Hokej.net Logo

SPALONY w hokeju na lodzie

 

 1. SPALONY

Gracze drużyny atakującej nie mogą wjechać do tercji ataku przed krążkiem.

Pozycja łyżew gracza a nie jego kija jest czynnikiem decydującym czy gracz znajduje się na pozycji „spalonej“. Gracz znajduje się na pozycji spalonej jeżeli obie jego łyżwy znajdują się całkowicie poza krawędzią linii niebieskiej, która „bierze udział w grze. 

Gracz nie znajduje się na pozycji spalonej jeżeli jedna z jego łyżew ma kontakt z linią niebieską lub jest po „właściwej stronie“ linii w momencie kiedy krążek całkowicie przekracza przednią krawędź linii niebieskiej. Po „właściwej stronie“ linii oznacza obszar który rozciąga się od wiodącej krawędzi linii w górę. 

Jeżeli łyżwa gracza nie opuściła płaszczyzny, zanim krążek całkowicie przekroczył przednią krawędź, to gracz nie jest uznany jako będący na pozycji spalonej na potrzeby tego przepisu. 

Gracz który posiada kontrole nad krążkiem i przekracza linie niebieską przed krążkiem nie będzie uznany jako znajdujący się na pozycji spalonej pod warunkiem, że był w posiadaniu i miał kontrolę nad krążkiem zanim jego łyżwy przekroczą przednią krawędź linii niebieskiej. 

Należy zauważyć, że pozycja łyżew gracza jest czynnikiem decydującym w celu określenia czy gracz znajduje się na pozycji spalonej, to jednak spalony nie zaistnieje jeżeli krążek całkowicie nie przekroczy przedniej krawędzi linii niebieskiej w momencie podjęcia decyzji. 

Jeżeli gracz w sposób dozwolony wprowadza, podaje lub zagrywa krążek z powrotem do własnej tercji obrony a w tym czasie gracz lub gracze drużyny przeciwnej znajdują się w tej strefie to spalony nie zostanie zasygnalizowany a gra będzie kontynuowana.

 

 1. SPALONY – ODBICIE 

Dla celów tego przepisu określa się, że gracz atakujący wprowadził krążek do strefy ataku. 

Jeżeli gracz drużyny broniącej wybija krążek z własnej tercji obronnej a krążek wyraźnie odbija się od gracza drużyny broniącej, który znajduje się w strefie neutralnej i krążek wraca do strefy obrony to w takiej sytuacji każdy gracz drużyny atakującej może w legalnie zagrywać krążek. 

Jednakże jakakolwiek akcja gracza drużyny atakującej która ma wpływ na odbicie się krążka od gracza drużyny broniącej, który wpada do strefy neutralnej (np. Atakowanie kija, atakowanie ciałem, kontakt fizyczny), to w tej sytuacji sędzia liniowy zasygnalizuje spalony odłożony. Sytuacja kiedy krążek odbija się od sędziego znajdującego się w strefie neutralnej i wraca do strefy obronnej jest traktowana jako „spalony“ (lub odłożony spalony, odpowiednio do zdarzeń). 

W sytuacji kiedy krążek odbija się od gracza drużyny atakującej znajdującego się w strefie neutralnej i wraca do tercji obrony to niezależnie kto lub skąd pierwotnie zagrany został krążek zostanie zasygnalizowany spalony lub spalony odłożony odpowiednio do zdarzeń. 

W sytuacji kiedy krążek zagrany jest przez gracza drużyny atakującej i odbija się od jakiegokolwiek gracza będącego w strefie neutralnej zostanie zasygnalizowany spalony lub spalony odłożony. 

 

 1. SPALONY ODŁOŻONY

Sytuacja kiedy gracz (lub gracze) drużyny atakującej wjadą to strefy ataku zanim krążek przekroczył linie niebieską a drużyna broniąca ma możliwość wyprowadzić krążek ze swojej strefy obrony bez zbędnej zwłoki lub bez kontaktu fizycznego z graczem drużyny atakującej oraz sytuacja kiedy drużyna atakująca jest w trakcie „oczyszczania strefy“. 

Jeżeli nastąpił spalony odłożony, sędzia liniowy opuści rękę aby anulować spalonego i zezwala na kontynuowanie gry, jeżeli:

 

 1. Wszyscy gracze drużyny zawiniającej „oczyścili strefę“ w tym samym momencie (kontakt łyżwy z linią niebieską) umożliwiając w ten sposób ponowny wjazd do strefy ataku graczom drużyny atakującej, lub  
 2. Drużyna broniąca podała lub wyprowadziła krążek do strefy neutralnej.

 

Jeżeli w trakcie sygnalizacji odłożonego spalonego jakikolwiek gracz drużyny atakującej dotyka krążek, próbuje przejąć posiadanie „wolnego“ krążka, zmusza gracza drużyny broniącej do cofnięcia się z krążkiem w głąb  własnej strefy obrony lub ma zamiar nawiązać kontakt fizyczny z graczem drużyny broniącej który jest w posiadaniu krążka to sędzia liniowy przerwie grę i zasygnalizuje spalony. 

Jeżeli w trakcie sygnalizacji odłożonego spalonego gracz drużyny atakującej znajdujący się w strefie ataku podejmuje decyzje o udaniu się na ławkę graczy (która rozciąga się do strefy ataku) w celu wymiany ze swoim partnerem, uważa się że opuścił strefę gdy obie łyżwy są poza lodem i zostanie uznany przez sędziego liniowego jako gracz który opuścił obszar gry. 

Jeżeli jego zastępca wchodzi na lód w strefie ataku w momencie sygnalizowanego odłożonego spalonego nadal obowiązuje go przepis o konieczności oczyszczenia strefy ataku. W momencie kiedy wszyscy gracze drużyny atakującej opuszczą strefę ataku i sędzia liniowy opuszcza rękę na znak zakończenia sygnalizacji odłożonego spalonego to wszyscy gracze drużyny atakującej mogą wjechać do strefy ataku i próbować zagrywać krążek. 

 

 1. SPALONY – ANULOWANIE GOLA

Jeżeli krążek został wstrzelony do tercji ataku powodując „spalonego odłożonego“, gra będzie kontynuowana zgodnie z przepisem dotyczącym oczyszczenia strefy. 

Jeżeli w wyniku tego strzału krążek wpada do bramki drużyny broniącej, bezpośrednio lub po kontakcie z bramkarzem, graczem, bandą, szybą ochronną, częścią wyposażenia lub sędzią będącym na lodzie to gol zostanie anulowany a strzał uznany jako spalony. 

Fakt, że drużyna atakująca miała możliwość oczyścić strefę zanim krążek wpadł do bramki nie ma wpływu na decyzje. Wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień w strefie z której został oddany strzał i w takim miejscu które daje drużynie zawiniającej najmniejszą przewagę terytorialną. 

Jedynym sposobem kiedy drużyna atakująca może zdobyć gola podczas sygnalizacji spalonego odłożonego jest sytuacja kiedy gracz drużyny broniącej bez udziału lub kontaktu z graczem drużyny atakującej strzela lub kieruje krążek do własnej bramki. 

Poza sytuacjami, kiedy nastąpi odłożony spalony i krążek wpada do bramki lub kiedy weryfikacja na żądanie trenera okaże się skuteczna, żaden gol nie może zostać anulowany z uwagi na sytuacje spalonego za wyjątkiem przypadku kiedy zawinił czynnik ludzki związany z użyciem gwizdka.

 • PRZEPIS 38 – Coach’s Challenge.

 

 1. SPALONY – WERYFIKACJA NA ŻĄDANIE TRENERA
 • PRZEPIS 38 – Weryfikacja na żądanie trenera

 

 1. MIEJSCE WZNOWIENIA – SPALONY 

W przypadku naruszenia tego przepisu, gra zostanie zatrzymana a wznowienie zostanie przeprowadzone w strefie neutralnej na punkcie wznowień położonym najbliżej strefy ataku drużyny zawiniającej jeżeli naruszenie nastąpiło na skutek wprowadzenia krążka przez drużyne atakującą przez linie niebieską lub na najbliższym punkcie wznowień w strefie z której krążek został podany lub strzelony (nawet jeżeli odbija sie od gracza atakującego, gracza broniącego lub od sędziego). 

W przypadku każdej sytacji kiedy nastąpił odłożony spalony, uwzględniając spalony rozmyślny – sędzia liniowy unosi rękę bez gwizdka. Sędziowie pozwolą na kontynuowanie gry, a jeżeli nastąpi przerwa w grze to wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z czterech punktów wznowień:

 1. Jeżeli krążek jest wprowadzony przez linie niebieską – wznowienie zostanie przeprowadzone w strefie neutralnej przy linii niebieskiej.

 

 1. Jeżeli krążek został wprowadzony na skutek strzału (lub błędnego podania) do strefy neutralnej – wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień w strefie z której nastąpił strzał lub podanie i w miejscu które daje najmniejszą przewagę terytorialną drużynie zawiniającej (nawet jeżeli krążek odbił się od gracza drużyny atakującej, broniącej lub od sędziego). 
 2. Jeżeli gracz drużyny broniącej jest pod presją lub ma zostać zaatakowany ciałem przez gracza drużyny atakujące - wznowienie zostanie przeprowadzone na punkcie wznowień w strefie z której nastąpił strzał lub podanie i w miejscu które daje najmniejszą przewagę terytorialną drużynie zawiniającej (nawet jeżeli krążek odbił się od gracza drużyny atakującej, broniącej lub od sędziego).
 3. Jeżeli nastąpił spalony rozmyślny – wznowienie zostanie przeprowadzone w strefie obrony drużyny zawiniającej. 

 

Jeżeli sędzia liniowy sygnalizuje spalonego odłożonego i gracz drużyny broniącej wystrzeli krążek poza grę powyżej szyby ochronnej to wynikające z tego wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z punktów wznowień w strefie końcowej drużyny broniącej a gracz drużyny broniącej zostanie ukarany karą mniejszą.

 

Jeżeli sędzia liniowy sygnalizuje spalonego odłożonego a pierwotny strzał odbija się od gracza drużyny broniącej i krążek wypada poza lodowisko to wynikające z tego wznowienie zostanie przeprowadzone na najbliższym punkcie wznowień do miejsca skąd został wystrzelony krążek. 

Jeżeli gracz drużyny broniącej ma zostać ukarany i sędzia liniowy sygnalizuje spalonego dołożonego przeciwko drużynie atakującej w tej samej przerwie w grze to wynikające z tego wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z punktów wznowień w strefie obrony ukaranej drużyny. 

 

 1. SPALONY ROZMYŚLNY

Spalony rozmyślny to taki spalony, który ma na celu zatrzymanie gry niezależnie od powodu i bez względu na fakt czy któraś z drużyn gra „w osłabieniu“. 

Jeżeli w opinii sędziego doszło do zagrania, które powoduje rozmyślnego spalonego to wznowienie zostanie przeprowadzone na jednym z punktów wznowień w strefie końcowej drużyny zawiniającej. 

Jeżeli sygnalizowany jest odłożony spalony i gracz drużyny zawiniającej celowo dotyka krążek tak aby spowodować przerwę w grze to sędzia liniowy odgwizda „spalony rozmyślny“. 

Jeżeli w opinii sędziego atakujący gracz stara się opuścić strefę ataku i znajduje się w pobliżu linii niebieskiej w momencie wstrzelenia krążka do strefy ataku, to w tej sytuacji nie uznaje się, że nastąpił „spalony rozmyślny“. 

Wypowiedz się o hokeju!
Shoutbox
 • emeryt: że tak podrzuce drwa do ognia...oglądałem ostatnie MŚ w ręcznej,wg Was kto bardziej obrywa hokeista czy piłkarz ręczny...?
 • Prawdziwy Kibic Unii: Chyba zakonczy sie na dwoch transferach Craxy ze wzgledu na krotką ławkę i tyle z okienka transferowego…
 • Prawdziwy Kibic Unii: Eme przy obecnej grze reczna jest bardziej dotkliwa doslownie
 • PanFan1: idźcie na mecz rugby
 • emeryt: ba,chopy niesamowicie poniewierani,łapacz dotkliwie obity,bez ochraniaczy ,szacunek
 • Jersan1: Gdyby tak raz żelowe kopacze wyszły na boisko z chłopcami z ręcznej to chyba wszystkie paralityki kopanej poszliby na rentę do końca życia
 • PanFan1: Byłem na trzech meczach Leicester Tigers, powiem krótko: hardcore, prawie zdradziłem hokej 😁
 • emeryt: ciekawie wyglądałby konkurs na ulicznym auto Boxerze,kto miałby mocniej w łapie,piłkarz ręczny czy pięściarz hmm
 • emeryt: Karol Bielecki & Mateusz Masternak
 • emeryt: w sumie siatkarz tez ma pare w łapie:)
 • Jersan1: A ciekawe kto lepiej symulowal by kontuzję aktor z Narodowego Czy piłkarz z ekstraklapy?
 • PanFan1: Nie chciałbym też żeby hokej polegał na nieustannej bezpardonowej napierdzielance, nie za to wyłącznie uwielbiam tę dyscyplinę, po prostu chciałbym żeby w tym aspekcie wróciły zasady tak sprzed 30tu lat.
 • PanFan1: https://youtu.be/jHMVbuxugJ0
 • Andrzejek111: Sól, esencja, kwintesencja.
 • J_Ruutu: Eeeeee!!!
 • emeryt: powtarzasz sie Rucie,pozdro,bez napinki
 • Luque: Dzisiaj jest ostatni dzień okienka transferowego?
 • emeryt: Mahbud podpisał w Asiago,ostatni mecz rozegrał w marcu 22
 • Luque: cyt. "Każdy z klubów w grudniu będzie mógł wykonać maksymalnie trzy transfery, a w styczniu już tylko dwa."
 • Luque: Fabian Kapica i Mico Luoto to chyba w sumie daje 2, więc na jakich zasadach Alan ma dołączyć do Cracovii? ;)
 • Rado: Panowie, pisaliśmy już o tym, że transfer Fabiana jest datowany na 31 grudnia, ogłoszony 3 stycznia ;)
 • Tellqvist: W Ośw. cisza oby kogoś podpisali. Szkoda że Neupuer w Unii nie wyladował.
 • Tellqvist: Moze telefon do MIra radzi se chłopina.
 • emeryt: Neupower wierny klubowi z NT od samego początku,szacunek
 • emeryt: w sumie podpisywac na szybko w ostatnim dniu okienka głoopota
 • Tellqvist: Jak Krakow podpisze z Łychom to maja pake na majstra.
 • emeryt: trzeba było szukac w listopadzie,troche towaru było na rynku
 • Tellqvist: Eme przy kontuzji na PO gramy na 3 piatki cienko to widze. Trza bylo szukac wczesniej.
 • emeryt: ba,każdy chce gwiazde a nikt nie pomysli o rzemieslnikach którzy zastapio kontuzjowanego ,bo tacy bedo
 • emeryt: Mrugała powodzenia w Kato
 • emeryt: Jastrzebie mądre posunięcia-Rajamaki i Hudampa
 • Luque: Rado no chyba, że jest tak jak mówisz. Jak zakontraktują dzisiaj Alana na wypożyczenie to Rudolf znowu ma pakę na majstra ;P
 • Tellqvist: Nawet taki Przygo do obrony destrukcji na 3,4 atak by sie nadał. Chyba nikt wniosków nie wyciaga.
 • J_Ruutu: Emerycie, Neupauer ma swoje biznesy których musi pilnować i dlatego nie zmienia klubu, a w hokeja gra bo lubi.
 • emeryt: no mosz,wiedziałem o tym fakcie ale bez tego info o interesie byłoby bajeczniej i szlachetniej...
 • Hokejowy1964: Liczę na to że Mrugała da nam więcej spokoju w tyłach, dobry nasz ruch-on zna ligę a liga jego. Zamiast kolejnego zawodnika-niespodzianki spoza PHL pewniak po którym wiadomo czego się spodziewać. Witamy i powodzenia Robert !
 • Polaczek1: Rayan Glen witamy
 • emeryt: Robuś pamiętaj,wiadro oscypków:)
 • unista55: Miroslav Javin witamy :)
 • unista55: Bracia Strielcow sto lat!
 • Luque: Rado w sumie jeszcze jedno pytanko, Filip Komorski nie grał z Kato, bo był zawieszony? Po pierwszej bójce chyba nie powinno takiego zawieszenia być...
 • rober03: No o doopa Nina wzmocnień. Trochę szkoda ale jak się nie ma co się lubi to się gra tym co się ma. Trzymam kciuki za biało niebieskich 👍
 • hanysTHU: Kolejka gospodarzy?
 • hanysTHU: #inZupawetrust
 • Rado: @Luque, wszystko zależy od tego, jaki artykuł wpiszą sędziowie ;)
 • wiemswoje: Jaka ta liga bananowa jak kazdy sezon drużyny ściągają trzy nowe piątki
 • Luque: A jaki wpisali? I na ile to zawieszenie? ;P
 • Rado: Niestety, ale nie mamy dostępu do protokołów :) Najprawdopodobniej 1 mecz.
 • Luque: Widzisz nawet Ty - dziennikarz sportowy - nie nie masz dostępu do informacji, a co dopiero My kibice i potem że niby 'inteligencja' pyta ;p
 • Luque: Miało być jedno 'nie'* ;)
 • PanFan1: Podhale Kraków staje się faktem 😉
 • emeryt: Łyszczarczyk przychodzi z 2 czeskiej? dla Ruta pytam
 • J_Ruutu: A z której, emerycie? De facto jest to drugi poziom rozgrywek, a nie pierwszy. Mnie od lat śmieszą te "ekstraklasy" a pod nimi pierwsze ligi. Jeśli coś jest pierwsze, to jest pierwsze i już.
 • J_Ruutu: Jeśli już nazywa się najwyższą ligę "ekstraklasą" to następna po niej liga powinna się nazywać druga, a nie pierwsza. I tyle.
 • emeryt: w Czechach jest 1 i 2 przynajmniej narazie
 • emeryt: 24 lata to juz naprawde czas żeby wracac,żeby nie powalczyc o Trinec? kazdy jest kowalem swego losu
 • J_Ruutu: No i co to zmienia?
 • J_Ruutu: Emerycie, a może dostał jasny sygnał że nie podpiszą z nim kontraktu?
 • emeryt: Rucie mam sie tłumaczyć?
 • J_Ruutu: Rób co chcesz, ja wyraziłem opinię i na tym koniec :)
 • emeryt: o dziękuje
 • PanFan1: Postąpił chłopak bardzo rozsądnie, będzie korzyść nie tylko dla niego, ale i dla ligi i dla reprezentacji.
 • botanick: Co to za skład? Bez Dupuya,Boivina,Juholi?
 • botanick: Na Cracovię młodzież wystarczy
 • Luque: Bot Dupuy już w 3 tercji nie grał z Kato, więc pewnie jakaś kontuzja. Natomiast pozostałych dwóch to jakaś tajemnica wagi państwowej ;)
 • UniaFann: Dlaczego nie gra Cichy ?
 • PanFan1: Sorry że tak z innej beki zapytam: mam do sprzedania łyżwy (mój syn wyrósł) CCM Jesdspeed FT360, są w naprawdę bardzo dobrym stanie, za nie wielką kasę oddam, ktoś chętny ❓❓❓
 • PanFan1: CCM Jedspeed FT360 (wyżej słownik pomieszał)
 • Luque: Z innej beczki zgłosiliśmy Kucharskiego, strzelił chłopak 33 bramki na zapleczu to mógłby w nagrodę dostać jakiś mecz do pokazania się w pierwszej drużynie... Krzyżek w sumie ostatnio to bardziej statustuje niż gra
 • PanFan1: rozmiar 43 szerokość stopy D
 • Luque: Statystuje* ehh
 • PanFan1: 26.8 cm
 • uniaosw: Znowu im się nie chce czy obrażeni?
 • Arma: Aż zęby bolą od patrzenia
 • omgKsu: Oczy bolą patrząc co narazie "gramy"
 • Luque: Bizon z Sobeckim się nie popisali przy bramce i teraz jeszcze kara... chyba nie mamy co liczyć na wykorzystanie ewentualnego potknięcia Unii
 • Arkos_Snk: brawo SANOK !!! Mecz zapewne przegramy, ale tercja jest jest wygrana superr.. w tylu co jesteśmy to mega wynik..
 • botanick: Mroczkowski na karze,a Cracovia wyprowadza kolejną kontrę..
 • Luque: Mroczek ewidentnie jest pod formą i kolejny jego faul... Sidor musiał wdrożyć plan przygotowawczy na PO...
 • PanFan1: O żesz kutfa, co to się w tym Nowym Targu wyprawia ❓❓
 • omgKsu: Oczy bolą od patrzenia na ten spektakl ale słuchając to co gada słoniu to uszy więdną , ja prdl ...
 • Arma: Pięknie podają, tylko z grą gorzej
 • RafałKawecki: I dlatego wyznaczyłem sobie wewnętrzny limit: max 5 meczów sezonu regularnego. Większa liczba mogłaby się niekorzystnie odbić na zdrowiu :)
 • Arma: Chyba też spróbuję bo jest ciężko
 • Luque: Nasi bukmacherowi gracze coś cicho, chyba Podhale zepsuło im dzień ;P
 • emeryt: z meczu z Sanokiem napewno zapamietam opowieśc Słonia o krótkofalówce i łączeniu sie z kosmodromem Bajkonur
 • emeryt: przy analizie video sendzi:)
 • emeryt: #ŁokiTokiDlaSłonia
 • jastrzebie: 31 stycznia i transferów brak
 • Grusonn: Ci sedziowie to się nadają do tarcia chrzanu to co dzisiaj gwizdali Unia Sanok to dawno takiej padaki nie widziałem. Po ch...j ich opłacać kluby powinny płacić po meczu jak [****]owo sędziują to za darmo moze by się wtedy nauczyli
 • Luque: Co Jezior spartaczył przed bramką...
 • hanysTHU: Hej,hej naszKS!
 • omgKsu: Grusonn zgadzam sie w 110%
 • Zaba: @emeryt, a może tak zamiast polewać ze Słonia, warto by się w końcu wybrać na Chemików 4? Chyba daaawno Cie tam już nie było...
 • emeryt: oj taaak
 • Polaczek1: Faktycznie jeśli zawodnik zagra przy wznowieniu ręką do współpartnera jest kara ? Bo pierwszy raz się z czymś takim spotkałem🙄
 • wiemswoje: Tak Polaczek
 • Polaczek1: Skoro tak orzekli to też tak pomyslalem. Chociaz pierwszy raz się z czymś takim spotkałem przyznaje dzięki Jastrzabku ;)
 • wiemswoje: Rzadko spotykana sytuacja niedawno u nas na Jastorze również tak było
 • PEL52: Luque,bukmacherowi gracze dobrze wiedzieli ze Nt moze dzisiaj wygrac.Po pierwsze maly kurs na Podhale a po drugie to w bramce Zaglebia Lipinski czyli lipa:)
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2023 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe