna bo ktoś im kłody pod nogi rzucał min Zdzisek i jego sekretarka Natalia późniejsza prezes klubu przypadek ?
 • AgniechaNT: to że nie ma wielkiego Podhala teraz nie znaczy że nie ma Go być w przyszłości zaręba takiego nie zrobi
 • PanFan1: Nooo ja wiem Arma że ty byś wolał żeby Podhale nie wróciło na szczyty ;)
 • Arma: Szkoda że nie byleś taki oświecony jak groziłeś HN pozwem za artykuł który okazał się prawdą
 • hanysTHU: 26 godzin i dwadzieścia minut...
 • hanysTHU: ...i jadymy!
 • emeryt: Kev opuscił własnie 3 klub w tym sezonie Glasgov Clan
 • emeryt: 13-ty klub w karierze
 • Luque: Jak robił za podpieracza to co się dziwisz ;)
 • kłapek: Skh macie nieścisłość w podsumowaniu statystycznym Michał Kielergral w 12 spotkaniach ale nie rozegrał 30 % spotkań gdyż zagrał 583min a to daje ponad 9 meczów a 30 % to 12 w ostatnim meczu z Podhalem wszedł na 2 zmiany
 • kłapek: A Alex Horawski ma 623 min ale 11 spotkań i jest na dole stawki a grał więcej niż Michał
 • PanFan1: Bo problem taki z nim że ciężko każdemu kolejnemu jego klubowi na nowe bramki zarobić, szybko mu się poprzeczki krzywio
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe