Hokej.net Logo

Regulaminy grup młodzieżowych 2014/2015

Regulaminy grup młodzieżowych 2014/2015

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami grup młodzieżowych na sezon 2014/2015.


CentralnaLiga Juniorów (wspólna liga)


 • Drużyny:

 1. CIARKO PBS BANK KH Sanok;

 2. MMKS PODHALE Nowy Targ;

 3. MKS SOKOŁY Toruń;

 4. UKH UNIA Oświęcim;

 5. TMH POLONIA Bytom;

 6. JKH GKS Jastrzębie;

 7. UKS SIELEC Sosnowiec;

 8. MUKS NAPRZÓD Janów;


 • Roczniki: 1995 (20 lat)

1996 (19 lat)

1997 (18 lat)
1998 (17 lat)

 • System rozgrywek:

- I runda(06.09. – 19.10.2014 – sezon zasadniczy) = 7 x 2 mecze = 14meczów;
-
II runda (25.10. – 18.01.2015 – sezonzasadniczy) = 7 x 2 mecze = 14 meczów;

- III runda (24.01.– 12.04.2015 – sezon zasadniczy – wg. tabeli Bergera – zajętemiejsca po dwóch rundach rozgrywek)= 7 x 2 mecze = 14 meczów;


Razem: 42 mecze w sezonie zasadniczym

-Zespoły z miejsc: 1. 2. 3. 4. po sezonie zasadniczym kwalifikująsię bezpośrednio do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów(07.04. – 12.04.2015);

- Drużyny z miejsc:5. 6. 7. 8. po sezonie zasadniczym kwalifikują się do turniejubarażowego (01.04. – 03.04.2015);


 • Turniej barażowy do Mistrzostw Polski Juniorów Starszych (01.04. – 03.04.2015);
  - Kwalifikują się zespoły z miejsc: 5. 6. 7. 8. po sezonie zasadniczym;
  - Turniej barażowy rozgrywany systemem ,,każdy z każdym’’;

- Zespoły zajmujące miejsca: 1. 2. kwalifikują się doturnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów Starszych;
-Układ meczy turnieju barażowego:

Dzień pierwszy: 5 – 8; 6 – 7;
Dzień drugi: 8 – 7; 5– 6;

Dzień trzeci: 6 – 8; 7 – 5;


 • Turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorów Starszych (07.04. – 12.04.2015);
  - Kwalifikują się zespoły z miejsc: 1. 2. 3. 4. po sezonie zasadniczym;

- Kwalifikują się zespoły z miejsc: 1. 2. w turnieju barażowym doMistrzostw Polski Juniorów Starszych;Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów


GrupaAGrupa B

1. I miejsce po sezonie zasadniczym 1. IImiejsce po sezonie zasadniczym
2. IV miejscepo sezonie zasadniczym 2. III miejsce po sezonie zasadniczym
3. I miejsce w turnieju barażowym3. IImiejsce w turnieju barażowym


-07.04. – 09.04.2015 – Mecze w grupach ćwierćfinałowychrozgrywane systemem ,,każdy z każdym’’;

- 10.04.2015 – Dzień przerwy;

- 11.04.2015 – Półfinały: A1 – B2 oraz B-1 –A-2;
- 12.04.2015 – Finał: zwycięscy półfinałów;
-
12.04.2015Mecz o brązowy medal: przegrani wpółfinałach;
-
Pozostałe zespoły kwalifikująsię wg. zdobytych punktów, bramek w fazie
ćwierćfinałowej turnieju;


 • Sprawy regulaminowe:

-Zespoły rozgrywają mecze w składzie min. – 10 zawodników + 2bramkarzy;

- Trzywalkowery za brak min. liczby zawodników oznacza wykluczenie zrozgrywek;

- Wtrakcie sezonu zasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągutygodnia

(poniedziałek– niedziela) maksymalnie trzy spotkania (niezależnie od kategoriiwiekowej); po rozegraniu trzech meczów: piątek, sobota, niedzielazawodnik nie może uczestniczyć wmeczu poniedziałkowym;

- Mecztrwa 3 x 20 minut, do rozstrzygnięcia – dogrywka, rzuty karne;

- Meczwygrany w regulaminowym czasie gry – 3 pkt.;

- Meczwygrany w dogrywce lub rzutach karnych – 2 pkt.;

- Meczprzegrany w dogrywce lub rzutach karnych – 1 pkt.;

-Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego mogą być zwolnieni naprośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu przed turniejembarażowym do Mistrzostw Polski Juniorów Starszych (01.04. –03.04.2015) oraz przed turniejem finałowy Mistrzostw Polski JuniorówStarszych (07.04. – 12.04.2015) po uzyskaniu zgody sztabuszkoleniowego i dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu;

-Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego TestuSprawności Fizycznej dwukrotnie w ciągu sezonu: (I termin – do 30IX 2014, II termin – do 20 IV 2015);

- Oterminie przeprowadzenia sprawdzianu należy powiadomić WydziałSzkolenia PZHL minimum 21 dni przed planowanym testem;

- Wprzypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF, WydziałSzkolenia PZHL nie będzie brał pod uwagę wyników przesłanychtestów;

- Nieprzeprowadzenie testów w terminie skutkuje zawieszeniem licencjitrenerskich (Kontrola Wydziału Szkolenia nad przebiegiem testów –wyrywkowo);
Juniormłodszy


DecyzjaMinisterstwa Sportu i Turystyki w sprawie Ogólnopolskiej OlimpiadyMłodzieży w roku 2015, zapadnie we wrześniu/październiku2014roku po konsultacjach z zainteresowanymi związkamisportowymi.


Wprzypadku rezygnacji Ministerstwa Sportu i Turystyki z finansowania iorganizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2015,zostanie rozegrany Turniej Finałowy Mistrzostw Polski JuniorówMłodszych.


 • Drużyny:

 1. TMH POLONIA Bytom;

 2. MMKS PODHALE Nowy Targ;

 3. JKH GKS Jastrzębie;

 4. UKH UNIA Oświęcim;

 5. MUKS NAPRZÓD Janów;

 6. UKS SIELEC Sosnowiec;

 7. MKS SOKOŁY Toruń;

 8. UHKS MAZOWSZE Warszawa

 9. ENERGASTOCZNIOWIEC Gdańsk;

 10. UKH Dębica;

 11. MOSM Tychy;

 12. HC GKS Katowice;


 • Roczniki: 1997 (18 lat)

1998 (17 lat)

1999 (16 lat)
2000 (15 lat) –
3 zawodników o wysokimpoziomie sportowym

(po uzyskaniu zgody lekarza klubowego i rodziców);
 • System rozgrywek:

-Cztery turnieje eliminacyjne (grudzień 2014) w okresie przerwyrozgrywek CLJ
( Bezpośrednie Przygotowanie Startowe KadryNarodowej Juniorów U 20 oraz udział w Mistrzostwach ŚwiataJuniorów U 20);

-Zespoły zgłoszone do rozgrywek Juniora Młodszego, zostałypodzielone wg rankingu drużyn – finał Ogólnopolskiej OlimpiadyMłodzieży z sezonu 2013/2014;

Grupa AGrupa BGrupa C

1. TMHPOLONIA Bytom2. MMKS PODHALE3. JKH GKSJastrzębie

6. UKSSIELEC Sosnowiec5. MUKS NAPRZÓD Janów4. UKH UNIAOświęcim

7. MKSSOKOŁY Toruń


-Kluby, które zgłosiły się do rozgrywek tj: HC GKS Katowice, UKHDębica, ENERGA STOCZNIOWIEC Gdańsk, MOSM Tychy oraz UHKS MAZOWSZEWarszawa zostały dolosowane do następujących grup eliminacyjnych:


Grupa AGrupa BGrupa C

UKH Dębica UHKS MAZOWSZE Warszawa ENERGA STOCZNIOWIEC

MOSM TychyHC GKS Katowice

-Ostateczny podział grup jest następujący:


Grupa AGrupa BGrupa C

1. TMHPOLONIA Bytom1. MMKS PODHALE1. JKH GKSJastrzębie

2. UKSSIELEC Sosnowiec2. MUKS NAPRZÓD Janów2. UKH UNIA Oświęcim

3. MKS SOKOŁY Toruń3. UHKS MAZOWSZE3. ENERGA STOCZNIOWIEC

4. UKHDębica4. MOSM Tychy4. HC GKS Katowice


-Cztery turnieje eliminacyjne w terminach:

I.Turniej – 05.12. – 07.12.2014; (Gospodarza turnieju ustalajązespoły uczestniczące);

II.Turniej – 12.12. – 14.12.2014; (Gospodarza turnieju ustalajązespoły uczestniczące);

III.Turniej – 19.12. – 21.12.2014; (Gospodarza turnieju ustalajązespoły uczestniczące);

IV.Turniej – 28.12. – 30.12.2014; (Gospodarza turnieju ustalajązespoły uczestniczące);


- Turniejeeliminacyjne rozgrywane są systemem ,,każdy z każdym’’;
-Układ meczy turnieju eliminacyjnego:

Dzień pierwszy: 1 – 4; 2 – 3;
Dzień drugi: 4 – 3; 1– 2;

Dzień trzeci: 2 – 4; 3 – 1;


- Po rozegraniu 12spotkań eliminacyjnych (grupowych), zespoły klasyfikowane są wgrupach A., B., C. wg zdobytych punktów, zdobytych bramek, stosunkuzdobytych bramek – straconych bramek;

- Zespoły z miejsc:1. i 2. w grupach eliminacyjnych: A. B. C., kwalifikują siębezpośrednio do turnieju finałowego Ogólnopolskiej OlimpiadyMłodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych), który zostanierozegrany w terminie: 17.02. – 22.02.2015;

- Zespoły z miejsc:3. w grupach eliminacyjnych: A. B. C., oraz zespół z najlepszymdorobkiem punktowym z miejsca 4., kwalifikują się na turniejbarażowy do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw PolskiJuniorów), który zostanie rozegrany w terminie: 30.01. –01.02.2015;


 • Turniej barażowy do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych), 30.01. – 01.02.2015;
  - Kwalifikują się zespoły z miejsc: 3. w grupach eliminacyjnych: A. B. C.;

- Kwalifikuje się zespół z miejsca: 4. z najlepszymdorobkiem punktowym, bramkowym w grupach eliminacyjnych: A. B. C.;
-Turniej barażowy rozgrywany systemem ,,każdy z każdym’’;

- Zespoły zajmujące miejsca: 1. 2., kwalifikują się doTurnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży(Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych); • Turniej finałowy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych), 17.02. – 22.02.2015;


- Kwalifikują się zespoły z miejsc: 1. 2. w grupacheliminacyjnych: A. B. C.;

- Kwalifikują się zespoły z miejsc: 1. 2. w turnieju barażowym doOgólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski JuniorówMłodszych);

- Zespoły z miejsc: 1. 2. W grupach eliminacyjnych: A. B. C.,zostają sklasyfikowane na miejscach: 1 – 6, decyduje ilośćzdobytych punktów, zdobytych bramek, stosunek bramek zdobytych –bramek straconych, losowanie;

- Zespoły, które uzyskały miejsca: 1.2., w turnieju barażowym doOgólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski JuniorówMłodszych), klasyfikowane są odpowiednio na miejscach: 7. i 8.;

- W turnieju finałowym Ogólnopolskiej OlimpiadyMłodzieży (Mistrzostw Polski

JuniorówMłodszych), uczestniczy osiem zespołów podzielonych na dwie grupy
ćwierćfinałowe wg. sklasyfikowanych miejsc: 1 –8;GrupaDGrupa E

1. I miejsce1. II miejsce
2. IV miejsce2. III miejsce
3. V miejsce3. VI miejsce
4. VIII miejsce4. VII miejsce- W grupach ćwierćfinałowych (grupa D, grupa E),mecze rozgrywane są systemem
,,każdy z każdym”;

- Układmeczy w grupach ćwierćfinałowych (grupa D, grupa E):


17.02.2015:1 – 4; 2 – 3;
18.02.2015: 4 – 3; 1 – 2;

19.02.2015:2 – 4; 3 – 1;


20.02.2015– Dzień wolny;


- 21.02.2015 – Półfinały: D1 – E2 oraz E1 – D2;
- 22.04.2015 – Finał: zwycięscy półfinałów;
- 22.04.2015 –
Mecz o brązowy medal: przegrani wpółfinałach;
-
Pozostałe zespoły kwalifikują sięwg. zdobytych punktów, bramek zdobytych w fazie ćwierćfinałowejturnieju;
 • Sprawy regulaminowe:

- Zespołyrozgrywają mecze w składzie min. – 10 zawodników + 2bramkarzy;
- Trzy walkowery za brak min. liczby zawodnikówoznacza wykluczenie z rozgrywek;

- W trakcie sezonuzasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągutygodnia
(poniedziałek – niedziela) maksymalnie trzy spotkania(niezależnie od kategorii wiekowej ); po rozegraniu trzech meczy :piątek, sobota, niedziela zawodnik nie może uczestniczyć wmeczuponiedziałkowym;
- Mecz trwa 3 x 20 minut, do rozstrzygnięcia –dogrywka, rzuty karne;

- Mecz wygrany wregulaminowym czasie gry – 3 pkt.;

- Mecz wygrany wdogrywce lub rzutach karnych – 2 pkt.;

- Mecz przegrany wdogrywce lub rzutach karnych – 1 pkt.;

-Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego mogą być zwolnieni naprośbę macierzystego (zainteresowanego) klubu przed turniejembarażowym (30.01. – 01.02.2015) oraz przed turniejem finałowy OOM (17.02. – 22.02.2015) po uzyskaniu zgody sztabu szkoleniowego idyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu;

-Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia Międzynarodowego TestuSprawności Fizycznej dwukrotnie w ciągu sezonu: (I termin – do 30IX 2014, II termin – do 20 IV 2015);

- Oterminie przeprowadzenia sprawdzianu należy powiadomić WydziałSzkolenia PZHL minimum 21 dni przed planowanym testem;

- Wprzypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF, WydziałSzkolenia PZHL nie będzie brał pod uwagę wyników przesłanychtestów;

- Nieprzeprowadzenie testów w terminie skutkuje zawieszeniem licencjitrenerskich

(KontrolaWydziału Szkolenia nad przebiegiem testów – wyrywkowo);

Młodzik


Rozgrywkiw kategorii młodzików prowadzone są przez Okręgowe ZwiązkiHokeja na Lodzie:

 • Okręg Śląski:

 1. JKH GKS Jastrzębie;

 2. TMH POLONIA Bytom;

 3. MUKS NAPRZÓD Janów;

 4. UKS SIELEC Sosnowiec;

 5. MOSM Tychy;

 6. UHKS MAZOWSZE Warszawa;


 • Okręg Małopolsko - Podkarpacki:

 1. CIARKO PBS BANK KH Sanok;

 2. MKS CRACOVIA S.A.;

 3. MMKS PODHALE Nowy Targ;

 4. UKH Dębica;

 5. UKH UNIA Oświęcim;

 6. KTH KM Krynica;

 • Okręg Kujawsko – Pomorski:

 1. ENERGASTOCZNIOWIEC Gdańsk;

 2. MKS SOKOŁY Toruń;

 3. ŁKH Łódź;

 4. UKS WIKINGOWIE Elbląg;

 5. Poznańskie Towarzystwo Hokejowe;


 • Roczniki:

Chłopcy: 1999 (16 lat);

2000 (15 lat);

- Z tych rocznikówdrużyna musi posiadać w czasie meczu min. 10 zawodników + 2bramkarzy;


2001 (14 lat)

- Z tegorocznika, można dobrać maksymalnie 5 zawodników o wysokimpoziomie sportowym (po uzyskaniu zgody lekarza klubowego i rodziców);


Dziewczęta:

1997 (18 lat);

1998 (17 lat);

1999 (16 lat);

2000 (15 lat);


(zawodniczkinie wliczają się do obowiązkowego limitu: 10 zawodników + 2bramkarzy zpodstawowych roczników: 1999, 2000);


 • System rozgrywek:

Minimalna ilośćspotkań w sezonie zasadniczym:

- Okręg Śląski(6 zespołów) – min. 6 rund rozgrywek = 30 meczy;
- OkręgMałopolsko-Podkarpacki
(6 zespołów) –min. 6 rund rozgrywek = 30 meczy;

-Okręg Kujawsko-Pomorski (5 zespołów) – min. 6 rund rozgrywek =24 mecze;


- Do turniejufinałowego Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików kwalifikująsię bezpośrednio zespoły z miejsc:


1. – 2. z Okręgu Śląskiego;

1. – 3. z Okręgu Małopolsko –Podkarpackiego;

1. – 3. z OkręguKujawsko-Pomorskiego;

 • Turniej finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików;


GrupaAGrupa B

1. I miejsce w Okręgu1. Imiejsce w Okręgu
2. I lub IImiejsce w Okręgu2. I lub II miejsce w Okręgu
3. II miejsce w Okręgu3. II miejsce w Okręgu
4.III miejsce w Okręgu4. III miejsce w Okręgu


- Losowanie spośród Mistrzów OkręgówŚląskiego, Małopolsko – Podkarpackiego oraz Kujawsko -Pomorskiego wyłania dwa zespoły: A 1, B 1;
-Losowanie wyłania, do której grupy (A 2 lub B 2), dostaje siętrzeci zespół mistrzowski;
-Losowanie spośród zespołów zajmujących drugie miejsca w OkręgachŚląskim, Małopolsko – Podkarpackim i Kujawsko – Pomorskim,wyłania zespół uzupełniający miejsce 2. w grupachćwierćfinałowych (A 2 lub B 2);
-Losowanie wyłania, do której grupy (A 3 lub B 3); dochodząpozostałe zespoły zajmujące miejsce drugie wOkręgachŚląskim, Małopolsko – Podkarpackim i Kujawsko - Pomorskim;
-Losowanie spośród zespołów zajmujących trzecie miejsca wOkręgach Małopolsko - Podkarpackim iKujawsko – Pomorskimwyłania zespoły: A 4, B 4;

- Wgrupach ćwierćfinałowych (grupa A, grupa B), mecze rozgrywane sąsystemem
,,każdy z każdym”;

- Układ meczy w grupachćwierćfinałowych (grupa A, grupa B):

Dzieńpierwszy: 1 – 4; 2 – 3;
Dzień drugi: 4 –3; 1 – 2;

Dzieńtrzeci: 2 – 4; 3 – 1;


Dzieńczwarty – Dzień wolny;


- Dzień piąty– Półfinały: A1 – B2 oraz B1 – A2;
- Dzieńszósty – Finał: zwycięscy półfinałów;
- Dzieńszósty –
Mecz o brązowy medal: przegrani w półfinałach;
-
Pozostałe zespoły kwalifikują się wg. zdobytych punktów,bramek zdobytych w fazie ćwierćfinałowej turnieju;
 • Sprawy regulaminowe:

- Zespoły rozgrywają mecze w składziemin. – 10 zawodników + 2 bramkarzy;
- Trzy walkowery za brakminimalnej liczby zawodników z rocznika 1999 i 2000 oznaczawykluczenie z rozgrywek;
- Zespół, który nie rozegrazalecanej przez PZHL liczby spotkań w rozgrywkach okręgowych (30spotkań – Okręg Śląski; 30 spotkań – Okręg Małopolsko –Podkarpacki; 24 spotkania – Okręg Kujawsko - Pomorski), niekwalifikuje się do turnieju finałowego MiędzywojewódzkichMistrzostw Młodzików;
- W trakcie sezonuzasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągu tygodnia(poniedziałek niedziela) maksymalnie trzy spotkania (niezależnie odkategorii wiekowej); po rozegraniu
trzech meczy : piątek,sobota, niedziela zawodnik nie może uczestniczyć w meczuponiedziałkowym;
- Mecz trwa 3 x 20 minut, w przypadku remisudecyduje seria rzutów karnych;
- Mecz wygrany w regulaminowymczasie gry – 3 pkt.;
- Mecz wygrany w dogrywce lub rzutachkarnych – 2 pkt.;
- Mecz przegrany w dogrywce lub rzutachkarnych – 1 pkt.;
- Drugi bramkarz musi uczestniczyć w meczuminimum 20 minut (musi grać 20 minut ciągłego czasu gry);
-Zespoły przeprowadzają testy specjalistyczne: jazda przodem, jazdatyłem, slalom zkrążkiem ( Test techniki indywidualnej IIHF –według wzoru przesłanego do klubów zPZHL);
- Terminprzeprowadzenia testów specjalistycznych ( I termin – IX 2014, IItermin – IV 2015);
- Zespoły zobowiązane są doprzeprowadzenia Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznejdwukrotnie w ciągu sezonu: (I termin – do 30 IX 2014, II termin –do 20 IV 2015);
- O terminie przeprowadzenia sprawdzianu należypowiadomić Wydział Szkolenia PZHL minimum 21 dni przed planowanymtestem;
- W przypadku braku powiadomienia o terminie wykonaniaMTSF, Wydział Szkolenia PZHL nie będzie brał pod uwagę wynikówprzesłanych testów;
- Nie przeprowadzenie testów w terminieskutkuje zawieszeniem licencji trenerskich (Kontrola WydziałuSzkolenia nad przebiegiem testów – wyrywkowo);


Żakstarszy


Rozgrywkiw kategorii młodzików prowadzone są przez Okręgowe ZwiązkiHokeja na Lodzie:

 • Okręg Śląski:

1. UKS SIELEC Sosnowiec;

2. JKH GKS Jastrzębie;

3. MOSM Tychy;

4. MUKS NAPRZÓD Janów;

5. TMH POLONIA Bytom I;

6. MUKS ORLIK Opole;

7.RTH ZRYW Ruda Śląska;

8.TMH POLONIA Bytom II;

 • Okręg Małopolsko - Podkarpacki:

 1. CIARKO PBS BANK KH Sanok;

 2. MKS CRACOVIA S.A.;

 3. MMKS PODHALE Nowy Targ;

 4. UKH UNIA Oświęcim;

 5. KTH KM Krynica;

 • Okręg Kujawsko – Pomorski:

 1. ENERGASTOCZNIOWIEC Gdańsk;

 2. MKS SOKOŁY Toruń;

 3. ŁKH Łódź;

 4. UHKS MAZOWSZE Warszawa;

 5. Poznańskie Towarzystwo Hokejowe; • Roczniki:

Chłopcy:2001 (14 lat);
2002 (13 lat);

- Z tych rocznikówdrużyna musi posiadać minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy;


2003(12 lat)

- Z tegorocznika, można dobrać maksymalnie 5 zawodników o wysokimpoziomie sportowym (po uzyskaniu zgody lekarza klubowego i rodziców);


Dziewczęta:

2000 (15 lat)

2001 (14 lat)

2002 (13 lat)


(zawodniczki niewliczają się do obowiązkowego limitu: 10 zawodników + 2 bramkarzyzpodstawowych roczników: 2001, 2002); • System rozgrywek:


Minimalna ilośćspotkań w sezonie zasadniczym:

- Okręg Śląski (8 zespołów) –minimalnie: 4 rundy rozgrywek = 28 meczy;

- Okręg Małopolsko – Podkarpacki (5zespołów) – minimalnie: 4 podwójne rundy = 32 mecze lub cykljednodniowych zawodów zawierających łącznie taką samą ilośćspotkań –gdzie mecze rozgrywane są 2 x 20 minut);

- OkręgKujawsko-Pomorski (5 zespołów) – minimalnie: 4 podwójne rundy =32 mecze lub cykl jednodniowych zawodów zawierających łącznietaką samą ilość spotkań –gdzie mecze rozgrywane są 2 x 20minut);


Do turniejufinałowego (nieoficjalnych) Mistrzostw Polski Żaka Starszego,kwalifikują się zespoły sklasyfikowane po sezonie zasadniczym namiejscach:


1. –4. z Okręgu Śląskiego;

1. –2. z Okręgu Małopolsko-Podkarpackiego;

1. –2. zOkręgu Kujawsko-Pomorskiego;
 • Turniej finałowy nieoficjalnych Mistrzostw Polski Żaka Starszego

GrupaAGrupa B

1. I miejsce w Okręgu1. I miejsce w Okręgu
2. I lub IImiejsce w Okręgu2. I lub II miejsce wOkręgu
3. II miejsce w Okręgu3. II miejsce w Okręgu
4. III -IV miejsce w Okręgu Śląskim4. III miejsce w OkręguŚląskim


- Losowanie spośród Mistrzów OkręgówŚląskiego, Małopolsko – Podkarpackiego oraz Kujawsko -Pomorskiego wyłania dwa zespoły: A 1, B 1;
-Losowanie wyłania, do której grupy (A 2 lub B 2), dostaje siętrzeci zespół mistrzowski;
-Losowanie spośród zespołów zajmujących drugie miejsca w OkręgachŚląskim, Małopolsko – Podkarpackim i Kujawsko – Pomorskim,wyłania zespół uzupełniający miejsce 2. w grupachćwierćfinałowych (A 2 lub B 2);
-Losowanie wyłania, do której grupy (A 3 lub B 3); dochodząpozostałe zespoły zajmujące miejsce drugie wOkręgachŚląskim, Małopolsko – Podkarpackim i Kujawsko - Pomorskim;
-Losowanie spośród zespołów zajmujących trzecie i czwarte miejscew Okręgu Śląskim wyłania zespoły: A 4, B 4;
-W grupach ćwierćfinałowych (grupa A, grupa B), mecze rozgrywane sąsystemem
,,każdy z każdym”;

- Układ meczy w grupachćwierćfinałowych (grupa A, grupa B):

Dzieńpierwszy: 1 – 4; 2 – 3;
Dzień drugi: 4 –3; 1 – 2;

Dzieńtrzeci: 2 – 4; 3 – 1;


Dzieńczwarty – Dzień wolny;


- Dzień piąty– Półfinały: A1 – B2 oraz B1 – A2;
- Dzieńszósty – Finał: zwycięscy półfinałów;
- Dzieńszósty –
Mecz o brązowy medal: przegrani w półfinałach;
-
Pozostałe zespoły kwalifikują się wg. zdobytych punktów,bramek zdobytych w fazie ćwierćfinałowej turnieju;

Sprawyregulaminowe:

- Zespoły rozgrywają mecze w składziemin. – 10 zawodników +2 bramkarzy;
- Trzy walkowery za brakminimalnej liczby zawodników z rocznika 2001 i 2002 oznacza
wykluczenie z rozgrywek;
- Zespół,który nie rozegra zalecanej przez PZHL liczby spotkań w rozgrywkachokręgowych (28 spotkań – Okręg Śląski; 32 spotkania – OkręgMałopolsko – Podkarpacki; 32 spotkania – Okręg Kujawsko -Pomorski), nie kwalifikuje się do turnieju finałowegoMiędzywojewódzkich Mistrzostw Żaka Starszego;
- Wtrakcie sezonu zasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągutygodnia(poniedziałek – niedziela) maksymalnie trzyspotkania (niezależnie od kategorii wiekowej); po rozegraniu trzechmeczów : piątek, sobota, niedziela zawodnik nie może uczestniczyćwmeczu poniedziałkowym;
- Mecz trwa 3 x 20 minut – zmianylotne, lub 2x20 minut w przypadku opcji turniejowej rozgrywekeliminacyjnych;
- Gra do rozstrzygnięcia – w przypadku remisudecyduje seria rzutów karnych;
- Drugi bramkarz musi uczestniczyćw meczu minimum 20 minut (ciągłego czasu gry);
- Gra ciałemjest dozwolona;
- Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry – 3pkt.
- Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych – 2 pkt.
-Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych – 1 pkt.
- Zespołyprzeprowadzają testy specjalistyczne : jazda przodem, jazda tyłem,slalom zkrążkiem (Test techniki indywidualnej IIHF – wedługwzoru przesłanego do klubów z
PZHL);
- Terminprzeprowadzenia testów specjalistycznych (I termin – IX 2014, IItermin – IV 2015); - Zespoły zobowiązane są do przeprowadzeniaMiędzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dwukrotnie w ciągusezonu: (I termin – do 30 IX 2014, II termin – do 20 IV 2015);
-O terminie przeprowadzenia sprawdzianu należy powiadomić WydziałSzkolenia PZHL minimum 21 dni przed planowanym testem;
- Wprzypadku braku powiadomienia o terminie wykonania MTSF, WydziałSzkolenia PZHL nie będzie brał pod uwagę wyników przesłanychtestów;
- Nie przeprowadzenie testów w terminie skutkujezawieszeniem licencji trenerskich (Kontrola Wydziału Szkolenia nadprzebiegiem testów – wyrywkowo);
Żakmłodszy


Rozgrywki wkategorii żaka młodszego prowadzone są przez Okręgowe ZwiązkiHokeja na Lodzie:

 • Okręg Śląski:

 1. UKS SIELEC Sosnowiec;

 2. UKH UNIA Oświęcim;

 3. MOSM Tychy;

 4. MUKS NAPRZÓD Janów;

 5. TMH POLONIA Bytom;

 6. MUKS ORLIK Opole;

 • Okręg Małopolsko - Podkarpacki:

 1. CIARKO PBS BANK KH Sanok;

 2. MKS CRACOVIA S.A.;

 3. MMKS PODHALE Nowy Targ;

 4. UKH Dębica;

 5. UKH UNIA Oświęcim;

 6. KTH KM Krynica;

 • Okręg Kujawsko – Pomorski:

 1. ENERGASTOCZNIOWIEC Gdańsk;

 2. MKS SOKOŁY Toruń;

 3. ŁKH Łódź;

 4. UHKS MAZOWSZE Warszawa;

 5. HUKS NIEDŹWIADKI Gdynia;

 6. Poznańskie Towarzystwo Hokejowe; • Roczniki:

Chłopcy: 2003 (12 lat);
2004 (11 lat);

- Z tych rocznikówdrużyna musi posiadać minimum 10 zawodników + 2 bramkarzy;


Dziewczęta: 2003 (12 lat)

2004 (11 lat)


(zawodniczki niewliczają się do obowiązkowego limitu: 10 zawodników + 2 bramkarzyzpodstawowych roczników: 2003, 2004);


Minimalna ilośćspotkań w sezonie zasadniczym:

- Okręg Śląski (6 zespołów) –minimalnie 6 rund rozgrywek = 30 meczy;
- OkręgMałopolsko-Podkarpacki (6 zespołów) – minimalnie 6 rundrozgrywek = 30 meczy lub cykl jednodniowych zawodów zawierającychłącznie taką samą ilość spotkań –gdzie mecze rozgrywane są2 x 20 minut);
- Okręg Kujawsko-Pomorski (6 zespołów) –minimalnie 6 rund rozgrywek = 30 meczy lubcykl jednodniowychzawodów zawierających łącznie taką samą ilość spotkań –gdzie mecze rozgrywane są 2x 20 minut);
- Rozgrywkieliminacyjne mają na celu wyłonienie Mistrzów Okręgów Śląskiego,Małopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego;


 • Sprawy regulaminowe:

- Zespoły rozgrywają mecze w składziemin. – 10 zawodników +2 bramkarzy;
- Trzy walkowery za brakmin. liczby zawodników oznacza wykluczenie z rozgrywek;
- Wtrakcie sezonu zasadniczego, zawodnik może rozegrać w ciągutygodnia(poniedziałek – niedziela) maksymalnie trzyspotkania (niezależnie od kategorii wiekowej); po rozegraniu trzechmeczy: piątek, sobota, niedziela zawodnik nie może uczestniczyćwmeczu poniedziałkowym;
- Mecz trwa 3x15 minut- zmianylotne, lub 2x15 minut w przypadku opcji turniejowej rozgrywekeliminacyjnych;
- Gra do rozstrzygnięcia – w przypadku remisudecyduje seria rzutów karnych;
- Drugi bramkarz musi uczestniczyćw meczu minimum 15 minut (ciągłego czasu gry);
- Obowiązujezakaz gry ciałem;
- Mecz wygrany w regulaminowym czasie gry – 3pkt.
- Mecz wygrany w dogrywce lub rzutach karnych – 2 pkt.
-Mecz przegrany w dogrywce lub rzutach karnych – 1 pkt.
-Zespoły przeprowadzają testy specjalistyczne: jazda przodem, jazdatyłem, slalom zkrążkiem (Test techniki indywidualnej IIHF–według wzoru przesłanego do klubów z
PZHL);
- Terminprzeprowadzenia testów specjalistycznych (I termin – IX 2014, IItermin – IV 2015);

- Nie przeprowadzenie testów w terminieskutkuje zawieszeniem licencji trenerskich (Kontrola WydziałuSzkolenia nad przebiegiem testów – wyrywkowo);
Minihokej

Rozgrywki wkategorii mini hokeja prowadzone są przez Okręgowe Związki Hokejana Lodzie:

 • Okręg Śląski:

 1. JKH GKS Jastrzębie;

 2. HC GKS Katowice;

 3. TMH POLONIA Bytom;

 4. MUKS NAPRZÓD Janów;

 5. MUKS ORLIK Opole;

 6. UKS SIELEC Sosnowiec;

 7. MOSM Tychy;

 8. RTH ZRYW Ruda Śląska;

 • Okręg Małopolsko - Podkarpacki:

 1. CIARKO PBS BANK KH Sanok;

 2. MKS CRACOVIA S.A.;

 3. MMKS PODHALE Nowy Targ;

 4. UKH Dębica;

 5. UKH UNIA Oświęcim;

 6. KTH KM Krynica;

 • Okręg Kujawsko – Pomorski:

 1. HUKSWarszawa;

 2. MKS SOKOŁY Toruń;

 3. ŁKH Łódź;

 4. UHKS MAZOWSZE Warszawa;

 5. HUKS NIEDŹWIADKI Gdynia;

 6. Poznańskie Towarzystwo Hokejowe; • Kategorie wiekowe:

Kategoria I – dziewczynki i chłopcy roczników: 2005, 2006;

Kategoria II – dziewczynki i chłopcy roczników: 2006, 2007 imłodsi;-PZHL przeprowadza rozgrywki poprzez Okręgowe Związki Hokeja nalodzie;

-PZHL planuje wzorem ubiegłorocznego sezonu zorganizować dwaogólnopolskie Turnieje Mini hokeja: grudzień 2014 – TurniejMikołajkowy w Sosnowcu; kwiecień 2015- Turniej Mini hokeja wTychach – formuła do ustalenia;

-Utrzymanie systemu rozgrywania turniejów, dopasowanych kategoriamiwiekowymi celem wyeliminowania bardzo wysokich wyników;

-Brak tabel i klasyfikacji ogólnej zespołów;

-Turnieje punktowane oddzielnie;

- PZHL zalecarozgrywki w systemie turniejowym 6 zespołów (wg. zasad IIHF) dlazawodników i zawodniczek II kategorii wiekowej (roczniki: 2006, 2007i młodsi); • Sprawy regulaminowe:


- Zespołyrozgrywają mecze w składzie minimum – 12 zawodników + 2bramkarzy, maksymalnie 16 zawodników + 2 bramkarzy;

- Formacje musząbyć oznaczone kolorami;

- Mecz odbywa sięna zmniejszonych polach, 4 na 4 zawodników;

- Mecz trwa 18minut3 x 6 zmian, czas gry formacji 60 sek. – zmiany lotne nasygnał dla obu tafli,

- Bramkipełnowymiarowe;

- Obowiązujelekki krążek (w całym kraju);

- Obowiązujezakaz gry ciałem (w całym kraju);

- Po każdym meczu, zawodnicy wykonująrzuty karne (na przemian) – punktuje 12 zawodników;


Przeczytaj dodatkowo
Liczba komentarzy: 0

Komentarze

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się do swojego konta!
Wypowiedz się!
Shoutbox
 • omgKsu: Jak ten z #13 fajnie gra to ja prdl ...
 • omgKsu: Przestawiają go jak juniora , wczoraj tylko dzięki Lundinowi niepadły 3 bramki przez jego straty ...
 • Zaba: szczególnie, że broni Kowal ;)
 • omgKsu: Wczoraj deklu
 • Hasek-1964: Gooool!! Nacis prosciejow Nacis
 • Hasek-1964: Emeryt mordo koniobijco
 • omgKsu: Sedziowanie tego meczu jak w PHL :) dramat
 • Zaba: Niepotrzebna akcja Dziubka, mimo, że miał rację...
 • omgKsu: Nasz nowy Fin #25 nieźle jeździ
 • Arma: Już nie pamiętam ile miesięcy temu obrońca strzelał z niebieskiej, ostatni był chyba brodacz ze Słowenii
 • Hasek-1964: Gooool prosciejow!! Brawo
 • hubal: ten Kowalówka jest naćpany ?
 • Arma: Bardzo dobry meczyk jak na sparingi
 • Zaba: dobry mecz jak na ten etap przygotowań.
 • omgKsu: Była walka , momentami jazda na prostych nogach ze zmęczenia ale to normalne w tym okresie , przydałoby sie ze 2 obroncow ;)

  Gudnajt ewrybady.
 • swojak: Meczyk im dalej tym lepszy. Niestety Kowal w bramce dzisiaj kompletnie nieprzekonujący. Dwie bramy minimum jego. Kogo mamy na trzeciego? A mamy w ogóle?
 • emeryt: dobry mecz Unii na tym etapie
 • Paskal79: Dziś to lepiej wyglądało zaciąg z Tych na plus Cichy chyba nie przegrał żadnego wznowienie! Walczyli chłopaki , choć dwóch obrońców potrzebnych! Moim zdaniem testowany Łotysz słabo w obronie go przepychali jak chcieli a w ataku nerwowo choć mniej strat niż wczoraj
 • Paskal79: Ciekawie zapowiada się sparing z Jkh,za dzisiejszy mecz mały plusik dla Uni
 • emeryt: Łotysz dobrze przy przewagach a macie racje że przy bandach słabiej
 • emeryt: jakby nie patrzec gra coraz lepsza bo i minut na lodzie wiecej
 • Hasek-1964: Było tak blisko. Emeryt nie tasuk się za mocno, bo nadgarstków szkoda. Dobranoc Oświęcimiu 🏕️🏕️
 • Hasek-1964: Tasuj
 • emeryt: widać lubisz te klimaty ciepły kasztanie
 • Arma: Pierwszy sparing nie oglądało się za dobrze ale ten to była przyjemność, szkoda że nie udało się remisu ale wciąż
 • Paskal79: Dwóch obrońców dojedzie ,jeszcze przynajmniej jeden napadzior plus w końcu trening na własnym lodzie i powinno być w miarę dobrze, choć jest sporo do poprawy, Ale piątka cichy i spółka wygląda już dobrze a o nich baliśmy się najbardziej....
 • Paskal79: Chłopaki będą mieć coś do udowodnienia że Tychy ich skreślili a to działa na zawodników na duży wpływ
 • Paskal79: Plus
 • hokejowy100: #PoKarnetyNaChemików4
 • emeryt: 1 piątka i Fini z Tadeuszem optymalnie,potrzeba dobrego grajka do Dziubińskiego
 • DwaTrzy: @wpv zajmiesz sie tym sb i zbanujesz go za bezsensowne zaczepki i wyzywanie innych piszących?
 • Paskal79: Dokładnie eme choć myślę że pierwsza piątka już na stałe a resztę Trener szuka i dziubek będzie miał z kim pograć i tak jak mówię dojedzie przynajmniej jeden napadalec więc spokojnie większe braki w obronie i tu potrzeba dwóch obrońców!
 • wpv: Spokojnie @DwaTrzy, kolega dostał bana na 3 dni ;)
 • emeryt: tylko Linus jakis przygaszony...wczoraj tak mu sie przyglądałem to nawet wzrokiem nie szuka kontaktu z drużyno,aklimatyzacja panie
 • emeryt: nie chodzi tu o gre a bardziej o mowe ciała
 • rober03: Trzeba go godnie w Oświęcimiu przywitać będzie dobrze
 • Arma: Że polski specjał go nie przekonuje, chyba faktycznie potrzeba znajomego
 • emeryt: babsko z targu ma mu wysłac bukiet produktów Lisieckich
 • Paskal79: Dobrze by było by obrońca był Szwedem zawszę miałoby z kim swobodnie pogadać
 • Paskal79: A i dobrze robert piszę od razu cza mu pokazać że kibice są za nim i mu mocno kibicują i wspierają
 • emeryt: trzeba chłopoka podbudowac na Cracovii
 • Arma: Ja już się uczę "sędzie kalosz" i "ślepy krecie" po szwedzku a na dniach zacznę się uczyć "do okulisty a nie sędziujesz mecz"
 • unita87: jakos w dornbirnerze tez Szweda nie miał . Możemy mu z byłej druzyny wziąść dwóch znajomych obroncow Teemu Suhonena i Ari Grondahla
 • Paskal79: Eme może tak się koncentruję Linus i nie szuka wzrokiem innych,mam taka nadzieję
 • emeryt: unita,Ari juz podpisał w innym klubie
 • Paskal79: Choć Skandynawowie raczej ludzi nie okazujący emocji może taki typ i tyle
 • unita87: emeryt to szkoda,ale to juz bylby prawdziwy hit, super gracz
  w takim razie Skinnarsa mu dajmy :P
 • emeryt: Armo ciekawe jak po Szwedzku brzmi eeeeeeee jako presja na sendzi
 • Arma: To będzie ciekawy sezon, nie tyle dla kibiców co dla zawodników jak zobaczą poziom sędziowania po 2 rundach
 • Oświęcimianin_23: Hasek, za te Twoje durne komentarze życzę Wam z całego serca porażki w CHL, wiesz? Obyście przegrali każdy mecz. To już robi się nudne i żałosne.
 • hubal: a tym czasem blamaż polskich kopaczy kwitnie w najlepsze (Lech)
 • Paskal79: Kur....a Lech prowadził 2;0 i ma w końcówce 4-5 setek a dostaję bramkę w 95 min katastrofa a zarabiają Dziady po 70-100 tys miesięcznie!!!
 • DwaTrzy: Oświęcimianin, nie zniżaj się do jego poziomu ;)
 • DwaTrzy: No Lech jak JKH w pierwszym meczu półfinału
 • Paskal79: W Lechu jak znajdą trenera to katastrofa, przykład Górnika trener z 3 czy 4 ligi niemieckiej i chłopaki biegają aż miło a trener mówi że to jest ok80 %tego co powinno być!!! Chyba raków ma taką intensywność a potem się dziwić że nasi za granicą potrzebują, rok by dojść do siebie i to pokazuje jak się trenuję w Polsce!!!
 • Oświęcimianin_23: DwaTrzy, nie idzie wytrzymać tego pie*dolenia, faktycznie mnie poniosło i ostatni raz takie coś.
 • DallasStars: Hasiok , użyj tej maści na ból doopy, choć nie wiem czy na głowę ci zadziała... cracovia - gks $-2. Musi boleć cieniasie...
 • hanysTHU: Komu bana,komu? Ostatnio dramat życia przeżył to musi sobie ulżyć.
 • Luque: Nie takie tu były spiny i banów nie było...
 • uniaosw: Ja bym Dziubka dał do Michaela i Alexa a Tadka do finów, zakładając że dojdzie jeszcze jeden napadzior (Denyskin?) wtedy 3 atak Padakin Krzemień Nowy ale Zupa wie lepiej na pewno :)
 • hanysTHU: Luk, liczba to przy tym ...( tu wprowadź dowolne słowa) gites ziom.
 • hanysTHU: Tak czy inaczej: In Zupa we trust!
 • Paskal79: Jeżeli Deniskin nie dojedzie to będzie dwóch napadziorow i wiadomo dwóch obrońców, myślę że ma czas max do ok 20 sierpnia jak nie mniej (Deniskin) i jak go nie będzie to rozwiążą z nim kontrakt i będą szukać jedynego napadziora bo drugi już jest na celownikua 🤔,co do Dziubka to grajek takiej klasy że gdzie go zupa nie da to sobie poradzi a z nowym czy nowymi napadziorami będziemy mieli 3b. mocne piątki i czarta dobra, obronę trzeba wzmocnić przynajmniej dwoma solidnymi obrońcami .
 • hokej_fan: Chcecie dobry skład, to kupujcie karnety. Wszyscy na Chemików 4 po karnety na nowy sezon
 • emeryt: 2 lata temu za wczesnego Zupy poszło 800 szt...tylko że wtedy była unia tv,były wywiady,było spotkanie z kibicami,poprostu klub fajnie wyszedł do kibica
 • rycho1973: Tak jak pisze emeryt 2 lata temu kupiłem 2 potem ze względu na pracę na dwie zmiany 1 a teraz czekam bo w d..piec mieli kibiców ba "znawców internetowych" pewnie kupię ale sobie poczekają tak jak my do października
 • Luque: 1-0 w Tychach, Nasi ładnie chodzą
 • Paskal79: Lugue 2-0 jak coś
 • Paskal79: Dobry mecz w Tychach Katowice i Tychy dobrze wyglądają
 • Paskal79: Kurde szkoda że u nas nikt nie pomyśli i takich transmisjach jak w Tychach czy wogole o TV , było kiedyś Unia TV teraz to chyba nie ma kto to robić?
 • Luque: Widać dobrą rękę trenera Sidorienki, ciekawe jak wypadniemy w memoriale na Słowacji
 • fruwaj: Gieksioki porażkę będą tłumaczyć brakiem konusa ;) a tak w ogóle to cześć wszystkim
 • Hokejowy1964: W meczu tyscy wygrali , w karnych my- w sumie remis ;). Mamy drużynę z potencjałem, pozgrywamy się i będzie ok.
 • PEL52: Jak zwykle Hokejowy porażka boli trzeba to jakoś wytłumaczyć,tak żeby Twoje było na wierzchu
 • Luque: Hokejowy jak się przegra w lidze mecz 2-0 to się karnych już nie rozgrywa... te karne to taki trening na luziku
 • PEL52: Luq, oglądałem tylko 3 tercje ale wasi pięknie chodzą, widać rękę Cara
 • Simonn23: Popradowi wyjątkowo nie leży Cracovia
 • botanick: Katowice z taką skutecznością w CHL..to tylko pompony i na schody:)
 • botanick: ale to nie mój problem
 • Luque: PELu mi też się podobało ;)
 • Hokejowy1964: Musiałbym być kibicem pewnej drużyny żeby porażkę w sparingu przeżywać. Nie mierz swoją miarą Pel. Jesteśmy od tygodnia w tym składzie, nie wymagam zgrania, muszą się najpierw poznać co kto gra na lodzie. Misiu kolorowy a co ma tu moje na wierzchu ? Nie ma moje na wierzchu to jest bez znaczenia ;). To był sparing, dobry ale tylko nic nie znaczący sparing :(
 • Hokejowy1964: Sparing :)
 • Hokejowy1964: botanika o jesteś ! Zauważyłeś 2 transfery u nas bo się podsmiewales że mnie że się jaram czymś czego nie ma ;) . Pamiętasz ?
 • Hokejowy1964: Luque taki sam trening na ludziki ten sparing , jak te karne. To był mecz o coś czy sparing ? Bo się niepotrzebnie podniecasz i o meczu piszesz :)
 • Luque: Ale żeś się naprodukował...
 • Hokejowy1964: Ty wcześniej....
 • Luque: No wątpię, bo ja napisałem jednym zdaniem, a Ty pisaninę...
 • Hokejowy1964: Nie wątpię wiem- Ty 2 linijki z kawałkiem, ja 3 z kawałkiem odpowiedzi - no rzeczywiście rozpisalem się niesamowicie....
 • emeryt: Oskar Skarabeüs witamy
 • Slavomirio: Luque przestań z nim polemizować to jest człowiek inaczej patrzący na życie człowiek o wszystkich rozumach Dziwie się że administrator tego portalu jeszcze go tu nie zablokował Bo on tu każdemu ubliża
 • Hokejowy1964: Ha ha odezwał się nie dość że szeryf to jeszcze kapusta :))). Jeżeli napisanie komuś konkretnie tak jak powyżej napisałem z porównaniem linijek wpisu nazywasz ubliżaniem to nie masz pojęcia o czym piszesz....ubliżasz sam sobie pisząc te brednie...
 • botanick: Czyste szaleństwo,szczęka opada,w sieci wrze..Katowice mają 2 nowych zawodników.
 • emeryt: Stanisław MAŁKOW sto lat, Panie Trenerze zdrówka i pomyślności
 • hubal: powiadam Wam , miłujcie się !!!
 • Hokejowy1964: botanick cyniku nie chodzi o to że jest 2 nowych zawodników ale o to że się podśmiewałeś że wspominałem o nowych transferach a ich nie było. Mam Ci przypomnić co pisałeś ?
 • Luque: Unia gra za 15 min, a tu taka cisza jak na stypie ;P
 • Simonn23: fajnie ze pepiki robią transmisję, mimo iz dwie polskie druzyny graja
 • Simonn23: szkoda ze nie udalo sie chociaz jednego meczu z Czechami wygrać... niech już będzie ten lód u nas w końcu.
 • hanysTHU: Do władz wszelakich: taką halę ,w jakiej odbywa się dzisiejszy sparing Unii ,proszę wybudować pomiędzy istniejącą halą lodową a Orlenem.
 • hanysTHU: W bramce Kieler czy Bence?
Tylko zalogowani użytkownicy mogą korzystać z Shoutboxa Zaloguj się!
© Copyright 2003 - 2022 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe