Hokej.net Logo

SPALONY w hokeju na lodzie

 

 1. SPALONY

Gracze drużyny atakującej nie mogą wjechać do tercji ataku przed krążkiem.

Pozycja łyżew gracza a nie jego kija jest czynnikiem decydującym czy gracz znajduje się na pozycji „spalonej“. Gracz znajduje się na pozycji spalonej jeżeli obie jego łyżwy znajdują się całkowicie poza krawędzią linii niebieskiej, która „bierze udział w grze. 

Gracz nie znajduje się na pozycji spalonej jeżeli jedna z jego łyżew ma kontakt z linią niebieską lub jest po „właściwej stronie“ linii w momencie kiedy krążek całkowicie przekracza przednią krawędź linii niebieskiej. Po „właściwej stronie“ linii oznacza obszar który rozciąga się od wiodącej krawędzi linii w górę. 

Jeżeli łyżwa gracza nie opuściła płaszczyzny, zanim krążek całkowicie przekroczył przednią krawędź, to gracz nie jest uznany jako będący na pozycji spalonej na potrzeby tego przepisu. 

Gracz który posiada kontrole nad krążkiem i przekracza linie niebieską przed krążkiem nie będzie uznany jako znajdujący się na pozycji spalonej pod warunkiem, że był w posiadaniu i miał kontrolę nad krążkiem zanim jego łyżwy przekroczą przednią krawędź linii niebieskiej. 

Należy zauważyć, że pozycja łyżew gracza jest czynnikiem decydującym w celu określenia czy gracz znajduje się na pozycji spalonej, to jednak spalony nie zaistnieje jeżeli krążek całkowicie nie przekroczy przedniej krawędzi linii niebieskiej w momencie podjęcia decyzji. 

Jeżeli gracz w sposób dozwolony wprowadza, podaje lub zagrywa krążek z powrotem do własnej tercji obrony a w tym czasie gracz lub gracze drużyny przeciwnej znajdują się w tej strefie to spalony nie zostanie zasygnalizowany a gra będzie kontynuowana.

 

 1. SPALONY – ODBICIE 

Dla celów tego przepisu określa się, że gracz atakujący wprowadził krążek do strefy ataku. 

Jeżeli gracz drużyny broniącej wybija krążek z własnej tercji obronnej a krążek wyraźnie odbija się od gracza drużyny broniącej, który znajduje się w strefie neutralnej i krążek wraca do strefy obrony to w takiej sytuacji każdy gracz drużyny atakującej może w legalnie zagrywać krążek. 

Jednakże jakakolwiek akcja gracza drużyny atakującej która ma wpływ na odbicie się krążka od gracza drużyny broniącej, który wpada do strefy neutralnej (np. Atakowanie kija, atakowanie ciałem, kontakt fizyczny), to w tej sytuacji sędzia liniowy zasygnalizuje spalony odłożony. Sytuacja kiedy krążek odbija się od sędziego znajdującego się w strefie neutralnej i wraca do strefy obronnej jest traktowana jako „spalony“ (lub odłożony spalony, odpowiednio do zdarzeń). 

W sytuacji kiedy krążek odbija się od gracza drużyny atakującej znajdującego się w strefie neutralnej i wraca do tercji obrony to niezależnie kto lub skąd pierwotnie zagrany został krążek zostanie zasygnalizowany spalony lub spalony odłożony odpowiednio do zdarzeń. 

W sytuacji kiedy krążek zagrany jest przez gracza drużyny atakującej i odbija się od jakiegokolwiek gracza będącego w strefie neutralnej zostanie zasygnalizowany spalony lub spalony odłożony. 

 

 1. SPALONY ODŁOŻONY

Sytuacja kiedy gracz (lub gracze) drużyny atakującej wjadą to strefy ataku zanim krążek przekroczył linie niebieską a drużyna broniąca ma możliwość wyprowadzić krążek ze swojej strefy obrony bez zbędnej zwłoki lub bez kontaktu fizycznego z graczem drużyny atakującej oraz sytuacja kiedy drużyna atakująca jest w trakcie „oczyszczania strefy“. 

Jeżeli nastąpił spalony odłożony, sędzia liniowy opuści rękę aby anulować spalonego i zezwala na kontynuowanie gry, jeżeli:

 

 1. Wszyscy gracze drużyny zawiniającej „oczyścili strefę“ w tym samym momencie (kontakt łyżwy z linią niebieską) umożliwiając w ten sposób ponowny wjazd do strefy ataku graczom drużyny atakującej, lub  
 2. Drużyna broniąca podała lub wyprowadziła krążek do strefy neutralnej.

 

Jeżeli w trakcie sygnalizacji odłożonego spalonego jakikolwiek gracz drużyny atakującej dotyka krążek, próbuje przejąć posiadanie „wolnego“ krążka, zmusza gracza drużyny broniącej do cofnięcia się z krążkiem w głąb  własnej strefy obrony lub ma zamiar nawiązać kontakt fizyczny z graczem drużyny broniącej który jest w posiadaniu krążka to sędzia liniowy przerwie grę i zasygnalizuje spalony. 

Jeżeli w trakcie sygnalizacji odłożonego spalonego gracz drużyny atakującej znajdujący się w strefie ataku podejmuje decyzje o udaniu się na ławkę graczy (która rozciąga się do strefy ataku) w celu wymiany ze swoim partnerem, uważa się że opuścił strefę gdy obie łyżwy są poza lodem i zostanie uznany przez sędziego liniowego jako gracz który opuścił obszar gry. 

Jeżeli jego zastępca wchodzi na lód w strefie ataku w momencie sygnalizowanego odłożonego spalonego nadal obowiązuje go przepis o konieczności oczyszczenia strefy ataku. W momencie kiedy wszyscy gracze drużyny atakującej opuszczą strefę ataku i sędzia liniowy opuszcza rękę na znak zakończenia sygnalizacji odłożonego spalonego to wszyscy gracze drużyny atakującej mogą wjechać do strefy ataku i próbować zagrywać krążek. 

 

 1. SPALONY – ANULOWANIE GOLA

Jeżeli krążek został wstrzelony do tercji ataku powodując „spalonego odłożonego“, gra będzie kontynuowana zgodnie z przepisem dotyczącym oczyszczenia strefy. 

Jeżeli w wyniku tego strzału krążek wpada do bramki drużyny broniącej, bezpośrednio lub po kontakcie z bramkarzem, graczem, bandą, szybą ochronną, częścią wyposażenia lub sędzią będącym na lodzie to gol zostanie anulowany a strzał uznany jako spalony. 

Fakt, że drużyna atakująca miała możliwość oczyścić strefę zanim krążek wpadł do bramki nie ma wpływu na decyzje. Wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie z której został oddany strzał i w takim miejscu które daje drużynie zawiniającej najmniejszą przewagę terytorialną. 

Jedynym sposobem kiedy drużyna atakująca może zdobyć gola podczas sygnalizacji spalonego odłożonego jest sytuacja kiedy gracz drużyny broniącej bez udziału lub kontaktu z graczem drużyny atakującej strzela lub kieruje krążek do własnej bramki. 

Poza sytuacjami, kiedy nastąpi odłożony spalony i krążek wpada do bramki lub kiedy weryfikacja na żądanie trenera okaże się skuteczna, żaden gol nie może zostać anulowany z uwagi na sytuacje spalonego za wyjątkiem przypadku kiedy zawinił czynnik ludzki związany z użyciem gwizdka.

 • PRZEPIS 38 – Coach’s Challenge.

 

 1. SPALONY – WERYFIKACJA NA ŻĄDANIE TRENERA
 • PRZEPIS 38 – Weryfikacja na żądanie trenera

 

 1. MIEJSCE WZNOWIENIA – SPALONY 

W przypadku naruszenia tego przepisu, gra zostanie zatrzymana a wznowienie zostanie przeprowadzone w strefie neutralnej na punkcie wznowień położonym najbliżej strefy ataku drużyny zawiniającej jeżeli naruszenie nastąpiło na skutek wprowadzenia krążka przez drużyne atakującą przez linie niebieską lub na najbliższym punkcie wznowień w strefie z której krążek został podany lub strzelony (nawet jeżeli odbija sie od gracza atakującego, gracza broniącego lub od sędziego). 

W przypadku każdej sytacji kiedy nastąpił odłożony spalony, uwzględniając spalony rozmyślny – sędzia liniowy unosi rękę bez gwizdka. Sędziowie pozwolą na kontynuowanie gry, a jeżeli nastąpi przerwa w grze to wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z czterech punktów wznowień:

 1. Jeżeli krążek jest wprowadzony przez linie niebieską – wznowienie zostanie przeprowadzone w strefie neutralnej przy linii niebieskiej.

 

 1. Jeżeli krążek został wprowadzony na skutek strzału (lub błędnego podania) do strefy neutralnej – wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień w strefie z której nastąpił strzał lub podanie i w miejscu które daje najmniejszą przewagę terytorialną drużynie zawiniającej (nawet jeżeli krążek odbił się od gracza drużyny atakującej, broniącej lub od sędziego). 
 2. Jeżeli gracz drużyny broniącej jest pod presją lub ma zostać zaatakowany ciałem przez gracza drużyny atakujące - wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień w strefie z której nastąpił strzał lub podanie i w miejscu które daje najmniejszą przewagę terytorialną drużynie zawiniającej (nawet jeżeli krążek odbił się od gracza drużyny atakującej, broniącej lub od sędziego).
 3. Jeżeli nastąpił spalony rozmyślny – wznowienie zostanie przeprowadzone w strefie obrony drużyny zawiniającej. 

 

Jeżeli sędzia liniowy sygnalizuje spalonego odłożonego i gracz drużyny broniącej wystrzeli krążek poza grę powyżej szyby ochronnej to wynikające z tego wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z punktów wznowień w strefie końcowej drużyny broniącej a gracz drużyny broniącej zostanie ukarany karą mniejszą.

 

Jeżeli sędzia liniowy sygnalizuje spalonego odłożonego a pierwotny strzał odbija się od gracza drużyny broniącej i krążek wypada poza lodowisko to wynikające z tego wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień do miejsca skąd został wystrzelony krążek. 

Jeżeli gracz drużyny broniącej ma zostać ukarany i sędzia liniowy sygnalizuje spalonego dołożonego przeciwko drużynie atakującej w tej samej przerwie w grze to wynikające z tego wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z punktów wznowień w strefie obrony ukaranej drużyny. 

 

 1. SPALONY ROZMYŚLNY

Spalony rozmyślny to taki spalony, który ma na celu zatrzymanie gry niezależnie od powodu i bez względu na fakt czy któraś z drużyn gra „w osłabieniu“. 

Jeżeli w opinii sędziego doszło do zagrania, które powoduje rozmyślnego spalonego to wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z punktów wznowień w strefie końcowej drużyny zawiniającej. 

Jeżeli sygnalizowany jest odłożony spalony i gracz drużyny zawiniającej celowo dotyka krążek tak aby spowodować przerwę w grze to sędzia liniowy odgwizda „spalony rozmyślny“. 

Jeżeli w opinii sędziego atakujący gracz stara się opuścić strefę ataku i znajduje się w pobliżu linii niebieskiej w momencie wstrzelenia krążka do strefy ataku, to w tej sytuacji nie uznaje się, że nastąpił „spalony rozmyślny“. 

Wypowiedz się o hokeju!
Shoutbox
 • rawa: Muszą cisnąć bo 2 minuty zostały
 • PanFan1: Empty Net
 • PanFan1: nie jeszcze nie
 • rawa: Vegas rozjechało Liście 6:2
 • PanFan1: Koty prezesem na wschodzie po dzisiejszym
 • rawa: No i miodzio.
 • PanFan1: Czas lulu, dobrej nocy Bracie - do zaś
 • rawa: Ide troche przykimać.
  Do zaś Brachu
 • Padaka77: Już nie mogę się doczekać piątku. Nareszcie Podhale gra w play off :)
 • Oświęcimianin_23: Przy pełnej hali w NT, Tychy nie będą miały łatwo.
 • Padaka77: no myślę że będzie hala wypełniona do ostatniego miejsca
 • hanysTHU: Bilety zakupione. Czuwaj!
 • hanysTHU: Mam nadzieję na trzy tysie...
 • emeryt: dr.Rudi cwany lis,napewno przygotuje czarcio zapadke na Unie
 • Krakowski : Eeee tam, czym mógłby on Was zaskoczyć teraz?
 • emeryt: to bedzie bardzo trudna przeprawa
 • emeryt: jeszcze jedno -DOT liczba minut karnych-0
 • hanysTHU: Nie ma Dota we wsi nad Daniela.
 • hanysTHU: Cała hala robi falę...
 • emeryt: DOT-cie zwątpiłem,nie jestem godzien wymieniać imienia Twego...
 • unista55: DOT bez ani jednej kary w sezonie. Aż trudne do uwierzenia.
 • hanysTHU: #dotnextseasonsmustbe
 • Andrzejek111: Ściskałem kciuki żeby strzelił i nie złapał głupiej kary. Jedno się udało
 • Andrzejek111: Aaa, bilet kupiony.
 • Padaka77: Jak to jest że kibice z Tych do Nowego Targu są wpuszczani na mecz a dla nas nie będzie miejsca. Wstyd. Hokej dla kibiców!!!
 • Matteus: Katowice, Nowy Targ, Cracovia i Toruń. Ciekawe te półfinały będą.
 • Alex2023: Padaka77@a kto Ci broni przyjechać do Tychów ? Zakup sobie bilet i kibicuj , a nie płacz - co roku masz ten sam problem.
 • Padaka77: Alex2023 inaczej jest wejść grupa i kibicować tak żeby było nas słychać i widać :) I nie mów że płacze bo klub który zdobył troche medali w ostatnich latach, ma duży budżet itp nie był w stanie przyjąc kibiców drużyny przyjezdnych. Wstyd i tyle.
 • Luque: Dokładnie kup sobie bilet i usiądź w miejscu dla przyjezdnych, nikt Ci nie zabroni. Czasem byli kibice Podhala i jakoś nikt im krzywdy nie robił
 • Padaka77: Luque u nas krzywdy też nikt przyjezdnym nie robi i jak chcą to wchodza na nasze sektory. Wczoraj też byli ludzie z Jastrzebia między naszymi kibicami w kosuzlkach. To normalne. Jednak na play off żeby nie było miejsca to inna sprawa
 • Padaka77: ALex2023 i nie pieprz głupot że co roku mam ten sam problem bo jak interesujesz się hokejem to wiesz że ostatnimi czasy to Podhale o play off mogło tylko marzyć ;)
 • Alex2023: Padaka77@ Cieszę się w ocu gracie w Play Off. Ale Ty już nie perwszy raz poruszasz ten sam temat - wstępu kibiców przyjezdnych na naszą hale. Tak jest a nie inaczej. Skoro chce was przyjechać kilkaset osób ,to po prostu kupcie bilety i tyle , a na pewno wejdziecie. A zrobienie teraz sektora dla kibiców przyjezdnych i dostać wszystkie zgody i odbiory , to nie jest takie proste.
 • Luque: Tak ogólnie to szanujmy się bardziej jako zwykli obywatele, bo Ci sprzedajni politycy już przebierają rączkami jak Nas wcisnąć do wojny, bo ludzie zaczynają protestować przeciwko ich chęci urządzenia Nam "zielonego łagru"
 • Arma: Ale kto pytał ? To jest SB na stronie o hokeju, to dotrze kiedyś ?
 • Luque: Przyjdzie prawdziwa bieda to do Ciebie na pewno dotrze, a druga strona nie zrozumiałeś jak widać, bo napisałem o wzajemnym szacunku...
 • Arma: Ciebie nikt nie wciśnie do wojny bo już ją macie od 2 lat i dość słabo wam idzie. Zaraz PO więc skup się na sporcie a nie na polityce
 • Luque: Lecz się chłopie na nogi, na głowę już dawno za późno.
 • emeryt: kupia papużka Nimfa w stanie dobrym
 • Alex2023: Padaka77@ Cieszę się w końcu gracie w Play Off. Ale Ty już nie perwszy raz poruszasz ten sam temat - wstępu kibiców przyjezdnych na naszą hale. Tak jest a nie inaczej. Skoro chce was przyjechać kilkaset osób ,to po prostu kupcie bilety i tyle , a na pewno wejdziecie. A zrobienie teraz sektora dla kibiców przyjezdnych i dostać wszystkie zgody i odbiory , to nie jest takie proste.
 • emeryt: Św. Linus był drugim z kolei papieżem, bezpośrednim następcą św. Piotra Apostoła. Pochodził z Toskanii (Tuscii), być może z Volterry i był synem Herkulanusa. Nic jednak nie wiemy o nim do momentu objęcia urzędu po św. Piotrze. Legenda podaje, że to z jego rąk przyjął chrzest święty i prawdopodobnie przez św. Piotra został wskazany jako jego następca.
 • J_Ruutu: Cosik mi mówi że jeśli Cracovia gładko odpadnie z Unią, to dr Rudi dostatnie wypowiedzenie. Nie ma już profesora, który go najwyraźniej lubił i trzymał bez względu na wyniki.
  No chyba że w testamencie zapis zrobił gwarantujący Rudiemu posadę na x lat.
 • botanick: Na ctsport oglądam piłkarskie derby Pragi ..takiej murawy jak na Slavii nie widziałem w Polsce.Jak perski dywan.
 • botanick: Wracając do hokeja to Tychy będą miały ciężko w Nowym Targu,a Unia wbrała Cracovię? Hmm..
 • botanick: JKH też się pomęczy.
 • PanFan1: To zależy czy wróci do gry Damian Kapica, jak poważna jest kontuzja Szczechury i czy Themar zdąży się coś rozkręcić po kontuzji - botanicku - poza tym nawet jeżeli zagramy najlepszym obecnym naszym składem, rywalizacja skończy się co najwyżej 4:1 Tychy
 • botanick: Mistrzostwo wygrywa się bramkarzem oraz 3 i 4 piątką.Według mnie.No i gry w przewagach.
 • Luque: Bot umówmy się, że Nasi powinni prezentować formę z Pucharu Polski na PO
 • hanysTHU: #inZupa.we.trust
 • Polaczek1: Czy jest jeszcze jakiś podstawowy/kluczowy zawodnik w lidze który ma 0 powtarzam Zero minut karnych ? Bo jak dla mnie to aż niepojęte w tak kontaktowym sporcie
 • Luque: Z ciekawości sprawdziłem i Fraszko ma tylko 2min, więc też prawie na 0, a raczej sporo przebywa na tafli
 • Gleb_Łucznikow: https://gazetakrakowska.pl/comarch-cracovia-zaczyna-playoff-rudolf-rohaczek-zostaje/ar/c2-18345811
 • Polaczek1: Oki Dzięki Luq to i tak pewnie idzie policzyć na palcach jednej ręki
 • emeryt: Szwedzi w thl nie zawodzo,sprawdzajo sie w Polsce
 • emeryt: w Krakowie trza uważać na Berlinga i niechcianego w Tychach Younana
 • Gleb_Łucznikow: Za to Sanok w THLu zawodzi
 • PanFan1: Miał swoje problemy, przetrwał je i oby teraz było tylko lepiej z STSem
 • Gleb_Łucznikow: Niech im Bóg błogosławi
 • Gleb_Łucznikow: Z 13 graczami juniorami
 • Hrabouski_Oceanic: Sanok grał młodymi zawodnikami, bez obcokrajowców
 • Gleb_Łucznikow: Ty, Grabowski to napisz jak do tego doszło
 • Hrabouski_Oceanic: W ostatnim meczu mieli 3 piątki
 • Gleb_Łucznikow: I jak a dokładnie za co ściągną ich w nowym sezonie
 • Gleb_Łucznikow: Kasy nie mają
 • Hrabouski_Oceanic: Ambitnie grali do końca ;)
 • Gleb_Łucznikow: Szczególnie w Sosnowcu 8:0
 • Hrabouski_Oceanic: W Sosnowcu przegrali 0-8, a powinna być tam naprawdę dwucyfrówka
 • Hrabouski_Oceanic: *tak
 • Gleb_Łucznikow: Tak
 • Matteus: Niedoceniany Zorro ZZ powinien zostać Prezesem w Sanoku ;)
 • Oświęcimianin_23: Dawać już ten piątek:)
 • PanFan1: Tyś jednak zwykły złośliwiec jest Matteus ;)
 • PanFan1: ... tymu chłopu trza kupić ze śtyrek baranow niek chebie pod Giewont i tam se z nimi siedzi poźyro w koło i nie złazi
 • Goral99.: Pan fan prawda jest taka że gdyby nie ten Zaręba to dzisiaj w NT byloby g....a nie hokej...juz wszyscy zapomnieli jak powracający dzisiaj w glorii panowie Tomasz i Paweł w lipcu 2 lata temu zostawili Szarotki jak zużyta zabawkę?każdy wtedy mowil Zarębie zostaw to ....kukułcze jajo i zajmij się młodzieżą tylko ..i jak czas pokazał mieli racje ...dzisiaj wszyscy na niego plują ale prawda jest taka że dzisiaj możecie się emocjonowac Play-offem tylko dzięki niemu.
 • hanysTHU: Niesprawiedliwa sprawiedliwość.
 • Matteus: PanieFanie, śmiechu nam potrzeba w tej szarej rzeczywistości! ;)
 • PanFan1: ... i gdzie efekty jego pracy ?
 • emeryt: Mateusie popieram,życze nam wszystkim większego dystansu do życia na tym łez padole
 • emeryt: całe życie z wariatami x 8.55
 • Matteus: dokładnie eme!
 • mario.kornik1971: Zupa ostatni sezon bez względu na wynik w tym sezonie , pewne info 99,99% róbcie screeny.
 • PanFan1: Sama nędzna egzystencja to trochę mało nie uważasz Goral99 ? a skoro chłop nie ogarnia - bo nie ogarnia, rozwiązuje umowy na gębę, waśni wszystkich wokoło etc. - to może wreszcie miałby odrobinę rozumu i dał sobie i nam już święty spokój ??
 • PanFan1: ... popytaj ludzi którzy mają "przyjemność" bezpośrednio zcierać się ze Zdziniem, oni ci wyjaśnią w czym problem skoro jeszcze nie rozumiesz
 • PanFan1: ... do tego jego idiotyczne publiczne wypowiedzi: cytuję z pamięci "musimy się pogodzić że nie jesteśmy już tym silnym Podhalem z przed lat ... " naprawdę mamy mamy się z tym pogodzić ❓❗
 • PanFan1: ... skoro takie podejście prezentuje prezes od naszej młodzieży, to powtarzam, dać mu parę baranów i won w Gorce
 • Arma: To chyba dobrze że zamiast bić w tony wielkiego Podhala sprzed lat, twardo stąpa po ziemi i mówi że tamten etap już się zakończył, a teraz jest nowy w którym klub może aspirować do czołówki.
 • emeryt: mam mgłe pokovidowo...ile to lat temu Jeżek i ten drugi uciekli do Cracovii? chyba lata temu a w społeczeństwie jeszcze dużo jadu i agresji...
 • emeryt: ciekawe ilu z tych krzykaczy zmienił/uciekł z roboty z dnia na dzień za piniondzem wystawiając swojemu dotychczasowemu pracodawcy srodkowy palec...
 • kłapek: Góral tylko pasowaloby dowiedzieć się dlaczego odeszli jaka była przyczyna bo ktoś im kłody pod nogi rzucał min Zdzisek i jego sekretarka Natalia późniejsza prezes klubu przypadek ?
 • AgniechaNT: to że nie ma wielkiego Podhala teraz nie znaczy że nie ma Go być w przyszłości zaręba takiego nie zrobi
 • PanFan1: Nooo ja wiem Arma że ty byś wolał żeby Podhale nie wróciło na szczyty ;)
 • Arma: Szkoda że nie byleś taki oświecony jak groziłeś HN pozwem za artykuł który okazał się prawdą
 • hanysTHU: 26 godzin i dwadzieścia minut...
 • hanysTHU: ...i jadymy!
 • emeryt: Kev opuscił własnie 3 klub w tym sezonie Glasgov Clan
 • emeryt: 13-ty klub w karierze
 • Luque: Jak robił za podpieracza to co się dziwisz ;)
 • kłapek: Skh macie nieścisłość w podsumowaniu statystycznym Michał Kielergral w 12 spotkaniach ale nie rozegrał 30 % spotkań gdyż zagrał 583min a to daje ponad 9 meczów a 30 % to 12 w ostatnim meczu z Podhalem wszedł na 2 zmiany
 • kłapek: A Alex Horawski ma 623 min ale 11 spotkań i jest na dole stawki a grał więcej niż Michał
 • PanFan1: Bo problem taki z nim że ciężko każdemu kolejnemu jego klubowi na nowe bramki zarobić, szybko mu się poprzeczki krzywio
 • Polaczek1: Szkoda ze kluby nie podają ile biletów zostało sprzedanych na te ważne mecze sezonu. Myślę że byłaby to też jakas zachęta a nawet I mobilizacja dla innych kibiców dla których hokej jest od święta. Bo Ci co mają przyjść wiadomo że będą
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe